REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak wypełnić PIT-11?

PIT-11 - jak wypełnić 2013 / 2014
PIT-11 - jak wypełnić 2013 / 2014

REKLAMA

REKLAMA

PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona przez płatników i przesłana podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla tych podatników do końca lutego następnego roku podatkowego.

Jak wypełniać PIT-11 w przypadku braku danych

Autopromocja

Podmioty przygotowujące PIT-11 za rok 2015 powinny skorzystać z formularza PIT-11 w wersji nr 23, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza PIT-11(23) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2014 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 21 tego druku - obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2014 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Formularze PIT

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2013 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 20 tego druku - obowiązującej od 26 września 2013 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1054). Rozporządzenie to weszło w życie 26 września 2013 r.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2012 r., powinny w 2013 r. skorzystać z wersji nr 19 tego druku - tej samej, która dotyczyła dochodów i pobranych zaliczek w roku 2011. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1514). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2012 r.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wzór PIT-11 określony w załączniku do ww. rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2011 r. , chyba, że przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 1 stycznia 2012 r.) informacja PIT-11 została złożona (doręczona) na formularzu dotychczasowym (wersja 18). W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Wersja 18PIT-11(18) – obowiązywała w 2011 roku i miała zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 25 poz. 131). Ale wypełniając PIT-11 w 2012 i 2013 roku trzeba się posłużyć ww. wersją 19.

Do wykazania dochodów i pobranych zaliczek w 2010 roku służyła wersja nr 17 formularza PIT-11(17), która obowiązywała od 1 stycznia 2009 r. do końca 2010 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 235 poz. 1591).

Za jaki okres wystawia się PIT-11 – poz. 4 formularza - wpisujemy tylko rok

1. Przepisy nie precyzują jaki okres należy ująć w informacji PIT-11.

Może to więc być okres:
- wynikający z umowy o pracę, jeżeli wynagrodzenie jest płatne do końca każdego miesiąca, lub
- okres faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.

Pracownik był zatrudniony do końca czerwca, płatnik wypłaca ostatnie wynagrodzenie w lipcu: PIT-11 może być wystawiony za okres luty – lipiec  - ale wpisać można obecnie tylko rok - wcześniej przed 2012 r. można było wpisać dokładnie od konkretnego dnia, do konkretnego dnia.

2. Jeżeli pracownik jest na urlopie wychowawczym i nie ustał stosunek pracy, to informację PIT-11 należy wystawić za cały okres zatrudnienia w danym roku (np. od 01.01- 31.12.2010 r., jeżeli podatnik był zatrudniony przez cały rok podatkowy), mimo, że pracownik otrzymywał wynagrodzenie tylko przez kilka pierwszych miesięcy roku podatkowego.

Czy trzeba wystawiać PIT-11 po śmierci pracownika

Gdyby pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskałby w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby sporządzania informacji PIT- 11

3. Jeżeli osoba zatrudniona jest na podstawie np. umowy zlecenia, a następnie zostaje zawarta z tą osobą umowa o pracę, to informację PIT-11 należy wystawić za cały rok podatkowy np. od 01.01-31.12.2010 r.

Część. A. Miejsce i cel składania informacji PIT-11 – poz. 5-6 formularza

1. PIT-11 wystawiany dla podatnika będącego rezydentem RP (nieograniczony obowiązek podatkowy) – Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (to miejsce, które zostało podane w zgłoszenie identyfikacyjnym NIP – 3) – art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT.

W przypadku osób bezdomnych – będzie to ten US, na którego obszarze działania podatnik najczęściej przebywa - § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005r., Nr 165 poz. 1371 z późn.zm.).

2. PIT- 11 wystawiany dla podatnika będącego nierezydentem RP (ograniczony obowiązek podatkowy – Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowaniu osób zagranicznych ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania płatnika – art. 39 ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych.

3. W pozycji 6 formularza zaznaczamy kwadrat 1 (jeżeli składamy pierwszy raz tą informację za dany rok) albo kwadrat 2 (jeżeli popełniliśmy błąd za pierwszym razem i składamy korektę informacji PIT-11 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty).

Ogólne zasady wystawiania PIT-11 i najczęstsze problemy

Część B. Dane płatnika (poz. 7-9) i część C. Dane podatnika (poz. 10-27)

Wypełnienie tych rubryk nie powinno sprawić nikomu żadnych trudności. Dane takie jak NIP, PESEL i inne dane osobowe podatnika powinny zostać zebrane wcześniej – już na etapie zawierania umowy.

PIT-11 można wysłać przez system e-deklaracje

Część. D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu - patrz dalej s. 2

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 29)

1. Należy wykazać świadczenia wypłacone pracownikowi (np. obciążenie rachunku bankowego pracodawcy) lub postawione do jego dyspozycji (np. postawienie do dyspozycji w kasie) w danym roku podatkowym.

2. W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia następuje np. na przełomie okresów rozliczeniowych (miesiąca, roku), a wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy pracownika – przychód powstanie w dniu, w którym zostaje obciążony rachunek pracodawcy.

Przykładowo pracodawca składa dyspozycję przelewu 30 grudnia, jego rachunek zostaje obciążony 31 grudnia natomiast na koncie pracownik wynagrodzenia zaksięgowano 3 stycznia następnego roku. Przychód u podatnika powstanie w dniu 31 grudnia.

3. Gdyby pracownikowi zostało w kasie postawione do dyspozycji wynagrodzenie w danym dniu (np. pracodawca dokonuje wypłat zawsze 27-go dnia miesiąca), a pracownik nie zgłosił się po odbiór wynagrodzenia – przychód i tak powstaje w tym dniu.

Wynagrodzenie zostało postawione do dyspozycji w kasie w dniu 27.12 2014 roku; pracownik odebrał je dopiero w dniu 04.01.2015 roku; pracodawca winien je wykazać jako przychód roku 2015.

4. Tak samo będzie, w przypadku zgonu pracownika, któremu zakład pracy postawił (przed śmiercią) do dyspozycji wynagrodzenie, a pracownik go nie odebrał.

5. W przypadku umorzenia np. pożyczki udzielonej pracownikowi przychód powstanie w miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie. Kwotę tę należy doliczyć do innych przychodów ze stosunku pracy i od łącznej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 34)

Wykazujemy przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy (stosunku służbowego) sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.” - wyrok NSA z 22.02.2002, SA/Sz 1966/99.

Ustawa o PIT


KOSZTY uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pozycja 28

Tu trzeba zaznaczyć jeden z 4 kwadratów w zależności od tego ile umów o pracę ma podatnik i czy korzysta z podwyższonych kosztów.

Kwadrat nr 1 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) - art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 2 – z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) – art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 3 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 4 - z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT.

Od kogo powinieneś dostać PIT-11

Przykładowe sytuacje:

1. Jeżeli podatnik jest związany z tym samym zakładem pracy dwoma stosunkami pracy – należy zaznaczyć kwadrat nr 2 (więcej niż jeden stosunek pracy),

2. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, natomiast jego czasowe miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do podwyższonych kosztów (o ile nie otrzymuje dodatku za rozłąkę).

3. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, natomiast czasowe w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, nie ma prawa do podwyższonych kosztów. W przypadku, gdy pracownik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ale z treści umowy o pracę wynika, że wykonuje pracę w innej miejscowości, stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeżeli pracownik faktycznie dojeżdża do miejsca wykonywania pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

4. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy, a tylko w przypadku jednego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) – należy zaznaczyć kwadrat nr 4, pod warunkiem, że pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

5. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy i w przypadku każdego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) a tylko w przypadku jednego zakładu pracy nie dostaje dodatku za rozłąkę, to tenże zakład pracy winien zaznaczyć kwadrat nr 3, pod warunkiem, że otrzyma oświadczenie pracownika, z którego wynika, iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

KOSZTY - pozycja 30

1. W sytuacji, gdy płatnik przy obliczaniu miesięcznej zaliczki nie potrąci pełnych kosztów uzyskania w związku z niską kwotą przychodu (ustawowe koszty są wyższe niż kwota otrzymanego przychodu) - w wystawianym PIT-11 może wykazać tylko taką kwotę kosztów jaką faktycznie potrącił. W zeznaniu rocznym podatnik sam uwzględni ustawową (pełną) kwotę kosztów. Takiego samego uwzględnienia winien dokonać płatnik, który będzie sporządzał roczne obliczenie podatku, mimo, że w trakcie roku potrącił niższą kwotę kosztów (PIT- 40). Nie wykazujemy straty w PIT-11.

2. Jeżeli stosunek pracy ustał, a zakład pracy wypłaca zaległe wynagrodzenie lub jakieś inne należne świadczenie powstałe z tytułu byłego stosunku pracy (13. pensja, premia, wyrównanie) - koszty uzyskania również przysługują.

3. W sytuacji, gdy pracownik ma należność za pracę płaconą z dołu - np. umowa o pracę obejmuje okres od stycznia do marca, a wynagrodzenie płacone jest w okresie luty-kwiecień – płatnik w PIT–11 winien wykazać koszty uzyskania przychodu tylko za trzy miesiące. Nie ma bowiem podstaw do zastosowania kosztów uzyskania przychodu za okres od miesiąca zatrudnienia do miesiąca włącznie, w którym wypłacane jest świadczenie za ostatni miesiąc (czyli w tym przypadku nie ma prawa do kosztów uzyskania przychodu za 4 miesiące).

4. Jeżeli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia na bieżąco (np. z powodu kłopotów płatniczych, zmiany terminu wypłat), to kumulując wynagrodzenie w jednym miesiącu, przy obliczaniu zaliczki może potrącić tylko kup za jeden miesiąc (pracodawca może w ciągu roku uwzględnić koszty tylko w tym miesiącu, w którym wypłacał wynagrodzenie).

Jednakże w związku z tym, że koszty należne są za ten okres, kiedy pracownik wykonywał pracę (koszty uzyskania są bowiem związane bezpośrednio ze świadczeniem pracy przez pracownika wynikającym z umowy), to przy obliczaniu podatku za cały rok podatkowy zakład pracy powinien uwzględnić przysługujące pracownikowi koszty uzyskania również za te miesiące, w których pracownik świadczył pracę (mimo, iż nie otrzymywał wynagrodzenia). Również podatnik, który sam będzie dokonywał rocznego rozliczenia, ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić pełne – ustawowe koszty.

5. Jako, że za czas niezdolności pracownika do pracy w związku z chorobą, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracodawca wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 92 kodeksu pracy), to przy obliczaniu zaliczki winien zastosować koszty uzyskania przychodu.

Kosztów takich nie ma prawa potrącić za miesiąc, w którym wypłaca tylko zasiłek chorobowy (należny za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego).

KOSZTY - pozycja 35

Jeżeli pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie w związku z korzystaniem z przysługujących mu praw autorskich – to prócz kosztów wykazanych w poz. 30 należy również wskazać 50% koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Dotyczyć to może np. wykładowców na uczelniach, informatyków, dziennikarzy.

DOCHÓD ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych - pozycja 31

Jest to różnica między przychodami oraz kosztami uzyskania. W części tej wykazuje się także dochody, od których podatnik nie pobrał zaliczek, np. ze względu na decyzję urzędu skarbowego o zaniechaniu poboru zaliczek.

DOCHÓD zwolniony od podatku - pozycja 32

W kolumnie e należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W kwocie przychodów w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

W kolumnie e zostanie wykazany dochód w sytuacji gdy, zakład pracy wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, którego oddelegował do pracy za granicą, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia taki dochód z opodatkowania w Polsce.

ZALICZKA pobrana przez płatnika - pozycja 33

Przepisy nałożyły na zakłady pracy, jako płatników obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują w tych zakładach przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT) obliczone zgodnie z art. 32 ustawy o PIT, a ponadto:

1. Jeżeli pracodawca wypłaca zaległe wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy, to przy obliczaniu zaliczki ma prawo potrącić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tzw. kwoty wolnej), o ile pracownik nie zmienił oświadczenia co do potrącania kwoty wolnej. Wypłacane świadczenie to należność związana ze stosunkiem pracy więc zachowuje tutaj moc oświadczenie złożone przez pracownika.

2. Tak samo pracodawca potrąca 1/12 kwoty wolnej przy wypłacie – po ustaniu stosunku pracy – jakiejkolwiek należności ze stosunku pracy.

3. W sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi tylko świadczenie w naturze, winien uprzednio pobrać od podatnika środki pieniężne na należną zaliczkę (mimo braku wyraźnego uregulowania w ustawy o PIT), bowiem obowiązek poboru zaliczki istnieje nadal.

4. Zaliczka winna być wykazana w kwocie pomniejszonej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika (z uwzględnieniem limitu przysługującego odliczenia – art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o PIT).

UMOWA ZLECENIA (O DZIEŁO) - pozycja 49

Pracodawca winien wykazać przychody własnego pracownika uzyskane od pracodawcy m.in. w związku z zawartymi z nim umowami zlecenia czy o dzieło, jak również przychody osób nie będących pracownikami w związku z zawartymi z nimi w/w umowami.

W poz. tej należy wykazać przychody do których nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT.


PRAWA MAJĄTKOWE - pozycja 57

1. Prawa majątkowe ze stosunku pracy wypłacane po śmierci pracownika jego małżonkowi lub innym osobom uprawnionym do renty (wypłata na podstawie art. 631 kodeksu pracy).

2. Udziały wypłacane po śmierci członka spółdzielni osobie wskazanej przez członka w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni (wypłata na podstawie art. 16 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - pozycja 70

1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącone przez płatnika a finansowane z dochodu podatnika (w wysokości 9,76% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 6,5% na rentowe i 2,45% na chorobowe).

2. Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy składek:
1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.

Składki mogą być odliczane pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

3. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

4. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych od dochodów opodatkowanych za granicą, z wyjątkiem składek obliczonych od części wynagrodzenia pracownika, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy, np. diety art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, oraz gdy podstawą obliczenie jest dochód, od którego zaniechano poboru podatku.

5. Wykazaniu podlegają składki zapłacone za granicą (UE, EOG, Konfederacja Szwajcarska), z wyjątkiem tych składek, których podstawą wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz odliczonych w innym państwie UE EOG Konfederacji Szwajcarskiej.

Pozycja 71

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o PIT (patrz pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - pozycja 72 formularza

1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko pobrane w roku podatkowym przez płatnika. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Składka ta wynosi 9% podstawy jej wymiaru, ale - zgodnie z zastrzeżeniem zapisanym w art. 27b ust. 2 ustawy o PIT,, iż kwota tej składki, o którą pomniejsza się podatek, nie może przekraczać 7,75% podstawy jej wymiaru - odliczenie jest odpowiednio niższe.

Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy:
1) składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) gdy składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a.

Składki mogą być odliczane gdy istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

2. Analogicznie jak w pkt 4 i 5 poz. 76 formularza

Pozycja 73

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. (patrz. pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza).

PODPIS płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku lub pełnomocnika płatnika – część G formularza PIT-11

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. 

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:
- firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,
- miejsce jego wykonywania,
- podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

Małe firmy mają czas do końca stycznia na wysłanie urzędowi papierowych PIT-11 i PIT 8C

Zmiany dla płatników od 1 stycznia 2015 r.

Warto też pamiętać o ogólnych zasadach wystawiania informacji PIT-11 i niektórych typowych kazusach.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA