| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Czy od 0,5 ha lasu należy zapłacić podatek leśny?

Czy od 0,5 ha lasu należy zapłacić podatek leśny?

Według ustawy o podatku leśnym lasami są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Nie podlegają temu podatkowi lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Za działalność leśną uważa się natomiast działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Do płacenia tego podatku są obowiązani właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkownicy wieczyści lasów, posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa nie uzależnia więc powstania obowiązku podatkowego w podatku leśnym od powierzchni lasu i nie wprowadza powierzchni minimalnej lasu do opodatkowania. Oznacza to, że podatek leśny zapłacić należy również od 0,5 ha lasu. Oczywiście pod warunkiem, że grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Cena jest podawana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

Stawka podatku leśnego na 2011 rok ustalona została w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. z dnia 29.10.2010 r. nr 78, poz.970). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 154,65 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2011 rok wynosi 34,023 zł za 1 ha fizycznego lasu. Od 0,5 ha lasu podatnik zapłaci więc połowę tej stawki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »