REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieopodatkowane darowizny dla dalszej rodziny

podatek od spadków i darowizn
podatek od spadków i darowizn

REKLAMA

Obdarowując dalszą rodzinę, trzeba pamiętać, że podatku nie trzeba płacić tylko wówczas, gdy podarowane kwoty nie przekroczą przyjętych w przepisach kwot wolnych od podatku. W zależności od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany, limity te wynoszą 9637 zł lub 7276 zł. Obydwa limity są limitami pięcioletnimi.

Opodatkowaniu podatkiem od darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej tzw. kwoty wolne. A zatem po ustaleniu podstawy opodatkowania w pierwszej kolejności od tej wielkości odejmowana jest ściśle określona kwota, która nie podlega opodatkowaniu.

Jeśli zatem chcemy obdarować nieco dalszą rodzinę, a zatem taką, która nie mieści się w tzw. zerowej grupie podatkowej, musimy uważać, aby darowane przez nas kwoty mieściły się w odpowiednich limitach.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia, czyli z dnia otrzymania darowizny, i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli w przypadku darowizny z dnia jej otrzymania.

Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Kwoty wolne

Kwoty wolne, czyli takie, od których nie płaci się podatku, są różne dla każdej z trzech grup podatkowych. I tak, zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad:

• 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

• 7276 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• 4902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Opodatkowaniu podlega zatem w przypadku pierwszej grupy podatkowej nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł (pamiętajmy, że to limit liczony w okresach pięcioletnich, o tym, dlaczego, za chwilę). Od nadwyżki ponad tę kwotę będzie trzeba zapłacić podatek według obowiązującej dla podatku od spadków i darowizn skali podatkowej (podajemy ją w dalszej części podatku).

Jeżeli zatem chcemy uniknąć podatku, musimy uważać, aby nasze darowizny limitu tego nie przekroczyły. W przypadku drugiej grupy podatkowej limitem, którego lepiej nie przekraczać, jest 7276 zł.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Limity na pięć lat

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi.

Jak się rozliczyć

Podatnicy I grupy podatkowej (jeśli nie są równocześnie zaliczani do grupy zerowej) z oczywistych powodów nie składają w urzędzie skarbowym zgłoszenia SD-Z1. Mają natomiast obowiązek złożenia zeznania SD-3. Zeznanie to składa się w urzędzie skarbowym zgodnie z miejscem zamieszkania darczyńcy, w terminie miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie darowizny nieruchomości, którą rozlicza płatnik.

W takim przypadku trudno jednak byłoby się zmieścić w limicie kwot wolnych, nawet korzystając z ulgi mieszkaniowej. W podobny sposób rozliczają się podatnicy II grupy podatkowej. Oczywiście sam fakt złożenia zeznania nie oznacza jeszcze, że od darowizny zapłacimy podatek. Jeśli wykazane w zeznaniu kwoty mieszczą się w limicie kwot wolnych, podatku nie będzie.

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

PIENIĄDZE NA NIERUCHOMOŚĆ

Warto także pamiętać, że zwolnione z podatku jest także nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie pięciu lat od daty pierwszej darowizny.

Wszystko to pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

GRUPY PODATKOWE


Grupa 0 - należą do niej małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.


I grupa - zalicza się do niej członków najbliższej rodziny, tj. małżonków i krewnych w linii prostej, czyli zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Co istotne, za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za ich zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.


II grupa - zalicza się do niej zstępnych rodzeństwa, np. siostrzeńców, bratanków i ich dzieci oraz wnuki i prawnuki, rodzeństwo rodziców, np. wuj, ciotka, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, np. żonę brata i rodzeństwo, małżonków, np. brata żony, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.


III grupa - zalicza się do niej innych nabywców, niezwiązanych więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której lub po której nabyli majątek.


Wstępni - pojęcie oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków itd. Stosunek faktyczny pomiędzy daną osobą a jej wstępnym polega na tym, że ta pierwsza pochodzi od tego drugiego. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej.


Zstępni - pojęcie oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka itd. Stosunek faktyczny pomiędzy czyimś zstępnym a daną osobą polega na tym, że ten pierwszy pochodzi od tej drugiej. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej. Wspólni zstępni to zstępni tej samej pary, pochodzący z tego samego związku kobiety i mężczyzny (nie tylko z małżeństwa).


PRZYKŁAD: DAROWIZNY Z ROKU NA ROK

Podatnik otrzymał w 1998 roku od zięcia darowiznę w wysokości 2 tys. zł. Kolejne darowizny otrzymywał kolejno w 2000 roku - 3 tys. zł, w 2004 roku - 5 tys. zł, w 2005 roku - 2 tys. zł i w 2006 roku - 9 tys. zł. Jak łatwo zauważyć darowizny były dokonywane na przestrzeni 9 lat. W pierwszym okresie pięcioletnim, czyli w latach 1998-2002 podatnik otrzymał w formie darowizny 5 tys. zł. Dlatego podatku nie płacił. W kolejnym 1999-2003 nic się w tej mierze nie zmieniło (3 tys. zł).

Identycznie było w okresach 2000-2004 (8 tys. zł) i latach 2001-2005 (7 tys. zł). Ale już w okresie 2002-2006 suma darowizn otrzymanych przez podatnika przekroczyła kwotę wolną dla pierwszej grupy podatkowej, do której należy podatnik, czyli 9637 zł. W tym okresie podatnik otrzymał od zięcia w formie darowizn 16 tys. zł. A zatem od nadwyżki ponad kwotę wolną, czyli od kwoty 6363 zł, powinien zapłacić podatek, który w tym przypadku wyliczany byłby według stawki 3 proc. i wyniósłby 191 zł.

PRZYKŁAD: ULGA MIESZKANIOWA


Teść przekazał w tym roku zięciowi w darowiźnie 50 tys. zł z przeznaczeniem jej na budowę domu jednorodzinnego. Obdarowany zastanawia się, czy ta darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Jest to pierwsze nabycie od teścia na rzecz zięcia.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolniono z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej (do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na takie cele, jak:

• wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni,

• budowę domu jednorodzinnego,

• nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

• spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.


Nie oznacza to jednak konieczności zapłacenia podatku od całej pozostałej kwoty, ponieważ ustawa przewiduje kwotę wolną od podatku, która w przypadku osób zaliczanych do I grupy podatkowej, wynosi 9637 zł. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej tę właśnie kwotę wolną.

Należy jednak mieć na uwadze, iż jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Zatem spełniając powyższe warunki bez konieczności zapłacenia podatku, teść może podarować zięciowi łącznie kwotę 19 274 zł. Nadwyżka natomiast zostanie opodatkowana.Załączniki do zeznania

Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Urzędy skarbowe najczęściej proszą, by dołączyć do zeznania podatkowego:

• umowę darowizny w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

• kserokopie dowodów osobistych stron czynności, dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa stron.

Ponadto trzeba przedstawić do wglądu:

• dokumenty potwierdzające tytuł własności darczyńcy do przedmiotu darowizny,

• inne dokumenty, jeżeli przedmiotem darowizny są: kwota pieniężna - umowa darowizny; samochód lub inne pojazdy - dowód rejestracyjny pojazdu; wkład mieszkaniowy - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu mieszkaniowego na dzień otrzymania darowizny; akcje - zaświadczenie o ilości i wartości akcji na dzień otrzymania darowizny.


Ważne!

Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw


W przypadku, gdy wysokość darowizny nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, w urzędach skarbowych często uiszcza się opłatę skarbową od zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie umowy darowizny od opodatkowania. Opłata ta pobierana jest w wysokości 17 zł.

I jeszcze jedna uwaga. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA