| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Wystawienie weksla to nie darowizna

Wystawienie weksla to nie darowizna

Wystawienia i przekazanie weksla własnego (zupełnego) na rzecz remitenta bez istniejącego stosunku podstawowego nie jest darowizną w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Dlatego przekazanie weksla w takiej sytuacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.4.2018.1.HS).

Ojciec wystawia weksel synowi

O interpretację wystąpił syn (wnioskodawca), który ma otrzymać od swojego ojca wystawiony przez tego ojca weksel własny (zupełny) zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy (ojca) zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie remitentowi (synowi). Jak wskazał wnioskodawca wystawienie i przekazanie weksla:

-  jest związane z przekazaniem majątku w ramach przyszłego spadku i

- nie nastąpi w związku z jakąkolwiek umową cywilnoprawną.

Nie będzie także zawarte porozumienie wekslowe.

Wnioskodawca zapytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy w opisanej sytuacji przekazanie weksla własnego (zupełnego) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Wnioskodawca uważał, że tak ale darowizna tego weksla będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Organ podatkowy nie zgodził się jednak z wnioskodawcą.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Wystawienie weksla nie musi być darowizną

Jak wiadomo na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn – podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Definicję legalną darowizny zawiera natomiast art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w omawianym przypadku wystawienie weksla nie będzie mogło być uznane za darowiznę.

Darowizna to czynność prawna, której celem jest przysporzenie majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Przedmiotem darowizny mogą być zarówno rzeczy, jak również prawa majątkowe. Pod pojęciem praw majątkowych, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn ustawodawca rozumie m.in. prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych.

Natomiast podstawą prawną wystawienia weksla będzie ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. Zgodnie z przepisami tej ustawy weksel jest dokumentem stanowiącym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie, w określonym terminie i miejscu przez wystawcę weksla lub osobę przez niego wskazaną, określonej na wekslu sumy pieniędzy.

Zdaniem Dyrektora KIS w przypadku wystawienia i przekazania weksla na rzecz remitenta bez istniejącego stosunku podstawowego – tak jak to ma miejsce w przedstawionym we wniosku o interpretację zdarzeniu – powstaje co prawda stosunek zobowiązaniowy (wystawca weksla będzie zobowiązany do zapłaty określonej kwoty), ale czynność taka nie mieści się w definicji darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego (przywołanej powyżej).

Organ podatkowy zauważył, że przekazanie weksla w darowiźnie mogłoby nastąpić pod warunkiem, że weksel ten byłby nośnikiem określonych praw, a więc przedmiotem darowizny byłyby te prawa. Prawa takie musiałby jednak uprzednio posiadać darczyńca. Jednak w opisanym zdarzeniu zobowiązanie z weksla wywodzi się z samego weksla. Wystawca weksla będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz remitenta określonej kwoty, nie można jednak wskazać, że wówczas mamy do czynienia z darowizną.

Dlatego w omawianym przypadku zobowiązanie wynikające z weksla nie może stanowić darowizny. Nie może bowiem stanowić przedmiotu darowizny prawo, które jest już należne uprawnionemu z tytułu innego stosunku. Jeżeli zatem Wnioskodawca jest uprawnionym z weksla jako remitent, to prawo to nie może być przedmiotem jednoczesnej darowizny na rzecz Wnioskodawcy, skoro jest ono już należne Wnioskodawcy jako remitentowi.

Stąd opisane we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przekazanie weksla (dlatego, że nie może ono stanowić nabycia tytułem darowizny) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »