REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
JPK_VAT, ewidencja VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów opublikowało 28 lipca 2016 r. kilkadziesiąt swoich odpowiedzi i wyjaśnień na pytania podatników przede wszystkim z zakresu JPK_VAT i struktury ewidencji sprzedaży VAT. Prezentujemy poniżej te pytania i odpowiedzi.

Jak wdrożyć w firmie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Autopromocja

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VAT

Struktura „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT. Czy należy więc, w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Odpowiedź MF: Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Często dziennik oraz rejestr VAT nie posiadają systemowej numeracji wpisów. Numeracja ta jest dodawana przy generowaniu odpowiednich raportów z systemu i może ulec zmianie za każdym generowaniem tego raportu, W efekcie skorygowany JPK (wygenerowany w kolejnym miesiącu po doksięgowaniu pewnych dokumentów) może mieć inne numery porządkowe. Prosimy o potwierdzenie, że taka sytuacja będzie akceptowalna. Zmiana zasad funkcjonowania systemu informatycznego w tym zakresie jest praktycznie niemożliwa.

Odpowiedź MF: Jest akceptowalna zmiana numeru zapisu w dzienniku w strukturze JPK_KR.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Czy w JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Odpowiedź MF: Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika

Czy dostosowanie zdarzeń (ujęcie/wyłączenie odpowiednich faktur) kwalifikujących się do rozliczenia podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, wygenerowanych pierwotnie w systemie SAP, może być przeprowadzone np. w programie Excell (poprzez utworzenie rejestru zgodnego z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy o VAT)?

Odpowiedź MF: Tak – pod warunkiem, że potem z pliku arkusza Excel wytworzony zostanie dodatkowy plik JPK_VAT, który zostanie połączony w całość z plikiem JPK_VAT z systemu SAP. Istotne jest aby plik JPK_VAT był zgodny z deklaracją dla podatku od towarów i usług.

Czy plik JPK „Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT” może być bezpośrednio generowany we właściwym formacie z rejestru VAT utworzonego np. w programie Excell czy też powinien być generowany pierwotnie z programu SAP, po czym modyfikowany np. w programie Excell.

Odpowiedź MF:  Sposób eksportu danych do *.xml w strukturze JPK_VAT zależy od podatnika, istotne jest by dane JPK_VAT odpowiadały danym podlegającym wykazaniu w deklaracji VAT.

Jakich struktur JPK (poza „Ewidencją Zakupu i Sprzedaży VAT”) może żądać – w przypadku czynności sprawdzających, kontroli itp. - od zagranicznej spółki (takiej jak opisana we wprowadzeniu) polski urząd skarbowy?

Odpowiedź MF: Od opisanych w pytaniu podmiotów można żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.

Pytanie dot. korekt deklaracji i ewentualnych skutków związanych z JPK – czy korekta deklaracji VAT będzie niosła ze sobą obowiązek każdorazowego załączania „aktualnej” ewidencji VAT? Jak powyższe odnosi się do korekt okresów sprzed 01.07.2016?

Odpowiedź MF: TAK, korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT. Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r.

Rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być ewidencjonowany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna. Oczywiście rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi odzwierciedlać deklarację (sumarycznie) w innym przypadku podatnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień co do różnic. Czy założenie jest słuszne?

Odpowiedź MF: TAK, rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT.

W jaki sposób będzie się odbywać comiesięczne wysyłanie plików JPK_VAT?

Odpowiedź MF: Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”. Dokument opisuje proces przekazywania przez podatników danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Opis warunków znajduje się na stronie MF.

 Link do strony: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/- /asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-plikukontrolnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrolaskarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plikkontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2NoO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2NoO_ .

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie?

Odpowiedź MF: Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

Jak ująć zmianę w sytuacji gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Odpowiedź MF: Zasady sporządzania dokumentów oraz deklaracji nie uległy zmianie. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też należy je wykazać.

W związku z wykonywaniem usług medycznych od większości materiałów nie odliczamy podatku vat czy powinnyśmy te rejestry ujmować w przesyłanym pliku do Ministerstwa.

Odpowiedź MF: Szczegółowe wyjaśnienie terminów wdrożenia JPK dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami zostało zawarte w piśmie Ministra Finansów znak PK4.8012.55.2016 zamieszczonym na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/jpk-a-podmioty-niebedace-przedsiebiorcami-%E2%80%93-interpretacja-ogolna-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fje .

Na podstawie przepisu art. 82 § lb Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § lb Ordynacji podatkowej:

1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);

2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Zatem, podatnik spełnia wymogi definicji dla „dużego podatnika” (zatrudnienie i obrót), to jest zobowiązane do przekazywania bez wezwania JPK_VAT.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Czy należy sporządzać plik VAT, jeśli klient sporządza deklarację VAT-9M. Klient ma tylko usługi finansowe i jako takiej ewidencji VAT nie prowadzi.

Odpowiedź MF: Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie są obowiązani do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

Sekcje: SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz. Obie sekcje są wymagane, co wprowadzać w pliku jeśli w danym miesiącu sprzedaż lub zakup nie występuje.

Odpowiedź MF:W takiej sytuacji niezbędne jest struktury z wierszem o wartości „0”.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które podmioty gospodarcze będą zobowiązane do generowania JPK_WB? Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?

Odpowiedź MF: Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego - dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Odpowiedź MF: Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

Odpowiedź MF: Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

Struktura ewidencja sprzedaży

Czy w polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%, czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

Odpowiedź MF: W polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%.

Pola K_10 do K_38 - rozumiemy, że chodzi o zbiorcze podsumowanie pozycji z faktur w podziale według stawek VAT, a nie pokazanie poszczególnych linii na każdej fakturze.

Odpowiedź MF: TAK

Jeśli plik JPK_VAT ma być zgodny z deklaracją VAT to musi być wykonany za okres odpowiadający dacie ujęcia dokumentu w rejestrze VAT. Czy plik JPK_VAT będzie wykonywany dla okresu związanego z datą księgowania dokumentu, czy zawsze dla okresu dotyczącego daty rejestru VAT dla poszczególnych dokumentów?

Odpowiedź MF: W świetle art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Powinny być w niej zatem uwzględniane m.in. faktury („sprzedażowe” i „zakupowe”), które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej za dany okres.

Spółka dla celów rozliczeń podatku VAT sporządza zbiorcze dowody księgowe (obejmujące sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą systemów bilingowych), na podstawie których dokonuje wpisu do Ewidencji VAT. Z uwagi na powyższe czy błędem będzie jeżeli Spółka w strukturze JPK Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT w przypadku zbiorczych dowodów księgowych ujętych w Ewidencji sprzedaży VAT:

• Nie wypełni pola „Data Sprzedaży"

• w polu „Data wystawienia” wstawi datę sporządzenia zbiorczego dokumentu księgowego,

• w polu Numer dokumentu „poda numer wewnętrzny zbiorczego dowodu księgowego”,

• nie wypełni pola „Nazwa nabywcy”, „Adres Nabywcy”.

Odpowiedź MF: Spółka nie wyjaśnia jaki rodzaj dostawy ewidencjonowany jest za pomocą systemu bilingowego i co to jest za system. Co do zasady JPK_VAT w odniesieniu do sprzedaży wymaga ewidencjonowania dowodu sprzedaży, jakim jest faktura lub w przypadku obrotu paragonowego dowody zbiorcze. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. faktur, rachunków, dokumentów KP), które to muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. Data sprzedaży jest polem opcjonalnym, zatem nie musi być wypełniona jeżeli nie różni się od daty wystawienia. W przypadku wystawienia dowodu zbiorczego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w JPK Spółka poda numer dowodu zbiorczego i nie wypełni pól „NazwaNabywcy” i „AdresNabywcy”

Polecamy: Biuletyn VAT

Czy faktury zakupowe skutkujące po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego (tj. import usług, WNT, import towarów), od których podatnik nie odlicza VAT, nie są one w ogóle wykazywane w części dotyczącej ewidencji zakupu, a jedynie w części ewidencji sprzedaży. Czy w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupowej z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer dokumentu księgowego własnego, na podstawie którego dokonano rozliczenia VAT należnego?

Odpowiedź MF: Z treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zatem nie podlegają również wykazaniu w JPK_VAT w części dotyczącej zakupów. W ewidencji sprzedaży należy wpisać numer faktury zakupu, na podstawie której podatnik dokonuje rozliczenia podatku należnego.

W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej z danymi sprzedawcy – kontrahenta podatnika (jego NIPem), na podstawie którego podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT kontrahenta).


W części tej jest pole (nie wymagane) K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Wartość ta, podobnie jak roczna korekta VAT naliczonego, wykazywana jest tylko na deklaracji i na kontach księgowych. Nie ma jej w ewidencji VAT.

Odpowiedź MF: Pole podlega wypełnieniu za okres, w którym wartość ujęto w deklaracji VAT.

W strukturze logicznej „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dotyczy to np. pól „NazwaNabywcy”, „AdresNabywcy”, „K_10” (wartość netto sprzedaży zwolnionej z VAT), „K_11” (wartość netto sprzedaży poza terytorium kraju), „K_13” (wartość sprzedaży na terytorium kraju ze stawką 0%), „K_21” (wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów), „K_22” (wartość eksportu towarów), „DataWplywuFaktury”.

Czy oznacza to, że w „Ewidencji sprzedaży” należy zawsze podać np. datę wystawienia i numer faktury dokumentującej WDT i eksport, i jednocześnie nie ma obowiązku podawania wartości netto wynikających z tych faktur?

Odpowiedź MF: Pola „DataWystawienia”, „NumerDokumentu” są wymaganymi elementami ewidencji bez względu jakiego zdarzenia podlegającego ewidencjonowaniu dotyczą: w przypadku sprzedaży może to być sprzedaż krajowa opodatkowana różnymi stawkami, WDT, eksport i inne, stąd przynajmniej jedno z pól dotyczące wartości dostawy musi mieć wykazaną wartość netto.

Pytanie dot. pól K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14. Czy pozycje dotyczące świadczenia usług poza terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy oraz pozycje dotyczące dostaw towarów na terytorium kraju opodatkowanych stawką 0%, o których mowa w art. 129 ustawy w plikach mają być wstawiane w jednym wierszu czy w dwóch wierszach?

Oczywiście jeżeli w jednym wierszu to z wstawionym dwoma kwotami netto, odpowiednio w pola K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14 a jeżeli w dwóch wierszach to w każdym odpowiednio z wstawioną jedną kwotą netto.

Odpowiedź MF: Oba rozwiązania są akceptowalne.

Czy dopuszczalne są zbiorcze dokumenty korygujące podatek VAT naliczony z tyt. ulgi za złe długi? Przykład: (ZD) FZ zbiorczy – umieszczenie wszystkich dokumentów w jednym zbiorczym wpisie w rejestrze VAT. W takim przypadku jako kontrahenta umieszczamy nazwę własną podmiotu.

Odpowiedź MF: Nie, dokumenty korygujące podatek odnoszą się do faktur dokumentujących wierzytelność (art.89a ust. 2 pkt 5). Korekta podatku może nastąpić na warunkach określonych w art. 89a ustawy o VAT, jeżeli od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura

W przypadku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi na złe długi, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, adnotacja w rejestrze zakupów (korekta odliczenia) nie powinna się odbywać na podstawie zbiorczego dokumentu.

Faktura sprzedaży została zarejestrowana na kontrahenta K1 w miesiącu lipcu 2016. Za ten okres został wygenerowany i złożony plik JPK_VAT. W miesiącu wrześniu otrzymano informację od kontrahenta, że właściwą nazwą powinno być K1-bis. Czy w takim przypadku należy przesłać jeszcze raz plik JPK_VAT ze zmienionymi danymi?

Odpowiedź MF: W przypadku wysłania w pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku.

Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako "Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Odpowiedź MF: Zgodnie z treścią objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 944 i 2230) w części deklaracji D. Rozliczenie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W pozycjach tych nie wykazuje się wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, bowiem faktury dokumentujące tego typu nabycia nie zawierają kwoty podatku. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury”, skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

Odpowiedź MF: W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

Co oznacza wpis minOccurs="0” w strukturach plików JPK

Np.: <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

Odpowiedź MF: minOccurs w schematach XSD jest atrybutem elementu i oznacza minimalną liczbę jego wystąpienia. Wpis minOccurs=”0” oznacza, iż opisywany element w danym schemacie jest opcjonalny.

JPK - zagadnienia ogólne

Czy Kapitałowa Grupa Podatkowa (KGP) jest odrębnym podmiotem dla celów JPK? Jak liczyć limity do obowiązku sporządzania JPK dla KGP ? Czy dla każdej spółki osobno?

Odpowiedź MF: Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej w odniesieniu do Jednolitego Pliku Kontrolnego nie precyzuje sposobu postępowania w zakresie obowiązku przekazywania danych w formacie JPK przez Podatkową Grupę Kapitałową (PGK). Mając na uwadze postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrócić należy uwagę, iż podatkowa grupa kapitałowa dokonuje wspólnych rozliczeń spółek wchodzących w jej skład wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W praktyce wygląda to tak, że każda ze spółek sporządza kalkulację podatkową, następnie spółka reprezentująca wylicza dochód dla całej grupy i wpłaca zobowiązanie podatkowe (zaliczkę) na konto urzędu skarbowego. W zakresie wszystkich innych podatków, w tym VAT, podatnikiem nie jest już podatkowa grupa kapitałowa, lecz każda ze spółek. Każdy z podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, ponieważ podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest grupą kapitałową zdefiniowaną w ustawie o rachunkowości.

W kontekście powyższego, uwzględniając postanowienia art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, wydaje się, iż podmiotem zobowiązanym do przekazania ksiąg podatkowych w formie JPK będzie nie podatkowa grupa kapitałowa, lecz poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Podatkowa grupa kapitałowa, jak wskazano wyżej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, a czynności wykonywane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową mają jedynie charakter techniczny polegający na wyliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK.

Odnosząc się do terminu, od którego powstaje w/w obowiązek, wydaje się zasadnym, iż każda ze spółek wchodzących w skład PGK, winna indywidualnie ustalić datę bazując na kryteriach wielkości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności, które zostały powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto lub sumą aktywów bilansu (art. 104 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Źródło: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA