Kategorie

Podatek 8,5% od przychodu z reklam internetowych

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Podatek 8,5% od przychodu z reklam internetowych
inforCMS
Przychody z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowej na swojej prywatnej stronie internetowej (reklamy internetowe), niezwiązanej z działalnością gospodarczą właściciela strony, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5% przychodu.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 29 czerwca 2012 r. (sygn. I SA/Łd 657/12).

To korzystny dla podatników wyrok. WSA stwierdził, że udostępnienie powierzchni strony internetowej pod reklamy jest umową nienazwaną, zbliżoną do dzierżawy. Dlatego, jeżeli nie jest związane z działalnością gospodarczą właściciela strony, otrzymywane przezeń wynagrodzenie może być opodatkowane podatkiem zryczałtowanym według stawki 8,5% przychodu. 

Reklamy na stronie internetowej

Wyrok dotyczył podatnika, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podatnik ten jest właścicielem pewnej liczby stron internetowych, prowadzonych hobbystycznie.

Reklama

Różni przedsiębiorcy – z Polski oraz innych krajów UE – uznali te strony za atrakcyjne miejsce do umieszczania reklam. W związku z powyższym, podatnik zawarł z nimi umowy, zgodnie z którymi część powierzchni strony jest odpłatnie udostępniana dla celów reklamowych. 

Z reguły kształt takiej umowy jest określany regulaminem tzw. programu partnerskiego, uruchomionego przez reklamodawcę (przedsiębiorcę). Zgodnie z zasadami tego typu programów, podatnik umieszcza na stronie kod, który umożliwia przedsiębiorcy zamieszczanie reklam.

Dzięki kodowi przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad treścią, wyglądem i rodzajem reklamy. Może więc zamieszczać reklamy tekstowe (linki), banery (reklamy graficzne), filmy albo – jeśli uzna to za stosowne – pozostawić puste miejsce na stronie.

W zamian za odstąpienie powierzchni reklamowej, właściciel strony otrzymuje wynagrodzenie, które jest iloczynem liczby kliknięć w reklamę i aktualnej stawki za kliknięcie. 

Pytanie o ryczałt

Reklama

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego, właściciel strony zastanawiał się nad najlepszym sposobem opodatkowania przychodów otrzymywanych od reklamodawców. Dla wyjaśnienia tej kwestii złożył wniosek o interpretację do dyrektora izby skarbowej, działającego w imieniu Ministra Finansów. We wniosku wyraził pogląd, że wspomniane przychody mogą być traktowane jak przychody z umowy zbliżonej do umowy dzierżawy, o której mowa w art. 6 ust. 1a „ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” (dalej: ustawa o podatku zryczałtowanym).

Oznaczałoby to, że – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej samej ustawy – można byłoby zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wynoszący 8,5% przychodu (bez potrącania kosztów). 

Ryczałt od najmu prywatnego od 2010 roku jest opłacalny jak nigdy dotąd

W odpowiedzi na wniosek, dyrektor wydał interpretację, w której stwierdził, że stanowisko podatnika było nieprawidłowe. Uzasadniając rozstrzygnięcie uznał – skądinąd słusznie – że przed zastosowaniem ustawy o podatku zryczałtowanym wpływy właściciela strony powinny być odniesione do jednego ze źródeł przychodów, wymienionych w ustawie o PIT.

Po przeanalizowaniu tej kwestii dyrektor doszedł do przekonania, że są to przychody z tzw. innych źródeł, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Taka zaś klasyfikacja wykluczałaby możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu. Zamiast tego, właściciel strony musiałby odprowadzać podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali progresywnej.  

Byłoby to zdecydowanie niekorzystne, bowiem – jak ogólnie wiadomo – najniższa stawka skali progresywnej wynosi 18%, a tymczasem podatnik sądził, że może skorzystać z ryczałtu według stawki 8,5%.

Jednocześnie radykalne podwyższenie stawki nie zostałoby – przy zastosowaniu ogólnych zasad PIT – zrekompensowane możliwością odliczania kosztów, bo koszty prowadzenia strony internetowej są niewielkie.  

Sąd poprawia fiskusa 

Interpretacja dyrektora kryła w sobie ważne niedopowiedzenie. Uznając, że wynagrodzenie za udostępnianie strony należy do przychodów „z innych źródeł”, dyrektor musiał odrzucić hipotezę wnioskodawcy, że są to przychody z umowy zbliżonej do dzierżawy (w ustawie o PIT tego typu przychody są wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6).

Dyrektor powinien był zatem uzasadnić, dlaczego tę hipotezę odrzucił. Niestety, takiego uzasadnienia zabrakło. Zamiast tego, organ interpretacyjny podjął polemikę ze stanowiskiem, którego wnioskodawca nie wyrażał. W ramach tej polemiki stwierdził, że „wbrew twierdzeniom podatnika” przedstawiony przezeń stan faktyczny nie świadczy o tym, że udostępnienie strony internetowej pod reklamę może być uważane za dzierżawę. 

Ważna subtelność polegała na tym, że wnioskodawca nie twierdził, że zawarte przez niego umowy były umowami dzierżawy sensu stricto. Twierdził jedynie, że były to umowy zbliżone do dzierżawy (umowy „o podobnym charakterze”).

Inna sprawa, że na gruncie ustaw podatkowych istotnych dla sprawy – zarówno ustawy o PIT, jak i ustawy o podatku zryczałtowanym – ta różnica nie ma znaczenia, bo umowa zbliżona do dzierżawy jest traktowana tak samo jak dzierżawa (zob. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 6 ust. 1a i art. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku zryczałtowanym). 

Jednakże kiedy podatnik zaskarżył interpretację do WSA w Łodzi, wybieg dyrektora został przez ten sąd zauważony. Sąd wyjaśnił, że istotnie – umowa o udostępnienie powierzchni reklamowej na stronie internetowej nie może być uważana za dzierżawę, co wynika z przepisów kodeksu cywilnego (sąd powołał art. 693 i 709).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2012 - limity

W świetle tych przepisów, dzierżawa może dotyczyć wyłącznie rzeczy lub praw, zaś strona internetowa nie jest – zdaniem sądu – ani jednym, ani drugim. Niemniej jednak, tego rodzaju umowa jest umową zbliżoną do dzierżawy, a to oznacza, że dyrektor odniósł przychody właściciela strony do niewłaściwego źródła. Dlatego interpretacja dyrektora została uchylona. 

Sąd nie napisał wprost, że podatnik może zastosować ryczałt według stawki 8,5%, ale – biorąc pod uwagę dokonaną klasyfikację źródła przychodów – wynika to wprost z przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku zryczałtowanym.

Wyroki wcześniejsze 

Przedstawiony powyżej wyrok nawiązuje do wcześniejszych orzeczeń, które były równie korzystne dla podatników.

Dlatego WSA mógł się powołać na precedensy w postaci wyroku WSA w Warszawie z 5 lipca 2010 r. (sygn. III SA/Wa 25/10) i wyroku WSA w Krakowie z 5 marca 2010 r. (sygn. SA/Kr 60/10).

Organy podatkowe zaskarżyły ten drugi wyrok w drodze skargi kasacyjnej, ale NSA tę skargę oddalił – w wyroku z 9 marca 2012 r. (sygn. FSK 1548/10). 

Piotr Kaim, doradca podatkowy

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.