reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Jak wypełnić PIT-11?

Jak wypełnić PIT-11?

PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona przez płatników i przesłana podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla tych podatników do końca lutego następnego roku podatkowego.

Jak wypełniać PIT-11 w przypadku braku danych

Podmioty przygotowujące PIT-11 za rok 2015 powinny skorzystać z formularza PIT-11 w wersji nr 23, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza PIT-11(23) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2014 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 21 tego druku - obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2014 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Formularze PIT

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2013 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 20 tego druku - obowiązującej od 26 września 2013 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1054). Rozporządzenie to weszło w życie 26 września 2013 r.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2012 r., powinny w 2013 r. skorzystać z wersji nr 19 tego druku - tej samej, która dotyczyła dochodów i pobranych zaliczek w roku 2011. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1514). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2012 r.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wzór PIT-11 określony w załączniku do ww. rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2011 r. , chyba, że przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 1 stycznia 2012 r.) informacja PIT-11 została złożona (doręczona) na formularzu dotychczasowym (wersja 18). W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Wersja 18PIT-11(18) – obowiązywała w 2011 roku i miała zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 25 poz. 131). Ale wypełniając PIT-11 w 2012 i 2013 roku trzeba się posłużyć ww. wersją 19.

Do wykazania dochodów i pobranych zaliczek w 2010 roku służyła wersja nr 17 formularza PIT-11(17), która obowiązywała od 1 stycznia 2009 r. do końca 2010 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 235 poz. 1591).

Za jaki okres wystawia się PIT-11 – poz. 4 formularza - wpisujemy tylko rok

1. Przepisy nie precyzują jaki okres należy ująć w informacji PIT-11.

Może to więc być okres:
- wynikający z umowy o pracę, jeżeli wynagrodzenie jest płatne do końca każdego miesiąca, lub
- okres faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.

Pracownik był zatrudniony do końca czerwca, płatnik wypłaca ostatnie wynagrodzenie w lipcu: PIT-11 może być wystawiony za okres luty – lipiec  - ale wpisać można obecnie tylko rok - wcześniej przed 2012 r. można było wpisać dokładnie od konkretnego dnia, do konkretnego dnia.

2. Jeżeli pracownik jest na urlopie wychowawczym i nie ustał stosunek pracy, to informację PIT-11 należy wystawić za cały okres zatrudnienia w danym roku (np. od 01.01- 31.12.2010 r., jeżeli podatnik był zatrudniony przez cały rok podatkowy), mimo, że pracownik otrzymywał wynagrodzenie tylko przez kilka pierwszych miesięcy roku podatkowego.

Czy trzeba wystawiać PIT-11 po śmierci pracownika

Gdyby pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskałby w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby sporządzania informacji PIT- 11

3. Jeżeli osoba zatrudniona jest na podstawie np. umowy zlecenia, a następnie zostaje zawarta z tą osobą umowa o pracę, to informację PIT-11 należy wystawić za cały rok podatkowy np. od 01.01-31.12.2010 r.

Część. A. Miejsce i cel składania informacji PIT-11 – poz. 5-6 formularza

1. PIT-11 wystawiany dla podatnika będącego rezydentem RP (nieograniczony obowiązek podatkowy) – Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (to miejsce, które zostało podane w zgłoszenie identyfikacyjnym NIP – 3) – art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT.

W przypadku osób bezdomnych – będzie to ten US, na którego obszarze działania podatnik najczęściej przebywa - § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005r., Nr 165 poz. 1371 z późn.zm.).

2. PIT- 11 wystawiany dla podatnika będącego nierezydentem RP (ograniczony obowiązek podatkowy – Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowaniu osób zagranicznych ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania płatnika – art. 39 ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych.

3. W pozycji 6 formularza zaznaczamy kwadrat 1 (jeżeli składamy pierwszy raz tą informację za dany rok) albo kwadrat 2 (jeżeli popełniliśmy błąd za pierwszym razem i składamy korektę informacji PIT-11 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty).

Ogólne zasady wystawiania PIT-11 i najczęstsze problemy

Część B. Dane płatnika (poz. 7-9) i część C. Dane podatnika (poz. 10-27)

Wypełnienie tych rubryk nie powinno sprawić nikomu żadnych trudności. Dane takie jak NIP, PESEL i inne dane osobowe podatnika powinny zostać zebrane wcześniej – już na etapie zawierania umowy.

PIT-11 można wysłać przez system e-deklaracje

Część. D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu - patrz dalej s. 2

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 29)

1. Należy wykazać świadczenia wypłacone pracownikowi (np. obciążenie rachunku bankowego pracodawcy) lub postawione do jego dyspozycji (np. postawienie do dyspozycji w kasie) w danym roku podatkowym.

2. W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia następuje np. na przełomie okresów rozliczeniowych (miesiąca, roku), a wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy pracownika – przychód powstanie w dniu, w którym zostaje obciążony rachunek pracodawcy.

Przykładowo pracodawca składa dyspozycję przelewu 30 grudnia, jego rachunek zostaje obciążony 31 grudnia natomiast na koncie pracownik wynagrodzenia zaksięgowano 3 stycznia następnego roku. Przychód u podatnika powstanie w dniu 31 grudnia.

3. Gdyby pracownikowi zostało w kasie postawione do dyspozycji wynagrodzenie w danym dniu (np. pracodawca dokonuje wypłat zawsze 27-go dnia miesiąca), a pracownik nie zgłosił się po odbiór wynagrodzenia – przychód i tak powstaje w tym dniu.

Wynagrodzenie zostało postawione do dyspozycji w kasie w dniu 27.12 2014 roku; pracownik odebrał je dopiero w dniu 04.01.2015 roku; pracodawca winien je wykazać jako przychód roku 2015.

4. Tak samo będzie, w przypadku zgonu pracownika, któremu zakład pracy postawił (przed śmiercią) do dyspozycji wynagrodzenie, a pracownik go nie odebrał.

5. W przypadku umorzenia np. pożyczki udzielonej pracownikowi przychód powstanie w miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie. Kwotę tę należy doliczyć do innych przychodów ze stosunku pracy i od łącznej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 34)

Wykazujemy przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy (stosunku służbowego) sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.” - wyrok NSA z 22.02.2002, SA/Sz 1966/99.

Ustawa o PIT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama