| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Jednolity plik kontrolny > Przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przesyłania JPK dla podmiotów sektora publicznego

Przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przesyłania JPK dla podmiotów sektora publicznego

Nastąpi przedłużenie terminu realizacji obowiązku comiesięcznego przesyłania informacji o ewidencji VAT (JPK_VAT) przez podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Podmiotom tym zostanie wydłużony do 31 stycznia 2017 r. termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przedłużenie terminu przesyłania JPK

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Finansów trudnościami dostosowania się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT (JPK_VAT) ze strony podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących jednak przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, MF zaproponowało przejściowo dla tych podmiotów wydłużenie tego terminu.

Odpowiednie zmiany w tym zakresie zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów (z 18 sierpnia 2016 r.) w sprawie przedłużenia terminu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Rozporządzenie będzie miało zatem zastosowanie do niektórych podmiotów, których przeważającą częścią działalności jest realizacja zadań publicznych, mających status tzw. podatników VAT czynnych, prowadzących ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych, które mają obowiązek przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. Tym podmiotom proponuj się przedłużenie do 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym) (książka)

Zgodnie z propozycją zawartą w rozporządzeniu nastąpi przedłużenie do dnia 31 stycznia 2017 r. terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82  § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej:

1) organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej i ochrony prawa, sądom i trybunałom oraz urzędom obsługującym te organy, w zakresie w jakim są uznani za podatników podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228);

2) innym niż wymienione w pkt 1 państwowym jednostkom budżetowym;

3) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;

4) związkom metropolitalnym;

5) samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz urzędowi obsługującemu jednostkę samorządu terytorialnego działającemu w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają się jako podatnicy podatku od towarów i usług odrębni od jednostki samorządu terytorialnego;

6) agencjom wykonawczym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

7) instytucjom gospodarki budżetowej;

8) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

10) podmiotom leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

11) szkołom i placówkom niepublicznym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);

12) Polskiej Akademii Nauk i utworzonym przez nią jednostkom organizacyjnym;

13) instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079);

14) państwowym i samorządowym instytucjom kultury;

15) jednostkom publicznej radiofonii i telewizji;

16) parkom narodowym;

17) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

18) Narodowemu Bankowi Polskiemu.

JPK w jednostkach samorządu terytorialnego

Aplikacja do wysyłania plików JPK do systemu Ministerstwa Finansów

Rozporządzenie ma zastosowanie do informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, składanej za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Obowiązek przesyłania JPK

Wyjaśnijmy, że ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, ze zm.) nałożono z dniem 1 lipca 2016 r. na podatników, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, obowiązek przekazywania na żądanie organu podatkowego całości lub części tych ksiąg, w postaci elektronicznej odpowiadającej 8 strukturom logicznym Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przepisami przejściowymi do tej ustawy termin ten został jednak wydłużony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do dnia 1 lipca 2018 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »