reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > PIT-11 - najważniejsze zasady i typowe sytuacje

PIT-11 - najważniejsze zasady i typowe sytuacje

Nie wystarczy umieć wypełnić formularz informacji PIT-11. Trzeba jeszcze wiedzieć jak postąpić z tą informacją w wielu sytuacjach jakie niesie życie. Informację PIT-11 należy co do zasady sporządzić najpóźniej do końca lutego roku następującym po roku podatkowym (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT). Ale jeżeli pracownik rozstał się z zakładem pracy w trakcie roku, to płatnik musi wydać PIT-11 wcześniej na wniosek pracownika.

PIT-11 – najczęściej zadawane pytania

Mówi się w takich sytuacjach, że obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ustał w ciągu roku podatkowego. Przykładowo pracownik odszedł z pracy (za wypowiedzeniem, porozumieniem stron lub dyscyplinarnie), czy przeszedł na emeryturę.

Wtedy zakład pracy (płatnik) na pisemny wniosek pracownika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania go podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 39 ust. 2 ustawy o PIT).

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

W sytuacji gdy płatnik, sporządzający PIT-11 zgodnie z art. 39 ustawy o PIT, zaprzestaje działalności przed końcem lutego następnego roku, nie ma obowiązku z złożenia PIT-11 do dnia zaprzestania działalności.

Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem od przychodów ze stosunku pracy jest osoba prawna lub spółka osobowa wówczas powinna wystawić PIT-11 do dnia ustania bytu prawnego, zaprzestania działalności.

Płatnik, który dokonywał wypłat świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT ( np. umowa zlecenia) i zaprzestał działalności przed końcem lutego następnego roku, musi przesłać informację PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu przed zakończeniem działalności.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Informację PIT-11 sporządza się tylko wówczas, gdy płatnik nie dokonuje rocznego obliczenia podatku (PIT-40) (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT).

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

Jak wypełnić PIT-11

Śmierć podatnika

1. W przypadku śmierci podatnika płatnik jest zobowiązany sporządzić i przekazać informację PIT-11 tylko właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Płatnik może taką informację przekazać współmałżonkowi zmarłego podatnika, który ma zgodnie z ustawą możliwość dokonania wspólnego rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem i dane zawarte w PIT-11 są mu do tego niezbędne. W informacji wykazuje tylko świadczenia wypłacone lub postawione pracownikowi do dyspozycji do dnia śmierci.

2. W sytuacji, gdy po śmierci pracownika pracodawca realizuje świadczenia przynależne zmarłemu pracownikowi – zastosowanie będzie miał zapis art. 631 § 2 kodeksu pracy. Z jego treści wynika, iż prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika na małżonka oraz inne osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wypłacane na rzecz tych osób stanowią dla nich przychody z praw majątkowych od których płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Informacja PIT-11 wystawiana będzie więc na osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu i ulgi).

W przypadku braku wyżej wskazanych osób prawa te wchodzą do spadku wówczas płatnik nie pobiera zaliczki i nie sporządza informacji PIT-11.

Ustanie w trakcie roku podatkowego stosunku pracy i ewentualne zawarcie z tym samym pracownikiem nowej umowy o pracę

Płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11 w przypadku ustania w ciągu roku podatkowego obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku płatnik sporządza i przekazuje podatnikowi PIT-11.

Tak samo obowiązek wystawienia informacji PIT-11 nie wystąpi po ustaniu zatrudnienia i ponownym zawarciu kolejnej umowy o pracę. Płatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządza jedną informację o dochodach za cały rok podatkowy obejmujący wszystkie dochody z umowy o pracę osiągnięte u tego płatnika.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy po każdym ustaniu stosunku pracy pracownik złoży w/w wniosek, wówczas w terminie 14 dnia od dnia jego złożenia płatnik ma obowiązek wystawienia PIT-11. 

Jeżeli płatnik po wystawieniu (na wniosek) PIT-11 ponownie zatrudni na umowę o pracę pracownika, to wystawia kolejną informację PIT-11 za pozostały okres zatrudnienia, bez obowiązku korygowania poprzednio wystawionej deklaracji (w takim przypadku będą wystawione dwie deklaracje PIT-11 za każdy okres zatrudnienia).

Przejęcie zakładu pracy

W sytuacji, gdy nastąpi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy nowy podmiot przejmuje obowiązki płatnika i na nim będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 za cały rok podatkowy uwzględniającej również okres zatrudnienia pracownika w przejętym zakładzie pracy.

Urlop wychowawczy pracownika

Jeżeli pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby wystawiania informacji PIT- 11.

Formularze PIT

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama