REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok
Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Informację o uldze dla młodych, uldze na powrót, uldze dla rodzin 4+ oraz uldze dla pracujących seniorów podatnik znajdzie w części D zeznania PIT-37 za 2023 rok. Jak poradzić sobie z wypełnieniem deklaracji w zakresie tych ulg?
rozwiń >

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów w części D w zeznania PIT-37

Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów to potoczne nazwy zwolnień podatkowych (art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy PIT). Możesz z nich skorzystać, jeśli spełnisz warunki dla nich określone, w tym dotyczące limitu zwolnienia.

Autopromocja

Limit dla ulg to 85 528 zł rocznie

Każda ulga ma limit 85 528 zł rocznie, przy czym w przypadku nabycia uprawnień do więcej niż jednej ulgi, łączna wysokość przychodów objętych tymi ulgami również nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie.

Limit 85 528 zł przysługuje odrębnie Tobie i małżonkowi i dotyczy również przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej objętych ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów. W limicie nie uwzględnia się:
• przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w ustawie PIT,
• innych przychodów zwolnionych od podatku PIT oraz
• przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru
podatku.

Jeśli w 2023 roku uzyskałeś wyłącznie przychody objęte w całości ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ oraz ulgą dla pracujących seniorów, to nie musisz składać zeznania PIT-37. Możesz to jednak zrobić, jeśli np. chcesz otrzymać „dodatkowy zwrot” z tytułu ulgi na dzieci lub musisz doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo. W takim przypadku w części D zeznania podaj informacje o tych przychodach.

Zeznanie zawierające tylko przychody, które w całości objęte są wymienionymi ulgami, nie jest automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT

Ulga dla młodych w deklaracji PIT-37

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jeśli 26 lat ukończyłeś przed 2023 rokiem, pomijasz tę część. Wypełniasz ją, jeśli przynajmniej przez część 2023 roku miałeś mniej niż 26 lat oraz do 26. urodzin (włącznie) uzyskałeś przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• praktyk absolwenckich i staży uczniowskich lub
• zasiłku macierzyńskiego19.

Jeśli spełniasz warunki do ulgi dla młodych i z niej korzystasz w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 34 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 35 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla młodych podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę otrzymanych przed ukończeniem 26 lat znajdziesz w poz. 36, 41 i 110 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na powrót w PIT-37

Ulga na powrót jest związana ze zmianą rezydencji podatkowej. Jeśli zawsze byłeś wyłącznie polskim rezydentem podatkowym, pomijasz tę część.

Ulga obejmuje przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą
podatkową),
• zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli spełniasz warunki do ulgi na powrót i z niej korzystasz w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. tego zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 36 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 37 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą na powrót podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga dla rodzin 4+ w części D zeznania PIT-37

Ulga dla rodzin 4+ dostępna jest dla osób (rodziców, opiekunów), którzy sprawowali władzę rodzicielską, opiekę prawną lub funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czworga dzieci. Jeśli zatem w 2023 roku nie posiadałeś co najmniej czworga dzieci, pomijasz tę część.

Posiadanie w 2023 roku minimum czworga dzieci:
• małoletnich, w stosunku do których w 2023 roku wykonywałeś władzę rodzicielską, pełniłeś funkcję opiekuna prawnego zamieszkującego z dzieckiem lub sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej, lub
• pełnoletnich otrzymujących zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub 
• pełnoletnich do 25. roku życia, które uczą się lub studiują i spełniają kryterium dochodowe, w stosunku do których wykonywałeś ciążący na Tobie obowiązek alimentacyjny albo sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej,

– jest podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, abyś mógł skorzystać z tej ulgi.

Ulga obejmuje przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
• zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz prawo do ulgi dla rodzin 4+ i z niej korzystasz w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. tego zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 38 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 39 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla rodzin 4+ podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 29, 34 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Ulga dla pracujących seniorów w PIT-37 za 2023 rok

Jeśli przez cały 2023 rok miałeś mniej niż 60 lat (dotyczy kobiet) albo 65 lat (dotyczy mężczyzn), pomijasz tę część.

Wypełniasz ją, jeśli wiek 60/65 lat osiągnąłeś przed 2023 rokiem lub w jego trakcie oraz pomimo nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych nadal pracujesz zarobkowo i z tego tytułu podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie pobierasz:
• emerytury lub renty rodzinnej z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
• emerytury lub renty rodzinnej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (np. żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy),
• emerytury lub renty rodzinnej z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
• świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a20 ustawy PIT,
• uposażenia lub uposażenia rodzinnego przysługującego sędziom,
• świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny zmarłych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych.

Ulga obejmuje przychody z:
• pracy na etacie,
• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT,
• pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów opodatkowanych kartą podatkową),
• zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz prawo do ulgi dla pracujących seniorów i korzystasz z niej w zeznaniu PIT-37 za 2023 rok, to wypełniasz część D.1. zeznania w ten sposób, że zaznaczasz kwadrat w poz. 40 zeznania, a gdy z ulgi tej korzysta małżonek – kwadrat w poz. 41 zeznania.

Następnie wypełniasz część D.2. w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów przychodów objętych ulgą dla pracujących seniorów podajesz ich wysokość. Przydatne informacje znajdziesz w PIT-ach otrzymanych od płatników (np. informację o przychodach z umowy o pracę znajdziesz w poz. 43, 48 i 115 informacji PIT-11). W PIT-11 w części E znajdziesz informację o przychodach, do których płatnik w trakcie roku nie stosował ulgi, natomiast w części G, przychody, do których płatnik w trakcie roku ją stosował.

Suma ulg podatkowych

Niezależnie od liczby ulg, z których korzystasz (maksymalnie możesz skorzystać z trzech, gdyż korzystanie z ulgi dla młodych wyklucza korzystanie z ulgi dla pracujących seniorów i na odwrót), wypełniasz wiersz „Razem” w części D.2.

W poz. 50 (podatnik) wpisujesz sumę kwot z poz. 42, 44, 46 i 48, a w poz. 51 sumę kwot z poz. 43, 45, 47 i 49.

Pamiętaj przy tym, że suma przychodów wykazanych w poz. 50 nie może przekroczyć 85 528 zł. Odpowiednio, w przypadku małżonka, suma przychodów w poz. 51 nie może przekroczyć 85 528 zł. Tyle wynosi bowiem limit przychodów korzystających ze zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, który każdemu z Was przysługuje odrębnie.

Nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem podlega opodatkowaniu i wykazujesz ją w części E.

Źródło: Broszura informacyjna do PIT-37 przygotowana przez Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Smutna
  2024-01-22 22:43:36
  A reszta ma zasuwać do u....y śmierci na te ulgi i inne fanaberie rządzących. Czyli ludzie od 27do 60/65 roku życia. Zróbcie wreszcie podatek liniowy, bez żadnych ulg i będzie sprawiedliwie i przejrzyście. Brawo wy!
  0
 • Pięknie kurde pięknie
  2024-01-23 11:20:19
  A ci co na to *********** mają się zajechać?! Najlepiej kocić się jak króliki, bo "państwo da". Tak, państwo da, ale Państwo Kowalcy, a nie rząd.
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

REKLAMA