Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?

Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?
Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?
Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W ramach Polskiego Ładu zostanie np. podwyższona kwota wolna od podatku w PIT, zwolnione z PIT emerytury do 2500 zł, więcej pieniędzy trafi do systemu państwowej służby zdrowia, będzie można budować małe domy jednorodzinne do 70 m2 bez pozwolenia na budowę, państwo będzie gwarantować kredyty mieszkaniowe. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad licznymi projektami zmian przepisów, które w większości mają wejść w życie od 2022 roku.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Polski Ład to liczne projekty zmian w przepisach dotyczące podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia.

Główne założenia Polskiego Ładu

7% PKB na zdrowie

Jednym z głównych priorytetów Polskiego Ładu jest opieka zdrowotna. Rząd deklaruje zwiększenie (w ciągu najbliższych 6 lat) nakładów na finansowaną z budżetu państwa opiekę zdrowotną (tzw. służbę zdrowia) do 7 proc. PKB. A już w 2023 r. nakłady na państwową służbę zdrowia osiągną poziom 6 proc. PKB. W tym obszarze Polski Ład zapowiada też m.in.
- stworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali, który ma zapewnić placówkom medycznym pieniądze na inwestycje w podstawową infrastrukturę,
- uruchomienie Funduszu Medycznego, który ma pozwolić na dodatkowe finansowanie onkologii czy prowadzenie badań nad nowymi terapiami,
- uruchomienie Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które ma umożliwić m.in. zapisywanie się do lekarzy, w tym specjalistów, przez internet czy infolinię.

Wyższa kwota wolna w PIT  i liczne zmiany podatkowe

Polski Ład zakłada prawie dziesięciokrotne zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT dla wszystkich pracujących Polaków do kwoty 30 tys. zł.  Dzięki temu obniżony zostanie PIT i zwiększą się zarobki 18 mln pracowników i emerytów. Ta zmiana oznacza też emeryturę bez podatku dla 65 proc. emerytów.  celu ochrony dochodów klasy średniej podniesiony będzie II próg podatkowy w PIT i wprowadzona zostanie specjalna ulga dla klasy średniej w PIT.

Stabilna praca

W dokumencie programowym Polskiego Ładu zapowiadana też jest likwidacja problemu umów śmieciowych, które pozbawiają wielu Polaków podstawowych praw, takich jak urlop czy spokojne korzystanie ze zwolnienia lekarskiego.

500 tysięcy nowych miejsc pracy - Program Inwestycji Strategicznych

Polski Ład zapowiada także utworzenie funduszu Polski Ład o wartości do kilkudziesięciu miliardów złotych, który w połączeniu ze środkami europejskimi pozwoli wygenerować ponad 500 tys. nowych miejsc pracy.

Z tych funduszy będą przede wszystkim finansowane dwa obszary inwestycyjne.

1) Wielkie inwestycje strategiczne, w tym m.in. domknięcie sieci dróg ekspresowych, która w końcu obejmie swoim zasięgiem całą Polskę, realizacja wielkich programów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa szybkiej kolei łączącej największe miasta.

2) Inwestycje w szpitale, szkoły, infrastrukturę kultury i sportową w polskich gminach, a więc inwestycje podnoszące jakość życia obywateli w swoich gminach.

Polecamy: Polski Ład – tabela planowanych zmian w podatkach (PDF)

Najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł od 2022 roku

Oznacza to brak opodatkowania podatkiem dochodowym osób zarabiających na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Nowa kwota wolna będzie dostępna dla wszystkich podatników PIT, bez względu na poziom ich dochodów. Ponadto podniesiony będzie próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Stawka 32% będzie dotyczyć tylko dochodów uzyskanych powyżej 120 tys. zł.

Emerytury bez podatku do 2500 zł

Podwyższenie kwoty wolnej od PIT oznaczać będzie m.in., że od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów:
- emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto czyli (2660 zł netto), od 2022 roku otrzyma „na rękę” więcej o 1600 zł rocznie – w porównaniu do 2021 roku;
- małżeństwo emerytów, z których jeden osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, od 2022 roku otrzyma „na rękę” więcej o 2 997 zł rocznie – w porównaniu do 2021 roku;
- małżeństwo emerytów, z których każdy małżonek otrzymuje 1 800 zł brutto emerytury (łącznie 3031 zł netto), od 2022 roku otrzyma „na rękę” więcej o 2 946 zł rocznie – w porównaniu do 2021 roku.

Zniesienie limitów przyjęć do lekarzy specjalistów

Już od 1 lipca 2021 r. w ramach Polskiego Ładu, wszystkie obowiązujące do tej pory limity w zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia porad lekarzy specjalistów zostały zniesione.

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować (osobie zaciągającej kredyt mieszkaniowy) wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Ponadto, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.

Dom bez formalności

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 (powierzchni zabudowy) będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Przepisy do minimum ograniczą formalności. Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego

Od 2022 r. wprowadzony będzie wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększony ma być limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Zwiększony zostanie też limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.

Ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym

Nastąpią też od 2022 r. zmiany na rzecz wsparcia rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD). Rolnicy, którzy prowadzą RHD będą mogli sprzedawać żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki na terytorium całego kraju. Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach ww. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terenie całego kraju, w tym w formie wysyłkowej;

 • zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym. Limity będą dotyczyć wyłącznie dostaw żywności z RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji;
 • podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy - z wyjątkiem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Będzie to nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 2022 roku będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Prace nad Polskim Ładem i poprawki

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad licznymi projektami zmian przepisów, które w większości mają wejść w życie od 2022 roku.

Podatki

1 października 2021 r. została uchwalona przez Sejm ustawa zawierająca zmiany podatkowe. Teraz ustawa ta trafi do Senatu. W porównaniu do pierwotnego projektu tej obszernej nowelizacji w uchwalonej ustawie zaszły liczne zmiany, takie jak np.:

-  zmieniono zasady odliczania składki zdrowotnej, pierwotnie zakładano całkowitą likwidację możliwości odliczania przez podatników zapłaconej składki zdrowotnej; ostatecznie rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia). Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

- rozszerzono ulgę dla kasy średniej na przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT),

- wprowadzono zwolnienie z PIT dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, którzy zarabiają do 85 528 zł. Rodzic mający co najmniej 4 dzieci, rozliczający się wg skali podatkowej PIT będzie korzystał dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Małżonkowie (rodzice przynajmniej 4 dzieci), którzy rozliczają się wspólnie, będą mieli kwotę wolną od PIT w wysokości 231 056 zł;

- tak jak zakładano pierwotnie, od 2022 roku jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jednak wprowadzono zmianę dzięki której podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego będą mogli przez kolejny rok, tj. do końca 2022 r. amortyzować budynki i lokale mieszkalne – nabyte lub wybudowane do końca 2021 r.;

Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego i spłata rodzinna

W dniu 1 października 2021 r. została też uchwalona ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Ustawa ta przewiduje, że państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko. Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat w walucie polskiej.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta przewiduje możliwość budowy domów jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Domy takie będą mogły być budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym została uchwalona 1 października 2021 r. - ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony.

7% PKB na zdrowie

Obowiązującym aktem prawnym jest już ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która określa harmonogram zwiększania nakładów na państwowy system ochrony zdrowia do 7% PKB w 2027 roku.

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została uchwalona 1 października 2021 r. - ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony. Ustawa dotyczy zwiększenia limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji

Rolniczy handel detaliczny

Trwają prace w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Projekt dotyczy rozwiązania problemu związanego z brakiem możliwości prowadzenia dostaw żywności produkowanej przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, na obszarze całego kraju.

Wsparcie finansów samorządu terytorialnego

W dniu 17 września 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - ale proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony. Ustawa ta wprowadzić ma zmiany w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych (dochody te zmniejszą się wskutek np. podwyższenia kwoty wolnej od PIT) w celu zwiększenia ich przewidywalności oraz ustabilizowania dochodów z tego tytułu. Wprowadzona ma zostać nowa część subwencji ogólnej, która przeznaczona będzie na inwestycje prowadzone przez samorządy.

Zmiany dla rodzin — Polski Ład

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Jednym z elementów Polskiego Ładu dla rodzin jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jest to nowe narzędzie wsparcia finansowego rodzin, które ma być dostępne już od początku 2022 roku.  

W ramach RKO będzie przysługiwało świadczenie w wysokości do 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 miesięcy życia do 36. miesiąca życia. Rodzice będą mogli wybrać, czy te 12 tysięcy zł będą pobierali po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata, czy po 1000 zł miesięcznie przez rok. Rodzice mają swobodę w wyborze celu na jaki przeznaczą te pieniądze.

Świadczenie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przyznawane niezależnie od wysokości dochodu (czyli tak jak 500+) i obejmie także rodziców adopcyjnych.

Pieniądze otrzymane w ramach RKO nie będą podlegać opodatkowaniu PIT. Świadczenie w ramach RKO będzie przyznawał i wypłacał ZUS na wniosek rodziców. Wnioski (tak jak w przypadku 500+) będą składane elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS,  Portalu Emp@tia.

Dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że rodzice dzieci, które nie zostaną objęte wsparciem w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, będą mogli skorzystać z innej formy dofinansowania w ramach rozszerzonego programu „Maluch+”. Zakłada on wsparcie w wysokości 400 zł, które będzie przekazywane bezpośrednio żłobkom, klubom dziecięcym lub dziennym opiekunom.

Zerowy PIT dla rodzin 4+

To rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym rodziców zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.
Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic rozliczający dochody wg skali podatkowej PIT będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Oczywiście prorodzinnym rozwiązaniem są też wyżej opisane kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego i spłata rodzinna.

Polski Ład a zmiany u przedsiębiorców

Opisane w niniejszym opracowaniu zmiany i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dotyczą też w większości przedsiębiorców.

Ponadto przedsiębiorcy powinni być przygotowani na następujące zmiany.

Obniżone stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86 - np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).
Aktualnie, przychody te mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

Karta podatkowa tylko dla dotychczasowych podatników

W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT

Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

Zwalczania zatrudniania "na czarno"

Od 2022 roku pracodawcy nielegalnie zatrudniający pracowników lub wypłacający całość lub część wynagrodzenia "pod stołem" poniosą istotne konsekwencje finansowe takiego procederu. Zapłacą podatek od przychodu z tyt. nielegalnego zatrudnienia, nie będą mogli odliczyć kosztów podatkowych wypłaconego wynagrodzenia i będą musieli zapłacić wszystkie składki ubezpieczeniowe za nielegalnie zatrudnionych pracowników. Pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia „wstecz”, dzięki czemu pracownicy będą mogli ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno w 2021 r. i w latach wcześniejszych.

Promocja obrotu bezgotówkowego - ulga na terminal i podatnik bezgotówkowy

Większość obrotu w szarej strefie odbywa się gotówkowo. Dlatego rząd chce wspierać płatności elektroniczne, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Również temu służyć będzie ulga na terminal dla małego biznesu. W ramach tej ulgi podatnik (PIT, CIT lub ryczałtu ewidencjonowanego) uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł od 2022 roku odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego, to będzie miał prawo do ulgi na terminal w powiększonej wysokości (tj. 200% wydatków na obsługę płatności bezgotówkowych), nie więcej niż 2 000 złotych rocznie. Ulga przysługiwać wtedy będzie tak długo jak podatnik będzie miał status podatnika bezgotówkowego.

Ponadto podatnik bezgotówkowy będzie mógł liczyć na zwrot VAT w maksymalnie 15 dni.

Status podatnika bezgotówkowego będzie można osiągnąć jeżeli przynajmniej 80% jego klientów stanowią konsumenci (sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej) i przynajmniej taki sam procent płatności przyjmuje w formie bezgotówkowej. Aby stać się podatnikiem bezgotówkowym trzeba będzie też spełnić kilka innych warunków, w tym być tzw. małym podatnikiem.

Ulga na konsolidację

Podatnik (PIT lub CIT) będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć (pod pewnymi warunkami) od podstawy opodatkowania (tj. od dochodu) kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym

Ulga na Venture Capital

W ramach tej nowej ulgi podatnik (PIT lub CIT) będzie mógł (pod pewnymi warunkami) odliczyć od podstawy obliczenia podatku (tj. od dochodu) kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:
a) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
b) spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
   • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
   • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika
- do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na IPO (tj. z tytułu pierwszej oferty publicznej akcji na giełdzie) dla inwestora i emitenta

Emitent będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (tj. od dochodu):
• 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
• 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł
– poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Inwestor będzie całkowicie (bez limitów) zwolniony z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej jeżeli:
• odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu oraz
• podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli ze spółką podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika albo spadkodawcę podatnika.

Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku (tj. od dochodu) niektóre koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Podatnik będzie uprawiony do skorzystania z tej ulgi pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów - zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Uwzględnia się tu wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Ulga na CSR

To zachęta podatkowa na inwestycje w kulturę, sport, naukę i szkolnictwo wyższe. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu. 

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Będzie to tzw. jedno okienko dla wielkich inwestorów. Kluczowe inwestycje i kluczowi inwestorzy będą bezpośrednio obsługiwani przez Ministerstwo Finansów.

Interpretacja 590

Ministerstwo Finansów będzie wydawać strategicznym inwestorom jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Będzie to interpretacja 590. Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.

Polska Spółka Holdingowa

Od 2022 roku spółki holdingowe z siedzibą w Polsce będą miały (pod pewnymi warunkami) następujące korzyści podatkowe:

- pełne zwolnienie z CIT zysków PSH ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych;
- zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez PSH od spółek zależnych.

Ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych

W tym zakresie nastąpi:

- obniżenie, z 500000 zł do 250000 zł, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK,
- odejście od wymogu sporządzenia umowy o PGK, w formie aktu notarialnego, przy zachowaniu obowiązku formy pisemnej tej umowy,
- likwidacja warunku niedopuszczalności wzajemnych powiązań występujących wśród spółek zależnych tworzących PGK
- uelastycznienie rozliczania strat w ramach PGK;
- likwidacja warunku rentowności,

Wprowadzenie Grup VAT

Od 2022 roku spółki należące do PGK nie będą musiały w transakcjach między sobą:
- rozliczać VAT-u,
- wystawiać sobie wzajemnie faktur i
- składać oddzielnie JPK. 

W zakresie rozliczeń VAT Grupa VAT ma ten skutek, że powstaje nowy podmiot który jako całość uwzględnia w swoich rozliczenia podatek naliczony i należny wszystkich członków.
W przeciwieństwie do grup kapitałowych w CIT, w Grupach VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo zmniejszone zostanie kryterium udziałowe, które wyniesie 50% a nie tak jak w Grupach CIT 75%.

Polski Ład a branża mieszkaniowa

W zakresie branży mieszkaniowej Polski Ład proponuje przede wszystkim wyżej opisane:

- Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa;

- Dom bez formalności;

Ponadto zostanie wyraźnie zapisane w przepisach ustawy o PIT, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe (w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej) to także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość lub prawo majątkowe. Sprawa ta budzi wątpliwości i jest różnie interpretowana

Sporą nowością będzie też wprowadzenie od 2022 roku zasady, że jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono tu jednak modyfikację, pozwalającej podatnikom osiągającym przychody z najmu prywatnego (opodatkowane wg zasad ogólnych PIT - tj. wg skali podatkowej) na amortyzowanie do końca 2022 roku budynków i lokali mieszkalnych – nabytych lub wybudowane do końca 2021 r.

Ulgi PIT w Polskim Ładzie — dla kogo?

Oprócz wyżej wskazanych ulg, w ramach Polskiego Ładu pojawią się następujące ulgi w PIT.

Ulga na powrót

Nowa ulga w PIT przeznaczona jest dla osób, które przez co najmniej trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zmienią rezydencji podatkowej na polską. Ulga ta spowoduje, że osoby te po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższy PIT i niższe składki ZUS Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu „ulgi na powrót” w pierwszym roku. Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. 

Dla pracowników czy zleceniobiorców składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe, na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek, będą  finansowane przez  budżet państwa przez 4 lata. Podobnie, osoby które zamieszkają w Polsce i tutaj będą prowadzić firmę będą mogły opłacać przez 4 lata jedynie połowę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie natomiast finansowana w całości przez budżet państwa. Nie wpłynie to na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Połowę obciążeń przez okres 4 lat ponosi bowiem budżet państwa.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) do kwoty 85 528 zł rocznie - powiększonej o kwotę wolną 30 tys. zł. Zatem pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dochodowy dopiero od nadwyżki ponad 115 528 zł rocznie. Ma to zachęcić do kontynuacji pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Ryczałt dla nowych inwestorów - podatek maksymalny

Wprowadzone ma zostać korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Osoby te skorzystają z ulgi zwanej „podatkiem maksymalnym”. Będzie polegać na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągnie poza naszym krajem, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce będą opodatkowane na miejscu na normalnych zasadach.

Ulga na zabytki

Od 2022 r. będzie wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. 

Polski Ład - Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

Polski Ład - ustawa z dnia 29 października 2021 r.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, została 23 listopada 2021 r. opublikowana (ogłoszona) w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2105

oprac. Paweł Huczko

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Martyna
  2021-11-22 07:34:58
  Chciałabym teraz żeby opisać to samo, ale tak jak bedzie wyglądało to w rzeczywistości, czyli czarną stronę. Oglądałam wywiad z osobą z banku, oczywiście, wkład własny od Państwa, ale nikt nie mówi, że oprocentowanie będzie dużo wyższe niż przy własnym wkładzie... A co z resztą szarej rzeczywistości?
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Felek
  2021-11-25 22:49:44
  Po co dają te wszystkie pieniądze pro rodzinne. Przecież od dawna wiadomo że rodziny wielodzietne to te biedne. Jak będą dawać pieniądze, to będą bogatsze i dzietność się zmniejszy. Niech lepiej zrobią jak za komuny piąty stopień zasilania i wyłączają prąd. Co z tego że nawet teraz będzie więcej urodzeń ? Jak później większość tych dzieci wyjedzie z kraju, bo nie da się tu żyć i zarobić na uczciwą godną emeryturę. Jak będziesz żył i uczciwie mocno pracował, niejednokrotnie kosztem swojego zdrowia, nieprzespanych nocy, przyjemności na tę godną emeryturę i jak w końcu na nią przejdziesz. To ci ją obetną abyś nie miał za dobrze. Bo emeryt to przecież musi być DZIAD, a nie Pan.
  4
 • Eva
  2021-11-26 12:28:53
  Po co są, wg mnie głupie reklamy, ile to ludzie dostaną, ja nic nie dostanę, jeszcze stracę. Dlaczego nie mówi się wyraźnie ile ludzie stracą. Ja nawet do klasy średniej nie należę. Jak zwykle propaganda, jak wspaniale, tylko nie dla wszystkich. Jestem zawiedziona
  1
 • Emeryt
  2021-11-25 14:20:22
  Jako emeryt z emeryturą powyżej 2500,rozumiem, że powyżej 30000 zapłacę podatek 17% i9%ubezpieczenia zdrowotnego, razem26%. Już się cieszę..
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • jola
  2022-01-18 09:37:08
  Idiotyzmy. Miałam 2299 emerytury do ręki. Teraz mam 2466. Nie będę już mogła sobie odliczyć NIC w rozliczeniu rocznym. Trzynastki i czternastki nie będzie. Wszystkie ceny poszły w górę o około 50%. Nie będzie mnie już stać na nic poza żarciem i opłatami.
  0
 • Tulka
  2022-01-03 12:31:19
  Jak ktoś zajmuje się freelancingiem to trzeba pomyśleć o Useme i rozliczaniu się przez ten portal. Oplacalne rozwiązanie i proste, a te wszystkie nowe zasady ciezko ogarnąć bo naprawdę wchodzi zmiana za zmianą ekspresowo
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy

W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.

ZUS: Nowy certyfikat w programie Płatnik od 27 marca 2023 r. Sprawdź link do do nowego certyfikatu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 27 marca 2023 r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik.

Większe dopłaty do sadzeniaków. Polskie firmy przetwórcze gwarantują skup ziemniaków. Najwyższa cena w historii

Uprawa ziemniaków jest aktualnie istotną alternatywą dla uprawy zbóż - mówił rolnikom 20 marca 2023 r. w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Minister zachęcał rolników do uprawy ziemniaków, informując, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (tzw. sadzeniaków kwalifikowanych), a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze. PEPEES w Łomży może skupić ponad 200 tys. ton ziemniaków skrobiowych po najwyższej cenie w historii, a cała grupa może skupić znacznie więcej, surowca jest za mało - powiedział dziennikarzom prezes tej firmy Wojciech Faszczewski.

Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jak przygotować się do obligatoryjnej digitalizacji faktur?

KSeF to elektroniczny system wymiany faktur, który w Polsce będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Integracja z nim jest konieczna dla wszystkich firm i wymaga odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza w kwestii digitalizacji danych i dokumentów biznesowych. 

Międzynarodowa reforma podatkowa OECD - 2 filary. W Polsce możliwy podatek wyrównawczy (top-up tax)

W dniu 18 stycznia 2023 r. OECD opublikowała wstępne wnioski z najnowszej analizy oceny skutków ekonomicznych reformy międzynarodowego systemu podatkowego opartej na dwóch filarach. Z analizy OECD wynika, iż wpływy do budżetów, jakie ma ona przynieść będą znacznie wyższe, niż do tej pory zakładano.

Transakcje zagraniczne a faktury ustrukturyzowane w KSeF. Kiedy trzeba wystawiać?

Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest obecnie dobrowolne. Niemniej wielkimi krokami zbliża się obowiązek korzystania z tych instytucji. W tym kontekście warto się zastanowić, czy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie dotyczył sytuacji, gdy polski podmiot posługuje się zagraniczną rejestracją do celów VAT i wykonuje transakcję w obcym państwie, która jest tamtejszą transakcją krajową.

Webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” + certyfikat gwarantowany (29 marca 2023 r.)

Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenia PIT za 2022 r.” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 12:00. Polecamy!

Stawka 0 proc. VAT na żywność przedłużona do końca 2023 roku?

Decyzja dotyczące ewentualnego przedłużenia "zerowej" stawki VAT na żywność na drugie półrocze 2023 r. zostanie podjęta w kwietniu - poinformował 20 marca 2023 r. rzecznik rządu Piotr Muller. W pierwszym półroczu br. obowiązuje stawka 0 proc. VAT na artykuły żywnościowe.

GUS podał dane o zarobkach. Ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie w firmach?

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rdr - podał GUS. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,8 proc.

Stawki VAT stosowane w krajach UE 2023. Ile wynoszą stawki podstawowe i obniżone podatku VAT? [Tabela]

Jakie stawki VAT obowiązują w 2023 roku w państwach Unii Europejskiej? W tabeli przedstawiamy stawki podstawowe i stawki obniżone podatku VAT.