Kategorie

Dane osobowe pełnomocników podatników podlegają ochronie

Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Maciej Godyń
Radca prawny
Dane osobowe pełnomocników podatników podlegają ochronie
Dane osobowe pełnomocników podatników podlegają ochronie
Czy praktyka organów podatkowych, polegająca na gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zarówno stron, jak i ich pełnomocników, jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Wątpliwości co do tego wyraził Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Do jego stanowiska przychylił się również Minister Sprawiedliwości, który skierował wystąpienie w tej sprawie do Ministra Finansów.

Gromadzenie danych pełnomocników przez organy podatkowe

Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Ministra Finansów w sprawie praktyki organów podatkowych, polegającej na gromadzeniu danych osobowych nie tylko stron postępowania, ale także ich pełnomocników w aktach prowadzonego przez te organy postępowania. Z prośbą do Ministra Sprawiedliwości zwrócił się adw. Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Podstawą do działania podjętego przez Prezesa NRA była informacja, którą otrzymał od jednego z adwokatów, o przebiegu postępowania przed organami podatkowymi, w którym reprezentował on swojego mandanta. W toku tego postępowania, do materiałów zgromadzonych w aktach sprawy zostały dołączone wydruki z systemu POLTAX. Obejmowały one dane osobowe oraz dotyczące działalności gospodarczej adwokata, takie jak datę urodzenia, imiona rodziców oraz adres zamieszkania. Adwokat ten, poza reprezentowaniem swojego mocodawcy, w sprawie którego toczyło się to postępowanie, nie pełnił w nim żadnej innej roli. Nie toczyło się także w owym czasie żadne postępowanie podatkowe dotyczące ów adwokata.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Zdaniem Prezesa NRA

Zdaniem Prezesa NRA, Opisane powyżej zdarzenie pozwala wyodrębnić trzy istotne zagadnienia, mianowicie kwestię ochrony danych osobowych obywateli, które stanowią tzw. dane wrażliwe, zakres swobody organów administracji publicznej w gromadzeniu i przetwarzaniu tych danych, oraz prawidłowość wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, w ramach którego świadczona jest pomoc prawna innym podmiotom. Prezes NRA wskazuje jednocześnie, że o wadze tych zagadnień świadczy to, że regulacje każdego z nich zawarte zostały w Konstytucji RP.

Ponadto, w piśmie do Ministra Sprawiedliwości podniesiona została ważność informacji we współczesnym społeczeństwie. Prezes NRA wskazał, że nabiera ona coraz większego znaczenia jako samodzielne dobro niematerialne. Sprawia to, że możliwości pozyskiwania danych, ich gromadzenia oraz przetwarzania są nieporównanie większe, niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Zakres informacji, które mogą podlegać temu obrotowi, obejmuje także dane szczególnie wrażliwe, bowiem odnoszące się do identyfikacji danej osoby oraz dotyczące fundamentalnych dziedzin życia, jak stosunki prywatne, rodzinne czy majątkowe. Powoduje to, że z jednej strony wyłania się problem sprawnego i dostosowanego do potrzeb współczesnego społeczeństwa i państwa obrotu informacją, z drugiej zagadnienie jej treści, która może obejmować wiedzę o szerokich aspektach życia prywatnego każdego człowieka. W konsekwencji, ochrona takiej informacji stanowić będzie w istocie ochronę życia prywatnego danej osoby.

Prezes NRA wskazał również, że zgodnie z art. 7 Konstytucji, organy administracji publicznej mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa.
W piśmie do Ministra Sprawiedliwości wskazane zostało, że nie może budzić najmniejszej wątpliwości zasadność pozyskiwania i przetwarzania w ramach jakiegokolwiek postępowania prawnego danych osoby lub podmiotu, który jest stroną tego postępowania, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego jego przeprowadzenia. Jednak sytuacja pełnomocnika strony w danym postępowaniu wydaje się być zgoła odmienna. Wynika to z faktu, że o ile strona postępowania jest uwikłana w dane postępowanie ze względu na treść odpowiednich norm prawnych, które wprost odnoszą się do jej sytuacji prawnej, o tyle w przypadku pełnomocnika jedynym stosunkiem, który go z tym postępowaniem łączy jest stosunek pełnomocnictwa. Istotna jest również rola, jaką pełni pełnomocnik w postępowaniu. Działa on przecież w interesie strony i na jej rzecz.

Prezes NRA wskazał również, że to właśnie przez wzgląd na tę rolę ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu gwarancji dla adwokata w związku z wykonywaniem przez niego zawodu. Jako przykłady tych gwarancji wskazana została instytucja tajemnicy adwokackiej (art. 6 prawa o adwokaturze), służąca przede wszystkim ochronie interesów mocodawcy adwokata i możliwości nieskrępowanego, aczkolwiek pozostającego w pełni w granicach prawa, działania pełnomocnika oraz szczególny status adwokata, który podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator (art. 7 ust. 1 prawa o adwokaturze).

Powyższe okoliczności stanowiły podstawę skierowania pisma do Ministra Sprawiedliwości. Prezes NRA doszedł bowiem do wniosku, że wszelkie próby działania organów administracji państwowej poza wyznaczonymi przez przepisy prawa kompetencjami, czy też w ich ramach ale wykorzystując je w sposób instrumentalny, prowadzą do powstania sytuacji, w której zasadnie można podnosić pytanie o cel, sens i prawidłowość podejmowania tego rodzaju czynności. Zdaniem Prezesa NRA, w niektórych przypadkach, działania takie mogą stanowić zagrożenie także i dla właściwego świadczenia pomocy prawnej.

Reakcja Ministra Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości w pełni podzielił stanowisko Prezesa NRA i skierował w dniu 7 listopada 2014 r. wystąpienie do Ministra Finansów.

Uzupełniając stanowisko Prezesa NRA, Minister Sprawiedliwości wskazał na okoliczności, w których przetwarzane mogą być dane osobowe, wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zdaniem Ministra, w przypadku pełnomocnika ustanowionego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie można mówić, że pełnomocnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych. Przetwarzanie jego danych nie jest również niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ani nie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W związku z powyższym Minister Sprawiedliwości uznał, że nie zachodzą żadne okoliczności, które pozwalałyby na przetwarzanie danych osobowych pełnomocnika strony.

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia


Minister podkreślił również na wagę swobody wykonywania zawodu zaufania publicznego, związanego z reprezentowaniem interesu strony w jakimkolwiek postępowaniu. Nie może być w ona żaden sposób krępowana przez organy prowadzące to postępowanie, jeżeli zachowanie pełnomocnika nie narusza prawa.

W związku z tym, Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Ministra Finansów o wnikliwe zbadanie przedstawionej sprawy, w tym pod kątem możliwości popełnienia przez pracowników organu podatkowego przestępstwa określonego w ustawie o ochronie danych osobowych. Wskazał również na powagę sprawy i konieczność podjęcia pilnych działań, w związku z niepokojącą praktyką organów podatkowych.

Teraz, pozostaje czekać na wyjaśnienie sprawy przez Ministra Finansów i zajęcie przez niego stanowiska w sprawie.

Artykuł pochodzi z serwisu www.PortalODO.com prowadzonego przez Kancelarię Lubasz i Wspólnicy.

Maciej Godyń

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.