| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Obowiązek składania druku SD-Z2

Obowiązek składania druku SD-Z2

Obowiązujące obecnie przepisy nakładają obowiązek składania druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy do urzędu skarbowego od daty powstania obowiązku podatkowego, co jest warunkiem koniecznym w uzyskaniu zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn dla osób z tzw. 0 grupy podatkowej. Ustawodawca zwalnia tę grupę podatkową od uiszczenia podatku, ale jednocześnie nakłada obowiązek złożenia druku SD-Z2. Czy nie byłoby zasadne zniesienia obowiązku składania SD-Z2 dla osób z tej grupy podatkowej?

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Wynikający z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek ponoszenia ciężaru podatku od spadków i darowizn został określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.). Stosownie do art. 1 upsd podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych na podstawie enumeratywnie wymienionych tytułów.

Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 upsd zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Jednakże mając na względzie, że wszelkie zwolnienia są odstępstwem od wyżej wskazanej konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania oraz wytyczne wynikające z Konstytucji dotyczące zasad ich wprowadzania, w ustawie określono warunek od spełnienia którego uzależnione jest stosowanie zwolnienia.

Wykonanie zapisu testamentowego a obowiązek złożenia formularza SD-Z2

Konieczne zgłoszenie SD-Z2

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego przepisu jest wymienienie w zgłoszeniu nabytych rzeczy lub praw majątkowych i złożenie zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 upsd, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Celem wprowadzenia tych warunków, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, było zapewnienie szczelności systemu podatkowego, a także uzyskanie pewności prawnopododatkowej odnośnie nabytego majątku.

SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Z tych też względów, wyłączony został obowiązek składania zgłoszenia w przypadkach, gdy nabycie dokonywane jest na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 2 ww. ustawy). W treści czynności cywilnoprawnej określona jest bowiem data i przedmiot nieodpłatnego nabycia, a obowiązek przekazania organowi podatkowemu odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących tych czynności został nałożony na notariuszy, jako płatników podatku.

W pozostałych przypadkach, istnieje konieczność pozostawienia warunku zgłoszenia organowi podatkowemu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Likwidacja zgłoszenia nie byłaby racjonalna

Zdaniem Jarosław Neneman, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, wyrażonym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 32153) zniesienie tego obowiązku spowodowałoby pozbawienie organu podatkowego informacji dotyczących nieodpłatnego obrotu majątkiem między osobami najbliższymi, w tym w odniesieniu do składników masy spadkowej, bowiem w postanowieniu sądu oraz w akcie poświadczenia dziedziczenia wymienione są wyłącznie informacje dotyczące spadkobierców nabywających spadek oraz wysokości przypadających im udziałów. Skonkretyzowanie nabywanych składników majątkowych następuje w zgłoszeniu.

Według MF, brak wymogu składania zgłoszenia stanowiłby istotne zagrożenie dla szczelności systemu podatkowego z powodu utraty przez organy podatkowe jedynego źródła informacji o majątku nabytym nieodpłatnie przez podatników należących do kręgu najbliższej rodziny. W konsekwencji, mogłoby stanowić istotny instrument umożliwiający ukrywanie rzeczywistych dochodów i unikanie opodatkowania.

Jak zapłacić podatek od spadku - PORADNIK

Obowiązujący obecnie 6-miesięczny termin do złożenia zgłoszenia organowi podatkowemu jest, wystarczający do zapoznania się przez podatnika z przepisami podatkowymi i wypełnienia obowiązku zgłoszenia nabytego majątku w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W związku z powyższym, zdaniem resoru finansów, nie jest racjonalne zniesienie obowiązku składania zgłoszenia w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa – prezydent podpisał ustawy

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »