REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Krajowa Administracja Skarbowa - kierunki działania i rozwoju

Krajowa Administracja Skarbowa - kierunki działania i rozwoju
Krajowa Administracja Skarbowa - kierunki działania i rozwoju
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Nowy szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak podsumowuje dotychczasową działalność KAS i zapowiada nowe działania, m.in. umowy o współpracy z największymi podatnikami; budowę „e-Urzędu Skarbowego”, by online załatwić sprawy podatkowe; rozwój Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych do monitorowania ruchu wszystkich pojazdów przekraczających granice.

Autopromocja

Wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, nadinspektor Piotr Walczak w rozmowie z PAP.

Jak podsumowałby Pan dotychczasowe działanie KAS, jej efekty? Potwierdzają one słuszność utworzenia KAS?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Piotr Walczak, szef KAS: Analiza blisko dwóch i pół roku funkcjonowania KAS wskazuje, że reforma administracji skarbowej była potrzebna i przynosi zakładane efekty. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczniejszy pobór należności podatkowych i celnych, ale też lepszą ochronę uczciwego biznesu. Wyniki osiągnięte przez KAS dowodzą, że udaje nam się te cele realizować.

Coraz efektywniejszy pobór podatków przekłada się na większe wpływy do budżetu. Uszczelniliśmy system podatkowy i robimy to nadal, dzięki czemu do kasy państwa płyną dodatkowe miliardy złotych. To w głównej mierze efekt działania skonsolidowanych służb skarbowych. Pomogły nam wprowadzone równolegle z reformą KAS zmiany legislacyjne, dzięki którym możemy korzystać ze skutecznych narzędzi. Przykładem jest system SENT, który zapełnił istniejącą od wejścia Polski do UE lukę w nadzorze nad przemieszczeniem się „wrażliwych podatkowo” towarów przez terytorium naszego kraju. W połączeniu z pakietem paliwowym doprowadził do znaczącej redukcji szarej strefy w paliwach, w tym przede wszystkim w oleju napędowym.

Udało nam się też zmniejszyć szarą strefę w wielu innych obszarach. Spektakularne wyniki są widoczne m.in. w zakresie wyrobów tytoniowych, gdzie osiągnęliśmy najniższy w historii badań poziom szarej strefy. Na koniec 2018 r., według zewnętrznych źródeł, szara strefa wynosiła 11,3 proc. całkowitej konsumpcji, przy czym jeszcze w 2015 r. kształtowała się na poziomie 19 proc.

Możemy się również pochwalić osiągnięciami w zakresie redukcji luki podatkowej – przede wszystkim w podatku VAT i zwalczaniu tzw. karuzel podatkowych. Dzięki konsekwentnym działaniom zmniejszyliśmy lukę VAT. Jeszcze w 2015 r. wynosiła ona ok. 24 proc. potencjalnych wpływów. Natomiast w 2018 r. - według naszych szacunków – 12,5 proc.

Postawiliśmy na analitykę i wykorzystanie big data. Osiągamy dobre wyniki dzięki zaawansowanym technologicznie narzędziom takim jak JPK_VAT i STIR.

Autopromocja

Czy zmiany w administracji odczuli też podatnicy?

P.W.: Administracja skarbowa stała się administracją skuteczną, ale również przyjazną uczciwym podatnikom. Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych klientów i stworzenia partnerskich relacji z podatnikami. Robimy wszystko, aby wspierać uczciwe firmy, chronić zasady konkurencji i wolności gospodarczej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów: znacznie zmniejszyliśmy liczbę kontroli, zastępując je innymi formami weryfikacji rozliczeń np. czynnościami sprawdzającymi. Zwiększyliśmy też rolę działań prewencyjnych. Stale analizujemy obowiązujące przepisy, poprawiamy otoczenie prawne, stopniowo likwidujemy bariery i problemy, z jakimi spotykają się podatnicy. Dziś administracja skarbowa jest otwarta i stawia na dialog. Dlatego m.in. powołaliśmy w Ministerstwie Finansów Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców jako forum współpracy.

KAS ułatwia też swoim klientom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, stawiając na nowoczesne rozwiązania informatyczne. Najlepszym przykładem jest tu usługa Twój e-PIT. To prawdziwa rewolucja w rocznym rozliczeniu podatku PIT. Spośród 16 mln zeznań PIT złożonych elektronicznie, blisko 7 mln złożono przez usługę Twój e-PIT. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków z usługi skorzystało aż 8,8 mln osób.

Jakie wyzwania stoją przed KAS i Panem, jej nowym szefem?

P.W.: Będę starał się kontynuować bardzo dobrą pracę, którą wykonał dla KAS jej pierwszy szef, a obecnie minister finansów Marian Banaś. To on stworzył KAS, ja chcę ją rozwijać - to olbrzymie wyzwanie, bo wkład ministra Banasia w budowę nowoczesnej administracji skarbowej jest nieoceniony. Pełnienie funkcji szefa KAS wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansowe państwa, ale również za ponad 60 tys. pracowników i funkcjonariuszy, bo to oni są dla mnie kluczową częścią KAS. Bycie szefem takiej organizacji wymaga umiejętności kompromisu i uwzględniania interesów wielu stron.

Jedną z najważniejszych dla mnie spraw jest utrwalenie w społeczeństwie wizerunku skarbowości profesjonalnej, apolitycznej i przyjaznej, gdzie przedsiębiorca i podatnik będzie czuł zrozumienie i wsparcie, a potencjalny przestępca ekonomiczny będzie się bał jej skuteczności.

W których obszarach związanych z działalnością KAS potrzebne są zmiany?

P.W.: Dla rozwoju KAS konieczna jest dalsza integracja środowisk skarbowców i celników oraz inwestycje w dwóch obszarach: zasobów ludzkich i infrastruktury. Pomoże nam w tym przyjęta przez Radę Ministrów uchwała w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Liczę, że realizacja uchwały pozwoli nam zachować w administracji najlepszych specjalistów i pozyskać nowych, dla których KAS będzie atrakcyjnym miejscem pracy czy służby. Pozwoli nam też wyposażyć KAS w nowoczesny sprzęt do kontroli, dzięki czemu zapewnimy większe bezpieczeństwo naszym ludziom, a jednocześnie zwiększymy skuteczność działań.

Jakie działania Pan planuje, w którym kierunku będą zmierzać?

P.W.: Powinniśmy rozwijać kompetentną i przyjazną administrację skarbową. Dążyć do ciągłej poprawy jakości obsługi podatników uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. W tym celu prowadzimy szereg działań. Realizujemy m.in. projekte-Urząd Skarbowy”, dzięki któremu stworzymy serwis informacyjno-transakcyjny MF, w którym podatnik, będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych i będzie mógł skorzystać z usług online, by szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe. W ubiegłym tygodniu w MF odbyła się publiczna prezentacja tego projektu i spotkał się on z dużym zainteresowaniem.

Zmiany w administracji skarbowej będą również szły w kierunku pogłębienia współpracy z przedsiębiorcami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tzw. dużych podatników uruchomiliśmy Program Współdziałania (Horyzontalny monitoring). To nowa forma współpracy KAS z kluczowymi podatnikami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Udział w programie będzie oparty o zasadę dobrowolności, która oznacza podpisanie między szefem KAS a podatnikiem umowy o współdziałaniu.

Czy planowane jest wyposażenie KAS w nowe narzędzia, które jeszcze zwiększą jej skuteczność?

P.W.: 1 września 2019 r. udostępnimy pełen wykaz podatników VAT zawierający informacje o statusie podatnika VAT i numerze jego rachunku rozliczeniowego, otwartego w zawiązku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki temu podatnicy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, w ostatnich 5 latach.

Równolegle KAS musi sukcesywnie zwiększać skuteczność walki z przestępczością gospodarczą. Będziemy dążyć do rozwoju systemu monitorowania przewozów SENT. Chcemy objąć systemem SENT paliwa opałowe, oraz zelektronizować dokumentację niezbędną dla zastosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego. Zmiany w obszarze kontroli będą także szły w kierunku zwiększenia efektywności typowania podmiotów do kontroli. Wprowadzimy również zmiany w organizacji monitorowania i eliminacji karuzel VAT.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Skoncentrujemy się na obszarach, w których występują największe nieprawidłowości w zakresie podatków dochodowych, w tym w zakresie nieujawnionych źródeł pochodzenia majątku.

W obszarze ceł planujemy zmianę ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Chcemy ujednolicić proces wydawania decyzji dotyczących wymiaru należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów (tzw. „jedno postępowanie”). Planujemy też automatyzację obsługi zgłoszeń i deklaracji celnych, a także rozwój Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPRS). W ramach tego systemu KAS będzie monitorowała ruch wszystkich pojazdów przekraczających granice państwowe.

Czy widzi Pan możliwość zwiększenia skuteczności poboru podatków?

P.W.: Tak, nigdy sytuacja nie jest tak dobra, żeby nie można było jej poprawić. Oczywiście są luki podatkowe, które można jeszcze zmniejszać. Proszę spojrzeć na podatek CIT. Wprowadzając nowe rozwiązania legislacyjne eliminujemy agresywne techniki optymalizacji podatkowej. Takie działania przyczyniły się do wzrostu wpływów z CIT – w 2018 r. dochody budżetowe z tego podatku wyniosły 34,6 mld zł, podczas gdy w 2015 r. było to nieco ponad 25 mld zł. To pokazuje, że uszczelnienie systemu podatkowego nie ogranicza się do działań w obszarze VAT. W innych podatkach też możemy jeszcze sporo zdziałać.

Jakie instrumenty są do tego potrzebne, czy ich wdrożenie jest planowane?

P.W.: Chciałbym tu wskazać na niektóre nowe rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych zawarte w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa. Jednym z celów projektu jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Będzie temu służyć w szczególności gruntowna przebudowa instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych, polegająca na wprowadzeniu odrębnych okresów dla przedawnienia wymiaru i poboru podatku. Przyjęte w projekcie rozwiązanie będzie pełniło nie tylko funkcję gwarancyjną, ale także będzie stymulować organy do szybszego podejmowania czynności egzekucyjnych.

Istotne znaczenie ma również rozszerzenie na postępowanie zabezpieczające uprawnienia komorników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych do otrzymywania informacji o numerach rachunków bankowych. Wejście w życie projektowanej ustawy jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

Ponadto procedowany jest projekt zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projektowane przepisy mają uprościć i usprawnić administracyjne postępowanie egzekucyjne, a jednocześnie zapewnić wzrost efektywności egzekucji administracyjnej.

Regulacje dotyczące egzekucji z pieniędzy, ruchomości oraz rachunków bankowych, elektronizacja środków egzekucyjnych, automatyzacja obsługi zbiegów egzekucji, częściowa elektronizacja egzekucji wykonywanej przez naczelników urzędów skarbowych pozwolą na skuteczniejsze stosowanie środków egzekucyjnych. Proponowane przepisy podniosą efektywność egzekucji administracyjnej, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia zaległości budżetowych.

Planujemy również wdrożenie indywidualnych rachunków bankowych dla kluczowych zobowiązań podatkowych: PIT, CIT i VAT. Spowoduje to obniżenie kosztów i poprawę efektywności działania urzędów skarbowych oraz automatyzację czasochłonnych czynności księgowych wykonywanych teraz w urzędach.

To korzyści dla administracji i budżetu. Czy podatnicy też mogą liczyć na ułatwienia ze strony fiskusa?

P.W.: Ta zmiana będzie również korzystna dla podatników, ponieważ będzie oznaczać posługiwanie się jednym rachunkiem do realizacji zobowiązań podatkowych, brak potrzeby wyszukiwania obowiązujących numerów rachunków urzędów oraz stałość numeru indywidualnego rachunku bankowego.

Do wzrostu skuteczności poboru należności przyczynić się powinno także zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe zwiększenie efektywności wykorzystania informacji przekazywanych w formie plików JPK, w tym do celów analityki powiązanej z wykrywaniem nieprawidłowości. Podatnicy VAT będą składać do urzędu skarbowego elektroniczną deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT, który zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Dla podatników będzie to prostsze narzędzie do rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  REKLAMA