Kategorie

Przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przesyłania JPK dla podmiotów sektora publicznego

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu do złożenia informacji JPK dla jednostek sektora publicznego /fot. Fotolia
Przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu do złożenia informacji JPK dla jednostek sektora publicznego /fot. Fotolia
Nastąpi przedłużenie terminu realizacji obowiązku comiesięcznego przesyłania informacji o ewidencji VAT (JPK_VAT) przez podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Podmiotom tym zostanie wydłużony do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przedłużenie terminu przesyłania JPK

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Finansów trudnościami dostosowania się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT (JPK_VAT) ze strony podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących jednak przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, MF zaproponowało przejściowo dla tych podmiotów wydłużenie tego terminu.

Odpowiednie zmiany w tym zakresie zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów (z 18 sierpnia 2016 r.) w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Rozporządzenie będzie miało zatem zastosowanie do niektórych podmiotów, których przeważającą częścią działalności jest realizacja zadań publicznych, mających status tzw. podatników VAT czynnych, prowadzących ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych, które mają obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. Tym podmiotom proponuj się przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym) (książka)

Zgodnie z propozycją zawartą w rozporządzeniu nastąpi przedłużenie do dnia 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82  § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej:

1) organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom i trybunałom oraz urzędom obsługującym te organy, w zakresie w jakim są uznani za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228);

2) innym niż wymienione w pkt 1 państwowym jednostkom budżetowym;

3) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;

4) związkom metropolitalnym;

5) samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego;

6) agencjom wykonawczym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

7) instytucjom gospodarki budżetowej;

8) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

10) podmiotom leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

11) szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);

12) Polskiej Akademii Nauk i utworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym;

13) instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079);

14) państwowym i samorządowym instytucjom kultury;

15) jednostkom publicznej radiofonii i telewizji;

16) parkom narodowym;

17) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

18) Narodowemu Bankowi Polskiemu.

JPK w jednostkach samorządu terytorialnego

Aplikacja do wysyłania plików JPK do systemu Ministerstwa Finansów

Rozporządzenie ma zastosowanie do informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, składanej za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Obowiązek przesyłania JPK

Wyjaśnijmy, że ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, ze zm.) nałożono z dniem 1 lipca 2016 r. na podatników, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, obowiązek przekazywania na żądanie organu podatkowego całości lub części tych ksiąg, w postaci elektronicznej odpowiadającej 8 strukturom logicznym Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisami przejściowymi do tej ustawy termin ten został jednak wydłużony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do dnia 1 lipca 2018 r.


Następnie ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846) z dniem 1 lipca 2016 r. uzupełniono te rozwiązania o obligatoryjny obowiązek przesyłania (bez wezwania organu podatkowego), jednej ze struktur logicznych JPK, struktury logicznej JPK_VAT, będącej informacją o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej).

Informacja ta ma być składana za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r., z wyjątkami wynikającymi z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. oraz interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: PK4.8012.55.2016, m.in. dotyczącej stosowania, do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy, okresów przejściowych, jakie są przewidziane w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (interpretacja ogólna została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów pod poz. 49).

Podatnicy VAT czynni mający status małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz podatnicy VAT czynni niemający statusu  przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy, ale spełniający kryteria dla małych i średnich przedsiębiorców, o których mowa w art. 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą ww. ewidencję przy użyciu programów komputerowych, będą zobowiązani do przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące, które przypadają od dnia 1 stycznia 2017 r.

Natomiast podatnicy VAT czynni mający status mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz podatnicy VAT czynni niemający statusu przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy, ale spełniający kryteria dla mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będą zobowiązani do przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące, które przypadają od dnia 1 stycznia 2018 r.

Jednocześnie od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie przepis art. 109 ust. 8a ustawy o podatku od towarów i usług, który nakłada na podatników VAT czynnych obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Od tej daty obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji obejmie wszystkich podatników VAT czynnych.

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Podatnicy VAT czynni prowadzący ewidencję przy użyciu programów komputerowych, niezależnie od tego, czy składają deklaracje za okresy miesięczne czy kwartalne, są zobowiązani, z uwzględnieniem ww. okresów przejściowych, do comiesięcznego raportowania informacji o prowadzonej ewidencji.

Natomiast podatnicy VAT czynni nieprowadzący przed 1 stycznia 2018 r. ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przy użyciu programów komputerowych nie mają, do tej daty, obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji. Od 1 stycznia 2018 r. bowiem zostaje nałożony na wszystkich podatników VAT czynnych obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu programów komputerowych, a to wiąże się z obowiązkiem przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za poszczególne miesiące 2018 r. W przypadku gdy podatnik VAT czynny rozpocznie prowadzenie ewidencji przy użyciu programów komputerowych wcześniej niż przed 1 stycznia 2018 r., znajdą do niego odpowiednie zastosowanie zasady, w tym okresy przejściowe, omówione wyżej.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.