REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku dochodowego; PIT 2021/2022
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku dochodowego; PIT 2021/2022

REKLAMA

REKLAMA

PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku. Od 1 stycznia 2022 zaszły ogromne zmiany wynikające z rządowego programu reform zwanego Polski Ład (lub Nowy Ład). Nowelizacja ustaw podatkowych została przyjęta jako Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Nowy Ład”). Nowy Ład wpływa bezpośrednio na podstawy obecnie obowiązujących zasad podatkowych. W tym między innymi dotyczy skali podatkowej, progów podatkowych, a także ulg i odliczeń w PIT.
rozwiń >

Skala podatkowa PIT - dla kogo

Czym jest skala podatkowa? Kto rozlicza podatek dochodowy PIT według skali podatkowej?

Autopromocja

Skala podatkowa” nie ma jednej oficjalnej definicji prawnej, dzięki której można by wprost wskazać czym jest. Można jednak stwierdzić, że skala podatkowa jest zasadą, to jest wzorem na podstawie, którego określa się wysokość podatku dla podatników. Skala podatkowa funkcjonuje w ramach tak zwanych ogólnych zasad opodatkowania. Jest to forma dostępna generalnie dla wszystkich podatników - zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracujących w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, to właśnie zasady ogólne będą miały zastosowanie jako podstawowe (w rozumieniu domyślnych). Jest to nadal najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, która w szczególności pozwala uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych rozlicza się i opłaca (zaliczki) w systemie miesięcznym, ale w określonych przypadkach może być również rozliczany w systemie kwartalnym.

Czym jest progresja podatkowa?

Obowiązująca w Polsce skala podatkowa ma charakter progresywny. Oznacza to, że po przekroczeniu określonych poziomów (zwanych progami), należy wyliczać większy podatek od nadwyżki. Progresja w Polsce polega na określeniu przez ustawodawcę kolejnych szczebli (przedziałów). Podstawą opodatkowania jest zasadniczo dochód i szczeble dochodowe. Aktualnie istnieją podstawowe dwa przedziały podatkowe. Linią (progiem) obecnie była kwota podstawy obliczenia podatku w złotych „do” oraz „ponad” kwotę 85 528 złotych. To zmieni się w ramach Nowego Ładu.

Uwaga! [Aktualizacja maj 2022 r.]
W Sejmie i Senacie trwają aktualnie (maj 2022 r.) prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186), który ma m.in. zastąpić stawkę 17% w ww. skali – stawką 12%. Jest to nowelizacja korygująca podatkowy Polski Ład, zwana potocznie Polski Ład 2.0 - a przez Ministerstwo Finansów i rząd także jest używany hashtag #NiskiePodatki).
Większość przepisów omawianej nowelizacji ma (w założeniu) wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Ale nowa skala podatkowa PIT (ze stawką 12% zamiast stawki 17%) wprowadzana tą nowelizacją ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Więcej na ten temat: Skala podatkowa PIT 2022 - zmiany od 1 lipca

Kalkulatory (Polski Ład 2.0)

Polecamy nowe kalkulatory, uwzględniające zasady, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalkulator wynagrodzeń Niskie Podatki

Kalkulator umów zlecenia Niskie Podatki

Kalkulator umów o dzieło Niskie Podatki

Podstawy prawne i stawki skali (rok 2021). Jak obliczyć podatek dochodowy dla dochodów osiągniętych w 2021 roku?

Postawy skali podatkowej zostały określone w art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o PIT”. Zgodnie z aktualnymi do końca 2021 r. zasadami w przypadku podstawy obliczenia podatku do 85 528 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek dochodowy, natomiast przy podstawie obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych podatek wynosi 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Zasady te obrazuje tabela wskazana w art. 27 ustawy o PIT (obowiązuje dla dochodów osiągniętych w 2021 roku):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

Autopromocja

85 528

17%

Minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota wolna od podatku 2021

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy obecnie jest przez ustawodawcę opisana w kolejnych ustępach tego artykułu i zależy obecnie od zaszeregowania podatnika to jednej z grup (zależnych od podstawy obliczenia podatku.

Wyciąg z przepisów:

(ustawa o PIT - wersja obowiązująca do końca 2021 roku)

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Polecamy: Komplet PODATKI 2022

Jaka skala podatkowa PIT i progi podatkowe w 2022 roku?

Jakie progi podatkowe będą obowiązywać w PIT w 2022 roku?

Jedna ze zmian wprowadzanych reformą Nowego Ładu jest reforma w ramach skali podatkowej. Po pierwsze ustawodawca zdecydował, że następuje przesunięcie progu podatkowego. Obecnie obowiązująca granica na poziomie 85 528 złotych zostaje przesunięta do poziomu 120 000 zł.

Jak będzie wyglądać skala podatkowa w 2022 roku?

Zgodnie z ustawą Nowy Ład zmienia się art. 27 ustawy o PIT, a w ustępie 1 tego przepisu skala otrzymuje nowe brzmienie (w nowej tabeli) o następującej treści:

Skala podatkowa PIT w 2022 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

15 300 zł + 32 % nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku (kwota zmniejszająca podatek dochodowy) w 2022 roku

Jak widać z powyższej tabeli zmieniają się również zasady dotyczące kwoty zmniejszającej podatek dochodowy, ustalone uprzednio w kolejnych ustępach. Zgodnie z Ustawą Nowy Ład uchyla się ust. 1a i 1b. Jest ona wskazana bezpośrednio w tabeli skali podatkowej.

W tym zakresie dodatkowo ustawodawca w ramach reformy zdecydował, że:

Wyciąg z przepisów:

ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku, gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1.

Progi podatkowe 2022

Pierwszym progiem podatkowym jest tak naprawdę kwota wolna od podatku (30 tys. zł). Dochody do 30 tys. zł rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT wg stawki 17%.

Drugi próg podatkowy wyznacza kwota 120 tys. zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane wg stawki 32% PIT.

Danina solidarnościowa - trzeci próg podatkowy. Trzecim progiem podatkowym jest nazywana tzw. danina solidarnościowa. Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. A więc dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Jak obliczyć podatek dochodowy według skali podatkowej w 2022 roku? [Przykład]

W celu zrozumienia działania skali podatkowej warto przeprowadzić uproszoną kalkulację na podstawie przykładu. Należy jednak pamiętać, że jest to symulacja nie uwzględniająca indywidualnych ulg i zwolnień. Ten sam przykład zostanie przeprowadzony przez zasady starej i nowej skali podatkowej.

Stan faktyczny: Pani Maria w roku 2021 uzyskała dochód (w rozumieniu podstawy opodatkowania) na poziomie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) opodatkowany wg skali podatkowej. Jaki podatek dochodowy powinna zapłacić za rok 2021? Jaki podatek dochodowy będzie się należał w przypadku, jeżeli taki sam dochód osiągnie w 2022 roku?

Dochód 10 tys. zł w 2021 roku. Obliczenie podatku wg skali podatkowej

Jeżeli podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 85 528 złotych na obecnych zasadach zastosować należy niższą stawkę podatku w wysokości 17%.

Obliczenie wyglądać powinno o następująco: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Następnie od tej kwoty należy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. W tym miejscu należy zastosować kwotę wolną od podatku dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

W takim wypadku zastosowanie znajdzie wzór: 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł.

W ten sposób kwota zmniejszająca podatek powinna wynieść 1 360 - 834,88 x (10 000 - 8 000) ÷ 5 000 = 1 360 - 333,96 = 1 026,04 zł

W ten sposób po odjęciu od kwoty 1700 zł kwoty obliczonej wolnej od podatku 1 026,04 wynik równania wynosi 673,96 to jest w zaokrągleniu 674 złotych.

Podatek Pani Marii za 2021 rok wyniesie 674 złotych.

Dochód 10 tys. zł w 2022 roku. Obliczenie podatku wg skali podatkowej (z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego/Polskiego Ładu)

Zasady obowiązujące od 2022 roku przewidują inny sposób rozliczenia. W przypadku, jeżeli podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 120 000 złotych zastosować ponownie można niższą stawkę podatku w wysokości 17%.

W tym początkowym etapie obliczenia nie będą się różnić i wskażą: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Następnie należy zastosować kwotę wolną od podatku. Zgodnie z nową tabelą skali podatkowej wynosi ona 5100 zł.  Czyli więcej niż wyliczony podatek.

Jak widać w tym przykładzie podatku do zapłaty nie będzie.

Od 2022 roku nastąpiło bowiem podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 000 zł.

Zaliczki na PIT w 2022 roku

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skalą podatkową) podatnicy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Zasadniczo obowiązek ten realizowany jest miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych wymogów).

W przypadku przedsiębiorców robią to oni samodzielnie jednak w przypadku osób fizycznych pracujących w ramach umowy o pracę czy zlecenie mogą oni liczyć na pomoc swoich zakładów pracy. Zasada ta obowiązuje obecnie i ma również zastosowanie po 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z art. 31 Ustawy o PIT zakłady pracy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy jako płatnicy, od tych osób, które otrzymują od zakładów pracy przychody ze stosunków służbowych, stosunków pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych wypłacanych przez zakłady pracy, a w sytuacji spółdzielni pracy wypłaty z tytułu udziałów w nadwyżce bilansowej.

Wysokość zaliczki w określonych miesiącach

Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały określone w art. 32 ustawy o PIT. Zgodnie z jej pierwszym ustępem wynoszą one odpowiednio za miesiące od stycznia do grudnia:

 • za miesiące, w których dochód podatnika (uzyskany od początku roku w zakładzie pracy) nie przekroczył kwoty górnej granicy przedziału skali (pierwszego) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika (uzyskany od początku roku w zakładzie pracy) przekroczył kwotę górnej granicy przedziału skali – 17% od dochodu za część, która nie przekroczyła tej kwoty, oraz 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali’
 • za kolejne miesiące (po przekroczeniu skali) 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki, a opodatkowanie wspólnie z małżonkiem

Od tej zasady podstawowej obliczania i pobierania zaliczek zastosowanie mają pewne wyjątki. Między innymi w sytuacji, jeżeli podatnik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem (na zasadach określonych w art. 6 ust. 4) i podatnik złoży stosowne oświadczenie (że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem), możliwe są inne zasady opodatkowania.

wyciąg z przepisów:

(ustawa o PIT - wersja obowiązująca w 2022 roku)

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zgodnie ze zmianami podatkowymi Nowego Ładu artykuł 32 ust. 1 ustawy o PIT otrzymał (od 1 stycznia 2022 r.) brzmienie:

wyciąg z przepisów

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki oblicza się i odprowadza w określonych terminach. W przypadku zaliczek miesięcznych generalnie należy opłacać je do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu podatkowym. W przypadku zaliczek kwartalnych do dnia 20. następującego po zakończeniu kwartału. Terminy te wskazane zostały w art. 44 ustawy o PIT.

Jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom rozliczającym się wg skali podatkowej?

Jedną z wskazywanych największych zalet rozliczenia na zasadach ogólnych skali podatkowej jest możliwość i prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Warto więc zweryfikować najbardziej popularne ulgi i odliczenia, które można zastosować. Zastosowanie ulg zmniejsza wysokość podstawy opodatkowania albo sam podatek dochodowy - w obu przypadkach zmniejsza się podatek dochodowy, którzy trzeba zapłacić do urzędu skarbowego.

W ramach odliczeń od podatku do najważniejszych w roku podatkowym 2021 zaliczyć można było:

 • ulgę prorodzinną (czyli ulgę na dzieci),
 • odliczenie składki zdrowotnej,
 • ulgę abolicyjną (za pracę za granicą).

W zakresie odliczeń od dochodu zalicza się:

 • ulgę termomodernizacyjną,
 • IKZE (czyli odliczenia na konto emerytalne),
 • ulgę na badanie i rozwój (B+R),
 • odliczenia składki ZUS,
 • odliczenia zwrotu nienależnych świadczeń,
 • ulgę na leki,
 • ulgę na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulgę na samochód,
 • odliczenie darowizn na cele charytatywna opiekuńcze, na kościół, na organizacje pożytku publicznego,
 • ulgę dla krwiodawców oraz osocze,
 • odliczenia w zakresie darowizn na cele edukacji zawodowej, na cele walki z COVID-19, odliczenia dotyczące darowizn tabletów i laptopów na rzecz jednostek oświatowych,
 • ulgę na internet,
 • odliczenia strat podatkowych,
 • ulgę na złe długi.

Zasady funkcjonowania każdej z ulg lub zwolnień mogą stanowić przedmiot oddzielnego opracowania i w jednym miejscu nie ma możliwości ich szczegółowego opisu. Jednak z pewnością warto zwrócić uwagę, że część z zasad dotyczących ulg i zwolnień zmienia się w ramach reformy tzw. Polskiego Ładu. Do największych z tych zmian należy zauważyć zmiany w zakresie ulg na dzieci oraz ulgi zdrowotnej. Jeżeli nie zostaną prowadzone zmiany to z obecnego brzmienia przepisów należy wnioskować, że ulga prorodzinna zostanie ograniczona, a w zakresie odliczania składek ZUS wprowadza się brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Zmiana sposobu opodatkowania. Jak zmienić skalę podatkową – na ryczałt, podatek liniowy, kartę podatkową?

Podstawową formą opodatkowania zgodnie z art. 9a są zasady ogólne (skala podatkowa określona w art. 27 ustawy o PIT). Dopiero jeżeli podatnik złoży odpowiedni wniosek, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo oświadczenie o zastosowaniu specjalnych form opodatkowania może zmienić swoje opodatkowanie z zasad ogólnych do innych. Decyzja dotycząca sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych skali podatkowej nie musi być więc decyzją ostateczną. Podatnik, jeżeli spełni wymogi ustawowe, może w kolejnych latach zmieniać obowiązujące go zasady opodatkowania.

W celu zmiany na podatek liniowy lub ryczałt należy złożyć w określonym terminie, oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Ustawodawca zdecydował, że należy dokonać tego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

W przypadku karty podatkowej złożenie oświadczenia wymagane jest przed rozpoczęciem działalności albo w terminie do 20 stycznia. Oświadczenie można złożyć również na podstawie przepisów ustawy o CEIDG i taki wybór opodatkowania zasadniczo dotyczy również lat następnych. Od 1 stycznia 2022 zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową nie będzie już możliwy. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.

Podstawa prawna:

Polecamy: Pakiet czterech poradników kadrowo-płacowy: Wynagrodzenia 2022, Czas pracy 2022, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Polecamy: Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(22)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • okradziony
  2022-01-01 13:57:12
  Komentarz jest prosty. Ci co się uczyli , podnosili potem swoją wiedzę i doświadczenie i są motorem napędowym gospodarki i jej rozwoju , przepracowali po 30-40 lat pracując ciężko żeby osiągnąć wyższe płace będą utrzymywać nierobów i patologię. Ulga dla klasy średniej to lody dawane przez szybę. Diabeł tkwi w szczegółach. W sumie rzecz biorąc klasa średnia straci ale przecież ktoś musi sfinansować te wszystkie 500+ , trzynastki i czternastki dla emerytów i wszystkie pozostałe obietnice. Ustalenie sztywnej granicy przychodu warunkującej przyznanie ulgi dla tzw. klasy średniej to wielko s-syństwo. Wspólne rozliczanie się z małżonkiem też g-ówno da bo cwaniaczki zapisały w ustawie, ze ulgi przyznaje się osobno każdemu małżonkowi przy ich osobnym rozliczeniu. Żona nie pracuje, bo jej firmę zlikwidowali a dla 56 letniej kobiety pracy nie znajdziesz, wiec ulgi żadnej mieć nie będzie a ja ciężko pracując przez 39 lat , praktycznie na 1,5 etatu też jej nie dostanę . Gdzie tu sprawiedliwość.???
  18
  pokażodpowiedzi (5)
 • Okradziony przez pis
  2022-01-08 08:00:01
  Faszyści z PiS zrobili sobie z budżetu państwa swoją prywatną kasę i fundusz do kupowania głosów nierobów i patologii. Obalmy ten złodziejski rząd w następnych wyborach!
  18
  pokażodpowiedzi (2)
 • jasnowidz
  2022-01-04 20:51:54
  Od pierwszej złotówki każdy zapłaci 9% podatku po przekroczeniu 30000 PLN 26 % to jest zmiana podatku według PIS
  14
 • antyład
  2022-01-05 23:41:31
  26 % podatku to nowy ład wg pis, skandal !!!
  9
 • wku.ona
  2022-01-10 15:49:39
  właśnie porównałam wynagrodzenie według starej i nowej zasady i zapłacę dwa razy więcej podatku. 800 zeta mniej co miesiąc. bo? bo się uczyłam, bo się staram, bo mam dobrą prace i jestem samotną matką. nic tylko olać robotę i zrobić kilka dzieciaków więcej i będzie super. taki to polski ład i dobra zmiana.
  7
 • jerzyjw
  2022-01-05 14:38:13
  Dlaczego nie ma informacji o kwotach netto czy brutto to powinno być wyraźnie napisane
  3
 • Kuba
  2022-01-10 22:46:33
  ***** ***
  3
 • Mój Nick
  2022-01-13 16:03:34
  A gdzie w tych obliczeniach zniknęła kwota na ubezpieczenie (zdrowotne/emerytalne/rentowe)? Z tego co znalezłem w sieci to poprzednio było 9% ... ale odliczano 7,75% ... a teraz zostało tylko 9%?
  1
 • ewa
  2022-01-05 23:40:10
  jak nie będą oporni
  2
 • ewa
  2022-01-05 23:39:45
  jeszcze innych nauczę
  4
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

REKLAMA