REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku
Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku

REKLAMA

REKLAMA

Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęto prace nad wprowadzeniem kompleksowych zmian w zakresie tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R). Do chwili obecnej, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: Projekt) nie został jeszcze oficjalnie przekazany pod obrady Sejmu. Niemniej, jego ostatnia wersja pozwala na przedstawienie najważniejszych założeń planowanych zmian, które mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Większość z propozycji zapisanych w Projekcie będzie korzystna dla podatników. W następstwie nowelizacji ustaw podatkowych zwiększeniu powinien ulec zakres przysługującego podatnikom odliczenia w ramach ulgi B+R. Ponadto, część z zaproponowanych zmian ma charakter doprecyzowujący, co eliminuje część z dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych.

Autopromocja

Poniżej przedstawiono omówienie najistotniejszych zmian.

Zwiększenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych

Projekt zakłada podwyższenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych. Do tej pory, limity te zależały zarówno od wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jaki i charakteru (rodzaju) wydatku stanowiącego koszt kwalifikowany.

Zgodnie z planowanymi zmianami, limit odliczenia zostanie generalnie podwyższony do poziomu 100% bez względu na wielkość podatnika w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i będzie taki sam niezależnie od charakteru kosztu kwalifikowanego. Ponadto, w przypadku przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego, wielkość odliczenia może być jeszcze większa. Dla takich podmiotów limit może zostać podniesiony nawet do 150%.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe rodzaje kosztów kwalifikowanych

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu wydatków stanowiących koszty kwalifikowane.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, wydatki na wynagrodzenia oraz związane z nimi składki stanowią koszty kwalifikowane, pod warunkiem jednak, że są wypłacane na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z planowanymi zmianami, kosztami kwalifikowanymi będą także należności wypłacane z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT – a więc przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Również związane z nimi składki ZUS, sfinansowane przez płatnika, będą stanowić podstawę kalkulacji ulgi B+R.

Nową kategorią kosztów kwalifikowanych będą wydatki poniesione na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W szczególności, będzie to dotyczyć naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

Ponadto, Projekt zakłada objęcie ulgą B+R także wydatków związanych z nabyciem usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wydatki te będą stanowić koszty kwalifikowane, o ile ich zakup nie nastąpi od podmiotu powiązanego.

Koszty uzyskania i utrzymania patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) stanowiły koszty kwalifikowane począwszy od 2017 r. Niemniej, dotychczasowe regulacje pozwalały na odliczenie ich w ramach ulgi B+R tylko, gdy zostały poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany przewidziane w Projekcie spowodują, że te wydatki będą mogły zostać potrącone również przez inne podmioty – tj. dużych przedsiębiorców.

Wreszcie, Projekt przewiduje, że w przypadku kosztów prac rozwojowych, zakończonych wynikiem pozytywnym, które mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, kosztem kwalifikowanym będą dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty kwalifikowane wymienione szczegółowo w ustawie.

Ustawowe określenie sposobu kalkulacji kosztów wynagrodzeń

Dotychczas obowiązujące przepisy nie wskazywały, w jaki sposób należy postąpić w sytuacji, gdy w zakres obowiązków pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej wchodzą także czynności niezwiązane bezpośrednio z taką działalnością. Możliwe było przyjęcie zarówno restrykcyjnego podejścia, iż w takim przypadku podatnik w ogóle nie jest uprawniony do traktowania wynagrodzeń i składek jako kosztów kwalifikowanych. Z drugiej strony, brak wyraźnego odniesienia się do tego problemu w ustawie pozwalał także na argumentację, że takie wydatki powinny być brane pod uwagę przy kalkulacji ulgi B+R w pełnej wysokości.

W Projekcie doprecyzowano, że kosztami kwalifikowanymi mogą być wynagrodzenia i składki pracowników, którzy jedynie część czasu pracy poświęcają na działalność badawczo-rozwojową. Niemniej, w takim przypadku kosztem kwalifikowanym będą wydatki w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika.

Warto zauważyć, że takie podejście do kalkulacji kosztów kwalifikowanych zdążyło się już ukształtować w praktyce organów podatkowych. Zaprezentowane zostało także w oficjalnych wyjaśnieniach Ministra Finansów i Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej (LINK). Wyjaśnienia te nie mają jednak wiążącego charakteru (nie są interpretacją ogólną ani tzw. objaśnieniami podatkowymi), zatem wprowadzona zmiana powinna być oceniona pozytywnie, jako zwiększająca pewność rozliczeń podatników korzystających z ulgi B+R.

Projekt nie wskazuje, jak należy określić proporcję czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika. Wydaje się, że w tym zakresie zasadnicze znaczenie powinna mieć szczegółowo prowadzona ewidencja czasu pracy. Oparcie się na zapisach takiej ewidencji jak dotąd było aprobowane przez organy podatkowe. 

Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych

Dotychczas, wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych stanowiły jedną z kategorii kosztów kwalifikowanych. Niemniej, z uwagi na dość karkołomną konstrukcję przepisu wątpliwości budziło, czy kosztami kwalifikowanymi mogą być wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od jakiegokolwiek podmiotu, czy tylko gdy są świadczone lub wykonywane przez jednostkę naukową, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W tym zakresie organy wypracowały praktykę, zgodnie z którą kosztami kwalifikowanymi mogą wyłącznie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych nabyte od jednostek naukowych (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 4 stycznia 2017 r.; sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.998.2016.1.TS). Warto jednak zauważyć, że korzystne dla podatników rozstrzygnięcie w tym zakresie zaprezentował WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 lipca 2017 r. (sygn. I SA/Wr 364/17).

Zmiany wprowadzone przez Projekt rozstrzygną trwającą dyskusję, poprzez jednoznaczne wskazanie, że takie nabycie musi nastąpić od jednostki naukowej. Tym samym, po wejściu w życie Projektu i w odniesieniu do przyszłych okresów nie powinny toczyć się już spory w tym zakresie. Niemniej, zdaniem autora, w odniesieniu do przeszłych okresów spór będzie dotyczyć tego, czy zmiany w tym zakresie mają charakter doprecyzowujący (taki wniosek wynika z uzasadnienia Projektu), czy też stwarzają nową sytuację prawną dla podatników.


Obowiązki informacyjne

Projekt nakłada na podatników korzystających z ulgi B+R także nowe obowiązki informacyjne. Podmiot korzystający z ulgi, który otrzymuje pomoc publiczną, będzie bowiem zobowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie złożenia zeznania podatkowego informacji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym informacji o wartości uzyskanej pomocy publicznej na podstawie ustawy, w podziale na rodzaje kosztów kwalifikowanych.

Podmioty strefowe

Podmioty strefowe, pozbawione dotychczas całkowicie prawa do korzystania z ulgi B+R, będą do tego uprawnione, jednakże tylko w ograniczonym zakresie. Projekt zakłada bowiem, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, będą mogły korzystać z ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia strefowego.

Centra badawczo-rozwojowe

Planowane zmiany wprowadzają szczególne preferencje w korzystaniu z ulgi B+R przez pomioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego. Status ten jest nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Jego posiadanie będzie przekładać się m.in. na zwiększenie limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych (nawet do 150%) oraz dopuszczalności odliczenia niektórych wydatków (np. odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości).

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA