| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Najczęstsze problemy > Utrata prawa do ryczałtu - jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka cywilna

Utrata prawa do ryczałtu - jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka cywilna

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w pewnych sytuacjach mogą utracić prawo do tej formy opodatkowania. Powstaje pytanie, czy w przypadku utraty prawa do opodatkowania tym ryczałtem przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej nadal będzie można opodatkować w formie ryczałtu przychody uzyskiwane z działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej „ustawa”), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a w myśl art. 3 tej ustawy przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się
z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Natomiast wg art. 6 ust. 4 ww ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej) jeżeli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy
    1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
    2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Treść art. 6 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
  2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki – gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Wynika z tego, że podatnicy mogą opłacać ryczałt zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem że osiągnięte w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody nie przekroczą 150.000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do prowadzonej w spółce cywilnej.

Zaznaczyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od nie wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy oraz od dokonania wyboru tej formy w określonym terminie.

Od 1 stycznia 2017 r. ma nastąpić podwyższenie obecnego maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z obecnych 150 000 euro do 250 000 euro. Więcej na ten temat:  Wyższy limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2017 r.

Na możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych za pośrednictwem Spółki nie wpływa fakt, że w ramach innej z form prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), Podatnik świadczyć będzie usługi, które znajdują się np w załączniku nr 2 do ustawy o podatku zryczałtowanym i wartość świadczonych usług przekroczy w danym roku podatkowym 150.000 euro.

Reasumując

Niezależnie od formy opodatkowania prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, może być opodatkowana w formie ryczałtu o ile wspólnicy spółki cywilnej w ramach tej spółki nie uzyskają w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu przekraczającego 150.000 euro. (patrz: interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-127/16-4/AA).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze założenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »