reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatek od inst. finansowych > Podatek od niektórych instytucji finansowych - nowy wzór deklaracji FIN-1 od sierpnia 2019 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - nowy wzór deklaracji FIN-1 od sierpnia 2019 r.

Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych FIN-1 zostanie dostosowana do zmian, które wprowadza ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Nowy wzór deklaracji będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczenia za lipiec 2019 r., a zatem pierwsza deklaracja podatkowa według nowego wzoru powinna zostać złożona do 25 sierpnia 2019 r.

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 26 kwietnia 2019 r., opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 30 kwietnia br.

Zmiany związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Nowe rozporządzenie dotyczące wzoru FIN-1, jak informuje ustawodawca w uzasadnieniu do projektu, jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410), zwanej dalej „ustawą o PFIN”. Zmiany te umożliwiają zakładom ubezpieczeń - podatnikom podatku od niektórych instytucji finansowych, wyłączenie z podstawy opodatkowania wartości aktywów zgromadzonych w ramach umów o Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK).

W konsekwencji zaistniała konieczność określenia nowego wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych umożliwiającego realizację powyższej zmiany. Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 193).

W stosunku do dotychczas obowiązującej deklaracji FIN-1, w projekcie zakłada się dodanie wiersza w części D.2., gdzie podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych, o których mowa w art. 4 pkt 5-8 ustawy o PFIN, będą mogli wykazać wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie PPK, jako kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania.

W pozostałym zakresie rozporządzenie powiela rozwiązania wynikające z obowiązującego wzoru deklaracji.

Nowa deklaracja od rozliczenia za lipiec 2019 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i będzie miało zastosowanie począwszy od rozliczenia podatku za lipiec 2019 r., a zatem pierwsza deklaracja podatkowa według nowego wzoru powinna zostać złożona do 25 sierpnia 2019 r.

Wynika to z faktu, iż obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób, dla których trzymiesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK będzie liczony od 1 lipca 2019 r. Oznacza to, że od tej daty należy także zapewnić możliwość składania deklaracji według nowego wzoru.

Zobacz: nowy wzór deklaracji FIN-1

Podatnicy i podstawa opodatkowania

Przypomnijmy, że podatnikami podatku od niektórych instytucji finansowych są:

1) banki krajowe,

2) oddziały banków zagranicznych,

3) oddziały instytucji kredytowych,

4) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

5) krajowe zakłady ubezpieczeń,

6) krajowe zakłady reasekuracji,

7) oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,

8) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,

9) instytucje pożyczkowe.

Stawka podatku od niektórych instytucji finansowych wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Natomiast podstawą opodatkowania:

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-4 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 4 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 5-8 (tj. krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) - jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 2 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 9 (tj. instytucje pożyczkowe) - jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 200 mln zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą.

Obniżenie podstawy opodatkowania

Natomiast, jeżeli chodzi o wyłączenie z podstawy opodatkowania, to:

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-3 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1 (tj. banki krajowe), które są bankami zrzeszającymi - podstawę opodatkowania obniża się o wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, prowadzonych przez podatnika;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 4 (tj. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-4 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - podstawę opodatkowania obniża się o kwoty, o które podatnik, wykonując decyzję, podwyższył fundusze własne w okresie miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-3 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku Polskiego (NBP), które są zabezpieczeniem kredytu refinansowego udzielonego przez NBP;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1-4 (tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) - podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych;

- w przypadku podatników, o których mowa w pkt 5-8 (tj. krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) - podstawę opodatkowania obniżą się o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników

Deklarację podatkową FIN-1 trzeba złożyć do właściwego urzędu skarbowego oraz obliczyć i wpłacić podatek na rachunek tego urzędu, za każdy miesięczny okres rozliczeniowy. Trzeba to zrobić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Przy czym, nie dotyczy to podatników, u których podstawa opodatkowania, po zastosowaniu obniżeń, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Podstawa prawna:

- projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 26 kwietnia 2019 r.,

- ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1410).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

partner sprzętu i oprogramowania

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama