reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga rehabilitacyjna – zakup komputera

Ulga rehabilitacyjna – zakup komputera

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczać m.in. wydatki związane z zakupem lub naprawą urządzeń ułatwiających wykonywania czynności życiowych, poniesione przez niepełnosprawnych lub osobę, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W niektórych sytuacjach można odliczyć również wydatki na sprzęt komputerowy.

Odliczenie wydatków na komputer w zeznaniu PIT

W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu przed opodatkowanie między innymi wydatki poniesione na zakup komputera. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami, które dana osoba musi spełnić.

Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez daną osobę, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ulgi zgodnie z treścią artykułu 26 ust.7a pkt 3 ustawy o PIT przysługuje „na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego”.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2014 / 2015

Komputer może ułatwiać wykonywanie czynności życiowych

Komputer nie jest typowym urządzeniem niezbędnym w rehabilitacji, ale idąc za nadal aktualną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 czerwca 2009 r. (ITPB2/415-343/09/IL), dotyczącą możliwości odliczenia zakupu komputera przez osobę chorującą na stwardnienie rozsiane jest on narzędziem znacznie ułatwiającym codzienne życie wnioskodawcy, co ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia psychicznego.

Nowsza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2014 r. (IPTPB2/415-541/14-4/AU) wskazuje na możliwość odliczenia wydatków na komputer przez osobę niepełnosprawną od urodzenia (cierpiącą na dziecięce porażenie mózgowe – niedowidzenie oraz porażenie rąk i nóg), posiadającą II grupę niepełnosprawności. Komputer był tu przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Dzięki niemu niepełnosprawny może wykonywać pracę zawodową.

W tej interpretacji organ podatkowy wskazał m.in., że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,

- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

- likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Za kolejny przykład może posłużyć interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 10 września 2014 r. (IPTPB2/415-354/14-4/Akr) odnosząca się również do osoby z orzeczonym na stałe znacznym stopniem niepełnosprawności wynikającej z niedowładu kończyn dolnych, prawostronnej mastektomii oraz zespołu post-polio objawiającego się postępującym osłabieniem mięśni, męczliwością, spadkiem wydolności fizycznej oraz bólami mięśni i stawów.

Tutaj również stwierdzono, że odliczenie ulgi na komputer jest jak najbardziej możliwe. Zakupiony laptop ułatwia osobie niepełnosprawnej samodzielne wykonywanie podstawowych czynności życiowych, takich jak: opłacanie rachunków, dokonywanie przez Internet podstawowych zakupów niezbędnych w codziennych funkcjonowaniu dostawą do mieszkania, rezerwacja wizyt u lekarzy specjalistów, dostęp do wyników badań.

Niepełnosprawna wykazała również, że zakupiony sprzęt ułatwia jej rehabilitację społeczną polegającą w jej przypadku na uczestnictwie w życiu społecznym, komunikację z otoczeniem. Zatem laptop jest jak najbardziej narzędziem pomocnym i ułatwiającym codzienne życie, jest również wykorzystywany tylko prze nią, a zatem posiada cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Formularze PIT 2014/2015

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Niezbędna jest opinia lekarza i udokumentowanie poniesienia wydatków

Właściwym do stwierdzenia czy dane urządzenie jest niezbędne w rehabilitacji oraz będzie ułatwiał wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jest w szczególności lekarz specjalista, który biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnej osoby i potrzeby indywidualnej rehabilitacji może ten fakt potwierdzić.

Warunkiem uzyskania ulgi związanej z zakupem komputera jest posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie kosztów takich jak faktury VAT, potwierdzenia przelewu i inne rachunki.

Ponadto podatnik ma o prawo do skorzystania z odliczeń z tytułu zakupu w/w sprzętu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jeżeli wydatki na komputer nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, do którego dołącza się załącznik PIT/O przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku. Należy tu pamiętać, że kwota, odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej w części, w jakiej nie znalazła pokrycia dochodach (przychodach) w danym roku podatkowym, nie podlega odliczeniu w przyszłych latach.

Rozlicz szybko PITY 2015 z płytą CD

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Na koniec warto zaznaczyć, że ulga przysługuje również na naprawę urządzeń, których zakup uprawnia do odliczenia. W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można natomiast odliczyć kosztów materiałów eksploatacyjnych takich jak papier czy tusz.

Aneta Suchta

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama