| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Korzyści z zastosowania się do interpretacji

Korzyści, jakie daje interpretacja indywidualna najwyraźniej widoczne są wówczas, gdy decyzja wydana wobec wnioskodawcy wskutek przeprowadzenia kontroli podatkowej będzie niekorzystna i jednocześnie będzie zawierała odmienną ocenę prawną sytuacji przedstawionej w interpretacji, będącej następnie przedmiotem kontroli.

Generalną zasadą jest, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy (także w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej).

Warunkiem jest, by zastosowanie się do interpretacji miało miejsce przed zmianą interpretacji indywidualnej lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego taką interpretację.

Podobnie jest w przypadku zastosowania się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą. Nie może to szkodzić osobie, która się do niej zastosowała, i to także w przypadku nieuwzględnienia interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zasada nieszkodzenia sprawia, że niezależnie od niekorzystnych wyników kontroli można dzięki interpretacji uzyskać:

  • zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku
  • uniknięcie wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub umorzenie postępowań już wszczętych
  • rezygnację z naliczenia odsetek za zwłokę

Tak korzystnego zabezpieczenia interesów podatników w trzech wymienionych obszarach nie daje każda interpretacja. Decydujące znaczenie ma relacja między: momentem publikacji interpretacji ogólnej lub doręczeniem interpretacji indywidualnej, a zastosowaniem się wnioskodawcy do interpretacji.

W przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwolni z obowiązku zapłaty podatku.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Taki obowiązek pojawi się np. wtedy, gdy interpretacja okaże się błędna – nawet po kilku latach od jej wydania. Taka konstrukcja prawna wynika z tego, że posiadacz interpretacji indywidualnej najpierw zrealizował sytuację opisaną we wniosku o wydanie interpretacji, a dopiero gdy już to zdarzenie zaszło, zadał pytanie o podatkowe konsekwencje swojego zachowania.

Podobny wywód można przeprowadzić w przypadku powołania się przez podatnika na interpretację ogólną. Jeżeli interpretacja została opublikowana już po zajściu stanu faktycznego podlegającego następnie ocenie organu podatkowego, nie mogła być podstawą decyzji podatnika.

Podatnik nie został więc przez interpretację wprowadzony w błąd co do swojej sytuacji w zakresie rozliczeń podatkowych. Dlatego interpretacje podatkowe skutków zdarzenia, które już zaszły, pozwalają uniknąć wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub umorzenie postępowań już wszczętych umorzenie lub naliczenia odsetek za zwłokę. Sam podatek trzeba będzie jednak zapłacić, pomimo że początkowo organy podatkowe w interpretacji ogólnej lub indywidualnej stwierdziły, że nie będzie takiego obowiązku lub że podatek będzie niższy niż w przypadający rzeczywistości do zapłaty.

Inaczej jest w przypadku, gdy najpierw zostanie doręczona interpretacja indywidualna lub opublikowana interpretacja ogólna, a dopiero potem stan faktyczny zostanie zrealizowany przez wnioskodawcę.

Innymi słowy, skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji muszą być późniejsze niż sama interpretacja. Skutki te muszą mieć miejsce już po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. To pierwszy warunek.

Drugim jest, by zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Pełna realizacja zasady nieszkodzenia nastąpi, jeśli zostaną spełnione oba te warunki. Wówczas interpretacja będzie zabezpieczać przed wszczęciem postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a w przypadku postępowań już wszczętych będzie skutkować ich umorzeniem oraz nienaliczaniem odsetek za zwłokę.

Jednak najważniejszym dla podatnika skutkiem jest ochrona przed zapłatą podatku. Zastosowanie się do interpretacji powoduje bowiem zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Ochrona ta jest jednak ograniczona czasowo (patrz tabela).

Tabela: Zależności między okresem zwolnienia od zapłaty podatku a okresem rozliczania podatku
Okres rozliczania podatku Okres zwolnienia od zapłaty podatku
roczny Okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności.
kwartalny Okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny.
miesięczny Okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Posiadacz interpretacji indywidualnej nie ma możliwości samodzielnie dowiedzieć się o fakcie doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności. Dlatego organ podatkowy ma obowiązek poinformować podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu orzeczenia.

Zasada nieszkodzenia nie wstrzymuje wydania decyzji niekorzystnej dla np. podatnika, płatnika, inkasenta, osoby trzeciej. Na podstawie art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej – na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji – w decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, organ podatkowy określi wysokość podatku objętego zwolnieniem wynikającego z zasady nieszkodzenia. W przypadku uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem organ podatkowy określi wysokość nadpłaty.

Na podstawie art. 224c Ordynacji podatkowej wykonanie decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość zwrotu podatku lub wysokość odsetek za zwłokę albo orzekającej o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy, podlega wstrzymaniu w zakresie, w jakim w złożonym wniosku zostanie uprawdopodobnione zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej, do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Podobnie wygląda sytuacja prawna po zastosowaniu się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki (w zakresie dotyczącym działalności tej spółki).

Analogiczna jest też sytuacja po zastosowaniu się przez oddział lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej dotyczącej działalności tego oddziału lub przedstawicielstwa wydanej przed powstaniem tego oddziału lub przedstawicielstwa na wniosek tworzącego je przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że w tych przypadkach zmienioną interpretację indywidualną doręcza się odpowiednio spółce, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.

W odniesieniu do wniosku o wydanie interpretacji złożonego przez założyciela spółki lub przedsiębiorcę przed powstaniem przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawiciela nie ma zastosowania art. 14l Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Taka redakcja przepisów będzie powodować wątpliwości interpretacyjne polegające na próbach unikania płacenia podatku po uchyleniu interpretacji, w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »