REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrola skarbowa na tropie podejrzanych deklaracji

deklaracja podatkowa, kontrola skarbowa, fikcyjne faktury, zaniżony obrót, 2011, 2012, 2013
deklaracja podatkowa, kontrola skarbowa, fikcyjne faktury, zaniżony obrót, 2011, 2012, 2013

REKLAMA

REKLAMA

Przestępstwa wykryte w roku 2011 podczas kontroli skarbowej w kwestii zaniżania należności podatkowych, wadliwości ksiąg podatkowych, mechanizmu fakturowania fikcyjnego pośrednictwa leasingowego itp.

Nierzetelny filmowiec i fotograf ślubny

Działania operacyjne wywiadu skarbowego pozwoliły na wykrycie podmiotu znacznie zaniżającego deklarowane należności podatkowe. Podmiot ten prowadził usługi wideofilmowania i fotografowania, obsługując m.in. uroczystości weselne, bale studniówkowe oraz inne imprezy masowe.

Autopromocja

Porównując pozyskane informacje o obsługiwanych imprezach z danymi ze składanych zeznań podatkowych stwierdzono, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo ukrywania faktycznych przychodów i w konsekwencji zaniżania należnego podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT. Uzyskane materiały wskazywały również na to, że podatnik może dysponować nieujawnioną dokumentacją pozwalającą na ustalenie rzeczywistych rozmiarów działalności.

W wyniku współpracy z Policją i Prokuraturą dokonano przeszukania lokali wykorzystywanych przez podatnika do celów działalności gospodarczej oraz jego mieszkania. W jego wyniku zabezpieczono m.in. umowy na wykonanie usług, zestawienia przychodów sporządzane na własny użytek oraz wykazy nabywców usług. Tak szczegółowe informacje pozwoliły na wszczęcie postępowania kontrolnego. Porównanie zabezpieczonej dokumentacji z ewidencją księgową podatnika i ze składanymi przez niego deklaracjami podatkowymi pozwoliło na ustalenie rzeczywistych rozmiarów działalności.

Okazało się, że faktyczny dochód za kontrolowane 2 lata wyniósł blisko 820 tys. zł, zamiast deklarowanych 210 tys. zł. Zaniżenie podstaw opodatkowania o ok. 75% pozwoliło podatnikowi „zaoszczędzić” blisko 340 tys. zł na należnych podatkach. Końcowy efekt tego działania nie był jednak dla niego tak optymistyczny – po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podatnik złożył korekty deklaracji w podatku PIT na kwotę ponad 185 tys. zł i w podatku VAT na kwotę blisko 155 tys. zł. Kontrola odniosła również skutek prewencyjny, gdyż od momentu kontroli podatnik - za następne okresy rozliczeniowe - zaczął deklarować większe obroty w zakresie prowadzonej działalności.

Skuteczność kontroli skarbowej rośnie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składki na fundusz restrukturyzacyjny zapisane jako koszty uzyskania przychodów

Spółka działająca w branży spożywczej odprowadziła składki na fundusz restrukturyzacyjny w łącznej wysokości blisko 1 mld zł, kwalifikując ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie otrzymała pomoc restrukturyzacyjną w kwocie ponad 557 mln zł.

Poprzez zaksięgowanie otrzymanych środków na rachunek bieżący, firma uniemożliwiła identyfikację wydatków i kosztów sfinansowanych ze środków pomocowych. W ten sposób doprowadziła do wadliwości ksiąg podatkowych, gdyż nie rejestrowały i nie odzwierciedlały prawidłowo i  kompletnie tych wydatków i kosztów, które zostały faktycznie sfinansowane z otrzymanych środków unijnych. W efekcie księgi nie dały możliwości ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania a następnie wysokości należnego podatku.

W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kontrola skarbowa ustaliła poziom kosztów sfinansowanych przez tę spółkę ze środków pomocowych na blisko 215 mln zł, a następnie należną budżetowi państwa zaległość podatkową w kwocie ponad 39 mln zł. Spółka dokonała wpłaty zaległego podatku. Wartym uwagi jest fakt, że w toku powyższej kontroli zastosowano narzędzia i techniki tzw. e-kontroli, bez których ustalenie niezbędnych danych byłoby praktycznie niemożliwe. Konieczne było bowiem zbadanie kilkudziesięciu tysięcy operacji księgowych.

Skarbówka ściga fikcyjne faktury


Faktury za fikcyjne pośrednictwo

Kontrola skarbowa wykryła w dużej spółce leasingowej przestępczy mechanizm polegający na obciążaniu spółki fakturami za fikcyjne pośrednictwo w pozyskiwaniu leasingobiorców.

Okazało się, że pomysłodawcą i głównym organizatorem procederu był dyrektor jednego z oddziałów kontrolowanej firmy. Przedsiębiorczy dyrektor zbudował siatkę fikcyjnych pośredników, wyprowadzając ze spółki na przestrzeni kilku lat kwoty w łącznej wysokości co najmniej 10 mln. zł. Umieścił kolegów i powinowatych w sieci pośredników spółki. Za podstawę do fakturowania rzekomych usług uznał samo zawarcie przez oddział spółki umów leasingu. „Najwydajniejszy” z pośredników, fakturował miesięcznie kwoty rzędu 50 tys. złotych netto.

W toku postępowania kontrola stwierdziła u „pośredników” zupełny brak wiedzy o firmach, które miałyby zawrzeć umowy ze spółką wskutek ich działań. W toku kontroli korzystano z pomocy organów ścigania, dzięki czemu zbadano zawartość służbowego laptopa i ujawniono m.in. przygotowane faktury, wystawiane później przez podstawione osoby, jak również zapiski jasno świadczące o podziale wyłudzonych kwot pomiędzy zaangażowanych w nielegalny interes uczestników.

Mechanizm fikcyjnych świadczeń potwierdzony został dodatkowo przez samych leasingobiorców, którzy, jak się oczywiście okazało, nie mieli żadnej styczności z „pośrednikami”. Wskazywali natomiast na bezpośredni kontakt z pracownikami leasingodawcy, w tym z dyrektorem oddziału. Fikcyjne pośrednictwo leasingowe zakończyło działalność wskutek zwolnienia dyrektora i w konsekwencji całkowitego wygaszenia „aktywności” pośredników, co nastąpiło w konsekwencji działań kontroli skarbowej i organów ścigania.

Faktury na fikcyjne pośrednictwo nie mogły zatem stanowić podstawy do odliczenia zawartego w nich podatku VAT. Trzeba zauważyć, iż dopiero kontrole i śledztwo „obudziły” zarząd firmy leasingowej, który do tej pory nie zainteresował się przyczynami gwałtownego przyrostu wypłacanych prowizji dla pośredników w jednym z oddziałów. Kontrola zakończyła się wydaniem decyzji w zakresie podatku VAT na kwotę 392,5 tys zł.

Ustalenia kontroli zostały utrzymane w procesie odwoławczym, a następnie w wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czynności powyższej kontroli były żmudne i pracochłonne. Należało m.in. przeanalizować ok. 200 umów pośrednictwa zawartych z osobami fizycznymi, a następnie przeprowadzić weryfikację. Zakwestionowano 100 spośród nich. Korzystano też z programów analitycznych, co w znacznym stopniu umożliwiło organom podatkowym właściwe ustalenie dat powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Przedsiębiorca sprzedający auta zaniżał ceny

Przedsiębiorca prowadzący w latach 2004–2006 działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów, sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej, zaniżył należne podatki o kwotę prawie 200 tysięcy złotych, poprzez zaniżanie ceny sprzedawanych pojazdów.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. 2004 - 2006 kontrolowany dokonywał sprzedaży samochodów osobowych wg szczególnych procedur opodatkowania podatkiem VAT, tj. w systemie marży, co oznaczało że podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o podatek VAT. Uwagę kontrolerów jednego z urzędów kontroli skarbowej zwróciły zadziwiająco niskie ceny sprzedawanych przez kontrolowanego samochodów.

W związku z podejrzeniami sztucznego zaniżania cen, kontrolujący przesłuchali w toku postępowania kontrolnego 271 świadków – nabywców samochodów. Trud kontrolerów okazał się owocny, bo ustalono, że podatnik w kontrolowanym okresie sprzedał 292 samochody wykazując przychód zaniżony o kwotę 220,7 tys. zł. Kontrola ujawniła, iż kontrolowany w przypadku 91 samochodów, zaniżał na wystawianych fakturach

sprzedaży cenę (wartość) sprzedawanych samochodów, a tym samym podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ceny samochodów wykazywane na fakturach sprzedaży odbiegały od faktycznie zapłaconych. Np. SEAT TOLEDO z 1994 r. zafakturowany był na kwotę 636,00 zł, a faktycznie zapłacona przez kupującego to kwota 6.500,00 zł, czy VW GOLF z 1995 r. został zafakturowany na kwotę 1.400,00zł, podczas gdy podatnik otrzymał zapłatę w kwocie 11.000,00 zł. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę zakończenia postępowania decyzjami określającymi zaległości podatkowe w podatku VAT i w podatku dochodowym od osób fizycznych w łącznej kwocie około 200 tys. zł wraz z odsetkami. Izba skarbowa, po wniesieniu przez podatnika odwołania, utrzymała w mocy powyższe decyzje.


Odzież z podrobioną metką

Dzięki współpracy grupy realizacyjnej jednego z urzędów kontroli skarbowej z komendą wojewódzką Policji udaremniono próbę wprowadzenia do obrotu 5,5 tony odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek o wartości ponad 17 mln zł. na trasie prowadzącej do wschodniej granicy kraju zatrzymany został 4-tonowy samochód ciężarowy, a przewożony w nim towar okazał się podróbkami światowych marek odzieży, obuwia, torebek , zegarków, galanterii torebek itp. (łącznie 10 tys. sztuk). Cały towar został zatrzymany, a sprawę przekazano Policji.

Spółka oszukuje fiskus przy skupie i sprzedaży udziałów

Urząd kontroli skarbowej zakwestionował w pewnej nieuczciwej spółce ceny nabywania i zbywania udziałów pomiędzy podmiotami, które wykorzystywały powiązania kapitałowe w celu oszukania fiskusa. Kontrolowana spółka wykazała w deklaracji podatkowej wysoką stratę na powyższych transakcjach. Po kontroli, zgodziła się ustaleniami kontrolujących, dokonała korekty uprzednio złożonej deklaracji i wpłaciła kwotę zaległego podatku wraz z odsetkami w wysokości ponad 40 mln zł.

Nikt nie spodziewa się kontroli skarbowej

Kontrola ośrodka ruchu drogowego

Na podstawie dokonanej analizy informacji gromadzonych w bazach danych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jeden z urzędów kontroli skarbowej wytypował do kontroli osobę fizyczną prowadzącą szkołę nauki jazdy, która deklarowała stosunkowo niskie przychody w zestawieniu z liczbą zarejestrowanych kursantów. Kontrolą objęto 3 kolejne lata podatkowe. W wyniku współpracy z ww. ośrodkiem uzyskano dane osób, które ukończyły prowadzone przez kontrolowaną osobę kursy nauki jazdy.

Nawiązano również współpracę z urzędami pracy, od których uzyskano informacje o osobach kierowanych na kursy oraz o środkach przekazanych podatnikowi (firmie prowadzącej szkołę nauki jazdy) za zrealizowane szkolenia. Na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów oraz danych ustalono, że kontrolowany podatnik nie ujawnił całości swoich dochodów uzyskiwanych z prowadzonej szkoły nauki jazdy. Kontrolowany właściciel zgodził się z ustaleniami kontroli, skorzystał z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej i jednocześnie wpłacił zaległość podatkową w łącznej wysokości ponad 445 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Księgowy nie uwzględnił w rozliczeniach prawie 190 faktur na samochody, czyli dlaczego warto mieć wysokie OC

  Jakie ubezpieczenia OC najczęściej wybierają księgowi i księgowe? Co w ramach polisy przejmuje ubezpieczyciel? Jakie pomyłki bywają najbardziej kosztowne? 

  Fundacja rodzinna nie dla spółki cywilnej

  Fundacja rodzinna może przystępować jedynie do spółek prawa handlowego, które są podatnikami CIT. Natomiast spółka cywilna jest podatnikiem PIT, a nie CIT, a więc nie spełnia wskazanego kryterium. W konsekwencji nie może zostać uznana jako podmiot o podobnym charakterze do spółek prawa handlowego.

  Kwestionowanie kredytów opartych o WIBOR. Jakie argumenty można podnieść przed sądem?

  Niezadowoleni kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR. Okazuje się, że argumentów w oparciu o które można kwestionować WIBOR w umowach kredytowych jest całkiem sporo.  

  Zmiany w zamówieniach publicznych - wprowadzenie certyfikacji wykonawców od 2025 roku. Na początku certyfikacja obejmie wyłącznie zamówienia na roboty budowlane

  Certyfikacja wykonawców w systemie zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 2025 roku, ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 131,4 mld zł. MF podało dane za I kwartał 2024 roku

  Dochody podatkowe budżetu państwa w I kwartale 2024 roku wyniosły 131,4 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania z ubiegłego roku o około 22,2 mld zł (tj. 20,3%) - informuje Ministerstwo Finansów.

  Rodzice tracą prawo do ulgi na dziecko po podwyżkach. Ich pensje przebijają limit dochodów z … 2013 r.

  PIT za 2023 rok: Rodzice po podwyżkach zarabiają za dużo. I wypadają z ulgi na dziecko.  

  Jaka inflacja w Polsce w 2024 roku? W marcu najniższa, w grudniu najwyższa. Średnio ok. 3,5 proc. Stopy procentowe spadną najwcześniej w listopadzie [prognozy ekonomistów]

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. wzrosły rdr o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał 15 kwietnia Główny Urząd Statystyczny. Niestety w kolejnych miesiącach nastąpi szybszy wzrost cen żywności i paliw - prognozują ekonomiści. Na koniec roku inflacja ma osiągąć ok. 4,5-4,8 proc. rdr. A średnio w 2024 roku ok. 3,5% rdr.

  Kontrole kadr i ewidencji kierowców w firmie transportowej. Na co zwracają uwagę ITD, PIP, ZUS i inni kontolerzy?

  Prawidłowe rozliczenie kierowców z dobrze prowadzonymi kadrami zapewniają nie tylko optymalizację kosztów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo firmy transportowej. Tutaj nie ma równania z jedną niewiadomą. A kontrole ITD i PIP potwierdzają, że pomiędzy kadrami i rozliczeniami kierowców musi istnieć sprzężenie zwrotne.

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu.

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku. "Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose" - poinformował minister finansów Andrzej Domański

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku, a projekt jej funkcjonowania zostanie przedstawiony w bieżącym roku - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Nowa instytucja rządowa ma składać się z neutralnych członków, którzy będą opiniowali wydatki budżetu państwa.

  REKLAMA