REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce

Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce. Polski rezydent podatkowy, który uzyskuje w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w Polsce. Podatek od najmu zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu (odliczeniu od ryczałtu) przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 października 2021 r.

Wynajem prywatny nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła pewna Pani mająca polskie obywatelstwo, która mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii od 2003 roku oraz posiadała wtedy status rezydenta podatkowego tego kraju. Pani ta wraz z mężem (obywatelem Wielkiej Brytanii) zamieszkali na stałe w Polsce od roku 2019 i od tego czasu małżonkowie mają w Polsce rezydencję podatkową, tj. posiadają w Polsce stałe miejsce zamieszkania i podlegają tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W Wielkiej Brytanii owa Pani nabyła mieszkanie, które obecnie odpłatnie wynajmuje na cele wyłącznie mieszkalne. Nieruchomość ta należy do jej majątku prywatnego.  Aktualnie mieszkanie to jest wynajmowane na podstawie umowy najmu do końca maja 2022 roku.

Autopromocja

Pani ta nie prowadzi w Wielkiej Brytanii działalności gospodarczej, w Polsce ma aktualnie status rolnika, opłaca ubezpieczenie w KRUS i nie osiąga żadnych innych dochodów w Polsce. Oprócz tej nieruchomości w Wielkiej Brytanii Pani nie wynajmuje i nie planuje wynajmować innych nieruchomości w Polsce ani za granicą.

Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, rozliczenie podatkowe dotyczące uzyskanych przychodów z tytułu wynajmu mieszkań jest dokonywane po roku podatkowym obowiązującym w Wielkiej Brytanii (rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Podatek od przychodów z najmu płacony jest w Wielkiej Brytanii w dwóch ratach po terminie rozliczenia rocznego. W czerwcu 2021 została wpłacona zaliczka na podatek zryczałtowany do urzędu skarbowego w Polsce, obliczony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów z najmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Kolejne zaliczki będą wpłacane co miesiąc do końca roku 2021.

Wnioskodawczyni zadała Dyrektorowi KIS następujące pytania:

 1. Czy na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przychód z tytułu wynajmu nieruchomości mieszkalnej w Wielkiej Brytanii może być rozliczony w Polsce na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego?
 2. Czy prawidłowe będzie zastosowanie rozliczenia na podstawie PIT-28 dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii za rok 2021 do końca lutego 2022 oraz wpłaconych zaliczek na poczet podatku zryczałtowanego od ww. przychodów, a także na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od ryczałtu obliczonego od tych przychodów będzie można odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii w roku 2021 (okres rozliczeniowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i podatkowym w Polsce)?
 3. Czy data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe w Wielkiej Brytanii (za najem nieruchomości w Wielkiej Brytanii) decyduje o możliwości wyboru opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym dochodów z najmu prywatnego osiąganych w Wielkiej Brytanii (dotyczących nieruchomości w Wielkiej Brytanii)?
 4. Czy za rok 2022 oraz kolejne lata można rozliczać ww. przychody na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego?

Rozliczenie podatkowe wynajmu mieszkania w Wielkiej Brytanii - ryczałt ewidencjonowany

Dyrektor KIS uznał następujące stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ad 1. Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskane po 1 stycznia 2021 r. przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz można zastosować opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Wnioskodawczyni dokonała wyboru opodatkowania przychodów z najmu prywatnego – art. 6 ust. 1a i 1b – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, poprzez wpłatę zaliczki na podatek zryczałtowany od przychodów z najmu na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ad 2. Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowe będzie rozliczenie przychodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii za najem nieruchomości na podstawie PIT-28 za 2021 rok poprzez złożenie rozliczenia do końca lutego 2022 roku. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od ryczałtu ewidencjonowanego obliczonego od tych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-28 za rok 2021 Wnioskodawczyni może odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii w roku 2021.

Ad 3. Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskane przychody z najmu prywatnego nieruchomości mieszkalnych położonych w Wielkiej Brytanii nie są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Według art. 6 ust. 1a oraz 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w przypadku osiągania przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu.
W związku z tym – według Wnioskodawczyni – o możliwości wyboru opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na dany rok podatkowy decyduje pierwsza wpłata na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego.

Ad 4. Wnioskodawczyni może zastosować zasady rozliczania w formie ryczałtu również w roku 2022 oraz w kolejnych latach na zasadzie kontynuacji.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Polski z Wielką Brytanią a ryczałt od wynajmu nieruchomości

W uzasadnieniu omawianej interpretacji organ podatkowy przypomniał, że zastosowanie w tym stanie faktycznym znajduje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250 poz. 1840). Zgodnie z postanowieniami tej Konwencji:

dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Wielkiej Brytanii, może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii (art. 6 ust. 1 Konwencji);

postanowienia art. 6 ust. 1 stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego (art. 6 ust. 3 Konwencji).

Zatem dochody uzyskiwane przez polskiego rezydenta podatkowego z wynajmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii mogą być opodatkowane w Wielkiej Brytanii. Konwencja przewiduje przy tym metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów.

Modyfikacje wynikające z Konwencji MLI

Postanowienia Konwencji polsko-brytyjskiej zostały zmodyfikowane przez Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisaną przez Polskę oraz przez Zjednoczone Królestwo dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1369; dalej: „Konwencja MLI”).

Konwencja MLI w stosunkach polsko-brytyjskich weszła w życie od 1 października 2018 r. Konwencja ta zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do sytuacji polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody w Wielkiej Brytanii: z metody zwolnienia (wyłączenia z progresją) na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 Konwencji MLI, który zastąpił art. 22 ust. 2 lit. a Konwencji polsko-brytyjskiej:

W przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami Konwencji polsko-brytyjskiej mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie (z wyłączeniem sytuacji, gdy te postanowienia zezwalają na opodatkowanie przez Zjednoczone Królestwo wyłącznie z powodu, że dany dochód lub zyski majątkowe są także dochodem lub zyskami majątkowymi uzyskiwanym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa), Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, kwoty równej podatkowi od dochodu lub zysków majątkowych zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie.
Jednakże odliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu lub od zysków majątkowych, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub zyski majątkowe, które mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie.
Jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniem Konwencji polsko-brytyjskiej dochód lub zyski majątkowe uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce są zwolnione z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód lub zyski majątkowe.

Dlatego też zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przedmiotowej sprawie odpowiednie zastosowanie znajdzie przepis art. 27 ust. 9 w zw. z ust. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Odliczenie zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 (zwolnienia dochodów od podatku w Polsce), dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. A w myśl art. 27 ust. 9a ustawy o PIT, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Dochód z wynajmu mieszkania w Wielkiej Brytanii - opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

W świetle powyższych przepisów Dyrektor KIS uznał, że uzyskany od 1 stycznia 2021 r. przychód Wnioskodawczyni z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni – poprzez wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, która nastąpiła w czerwcu bieżącego roku – dokonała wyboru opodatkowania przychodów z najmu w tej formie. Stosownie bowiem do treści art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (a więc m.in. przychodów z najmu), za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

Dlatego też:

Wnioskodawczyni ma obowiązek obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego (art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym);

Wnioskodawczyni ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-28 (art. 21 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, tak więc w rozliczeniu przychodów z najmu za rok 2021 – do końca lutego 2022 roku;

data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe w Wielkiej Brytanii „nie decyduje” o możliwości wyboru opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym – o dokonanym przez Wnioskodawczynię wyborze ww. formy opodatkowania takich przychodów „zadecydowała” pierwsza w roku podatkowym wpłata na ryczałt.

W celu obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni powinna uwzględniać otrzymane lub postawione do jej dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii (art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Przeliczenie przychodów uzyskanych w walucie obcej

Przychody uzyskane w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stawka ryczałtu od przychodów z najmu

Stawka ryczałtu dla przychodów z najmu wynosi:

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz

12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł

(art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.).

Odliczenie podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od ryczałtu ewidencjonowanego obliczonego od tych przychodów Wnioskodawczyni może odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor KIS podkreślił, że podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii to taki, który już został faktycznie uregulowany, uiszczony. Sam fakt, że kwota podatku do zapłaty za granicą jest już znana podatnikowi bądź fakt, że podatek zagraniczny jest już należny do zapłaty w określonym terminie, nie są wystarczające dla odliczenia kwoty równej temu podatkowi na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Warto też pamiętać, że na podstawie  art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego w kolejnych latach

Dyrektor KIS uznał więc, że Wnioskodawczyni uzyskująca w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia – na wyżej opisanych zasadach – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taką możliwość Wnioskodawczyni będzie miała również w latach następnych, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w każdym z tych lat dokona wyboru opodatkowania ww. przychodów w tej formie.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.515.2021.2.MST).

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  REKLAMA