REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skarga na decyzję administracyjną - zasady, wzór skargi

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Skarga na decyzję administracyjną - zasady, wzór skargi
Skarga na decyzję administracyjną - zasady, wzór skargi

REKLAMA

REKLAMA

Skarga na decyzję administracyjną. Artykuł 3 § 1 i 2 ustawy prawo o podstępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowią, że Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, a kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne oraz na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że ustawodawca zdecydował, że działanie administracji publicznej podlega kontroli przez sądy administracyjne. Z tego prawa skorzystać mogą podatnicy w formie tak zwanej skargi.

Podstawy procedury wniesienia skargi na decyzję administracyjną

Procedura sądowo-administracyjna rusza po odpowiednim wskazaniu żądania przez osobę uprawnioną. Takie wszczęcie postępowania sądowego może nastąpić, w wyniku wniesienia tak zwanej skargi na decyzję administracyjną. Jest to pierwsza czynność skarżącego do sądu, która stanowi wyraz jego woli, w zakresie poszukiwania ochrony swoich praw na drodze sądowej.

Autopromocja

Do wykorzystania procedury sądowej konieczne jest wyczerpanie wszystkich innych środków zaskarżenia, jeżeli służyły one przed organem właściwym w sprawie. Definicję w tym zakresie zawiera art. 52 §2 ppsa, który stanowi, że: Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Rodzaje środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym podatnik może zweryfikować w kodeksie postępowania administracyjnego i są to przede wszystkim: odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zasadniczo niewyczerpanie środków zaskarżenia w procedurze przedsądowej skutkuje odrzuceniem skargi jako niedopuszczalnej. Wyjątkiem od tej zasady, jest prawo do złożenia skargi bez konieczności zwrócenia się do organu o ponowne rozpatrzenie sprawy - na gruncie 52 § 3 ppsa.

Termin na sporządzenie skargi rozpoczyna się od doręczenia stronie rozstrzygnięcia (decyzji) i wynosi do trzydziestu dni.

Należy pamiętać, aby skargę składała strona posiadająca tak zwaną legitymację skargową - to znaczy uprawnienie do wniesienia skargi. W tym kontekście, uprawnionymi na postawie art. 50 par. 1 ppsa są między innymi osoby, które mają interes prawny. Skarga nie musi zostać przygotowana przez profesjonalnego pełnomocnika - może zostać sporządzona samodzielnie.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinna zawierać wszystkie elementy i wymogi określane dla pisma procesowego oraz zawierać dodatkowe elementy wskazywane dla skargi jako takiej. Podstawowym katalogiem (swoistego rodzaju listą kontrolną) dla podatników, powinny być art. 46 oraz 57 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skarga musi zostać złożona w sposób pośredni. Oznacza to, że skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem tejże skargi - chociaż przepisy odrębne mogą wyłączać te zasady. 

Przykłady z orzecznictwa

Praktyczny aspekt stosowania i możliwości wykorzystania skargi na decyzję administracyjną, ma swój wydźwięk w dość szerokim orzecznictwie sądowym z tego zakresu. Praca na konkretnych kazusach pozwala lepiej zrozumieć zasady wprowadzone przez ustawodawcę.

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z dnia 6 maja 2020 roku, w sprawie, III SAB/Wr 227/20, LEX nr 3110988 (teza aktualna):

Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji można wnosić w każdym czasie po wyczerpaniu przysługujących stronie środków zaskarżenia lub wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa. Samo złożenie zażalenia lub wezwania wywiera skutek wyczerpania środków zaskarżenia i umożliwia stronie skuteczne wniesienie skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania. Przepis art. 52 § 2 p.p.s.a. skutek wniesienia środka zaskarżenia wiąże z wniesieniem środka zaskarżenia, a nie jego rozpatrzeniem przez organ.

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie II OSK 3095/19, LEX nr 3030916 (teza aktualna):

Regulacje art. 37 § 4-8 k.p.a. wskazują na formalizm ponaglenia, z którego nie można jednak wyprowadzić wniosku, że ponaglenie stanowi tryb instancyjny, jak ma to miejsce w przypadku zażalenia lub odwołania. W przypadku rozpatrzenia ponaglenia, wydanie przez organ postanowienia na podstawie art. 37 § 6 k.p.a., nie oznacza możliwości zaskarżenia tego postanowienia do sądu administracyjnego, gdyż skardze przewidzianej w art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. podlega bezczynność organu bądź przewlekłe prowadzenie postępowania. Skoro sposób rozpatrzenia ponaglenia nie daje podstaw do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, to w konsekwencji należy przyjąć, że także oczekiwanie na wypowiedzenie się co do zasadności ponaglenia nie może być warunkiem dopuszczalności skargi w rozumieniu art. 52 § 1 p.p.s.a.

Wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W każdej sprawie skarga powinna zostać przygotowana indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno stan faktyczny, posiadaną dokumentację jak i aktualne, i właściwe przepisy. Nie ma więc jednego prawidłowego wzoru skargi dla wszystkich. Można jednak wypracować pewien schemat do wykorzystania w praktyce.

miejscowość, data

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ______________ Wydział ____________

adres ________________

za pośrednictwem:

dane organu

________________

________________

Skarżący:

dane

________________

________________

Organ:

________________

________________

Skarga na decyzję ________________

z dnia ________________ numer ________________

podstawie art. 3 § 2 pkt 1, art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz.  2325)  wnoszę skargę na decyzję ________________z dnia  ________________ doręczoną w dniu ________________ w przedmiocie ________________________________________________

Zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie:

________________
np. naruszenie takiego i takiego przepisy poprzez takie i takie działanie / zaniechanie organu

Mając na względzie wskazane zarzuty, wnoszę o: 

________________

np. uchylenie zaskarżonej decyzji __________w całości,

Uzasadnienie

podpis

załączniki

 1. odpis skargi
 2. inne

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2019.2325 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” lub „ppsa”;
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 z późniejszymi zmianami) zwany dalej "kodeks postępowania administracyjnego" lub "kpa";
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, z dnia 6 maja 2020 roku, w sprawie, III SAB/Wr 227/20, LEX nr 3110988;
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie II OSK 3095/19, LEX nr 3030916;
 • M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011, s. 263;

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

REKLAMA