| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga dla honorowych krwiodawców – kolejne zmiany w 2017 roku

Ulga dla honorowych krwiodawców – kolejne zmiany w 2017 roku

Minister Rozwoju i Finansów chce przywrócić zasadę obliczania wysokości odliczenia w ramach tej ulgi, która obowiązywała przed 1 stycznia 2017 r. Niezależnie od tego, czy podatnik oddaje honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosować się ma tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Zmiana ma dotyczyć dochodów uzyskanych od początku 2017 roku i stanowić większą zachętę do honorowego oddawania krwi.

Ulga dla honorowych krwiodawców przewidziana przez art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PIT polega na możliwości odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Według aktualnego stanu prawnego, obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. (po zmianie przepisów ustawy o publicznej służbie krwi) różnicuje się wysokość odliczenia w zależności od przedmiotu darowizny, tj. krwi lub jej składnika, gdyż zgodnie z art. 8 tej ustawy, 1 litr krwi to:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Wysokość odliczenia oblicza się mnożąc kwotę rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy o publicznej służbie krwi (aktualnie 130 zł) przez liczbę litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z ww. przelicznikiem.

Odliczyć można od dochodu kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy. Limit ten jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego (zobacz) oraz na działalność pożytku publicznego (zobacz).

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczenia tego dokonuje się:

1) w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej

b) z najmu, dzierżawy

-  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT36, PIT37.

Podatnik odliczający darowizny jest obowiązany w zeznaniu podatkowym  wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, w szczególności jej nazwę i adres.

Powrót do zasad sprzed 1 stycznia 2017 r.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nad którym trwają obecnie prace legislacyjne, Minister Rozwoju i Finansów zawarł propozycję powrotu do zasady obliczania wysokości tego odliczenia sprzed 1 stycznia 2017 r., zgodnie z którą niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 z za 1 litr.

Co istotne, zmiana ta ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r..

Jeżeli podatnik oddał (honorowo) 1 litr krwi i 3 litry osocza, to przysługiwało mu (przed 1 stycznia 2017 r.) odliczenie 4 x 130 zł, czyli 520 zł. Natomiast w obecnym (obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.) stanie prawnym taki honorowy krwiodawca jest uprawniony do odliczenia od dochodu jedynie kwoty 260 zł, czyli jak za 2 litry krwi (bo 3 litry osocza są traktowane jak 1 litr krwi).

Jeżeli proponowana zmiana zostanie uchwalona i wejdzie w życie, honorowy krwiodawca w opisanym przykładzie odliczyć będzie mógł od dochodu 520 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »