| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Akcyza > Czy spółka cywilna może być stroną postępowania celnego?

Czy spółka cywilna może być stroną postępowania celnego?

Spółka cywilna nie jest osobą w rozumieniu art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, ponieważ nie może we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązków, w tym z zakresu prawa celnego. Stąd nie może być uznana za stronę postępowania celnego, w odróżnieniu od jej wspólników, którzy są zobowiązani solidarnie do zapłaty należności celnych.

Warto przypomnieć, iż zarówno wspólna polityka handlowa UE jak i zagadnienia związane z unią celną należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej (art. 3 ust. 1 lit a oraz art. 207 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

W związku z tym szereg zagadnień w sposób wyłączny będzie regulowany bezpośrednio stosowalnymi przepisami prawa unijnego, stosowanymi z pierwszeństwem przed sprzecznymi z nim normami prawa krajowego.

W kwestiach nieuregulowanych w przepisach wspólnotowych oraz w zawartych umowach międzynarodowych, każde państwo stosuje swoje własne regulacje prawne.

Również polskie prawo celne przyjmuje powyższą zasadę. Mianowicie, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68 poz. 622 z późn. zm., dalej jako „Pr. cel.”) nakazuje odpowiednie stosowanie w postępowaniach w sprawach celnych przepisów art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej jako „WKC”) „osobą” jest:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna oraz
3) o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nieposiadające przy tym osobowości prawnej.

Polecamy: Czy straty olejów smarowych podlegają akcyzie?

Z kolei definicje legalne „długu celnego”, „dłużnika” jak i „zgłaszającego” odwołują się do wyżej wskazanego rozumienia „osoby”.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 WKC „dług celny” oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych [dług celny w wywozie], które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi;

W myśl art. 4 pkt 12 WKC „dłużnik”, to każda osoba zobowiązana do zapłacenia kwoty długu celnego, a zgodnie z art. 4 pkt 18 WKC – "zgłaszający" oznacza osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne).

Niezależnie jednak, czy dług celny powstanie w wyniku przyjęcia zgłoszenia celnego, czy w sytuacjach szczególnych przewidzianych w prawie celnym, konieczną przesłanką ustalenia na kim ciąży obowiązek zapłaty kwoty długu celnego, będzie przesądzenie, czy określony podmiot będzie zdolny do bycia podmiotem obowiązku wynikającego z prawa celnego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK