REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Informację o uldze dla młodych, uldze na powrót, uldze dla rodzin 4+ oraz uldze dla pracujących seniorów podatnik znajdzie w części D zeznania PIT-37 za 2023 rok. Jak poradzić sobie z wypełnieniem deklaracji w zakresie tych ulg?
rozwiń >

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów w części D w zeznania PIT-37

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów to potoczne nazwy zwolnień podatkowych (art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy PIT). Możesz z nich skorzystać, jeśli spełnisz warunki dla nich określone, w tym dotyczące limitu zwolnienia.

REKLAMA

Autopromocja

Limit dla ulg to 85 528 zł rocznie

Każda ulga ma limit 85 528 zł rocznie, przy czym w przypadku nabycia uprawnień do więcej niż jednej ulgi, łączna wysokość przychodów objętych tymi ulgami również nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie.

Limit 85 528 zł przysługuje odrębnie Tobie i małżonkowi i dotyczy również przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej objętych ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów. W limicie nie uwzględnia się:
• przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ustawie PIT,
• innych przychodów zwolnionych od podatku PIT oraz
• przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru
podatku.

Jeśli w 2023 roku uzyskałeś wyłącznie przychody objęte w całości ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów, to nie musisz składać zeznania PIT-37. Możesz to jednak zrobić, jeśli np. chcesz otrzymać „dodatkowy zwrot” z tytułu ulgi na dzieci lub musisz doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo. W takim przypadku w części D zeznania podaj informacje o tych przychodach.

Zeznanie zawierające tylko przychody, które w całości objęte są wymienionymi ulgami, nie jest automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT

Ulga dla młodych w deklaracji PIT-37

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jeśli 26 lat ukończyłeś przed 2023 rokiem, pomijasz tę część. Wypełniasz ją, jeśli przynajmniej przez część 2023 roku miałeś mniej niż 26 lat oraz do 26. urodzin (włącznie) uzyskałeś przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• praktyk absolwenckich i staży uczniowskich lub
• zasiłku macierzyńskiego19.

Jeśli spełniasz warunki do ulgi dla młodych i z niej korzystasz w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 34 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 35 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla młodych podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę otrzymanych przed ukończeniem 26 lat znajdziesz w poz. 36, 41 i 110 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na powrót w PIT-37

REKLAMA

Ulga na powrót jest związana ze zmianą rezydencji podatkowej. Jeśli zawsze byłeś wyłącznie polskim rezydentem podatkowym, pomijasz tę część.

Ulga obejmuje przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą
podatkową),
• zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli spełniasz warunki do ulgi na powrót i z niej korzystasz w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. tego zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 36 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 37 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą na powrót podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga dla rodzin 4+ w części D zeznania PIT-37

Ulga dla rodzin 4+ dostępna jest dla osób (rodziców, opiekunów), którzy sprawowali władzę rodzicielską, opiekę prawną lub funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czworga dzieci. Jeśli zatem w 2023 roku nie posiadałeś co najmniej czworga dzieci, pomijasz tę część.

Posiadanie w 2023 roku minimum czworga dzieci:
• małoletnich, w stosunku do których w 2023 roku wykonywałeś władzę rodzicielską, pełniłeś funkcję opiekuna prawnego zamieszkującego z dzieckiem lub sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej, lub
• pełnoletnich otrzymujących zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub 
• pełnoletnich do 25. roku życia, które uczą się lub studiują i spełniają kryterium dochodowe, w stosunku do których wykonywałeś ciążący na Tobie obowiązek alimentacyjny albo sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej,

– jest podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, abyś mógł skorzystać z tej ulgi.

Ulga obejmuje przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
• zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz prawo do ulgi dla rodzin 4+ i z niej korzystasz w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. tego zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 38 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 39 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla rodzin 4+ podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok

Jeśli przez cały 2023 rok miałeś mniej niż 60 lat (dotyczy kobiet) albo 65 lat (dotyczy mężczyzn), pomijasz tę część.

Wypełniasz ją, jeśli wiek 60/65 lat osiągnąłeś przed 2023 rokiem lub w jego trakcie oraz pomimo nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych nadal pracujesz zarobkowo i z tego tytułu podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie pobierasz:
• emerytury lub renty rodzinnej z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
• emerytury lub renty rodzinnej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (np. żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy),
• emerytury lub renty rodzinnej z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
• świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a20 ustawy PIT,
• uposażenia lub uposażenia rodzinnego przysługującego sędziom,
• świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych.

Ulga obejmuje przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
• zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz prawo do ulgi dla pracujących seniorów i korzystasz z niej w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 40 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 41 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 43, 48 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Suma ulg podatkowych

Niezależnie od liczby ulg, z których korzystasz (maksymalnie możesz skorzystać z trzech, gdyż korzystanie z ulgi dla młodych wyklucza korzystanie z ulgi dla pracujących seniorów i na odwrót), wypełniasz wiersz „Razem” w części D.2.

W poz. 50 (podatnik) wpisujesz sumę kwot z poz. 42, 44, 46 i 48, a w poz. 51 sumę kwot z poz. 43, 45, 47 i 49.

Pamiętaj przy tym, że suma przychodów wykazanych w poz. 50 nie może przekroczyć 85 528 zł. Odpowiednio, w przypadku małżonka, suma przychodów w poz. 51 nie może przekroczyć 85 528 zł. Tyle wynosi bowiem limit przychodów korzystających ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, który każdemu z Was przysługuje odrębnie.

Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu i wykazujesz ją w części E.

Źródło: Broszura informacyjna do PIT-37 przygotowana przez Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA