reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

Organy podatkowe niejednokrotnie wszczynają kontrole pod koniec okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W związku z tym tuż przed końcem terminu przedawnienia wydawana jest decyzja wymiarowa, której od razu nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Jakie są konsekwencje nadania tego rygoru?

Po co nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

Zgodnie z Ordynacją podatkową, decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dopiero decyzja ostateczna podlega wykonaniu, co oznacza, że organ podatkowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne w przypadku gdy podatnik dobrowolnie nie zapłaci. Podstawowym celem nadania rygoru natychmiastowej wykonalności jest zatem możliwość dochodzenia wykonania przez podatnika decyzji na drodze przymusu, tj. w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Dodatkowo, jeśli zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy przez zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia. Wystarczy, że środek egzekucyjny zostanie zastosowany (np. organ podatkowy zajmie wierzytelności z rachunku bankowego) i podatnik zostanie o tym zawiadomiony przed upływem terminu przedawnienia. Skuteczne przerwanie biegu terminu przedawnienia oznacza, że termin ten biegnie na nowo, a organ podatkowy ma znowu dużo czasu na działanie.

Możliwe podważenie rygoru natychmiastowej wykonalności

Na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie (w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia). Zażalenie będzie skuteczne, tzn. spowoduje uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru, jeśli wykazane zostanie, że rygor został nadany w sposób nieuzasadniony, tj. bez spełnienia przesłanek określonych w Ordynacji podatkowej. Przesłanki muszą być spełnione co najmniej dwie, tj.:

  • organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane (ta przesłanka musi być spełniona zawsze),
  • wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
  • strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
  • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
  • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Czynności sprawdzające - zakres i uprawnienia organów podatkowych

W ostatnim czasie orzecznictwo NSA dotyczące nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności zliberalizowało się, co oznacza, że podatnikom trudniej jest doprowadzić do uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru. W wyrokach z 13.01.2016 r. o sygn. II FSK 2317/15 oraz z 15.12.2015 r. o sygn. II FSK 2903/13, NSA stwierdził, że sam fakt bliskości upływu terminu przedawnienia uprawdopodabnia to, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Oznacza to, że organ nie musi dodatkowo uzasadniać zastosowania rygoru, a wystarczy, że wskaże bliski termin przedawnienia. Poprzednio orzecznictwo było bardziej przyjazne dla podatników i sądy wskazywały, że sam upływ terminu przedawnienia nie jest uzasadnieniem dla nadania rygoru.

Złożenie zażalenia zawsze leży w interesie podatnika

Bez względu na niekorzystne dla podatników orzecznictwo NSA, zażalenie jest jedyną drogą do wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ w przypadku skutecznego złożenia zażalenia i uchylenia postanowienia, przywrócony zostaje stan jak sprzed jego wydania (zob. uchwała NSA z 28.04.2014 r. o sygn. I FPS 8/13). Oznacza to, że:

  • umorzone zostaje postępowanie egzekucyjne,
  • uchylone zostają zastosowane środki egzekucyjne,
  • cofnięty zostaje skutek przerwania biegu przedawnienia.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Tym samym podatnik ma prawo do żądania zwrotu wszelkich kwot, jakie zostały wyegzekwowane. Jeśli upłynął już termin przedawnienia, to organ podatkowy traci możliwość kontynuowania postępowania podatkowego wymiarowego i jest zobowiązany je umorzyć. Jednocześnie nie może już dochodzić przymusowego wykonania zobowiązania od podatnika (poza przypadkami, gdy niezależnie od umorzonego postępowania egzekucyjnego założona została hipoteka skarbowa lub zastaw skarbowy).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zdjęcia

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej/ Fot. Fotolia
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej/ Fot. Fotolia

Autor: Aleksandra Miklaszewska, doradca podatkowy, Kancelaria KSP Legal & Tax Advice w Katowicach
Autor: Aleksandra Miklaszewska, doradca podatkowy, Kancelaria KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama