REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przykład wspólnego rozliczenia z małżonkiem na PIT-36

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Wspólne rozliczenia z małżonkiem na PIT-36; PIT 2011 / 2012
Wspólne rozliczenia z małżonkiem na PIT-36; PIT 2011 / 2012

REKLAMA

REKLAMA

Małżeństwo Monika i Tomasz Korzeniowscy postanowili za 2011 rok rozliczyć się wspólnie. Mają ku temu wszelkie prawa. Po pierwsze ich małżeństwo i zarazem wspólność majątkowa trwały przez cały 2011 rok. Ponadto żadne z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym ani tym bardziej podatkiem tonażowym. Każda z ww. form opodatkowania wykluczałaby możliwość wspólnego rozliczenia.

Pan Tomasz Korzeniowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej). Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie danych wynikających z księgi pan Korzeniowski ustalił wysokość dochodu z działalności. Jego przychody wyniosły 60 000 zł, a koszty ich uzyskania 30 000 zł.

Autopromocja

W związku z tym jego dochód z działalności to 30 000 zł. Pan Korzeniowski tytułem zaliczek odprowadził w trakcie 2011 r. kwotę 3600 zł. Dodatkowo osiągnął dochody z umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Składki na ubezpieczenie społeczne pan Korzeniowski opłaca z umowy o pracę.

Pani Monika Korzeniowska w 2011 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Dodatkowo pracowała na podstawie umowy o dzieło.

Za 2011 r. pan Korzeniowski rozliczy się wspólnie z żoną. Ponieważ pan Korzeniowski osiąga dochody z działalności opodatkowane na zasadach ogólnych, małżonkowie złożą swoje zeznanie na formularzu PIT-36.

W poprzednich latach wypełnianie PIT-36 rozpoczynaliśmy od wpisania własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W 2012 r. została wprowadzona zasada, że NIP ujawniają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 1 stycznia 2012 r. ustawodawca zlikwidował NIP nadany osobom fizycznym objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Dla tych podatników jedynym identyfikatorem wykazywanym w zeznaniach podatkowych jest NIP. W pozostałych przypadkach podatnik ujawnia PESEL. Dlatego w 17-ej wersji PIT-36 PESEL wpisuje się zamiennie z NIP w poz. 1 i 2 formularza.

POLECAMY: NIP 2012 - zmiany od A do Z

I. Obliczenie dochodu Tomasza Korzeniowskiego

Dochody z działalności gospodarczej:

1) Przychody: 60 000 zł (rubryka 51)

2) Koszty uzyskania przychodów: 30 000 zł (rubryka 52)

3) Dochód: 30 000 zł (rubryka 53)

4) Zaliczki na podatek dochodowy: 3600 zł (rubryka 55)

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 2506,3 zł.

Dochody ze stosunku pracy:

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę XYZ wynika, że pan Tomasz Korzeniowski ze stosunku pracy osiągnął:

1) Przychody: 36 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 34 665 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 2388 zł,

Kwoty te pan Korzeniowski wpisze odpowiednio do rubryk: 43, 44, 45 oraz 47 formularza PIT-36.

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 4935,60 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 2407,49 zł.

Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pan Korzeniowski osiągnął:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 72)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 73)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 74)

4) Pobrana zaliczka: 1350 zł (rubryka 76).

Po podsumowaniu kwot dotyczących wszystkich źródeł przychodów pan Tomasz Korzeniowski wykaże:
A) Przychody: 111 000 (rubryka 82),
B) Koszty uzyskania przychodów: 38 835 zł (rubryka 83),
C) Dochód: 72 165 zł (rubryka 84),
D) Zaliczki: 7338 zł (rubryka 85).

Pan Korzeniowski może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4935,60 zł (rubryka 137).

Jego dochód po odliczeniu składek wyniesie 67 229,40 zł (rubryka 141).


II. Obliczenie dochodu pani Moniki Korzeniowskiej

Dochody ze stosunku pracy (I pracodawca – firma Alfa):

Z informacji PIT-11 przekazanej przez firmę Alfa wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 30 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 28 665 zł,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 1860 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 4113 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 2006,24 zł.

Dochody ze stosunku pracy (II pracodawca – firma Beta):

Z informacji PIT-11 przekazanej przez firmę Beta wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 18 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 16 665 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 792 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 2467,80 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 1203,75 zł.

Tak więc podsumowując obie umowy o pracę Pani Monika Korzeniowska osiągnęła z tych tytułów 48 000 zł przychodów

Łącznie kwota kosztów potrąconych przez obu pracodawców wynosi 2670 zł. Jest więc wyższa od ustawowego limitu wynoszącego 2002,05 zł. Dlatego pani Korzeniowska musi ograniczyć je do wysokości tego limitu. Zatem w rubryce 87 uwzględni tylko kwotę 2002,05 zł.

ZOBACZ TAKŻE: Druki PIT 2011/2012

Po odliczeniu kosztów jej dochód z umów o pracę wyniesie 45 997,95 zł (rubryka 88).

Suma zaliczek pobranych przez obu pracodawców jako płatników w ciągu 2011 roku wyniosła 2652 zł. Ich kwotę pani Korzeniowska wykaże w rubryce 90.

Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pani Monika Korzeniowska osiągnęła:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 115)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 116)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 117)

4) Pobrana zaliczka: 1350 zł (rubryka 119)

W sumie za 2011 rok pani Monika Korzeniowska wykaże (praca + dzieło):

A) Przychody: 63 000 (rubryka 125)
B) Koszty uzyskania przychodów: 9502,05 zł (rubryka 126)
C) Dochód: 53 497,95 zł (rubryka 127)
D) Pobrane zaliczki: 4002 zł (rubryka 128).

Pani Korzeniowska może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6580,80 zł (rubryka 138).

Jej dochód po odliczeniu składek wyniesie 46 917,15 zł (rubryka 142).


III. Odliczenia małżonków od dochodu

Państwo Korzeniowscy zamierzają skorzystać z przysługujących im odliczeń. W tym celu wypełnią załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O, w których wykażą wysokość odliczanych kwot.

W części B załącznika PIT/O państwo Korzeniowscy wykażą przysługujące im odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczą dokonaną darowiznę dla Fundacji Mam Marzenie w kwocie 2500 zł. Kwotę tą pan Tomasz wpisze w rubryce 11 załącznika PIT/O. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.

Pani Monika przekazała natomiast darowiznę na budowę kościoła w wysokości 1500 zł (rubryka 12 i w części D załącznika PIT/O). Jako darowiznę na cele kultu religijnego także odliczy ją w całości z uwagi na nieprzekroczenie 6% limitu dochodu.

Państwo Korzeniowscy korzystają również ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2011 r. 2280 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego dla każdego z małżonków odrębnie 760 zł. Dlatego państwo Korzeniowscy ograniczą odliczenie do kwoty przysługującego im limitu (wynoszącego w sumie dla obojga małżonków 1520 zł).

Pan Tomasz Korzeniowski kwotę odliczenia w wysokości przysługującego mu limitu (tj. 760 zł) wpisze w rubryce 19 załącznika PIT/O, a pani Monika Korzeniowska identyczną kwotę (czyli również 760 zł) wpisze w rubryce 20.

Jako przedsiębiorca pan Tomasz Korzeniowski poniósł w 2011 r. wydatki na nabycie nowych technologii. Zakupił bowiem na potrzeby własnej firmy najnowsze oprogramowanie sterujące procesami technologicznymi za kwotę 40 000 zł. Z tego tytułu może odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% poniesionych wydatków. Pan Tomasz odliczy więc kwotę 20 000 zł, wpisując ją do rubryki 21 załącznika PIT/O.

Łączną kwotę odliczeń w wysokości 23 260 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 143 zeznania PIT-36. Natomiast jego żona przysługujące jej odliczenia w łącznej kwocie 2260 zł wykaże w rubryce 29 załącznika PIT/O i przeniesie ją do rubryki 144 zeznania PIT-36.

Łączny dochód małżonków Korzeniowskich po odliczeniach wynosi 88 626,55 zł (rubryka 165).

IV. Obliczenie podatku

Ponieważ państwo Korzeniowscy wybrali wspólne rozliczenie, to podstawę obliczenia podatku stanowi połowa ich łącznego dochodu, czyli po zaokrągleniu 44 313 zł (rubryka 168).

Podatek wynosi 14 840, 64 zł (rubryka 169  i 173).

V. Odliczenia od podatku

Tomasz Korzeniowski od tego podatku odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2506,3 zł (odliczenie max w ramach limitu 7,75% podstawy wymiaru), którą jako przedsiębiorca opłacał do ZUS.

Oprócz tego odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez pracodawcę jako płatnika (2407,49 zł). Łączną kwotę odliczenia z tego tytułu w wysokości 4913,79 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 174.

Monika Korzeniowska wykaże w poz. 175 łączną kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez płatników na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wysokość kwoty do odliczenia ustali sumując kwoty składek z poszczególnych informacji PIT-11.

Ulga na dzieci

Państwo Korzeniowscy wychowują dwoje dzieci. Mają zatem prawo skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci (tzw. ulga prorodzinna. Przysługujące im do odliczenia kwoty wykażą najpierw w rubrykach 35 i 36 załącznika PIT/O, a następnie przeniosą je do zeznania rocznego.

POLECAMY: Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2011 / 2012

Tomasz Korzeniowski wpisze w poz. 35 kwotę 1112,04 zł, a przenosząc ją następnie do zeznania rocznego PIT-36 wpisze ją w rubryce 178.

Identyczną kwotę w poz. 36 załącznika PIT/O wpisze Monika Korzeniowska. Następnie przeniesie tą kwotę do zeznania rocznego, wpisując ją w PIT-36 w rubryce 179.

Po dokonaniu powyższych odliczeń podatek wyniesie 4492,78 zł (rubryka 183). Po zaokrągleniu kwota podatku wyniesie 4493 zł. Zostanie ona wykazana w poz. 184 formularza PIT-36.

Ponieważ kwota zaliczek na podatek dochodowy wykazana w poz. 85 i 128 wyniosła łącznie 11 340 zł (rubryka 189), u państwa Korzeniowskich wystąpi nadpłata podatku za 2011 r. w wysokości 6847 zł (poz. 204).

Tomasz Korzeniowski jako przedsiębiorca opłacał samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej (kwartalnie). Wpłacone zaliczki (w rozbiciu na poszczególne kwartały) wykaże dodatkowo w części N.1 zeznania PIT-36 w poz. 255, 256, 261, 264.

O załącznikach do składanego zeznania państwo Korzeniowscy poinformują urząd skarbowy w części R, wpisując w rubrykach 306 i 310 cyfrę 1.

1%

Państwo Korzeniowscy chcą przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w swoim imieniu, w części P formularza PIT-36:

- w rubryce 301 podadzą jej numer KRS, natomiast
- w rubryce 302 wskażą wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 184 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Jak przekazać 1% PIT organizacji pożytku publicznego

Małżonkowie składają zeznanie roczne osobiście, dlatego swoje podpisy złożą (odpowiednio) w rubrykach 320 i 321 formularza PIT-36.

Wypełniony PIT-36 s. 1

Wypełniony PIT-36 s. 2

Wypełniony PIT-36 s. 3

Wypełniony PIT-36 s. 4

Wypełniony PIT-36 s. 5

Wypełniony PIT-36 s. 6


Wypełniony PIT/O s. 1

Wypełniony PIT/O s. 2

Wypełniony PIT/O s. 3


Wypełniony PIT/B s. 1

Wypełniony PIT/B s. 2

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) ze zmianami.

Aktualizacja styczeń 2012 - Tomasz Król

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA