REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieopodatkowane darowizny dla dalszej rodziny

podatek od spadków i darowizn
podatek od spadków i darowizn

REKLAMA

REKLAMA

Obdarowując dalszą rodzinę, trzeba pamiętać, że podatku nie trzeba płacić tylko wówczas, gdy podarowane kwoty nie przekroczą przyjętych w przepisach kwot wolnych od podatku. W zależności od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany, limity te wynoszą 9637 zł lub 7276 zł. Obydwa limity są limitami pięcioletnimi.

Opodatkowaniu podatkiem od darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej tzw. kwoty wolne. A zatem po ustaleniu podstawy opodatkowania w pierwszej kolejności od tej wielkości odejmowana jest ściśle określona kwota, która nie podlega opodatkowaniu.

Jeśli zatem chcemy obdarować nieco dalszą rodzinę, a zatem taką, która nie mieści się w tzw. zerowej grupie podatkowej, musimy uważać, aby darowane przez nas kwoty mieściły się w odpowiednich limitach.

Autopromocja

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia, czyli z dnia otrzymania darowizny, i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli w przypadku darowizny z dnia jej otrzymania.

Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Kwoty wolne

Kwoty wolne, czyli takie, od których nie płaci się podatku, są różne dla każdej z trzech grup podatkowych. I tak, zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad:

• 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

• 7276 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 4902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Opodatkowaniu podlega zatem w przypadku pierwszej grupy podatkowej nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł (pamiętajmy, że to limit liczony w okresach pięcioletnich, o tym, dlaczego, za chwilę). Od nadwyżki ponad tę kwotę będzie trzeba zapłacić podatek według obowiązującej dla podatku od spadków i darowizn skali podatkowej (podajemy ją w dalszej części podatku).

Jeżeli zatem chcemy uniknąć podatku, musimy uważać, aby nasze darowizny limitu tego nie przekroczyły. W przypadku drugiej grupy podatkowej limitem, którego lepiej nie przekraczać, jest 7276 zł.

Limity na pięć lat

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi.

Jak się rozliczyć

Podatnicy I grupy podatkowej (jeśli nie są równocześnie zaliczani do grupy zerowej) z oczywistych powodów nie składają w urzędzie skarbowym zgłoszenia SD-Z1. Mają natomiast obowiązek złożenia zeznania SD-3. Zeznanie to składa się w urzędzie skarbowym zgodnie z miejscem zamieszkania darczyńcy, w terminie miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie darowizny nieruchomości, którą rozlicza płatnik.

W takim przypadku trudno jednak byłoby się zmieścić w limicie kwot wolnych, nawet korzystając z ulgi mieszkaniowej. W podobny sposób rozliczają się podatnicy II grupy podatkowej. Oczywiście sam fakt złożenia zeznania nie oznacza jeszcze, że od darowizny zapłacimy podatek. Jeśli wykazane w zeznaniu kwoty mieszczą się w limicie kwot wolnych, podatku nie będzie.

PIENIĄDZE NA NIERUCHOMOŚĆ

Warto także pamiętać, że zwolnione z podatku jest także nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie pięciu lat od daty pierwszej darowizny.

Wszystko to pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

GRUPY PODATKOWE


Grupa 0 - należą do niej małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.


I grupa - zalicza się do niej członków najbliższej rodziny, tj. małżonków i krewnych w linii prostej, czyli zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Co istotne, za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za ich zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.


II grupa - zalicza się do niej zstępnych rodzeństwa, np. siostrzeńców, bratanków i ich dzieci oraz wnuki i prawnuki, rodzeństwo rodziców, np. wuj, ciotka, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, np. żonę brata i rodzeństwo, małżonków, np. brata żony, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.


III grupa - zalicza się do niej innych nabywców, niezwiązanych więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której lub po której nabyli majątek.


Wstępni - pojęcie oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków itd. Stosunek faktyczny pomiędzy daną osobą a jej wstępnym polega na tym, że ta pierwsza pochodzi od tego drugiego. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej.


Zstępni - pojęcie oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka itd. Stosunek faktyczny pomiędzy czyimś zstępnym a daną osobą polega na tym, że ten pierwszy pochodzi od tej drugiej. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej. Wspólni zstępni to zstępni tej samej pary, pochodzący z tego samego związku kobiety i mężczyzny (nie tylko z małżeństwa).


PRZYKŁAD: DAROWIZNY Z ROKU NA ROK

Podatnik otrzymał w 1998 roku od zięcia darowiznę w wysokości 2 tys. zł. Kolejne darowizny otrzymywał kolejno w 2000 roku - 3 tys. zł, w 2004 roku - 5 tys. zł, w 2005 roku - 2 tys. zł i w 2006 roku - 9 tys. zł. Jak łatwo zauważyć darowizny były dokonywane na przestrzeni 9 lat. W pierwszym okresie pięcioletnim, czyli w latach 1998-2002 podatnik otrzymał w formie darowizny 5 tys. zł. Dlatego podatku nie płacił. W kolejnym 1999-2003 nic się w tej mierze nie zmieniło (3 tys. zł).

Identycznie było w okresach 2000-2004 (8 tys. zł) i latach 2001-2005 (7 tys. zł). Ale już w okresie 2002-2006 suma darowizn otrzymanych przez podatnika przekroczyła kwotę wolną dla pierwszej grupy podatkowej, do której należy podatnik, czyli 9637 zł. W tym okresie podatnik otrzymał od zięcia w formie darowizn 16 tys. zł. A zatem od nadwyżki ponad kwotę wolną, czyli od kwoty 6363 zł, powinien zapłacić podatek, który w tym przypadku wyliczany byłby według stawki 3 proc. i wyniósłby 191 zł.

PRZYKŁAD: ULGA MIESZKANIOWA


Teść przekazał w tym roku zięciowi w darowiźnie 50 tys. zł z przeznaczeniem jej na budowę domu jednorodzinnego. Obdarowany zastanawia się, czy ta darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Jest to pierwsze nabycie od teścia na rzecz zięcia.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolniono z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej (do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na takie cele, jak:

• wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni,

• budowę domu jednorodzinnego,

• nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

• spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.


Nie oznacza to jednak konieczności zapłacenia podatku od całej pozostałej kwoty, ponieważ ustawa przewiduje kwotę wolną od podatku, która w przypadku osób zaliczanych do I grupy podatkowej, wynosi 9637 zł. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej tę właśnie kwotę wolną.

Należy jednak mieć na uwadze, iż jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Zatem spełniając powyższe warunki bez konieczności zapłacenia podatku, teść może podarować zięciowi łącznie kwotę 19 274 zł. Nadwyżka natomiast zostanie opodatkowana.Załączniki do zeznania

Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Urzędy skarbowe najczęściej proszą, by dołączyć do zeznania podatkowego:

• umowę darowizny w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

• kserokopie dowodów osobistych stron czynności, dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa stron.

Ponadto trzeba przedstawić do wglądu:

• dokumenty potwierdzające tytuł własności darczyńcy do przedmiotu darowizny,

• inne dokumenty, jeżeli przedmiotem darowizny są: kwota pieniężna - umowa darowizny; samochód lub inne pojazdy - dowód rejestracyjny pojazdu; wkład mieszkaniowy - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu mieszkaniowego na dzień otrzymania darowizny; akcje - zaświadczenie o ilości i wartości akcji na dzień otrzymania darowizny.


Ważne!

Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw


W przypadku, gdy wysokość darowizny nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, w urzędach skarbowych często uiszcza się opłatę skarbową od zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie umowy darowizny od opodatkowania. Opłata ta pobierana jest w wysokości 17 zł.

I jeszcze jedna uwaga. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA