Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?

Opracował Paweł Huczko
Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?
Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?
Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W ramach Polskiego Ładu zostanie np. podwyższona kwota wolna od podatku w PIT, zwolnione z PIT emerytury do 2500 zł, więcej pieniędzy trafi do systemu państwowej służby zdrowia, będzie można budować małe domy jednorodzinne do 70 m2 bez pozwolenia na budowę, państwo będzie gwarantować kredyty mieszkaniowe. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad licznymi projektami zmian przepisów, które w większości mają wejść w życie od 2022 roku.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Polski Ład to liczne projekty zmian w przepisach dotyczące podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia.

Główne założenia Polskiego Ładu

7% PKB na zdrowie

Jednym z głównych priorytetów Polskiego Ładu jest opieka zdrowotna. Rząd deklaruje zwiększenie (w ciągu najbliższych 6 lat) nakładów na finansowaną z budżetu państwa opiekę zdrowotną (tzw. służbę zdrowia) do 7 proc. PKB. A już w 2023 r. nakłady na państwową służbę zdrowia osiągną poziom 6 proc. PKB. W tym obszarze Polski Ład zapowiada też m.in.
- stworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali, który ma zapewnić placówkom medycznym pieniądze na inwestycje w podstawową infrastrukturę,
- uruchomienie Funduszu Medycznego, który ma pozwolić na dodatkowe finansowanie onkologii czy prowadzenie badań nad nowymi terapiami,
- uruchomienie Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które ma umożliwić m.in. zapisywanie się do lekarzy, w tym specjalistów, przez internet czy infolinię.

Wyższa kwota wolna w PIT  i liczne zmiany podatkowe

Polski Ład zakłada prawie dziesięciokrotne zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT dla wszystkich pracujących Polaków do kwoty 30 tys. zł.  Dzięki temu obniżony zostanie PIT i zwiększą się zarobki 18 mln pracowników i emerytów. Ta zmiana oznacza też emeryturę bez podatku dla 65 proc. emerytów.  celu ochrony dochodów klasy średniej podniesiony będzie II próg podatkowy w PIT i wprowadzona zostanie specjalna ulga dla klasy średniej w PIT.

Stabilna praca

W dokumencie programowym Polskiego Ładu zapowiadana też jest likwidacja problemu umów śmieciowych, które pozbawiają wielu Polaków podstawowych praw, takich jak urlop czy spokojne korzystanie ze zwolnienia lekarskiego.

500 tysięcy nowych miejsc pracy - Program Inwestycji Strategicznych

Polski Ład zapowiada także utworzenie funduszu Polski Ład o wartości do kilkudziesięciu miliardów złotych, który w połączeniu ze środkami europejskimi pozwoli wygenerować ponad 500 tys. nowych miejsc pracy.

Z tych funduszy będą przede wszystkim finansowane dwa obszary inwestycyjne.

1) Wielkie inwestycje strategiczne, w tym m.in. domknięcie sieci dróg ekspresowych, która w końcu obejmie swoim zasięgiem całą Polskę, realizacja wielkich programów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa szybkiej kolei łączącej największe miasta.

2) Inwestycje w szpitale, szkoły, infrastrukturę kultury i sportową w polskich gminach, a więc inwestycje podnoszące jakość życia obywateli w swoich gminach.

Polecamy: Polski Ład – tabela planowanych zmian w podatkach (PDF)

Najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł od 2022 roku

Oznacza to brak opodatkowania podatkiem dochodowym osób zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Nowa kwota wolna będzie dostępna dla wszystkich podatników PIT, bez względu na poziom ich dochodów. Ponadto podniesiony będzie próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Stawka 32% będzie dotyczyć tylko dochodów uzyskanych powyżej 120 tys. zł.

Emerytury bez podatku do 2500 zł

Podwyższenie kwoty wolnej od PIT oznaczać będzie m.in., że od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów:
- emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto czyli (2660 zł netto), od 2022 roku otrzyma „na rękę” więcej o 1600 zł rocznie – w porównaniu do 2021 roku;
- małżeństwo emerytów, z których jeden osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, od 2022 roku otrzyma „na rękę” więcej o 2 997 zł rocznie – w porównaniu do 2021 roku;
- małżeństwo emerytów, z których każdy małżonek otrzymuje 1 800 zł brutto emerytury (łącznie 3031 zł netto), od 2022 roku otrzyma „na rękę” więcej o 2 946 zł rocznie – w porównaniu do 2021 roku.

Zniesienie limitów przyjęć do lekarzy specjalistów

Już od 1 lipca 2021 r. w ramach Polskiego Ładu, wszystkie obowiązujące do tej pory limity w zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia porad lekarzy specjalistów zostały zniesione.

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować (osobie zaciągającej kredyt mieszkaniowy) wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Ponadto, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.

Dom bez formalności

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 (powierzchni zabudowy) będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Przepisy do minimum ograniczą formalności. Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego

Od 2022 r. wprowadzony będzie wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększony ma być limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Zwiększony zostanie też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym

Nastąpią też od 2022 r. zmiany na rzecz wsparcia rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD). Rolnicy, którzy prowadzą RHD będą mogli sprzedawać żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju. Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach ww. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terenie całego kraju, w tym w formie wysyłkowej;

 • zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym. Limity będą dotyczyć wyłącznie dostaw żywności z RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji;
 • podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy - z wyjątkiem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Będzie to nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 2022 roku będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Prace nad Polskim Ładem i poprawki

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad licznymi projektami zmian przepisów, które w większości mają wejść w życie od 2022 roku.

Podatki

1 października 2021 r. została uchwalona przez Sejm ustawa zawierająca zmiany podatkowe. Teraz ustawa ta trafi do Senatu. W porównaniu do pierwotnego projektu tej obszernej nowelizacji w uchwalonej ustawie zaszły liczne zmiany, takie jak np.:

-  zmieniono zasady odliczania składki zdrowotnej, pierwotnie zakładano całkowitą likwidację możliwości odliczania przez podatników zapłaconej składki zdrowotnej; ostatecznie rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia). Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- rozszerzono ulgę dla kasy średniej na przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT),

- wprowadzono zwolnienie z PIT dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, którzy zarabiają do 85 528 zł. Rodzic mający co najmniej 4 dzieci, rozliczający się wg skali podatkowej PIT będzie korzystał dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Małżonkowie (rodzice przynajmniej 4 dzieci), którzy rozliczają się wspólnie, będą mieli kwotę wolną od PIT w wysokości 231 056 zł;

- tak jak zakładano pierwotnie, od 2022 roku jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jednak wprowadzono zmianę dzięki której podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego będą mogli przez kolejny rok, tj. do końca 2022 r. amortyzować budynki i lokale mieszkalne – nabyte lub wybudowane do końca 2021 r.;

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego i spłata rodzinna

W dniu 1 października 2021 r. została też uchwalona ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Ustawa ta przewiduje, że państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko. Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta przewiduje możliwość budowy domów jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Domy takie będą mogły być budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym została uchwalona 1 października 2021 r. - ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony.

7% PKB na zdrowie

Obowiązującym aktem prawnym jest już ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która określa harmonogram zwiększania nakładów na państwowy system ochrony zdrowia do 7% PKB w 2027 roku.

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została uchwalona 1 października 2021 r. - ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony. Ustawa dotyczy zwiększenia limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji

Rolniczy handel detaliczny

Trwają prace w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Projekt dotyczy rozwiązania problemu związanego z brakiem możliwości prowadzenia dostaw żywności produkowanej przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, na obszarze całego kraju.

Wsparcie finansów samorządu terytorialnego

W dniu 17 września 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony. Ustawa ta wprowadzić ma zmiany w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych (dochody te zmniejszą się wskutek np. podwyższenia kwoty wolnej od PIT) w celu zwiększenia ich przewidywalności oraz ustabilizowania dochodów z tego tytułu. Wprowadzona ma zostać nowa część subwencji ogólnej, która przeznaczona będzie na inwestycje prowadzone przez samorządy.

Zmiany dla rodzin — Polski Ład

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Jednym z elementów Polskiego Ładu dla rodzin jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jest to nowe narzędzie wsparcia finansowego rodzin, które ma być dostępne już od początku 2022 roku.  

W ramach RKO będzie przysługiwało świadczenie w wysokości do 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 miesięcy życia do 36. miesiąca życia. Rodzice będą mogli wybrać, czy te 12 tysięcy zł będą pobierali po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata, czy po 1000 zł miesięcznie przez rok. Rodzice mają swobodę w wyborze celu na jaki przeznaczą te pieniądze.

Świadczenie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przyznawane niezależnie od wysokości dochodu (czyli tak jak 500+) i obejmie także rodziców adopcyjnych.

Pieniądze otrzymane w ramach RKO nie będą podlegać opodatkowaniu PIT. Świadczenie w ramach RKO będzie przyznawał i wypłacał ZUS na wniosek rodziców. Wnioski (tak jak w przypadku 500+) będą składane elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS,  Portalu Emp@tia.

Dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że rodzice dzieci, które nie zostaną objęte wsparciem w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, będą mogli skorzystać z innej formy dofinansowania w ramach rozszerzonego programu „Maluch+”. Zakłada on wsparcie w wysokości 400 zł, które będzie przekazywane bezpośrednio żłobkom, klubom dziecięcym lub dziennym opiekunom.

Zerowy PIT dla rodzin 4+

To rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym rodziców zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.
Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic rozliczający dochody wg skali podatkowej PIT będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Oczywiście prorodzinnym rozwiązaniem są też wyżej opisane kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego i spłata rodzinna.

Polski Ład a zmiany u przedsiębiorców

Opisane w niniejszym opracowaniu zmiany i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dotyczą też w większości przedsiębiorców.

Ponadto przedsiębiorcy powinni być przygotowani na następujące zmiany.

Obniżone stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86 - np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).
Aktualnie, przychody te mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników

W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT

Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

Zwalczania zatrudniania "na czarno"

Od 2022 roku pracodawcy nielegalnie zatrudniający pracowników lub wypłacający całość lub część wynagrodzenia "pod stołem" poniosą istotne konsekwencje finansowe takiego procederu. Zapłacą podatek od przychodu z tyt. nielegalnego zatrudnienia, nie będą mogli odliczyć kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia i będą musieli zapłacić wszystkie składki ubezpieczeniowe za nielegalnie zatrudnionych pracowników. Pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia „wstecz”, dzięki czemu pracownicy będą mogli ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno w 2021 r. i w latach wcześniejszych.

Promocja obrotu bezgotówkowego - ulga na terminal i podatnik bezgotówkowy

Większość obrotu w szarej strefie odbywa się gotówkowo. Dlatego rząd chce wspierać płatności elektroniczne, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Również temu służyć będzie ulga na terminal dla małego biznesu. W ramach tej ulgi podatnik (PIT, CIT lub ryczałtu ewidencjonowanego) uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł od 2022 roku odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego, to będzie miał prawo do ulgi na terminal w powiększonej wysokości (tj. 200% wydatków na obsługę płatności bezgotówkowych), nie więcej niż 2 000 złotych rocznie. Ulga przysługiwać wtedy będzie tak długo jak podatnik będzie miał status podatnika bezgotówkowego.

Ponadto podatnik bezgotówkowy będzie mógł liczyć na zwrot VAT w maksymalnie 15 dni.

Status podatnika bezgotówkowego będzie można osiągnąć jeżeli przynajmniej 80% jego klientów stanowią konsumenci (sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej) i przynajmniej taki sam procent płatności przyjmuje w formie bezgotówkowej. Aby stać się podatnikiem bezgotówkowym trzeba będzie też spełnić kilka innych warunków, w tym być tzw. małym podatnikiem.

Ulga na konsolidację

Podatnik (PIT lub CIT) będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć (pod pewnymi warunkami) od podstawy opodatkowania (tj. od dochodu) kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym

Ulga na Venture Capital

W ramach tej nowej ulgi podatnik (PIT lub CIT) będzie mógł (pod pewnymi warunkami) odliczyć od podstawy obliczenia podatku (tj. od dochodu) kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:
a) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
b) spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
   • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
   • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika
- do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na IPO (tj. z tytułu pierwszej oferty publicznej akcji na giełdzie) dla inwestora i emitenta

Emitent będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (tj. od dochodu):
• 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
• 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł
– poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Inwestor będzie całkowicie (bez limitów) zwolniony z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej jeżeli:
• odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu oraz
• podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli ze spółką podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika albo spadkodawcę podatnika.

Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku (tj. od dochodu) niektóre koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Podatnik będzie uprawiony do skorzystania z tej ulgi pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów - zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Uwzględnia się tu wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Ulga na CSR

To zachęta podatkowa na inwestycje w kulturę, sport, naukę i szkolnictwo wyższe. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu. 

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Będzie to tzw. jedno okienko dla wielkich inwestorów. Kluczowe inwestycje i kluczowi inwestorzy będą bezpośrednio obsługiwani przez Ministerstwo Finansów.

Interpretacja 590

Ministerstwo Finansów będzie wydawać strategicznym inwestorom jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Będzie to interpretacja 590. Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

Polska Spółka Holdingowa

Od 2022 roku spółki holdingowe z siedzibą w Polsce będą miały (pod pewnymi warunkami) następujące korzyści podatkowe:

- pełne zwolnienie z CIT zysków PSH ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych;
- zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez PSH od spółek zależnych.

Ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych

W tym zakresie nastąpi:

- obniżenie, z 500000 zł do 250000 zł, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK,
- odejście od wymogu sporządzenia umowy o PGK, w formie aktu notarialnego, przy zachowaniu obowiązku formy pisemnej tej umowy,
- likwidacja warunku niedopuszczalności wzajemnych powiązań występujących wśród spółek zależnych tworzących PGK
- uelastycznienie rozliczania strat w ramach PGK;
- likwidacja warunku rentowności,

Wprowadzenie Grup VAT

Od 2022 roku spółki należące do PGK nie będą musiały w transakcjach między sobą:
- rozliczać VAT-u,
- wystawiać sobie wzajemnie faktur i
- składać oddzielnie JPK. 

W zakresie rozliczeń VAT Grupa VAT ma ten skutek, że powstaje nowy podmiot który jako całość uwzględnia w swoich rozliczenia podatek naliczony i należny wszystkich członków.
W przeciwieństwie do grup kapitałowych w CIT, w Grupach VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo zmniejszone zostanie kryterium udziałowe, które wyniesie 50% a nie tak jak w Grupach CIT 75%.

Polski Ład a branża mieszkaniowa

W zakresie branży mieszkaniowej Polski Ład proponuje przede wszystkim wyżej opisane:

- Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa;

- Dom bez formalności;

Ponadto zostanie wyraźnie zapisane w przepisach ustawy o PIT, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe (w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej) to także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość lub prawo majątkowe. Sprawa ta budzi wątpliwości i jest różnie interpretowana

Sporą nowością będzie też wprowadzenie od 2022 roku zasady, że jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono tu jednak modyfikację, pozwalającej podatnikom osiągającym przychody z najmu prywatnego (opodatkowane wg zasad ogólnych PIT - tj. wg skali podatkowej) na amortyzowanie do końca 2022 roku budynków i lokali mieszkalnych – nabytych lub wybudowane do końca 2021 r.

Ulgi PIT w Polskim Ładzie — dla kogo?

Oprócz wyżej wskazanych ulg, w ramach Polskiego Ładu pojawią się następujące ulgi w PIT.

Ulga na powrót

Nowa ulga w PIT przeznaczona jest dla osób, które przez co najmniej trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zmienią rezydencji podatkowej na polską. Ulga ta spowoduje, że osoby te po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższy PIT i niższe składki ZUS Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu „ulgi na powrót” w pierwszym roku. Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. 

Dla pracowników czy zleceniobiorców składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe, na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek, będą  finansowane przez  budżet państwa przez 4 lata. Podobnie, osoby które zamieszkają w Polsce i tutaj będą prowadzić firmę będą mogły opłacać przez 4 lata jedynie połowę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie natomiast finansowana w całości przez budżet państwa. Nie wpłynie to na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Połowę obciążeń przez okres 4 lat ponosi bowiem budżet państwa.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) do kwoty 85 528 zł rocznie - powiększonej o kwotę wolną 30 tys. zł. Zatem pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dochodowy dopiero od nadwyżki ponad 115 528 zł rocznie. Ma to zachęcić do kontynuacji pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Ryczałt dla nowych inwestorów - podatek maksymalny

Wprowadzone ma zostać korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Osoby te skorzystają z ulgi zwanej „podatkiem maksymalnym”. Będzie polegać na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągnie poza naszym krajem, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce będą opodatkowane na miejscu na normalnych zasadach.

Ulga na zabytki

Od 2022 r. będzie wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. 

Polski Ład - Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Webinarium: Polski Ład - Zmiany w zakresie VAT + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Polski Ład - Zmiany w zakresie VAT + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  27 paź 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ile zarabia członek zarządu spółki giełdowej w Polsce?
  Zarobki członka zarządu spółki giełdowej w Polsce. Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych ze wszystkich indeksów w 2020 r. wyniosła 842 tys. zł, co oznacza spadek o ok. 20% w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy kształtowała się ona na poziomie 1,048 tys. zł. Największy spadek odnotowały firmy z branży FMCG (-31%), na przeciwległym biegunie znalazły się spółki handlowe ze wzrostem na poziomie 40%. W poprzednim roku po raz pierwszy średnie całkowite wynagrodzenie kobiet zasiadających w zarządach było wyższe niż wynagrodzenie mężczyzn - wynika z najnowszej edycji raportu “Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r.” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.
  Praca postpandemiczna: jak nie wylać dziecka z kąpielą, czyli głos za pracą hybrydową
  O tym, w jaki sposób praca zdalna może negatywnie wpływać na najmłodszych pracowników i jak nie przegapić takich sytuacji opowiada Aleksandra Chudaś, dyrektor zarządzająca Fundacji Zwolnieni z Teorii, która zarządza zespołem łączącym pokolenia Millenialsów, Zet i X.
  Umorzone kwoty dot. kredytów hipotecznych bez PIT
  Umorzone kwoty dot. kredytów hipotecznych bez PIT. Do końca 2021 roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym. To rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców (w tym dla tzw. „frankowiczów”). W Ministerstwie Finansów trwają prace nad tym, aby obowiązywało ono również w kolejnych latach.
  Rozliczenie straty w PGK - interpretacja ogólna
  Rozliczenie straty w PGK - interpretacja ogólna. Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu 19 października 2021 r. interpretacji ogólnej dotyczącej obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK) strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK.
  Ulga dla klasy średniej - kto będzie mógł skorzystać?
  Ulga dla klasy średniej ma w zamierzeniu ustawodawcy niwelować negatywne skutki nowych zasad rozliczania składki zdrowotnej. Tymczasem okazuje się, że stosowanie ulgi może w niektórych przypadkach spowodować powstanie niedopłaty podatku dochodowego. W konsekwencji może się okazać, że podczas rozliczenia rocznego podatnicy będą musieli oddać fiskusowi pieniądze.
  Nowy ład a zmiany w usługach finansowych w VAT
  Jedną ze zmian proponowanych w ramach Polskiego Ładu jest wprowadzenie opcji opodatkowania transakcji finansowych. Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2022 r. podatnicy będą mogli wybrać opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników VAT, ale tylko w transakcjach B2B. Świadczenie usług finansowych, do których zastosowanie mają dotychczasowe przepisy o zwolnieniach z VAT (wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy VAT) na rzecz konsumentów (B2C), dalej będą objęte „obowiązkowym” zwolnieniem.
  Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej a JPK_V7M
  Sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej musi być uwzględniona w ewidencji VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego. Raport taki oznaczany jest w rejestrze sprzedaży jako dokument „RO”. Ujmowanie raportu fiskalnego „RO” jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej, działając w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy jest to efektem decyzji podatnika. W obu przypadkach rozliczenie sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej dokonywane jest na podstawie raportu kasowego. Faktury wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i rolnika ryczałtowego, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 października 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.668.2021.1.JM).
  Jak kwalifikować przychody z najmu?
  Kwalifikacja transakcji najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości do odpowiedniej kategorii przychodów była problematyczna i wiązała się z koniecznością analizy wielu przepisów, a finalna interpretacja organów podatkowych była nieznana. Z pomocą przychodzi ostatnie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego będące pewnym przełomem w sprawie kwalifikacji tego typu transakcji.
  Cel mieszkaniowy a zwolnienie z VAT najmu - interpretacja ogólna Ministra Finansów
  Cel mieszkaniowy a zwolnienie z VAT najmu. Zdarza się, że firmy wynajmują mieszkania swoim pracownikom. Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą takie działanie? Czy czynność taką należy opodatkować VAT? Czy firma ma prawo skorzystać ze zwolnienia?
  Rozliczanie subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej PFR 2.0 od 18 listopada 2021 r.
  Rozliczanie subwencji dla MŚP z Tarczy Finansowej PFR 2.0. 18 listopada 2021 r. rusza proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy Finansowej PFR 2.0, które otrzymały w sumie 7,1 mld zł - poinformował 25 października Polski Fundusz Rozwoju.
  Pełne odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych a przesłanka wykorzystania pojazdu do celów działalności gospodarczej
  Odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych. Jednym z warunków do odliczenia 100% podatku VAT od zakupu pojazdu samochodowego, jest wymóg, aby wykorzystywać pojazd wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jest to przesłanka bardzo wąsko intepretowana przez organy skarbowe, a podatnicy często mają trudność sprostać rygorystycznym wymaganiom. W artykule postaramy się wyjaśnić w jakich przypadkach fiskus potwierdza możliwość pełnego odliczenia podatku VAT.
  Dostawy dla sił zbrojnych NATO zwolnione z VAT
  Zwolnienie z VAT. Ustawodawca przygotował nowelizację ustawy o VAT, której celem jest wpisanie do przepisów zwolnień dotyczących dostaw na rzecz sił zbrojnych państw członkowskich NATO. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2022 r.
  Jak nauczyciel może rozliczyć przychody z udzielania korepetycji?
  Korepetycje bywają koniecznością nie tylko dla uczniów, którzy mają problemy z nauką, ale również dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę czy dostać się na wymarzoną uczelnię. Rynek prywatnych lekcji jest dodatkowym, całkiem intratnym źródłem dochodów dla specjalistów, nauczycieli i studentów. W ślad za tym pojawiają się wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania zarobionych dzięki nim pieniędzy. Czy prowadzenie korepetycji zawsze wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej?
  Wieloletni budżet UE a Fundusz Odbudowy
  Budżet UE a Fundusz Odbudowy. Jak inaczej nazywamy wieloletni budżet UE? Ile Polska otrzyma w ramach polityki spójności na lata 2021-2027? Który fundusz ma największą alokację w ramach instrumentu odbudowy? Wyjaśniamy pięć zagadnień związanych z budżetem UE i Funduszem Odbudowy (Next Generation UE).
  Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych (część III) – kalkulacja rzeczywistych kosztów produkcji
  Ewidencja i wycena produkcji w księgach rachunkowych. W I części omówiliśmy co wchodzi w zakres pojęcia produkcji oraz kosztów jej wytworzenia. Pisaliśmy, że koszty bezpośrednie wytworzenia ujmujemy na koncie 50 – Produkcja podstawowa, natomiast koszty pośrednie na koncie 52 – Koszty wydziałowe. W części II przedstawione zostały zasady bieżącej ewidencji i wyceny produktów, na razie nie jako w oderwaniu od kalkulacji czyli ustalenia rzeczywistych kosztów ich wytworzenia. Wynika to z tego, że kalkulacja taka możliwa jest dopiero na koniec danego okresu sprawozdawczego, kiedy zgromadzone zostały dane niezbędne do tej kalkulacji. Bieżąca ewidencja odbywa się więc z reguły wg tzw. cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanych kosztów wytworzenia (normatywnych, standardowych) wyprowadzonych na podstawie kalkulacji wstępnej albo na poziomie cen sprzedaży bez VAT. Jednocześnie w części II przedstawiliśmy wstęp do kalkulacji, o której szerzej powiemy w niniejszym artykule.
  Podatek minimalny dla korporacji od 2023 r.
  Globalny podatek minimalny. Reforma międzynarodowego systemu podatkowego przewiduje, że globalne przedsiębiorstwa będą podlegać minimalnej stawce podatkowej w wysokości 15 proc. od 2023 r. - tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski, odnosząc się do międzynarodowych ustaleń dotyczących walki z unikaniem opodatkowania.
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
  Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 4% w stosunku rocznym, natomiast odsetek ustawowych za opóźnienie - 6% w stosunku rocznym. Nowe wysokości odsetek obowiązują od 7 października 2021 r.
  Składy podatkowe - kontynuacja działalności przez inny podmiot
  Składy podatkowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Umożliwia ona kontynuację działalności w składzie podatkowym po rezygnacji z działalności dotychczasowego podmiotu prowadzącego skład.
  Informacja o cenach transferowych TPR - pytania i odpowiedzi
  Ceny transferowe. Resort finansów opublikował zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).
  Rezerwy na odprawy emerytalne, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze (przepisy prawne, obowiązek tworzenia, wycena i metoda aktuarialna, ujawnienia)
  Wycena aktuarialna rezerwy na świadczenia pracownicze – podstawowe akty prawne dotyczące zasad, obowiązku, metodologii, ujawnień i uprawnień przy wycenie rezerw na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. rezerwy pracownicze.
  Jak działa księgowość w chmurze?
  Księgowość w chmurze jeszcze niedawno była domeną małych firm. Dziś prowadzenie księgowości w chmurze zyskuje coraz większą liczbę zwolenników - zarówno wśród średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Jakie są jej zalety księgowości w chmurze i czy jest w pełni bezpieczna?
  Porozumienie w sprawie podatku cyfrowego
  Podatek cyfrowy. USA osiągnęły porozumienie z Francją, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią w sprawie podatku cyfrowego i wycofają karne cła na dobra importowane z tych krajów, wprowadzone w związku z opodatkowaniem gigantów internetu - poinformował amerykański resort finansów.
  Polski Ład - kontrola podatnika na wniosek
  Kontrola podatnika na wniosek. Polski Ład przewiduje autokontrolę podatnika w związku z nieprawidłowościami wykrytymi u kontrahenta. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg niewiadomych, w szczególności kto, przez kogo i kiedy miałby być kontrolowany. W projekcie przepisów rolę sygnalisty pełnić będzie Szef KAS, który ma ostrzegać przed ryzykiem znikającego podatnika, co powinno zwiększyć czujność jego kontrahentów i umożliwić im działania w celu zachowania należytej staranności we współpracy z podejrzanym podatnikiem.
  Aplikacja e-Deklaracje Desktop tylko do końca 2021 roku. Jak zapisać złożone PIT-y?
  e-Deklaracje. Ministerstwo Finansów przypomniało w komunikacie z 21 października 2021 r., że 31 grudnia 2021 roku przestani udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować deklaracje wysłane przez aplikację, mogą je zapisać jako pliki PDF. Po 1 stycznia nadal będzie można wysyłać przez bramkę e-Deklaracje formularze interaktywne z wykorzystaniem wtyczki (plug-in).
  Rejestracja na kasie fiskalnej po otrzymaniu zapłaty na rachunek bankowy - termin
  Rejestracja na kasie fiskalnej a zapłata na rachunek bankowy - termin. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych dotyczących momentu, w którym przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej. Chodziło o sytuacje gdy: klient przedsiębiorcy dokonał wpłaty za zakup towaru na rachunek bankowy przedsiębiorcy, po zakończeniu przez niego pracy (ewidencji) w danym dniu oraz w przypadku gdy wpłata taka nastąpi w dniu wolnym od pracy.