| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Zwolnienie z podatku od spadków dla najbliższej rodziny - spadki otwarte przed 2007 rokiem

Zwolnienie z podatku od spadków dla najbliższej rodziny - spadki otwarte przed 2007 rokiem

Według obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn ze zwolnienia podatkowego (w określonych przypadkach) mogą skorzystać małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha spadkodawcy. Takiego zwolnienia nie było jednak w stanie prawnym przed 1 stycznia 2007 r. A w przypadku spadków otwartych (decyduje o tym data śmierci spadkobiercy) przed tą datą stosuje się stan prawny obowiązujący przed 2007 rokiem – bez względu na datę stwierdzenia nabycia spadku.

Spadek otwarty przed 2007 r.

Córka spadkodawcy zmarłego 19 stycznia.2006 r. wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową w celu ustalenia, czy posiada ona prawo do zwolnienia podatkowego na mocy art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ojciec wnioskodawczyni miał sporządzić testament, którego ewentualnej treści nie znała. Moment nabycia spadku przez Wnioskodawczynię – jeżeli istotnie Wnioskodawczyni zostanie powołana do kręgu spadkobierców- w myśl art. 922 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest wyznaczony przez datę śmierci spadkodawcy.

Dodatkowo zgodnie z art. 924 Kodeksu Cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. To oznacza, że nabycie spadku po ojcu będzie datowane na 19 stycznia 2006 r., nabycie spadku nie jest natomiast tożsame z powstaniem obowiązku podatkowego (powstaje on z chwilą przyjęcia spadku). Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy, w przypadku nabycia, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a następnie nabycie to stwierdzono pismem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, w przytoczonej sprawie został wydany nieprawomocny wyrok sądu, to znaczy, że obowiązek podatkowy powstanie w momencie jego uprawomocnienia się.

Ulga z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przysługuje

Art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadku i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 chwila powstania obowiązku podatkowego ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną wart. 9 kwoty wolne od podatku ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS w decyzji z 26.03.2018 r. stwierdził, że prawo do zwolnienia podatkowego z przytoczonego przepisu nie przysługuje wnioskodawczyni, gdyż przedmiotowe zwolnienie nie było uregulowane w ustawie w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. a właśnie te przepisy mają zastosowanie w analizowanej sprawie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dacie 31 grudnia 2006 r. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jeżeli zostanie potwierdzone nabycie spadku przez Wnioskodawczynię to winna złożyć ona w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego (uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku) zeznanie podatkowe o nabyciu spadku i w zeznaniu tym wykazać nabyty w spadku majątek i jego wartość.

Weronika Szuba

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »