REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady powstawania obowiązku podatkowego przy sprzedaży biletów

REKLAMA

Dla usługi sprzedaży biletów wstępu nie określono szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, mają więc zastosowanie ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego, tj. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Jeżeli jednak przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.


Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-778/13-4/ALN).

Autopromocja


We wniosku o interpretację zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jako podmiot produkujący oprogramowanie, firmie X Wnioskodawca wydzierżawia złożony system obsługi konferencji. System ten pozwala na rejestrację uczestników konferencji za pośrednictwem strony internetowej oraz pozwala na obsługę konferencji w czasie jej przebiegu (np. aplikacje mobilne pozwalające na kontrolę biletów uczestników). System obsługi konferencji umożliwia również zakup biletu przez internet, opłacenie go przez system PayPal lub przelewem na podany rachunek bankowy oraz wygenerowanie faktury. Oprócz dzierżawy systemu firmie X, Wnioskodawca jest również zobowiązany dla firmy X obsłużyć dany system. Obsługa systemu polegałaby na:

- sprzedaży biletów przez internet - bilety byłyby kupowane przez Wnioskodawcę u organizatora imprezy - firmy X - w celu dalszej odsprzedaży po cenie sprzedaży równej cenie zakupu wystawianiu faktur dla uczestników konferencji - najczęściej bilety sprzedawane byłyby na fakturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie kraju. Na fakturach za sprzedaż biletu jako sprzedawca biletu widniałaby firma Wnioskodawcy;

- rozliczeniu przychodu otrzymanego ze sprzedaży biletów - wpłaty za sprzedane bilety wpływałyby na rachunek Wnioskodawcy. Obsługa konferencji kończyłaby się wystawieniem dla firmy X przez firmę Wnioskodawcy faktury na umówioną wcześniej kwotę na dzierżawę systemu obsługi. Wysokość faktury nie byłaby uzależniona od ilości sprzedanych na konferencje biletów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek podatkowy przy nabyciu bonów podarunkowych

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego do rejestrów sprzedaży VAT wpisywane byłyby wystawione w danym okresie faktury sprzedaży, a wartość podatku należnego wykazywana byłaby w deklaracji VAT za ten okres. Jednocześnie po stronie kosztów księgowana byłaby faktura zakupu otrzymana od firmy X na wartość sprzedanych biletów. Faktura byłaby ujmowana w rejestrze zakupów VAT za dany okres, a podatek naliczony byłby wykazany w deklaracji VAT. Ponieważ zysk Wnioskodawcy pochodzi z dzierżawy oprogramowania oraz jego obsługi, a sprzedaż biletów jest elementem dodatkowym wartość sprzedanych biletów za dany okres byłaby równa wartości biletów zakupionych (cena sprzedaży biletu byłaby równa cenie zakupu biletu).

Zysk dla firmy Wnioskodawcy pochodziłby z dzierżawy i obsługi systemu, za tę czynność wystawiana byłaby faktura sprzedaży wykazana w rejestrach sprzedaży za dany okres, wartość podatku wykazywana byłaby w deklaracji VAT za ten okres.

Zwolnienie z VAT - co warto wiedzieć w 2014 r.?

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie się rozliczał z podatku od towarów i usług miesięcznie. Wnioskodawca nie dokonuje rozliczeń metodą kasową. Wnioskodawca wystawi fakturę za sprzedaż biletów po wpłynięciu na rachunek bankowy opłaty za bilet. Wnioskodawca czynność sprzedaży biletów ujmie w miesiącu, w którym dokona sprzedaży biletu. Kontrahent Wnioskodawcy, nie jest zarejestrowany jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową. Faktury VAT będą wystawiane dla uczestników konferencji, będą to głównie podmioty gospodarcze. Sporadycznie nabywcą biletu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w takim przypadku również będzie wystawiana faktura VAT. Nabywane przez Wnioskodawcę bilety będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania

1. Czy prawidłowym jest wykazanie w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc) w deklaracji VAT podatku należnego wynikającego z wystawionych za sprzedane bilety faktur?

2. Czy prawidłowym jest wykazanie podatku naliczonego w deklaracji VAT jaki jest na fakturze, którą Wnioskodawca otrzyma od organizatora na zakup biletów?

Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży usług


Zdaniem Wnioskodawcy


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 7 ust. 1 uptu przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 uptu.

Sprzedaż biletów stanowi świadczenie usług. Bilet zgodnie z art. 2 pkt 6 uptu nie stanowi towaru, natomiast zawiera w sobie prawo wstępu na różne imprezy - w tym na konferencję. Czyli sprzedaż biletów stanowi świadczenie usług, gdyż na ich podstawie nabywca zyskuje uprawnienie wstępu na konferencję.

Zgodnie z art. 106 ustawy podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż biletu. Wystawione w danym okresie rozliczeniowym faktury dokumentujące sprzedaż biletów powinny więc zostać wpisane do rejestru sprzedaży VAT, a wartość podatku należnego winna być wykazana w deklaracji VAT za dany okres.

Na zakupione bilety organizator wystawiałby fakturę VAT. Faktura VAT byłaby wpisana do rejestru zakupów VAT, a podatek naliczony zgodnie z art. 86 uptu wykazany w deklaracji VAT jako podatek naliczony.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w 2014 r.

Wnioskodawca, zgodnie z zawartą umową z firmą X podjął się między innymi sprzedaży biletów na konferencję. Wnioskodawca kupuje od firmy X określoną pulę biletów, które następnie sprzedaje uczestnikom konferencji. Wnioskodawca uważa więc, że każda transakcja sprzedaży biletu musi być udokumentowana i odbywa się to poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę faktury VAT.

Wnioskodawca uważa, że faktury potwierdzające sprzedaż biletów powinny być ujmowane w rejestrze dostaw w dacie sprzedaży biletu. Wnioskodawca uważa, że takie stanowisko jest prawidłowe, gdyż zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwila dokonania dostawy towarów lub wykonania usług.

Bilety których dystrybucją będzie się zajmował Wnioskodawca będą stanowiły nabycie. Na koniec okresu rozliczeniowego (na koniec miesiąca) Wnioskodawca otrzyma od sprzedawcy (firmy X) fakturę dokumentującą zakup biletów. Ponieważ nabyte bilety będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, a co za tym idzie wykazanie otrzymanych faktur w rejestrze nabyć i dalej w deklaracji VAT. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Odpowiedź organu podatkowego


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

- ustalenia momentu powstania obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu sprzedaży biletów w deklaracji VAT-7;

- prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu otrzymanej faktury za zakup biletów w deklaracji VAT-7

- jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ().

W art. 32 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011 r., str. 1) zdefiniowało pojęcie usług wstępu.

Zgodnie zatem z art. 32 ust. 2 pkt c) w związku z ust. 1 ww. rozporządzenia Nr 282/2011 usługi wstępu, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako podmiot produkujący oprogramowanie, firmie X Wnioskodawca wydzierżawia złożony system obsługi konferencji. Oprócz dzierżawy systemu firmie X, Wnioskodawca jest również zobowiązany dla firmy X obsłużyć dany system. Obsługa systemu polegałaby m.in. na sprzedaży biletów przez internet - bilety byłyby kupowane przez Wnioskodawcę u organizatora imprezy - firmy X - w celu dalszej odsprzedaży po cenie sprzedaży równej cenie zakupu wystawianiu faktur dla uczestników konferencji - najczęściej bilety sprzedawane byłyby na fakturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie kraju. Na fakturach za sprzedaż biletu jako sprzedawca biletu widniałaby firma Wnioskodawcy. Wpłaty za sprzedane bilety wpływałyby na rachunek Wnioskodawcy. Obsługa konferencji kończyłaby się wystawieniem dla firmy X przez firmę Wnioskodawcy faktury na umówioną wcześniej kwotę na dzierżawę systemu obsługi. Wysokość faktury nie byłaby uzależniona od ilości sprzedanych na konferencje biletów.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego do rejestrów sprzedaży VAT wpisywane byłyby wystawione w danym okresie faktury sprzedaży, a wartość podatku należnego wykazywana byłaby w deklaracji VAT za ten okres.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie się rozliczał z podatku od towarów i usług miesięcznie. Wnioskodawca nie dokonuje rozliczeń metodą kasową. Wnioskodawca wystawi fakturę za sprzedaż biletów po wpłynięciu na rachunek bankowy opłaty za bilet. Wnioskodawca czynność sprzedaży biletów ujmie w miesiącu, w którym dokona sprzedaży biletu. Kontrahent Wnioskodawcy, nie jest zarejestrowany jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową. Faktury VAT będą wystawiane dla uczestników konferencji, będą to głównie podmioty gospodarcze. Sporadycznie nabywcą biletu może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w takim przypadku również będzie wystawiana faktura VAT.

W tym miejscu wskazać należy, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy dotyczące m.in. powstania obowiązku podatkowego wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Art. 1 pkt 16 ww. ustawy zmieniającej, z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylił art. 19 ustawy o VAT i art. 1 pkt 17 wprowadził do ustawy o VAT art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast art. 1 pkt 38 litera e) ww. ustawy zmieniającej, w art. 86 ustawy po ustępie 10 a wprowadził ust. 10b - 10h.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W myśl art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Wskazać należy, iż zasady wystawiania faktur VAT do dnia 31.12.2013 r. regulowały przepisy art. 106 ustawy, który zgodnie z art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r. został uchylony. Brzmieniem art. 1 pkt 50 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy art. 106a-106q ustawy o podatku od towarów i usług, regulujące kwestie dotyczące wystawiania faktur VAT. Przepis art. 106i został zmieniony ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027).

Art. 2 pkt 31 ustawy wprowadza definicję faktury, przez którą rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W myśl art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl pkt 4 ww. art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z brzmieniem art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1 oraz jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy).

Zauważyć należy, że w myśl wyżej powołanego art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz konkretnie wymienionych przez ustawodawcę podmiotów takich jak: innych podatników tego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, bądź na rzecz osób prawnych, które nie są podatnikami. W świetle omawianego przepisu, obowiązek wystawiania faktur nie spoczywa na podatniku dokonującym sprzedaży, w sytuacji gdy nabywca nie mieści się w ww. kategorii podmiotów.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku dokonania sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż wymienione w art. 106b ust. 1 pkt 1, obowiązek wystawienia faktury wynika z art. 106b ust. 3 pkt 1, po wypełnieniu przesłanek w nim określonych.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Należy wskazać, że dla sprzedaży biletów nie określono szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. W stosunku do sprzedaży usługi wstępu, jaką jest bilet mają zastosowanie ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego, tj. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Natomiast jeżeli, przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy).

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, za miesiąc w którym Wnioskodawca dokonał sprzedaży biletu, lub otrzymał całość lub cześć zapłaty winien wykazać podatek należny w deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca winien wykazać w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc) w deklaracji VAT podatek należny wynikający z wystawionych za sprzedane bilety faktur, pod warunkiem, że faktura zostanie wystawiona w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do czynności objętych fakturą.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie kupował bilety u organizatora imprezy - firmy X - w celu dalszej odsprzedaży po cenie sprzedaży równej cenie zakupu wystawianiu faktur dla uczestników konferencji. Faktura będzie ujmowana w rejestrze zakupów VAT za dany okres, a podatek naliczony będzie wykazany w deklaracji VAT. Nabywane przez Wnioskodawcę bilety będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie się rozliczał z podatku od towarów i usług miesięcznie. Kontrahent Wnioskodawcy, nie jest zarejestrowany jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będzie spełniony, ponieważ Wnioskodawca wskazał, iż zakupy będą związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakup biletów.

Zatem, mając na uwadze opis sprawy oraz wskazane przepisy prawa, Wnioskodawca ma prawo ujmować kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakup biletów w ewidencji zakupu oraz w deklaracji VAT-7.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA