REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Czy spółka cywilna może być stroną postępowania celnego?

Szczygieł Łukasz
Czy spółka cywilna może być stroną postępowania celnego?
Czy spółka cywilna może być stroną postępowania celnego?

REKLAMA

REKLAMA

Spółka cywilna nie jest osobą w rozumieniu art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, ponieważ nie może we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązków, w tym z zakresu prawa celnego. Stąd nie może być uznana za stronę postępowania celnego, w odróżnieniu od jej wspólników, którzy są zobowiązani solidarnie do zapłaty należności celnych.

Warto przypomnieć, iż zarówno wspólna polityka handlowa UE jak i zagadnienia związane z unią celną należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej (art. 3 ust. 1 lit a oraz art. 207 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Autopromocja

W związku z tym szereg zagadnień w sposób wyłączny będzie regulowany bezpośrednio stosowalnymi przepisami prawa unijnego, stosowanymi z pierwszeństwem przed sprzecznymi z nim normami prawa krajowego.

W kwestiach nieuregulowanych w przepisach wspólnotowych oraz w zawartych umowach międzynarodowych, każde państwo stosuje swoje własne regulacje prawne.

Również polskie prawo celne przyjmuje powyższą zasadę. Mianowicie, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68 poz. 622 z późn. zm., dalej jako „Pr. cel.”) nakazuje odpowiednie stosowanie w postępowaniach w sprawach celnych przepisów art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej jako „WKC”) „osobą” jest:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna oraz
3) o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nieposiadające przy tym osobowości prawnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Czy straty olejów smarowych podlegają akcyzie?

Z kolei definicje legalne „długu celnego”, „dłużnika” jak i „zgłaszającego” odwołują się do wyżej wskazanego rozumienia „osoby”.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 WKC „dług celny” oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych [dług celny w wywozie], które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi;

W myśl art. 4 pkt 12 WKC „dłużnik”, to każda osoba zobowiązana do zapłacenia kwoty długu celnego, a zgodnie z art. 4 pkt 18 WKC – "zgłaszający" oznacza osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne).

Niezależnie jednak, czy dług celny powstanie w wyniku przyjęcia zgłoszenia celnego, czy w sytuacjach szczególnych przewidzianych w prawie celnym, konieczną przesłanką ustalenia na kim ciąży obowiązek zapłaty kwoty długu celnego, będzie przesądzenie, czy określony podmiot będzie zdolny do bycia podmiotem obowiązku wynikającego z prawa celnego.

W literaturze wypowiedziano pogląd, iż z uwagi na praktykę ukształtowaną na gruncie przepisów obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 roku, spółka cywilna może być uznana za „osobę” w rozumieniu WKC, a tym samym implicite być stronę postępowania celnego (por. M. Kałka [w]: M. Kałka, W. Ksieniewicz, Wspólnotowy Kodeks Celny Komentarz 2007, Wrocław 2007, s. 23 – 24).

Inni autorzy pomimo że nie zaliczają wprost spółki cywilnej do kategorii „osób” w rozumieniu art. 4 pkt 1 WKC, to jednak nie eliminują jej w sposób wyraźny z kręgu podmiotów mogących być stroną w postępowaniu celnym (por. J. Chuderski, K. Chuderski, Postępowanie celne, Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Warszawa 2010, s. 43 – 44 oraz s. 110 – 114).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Źródłem wątpliwości może być fakt posługiwania się przez przepisy unijnego prawa celnego pojęciem „osoby”, a nie tak jak to czyni Ordynacja podatkowa pojęciem „strony”, a ponadto dopuszczenie przez przepisy Ordynacji podatkowej do udziału w postępowaniu podatkowym w charakterze strony spółki cywilnej.

Na gruncie polskiego prawa podatkowego spółka cywilna znajduje się w kręgu ustawowo wymienionych podmiotów spraw uregulowanych przepisami prawa podatkowego i z racji swojego prawnie chronionego interesu może lub musi brać udział w postępowaniu podatkowym i być adresatem rozstrzygnięcia organu podatkowego (por. J. Borkowski [w]: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Komentarz 2008, Wrocław 2008, s. 586, uchwała NSA z dnia 1 lipca 2002, sygn. akt FPK 4/2002, opubl. ONSA 2003/2/51 oraz wyrok WSA w Warszawie z 8 lipca 2005, sygn. akt III SA/Wa 819/05 dostępny pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Niemniej nie można zapominać, że prawo polskie może być stosowane tylko w zakresie nieuregulowanym w unijnym prawie celnym.

Dlatego ustalenie pojęcia strony postępowania celnego musi uwzględnić przytoczoną powyżej definicję „osoby” (art. 4 pkt 1 WKC). Tylko podmiot mający zdolność prawną może być stroną postępowania celnego, ponieważ w tym postępowaniu właściwe organy celne orzekają o jego prawach i obowiązkach, a zatem musi on być zdolny do ich nabycia.

Prawodawca unijny nie wskazuje jakie podmioty, poza osobami fizycznymi i prawnymi, będą stronami postępowania w sprawach celnych. Zastosowane w WKC odesłanie do przypadków uregulowanych w prawie krajowym („stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nieposiadające przy tym osobowości prawnej”) musiało bowiem uwzględniać różnorodność form prawnych występujących w prawie cywilnym państw członkowskich.

A zatem to prawo prywatne państwa członkowskiego przesądza, czy określona jednostka organizacyjna będzie zdolna do nabywania praw i obowiązków oraz do podejmowania czynności prawnych tzn. czy będzie miała zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Polskie prawo cywilne definiuje spółkę cywilną jako oparty na umowie stosunek obligacyjny istniejący pomiędzy wspólnikami, którzy to zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładu.

W związku z tym wskazuje się, że spółka cywilna nie tylko nie ma osobowości prawnej, ale także nie jest jednostką organizacyjną o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, w związku z czym nie ma ona samodzielnej zdolności prawnej oraz sądowej (por. G. Bieniek [w]: G. Bieniek (red.) Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania Tom 2, Warszawa 2005, s. 657 – 659).

Dlatego należy uznać, że spółka cywilna nie jest osobą w rozumieniu art. 4 pkt 1 WKC, ponieważ nie może we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązków, w tym z zakresu prawa celnego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych również skłania się w kierunku nieuznawania spółki cywilnej za stronę postępowania celnego (por. prawomocne wyroki WSA w Gliwicach z 18 kwietnia 2008 roku, sygn. akt III SA/Gl 1376/07 oraz z 12 czerwca 2008 roku, sygn. akt III SA/Gl 42/08 dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Niejako w miejsce spółki cywilnej, stronami postępowania będą wszyscy jej wspólnicy zobowiązani solidarnie do zapłaty należności celnych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zatrudnianie i rozliczanie kierowców w branży produkcyjnej. Jak i dlaczego różni się od rozliczania pozostałych pracowników?

W firmach, w których transport jest jedynie narzędziem do wykonywania ich głównego biznesu, istnieje wiele różnic pomiędzy rozliczaniem kierowców a pracowników na innych stanowiskach. Ewidencja czasu pracy i naliczenie wynagrodzenia w branży produkcyjnej to ciekawy przypadek, często także problematyczny dla kadr. Na czym polegają te różnice?

Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty (art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej)

Kiedy występuje przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty, co wynika z przepisów zawartych w art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej? Co do zasady prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Finansów: Coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Wystarczy internet i telefon

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego.

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

20 maja upływa termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Okulary dla pracownika. O odliczeniu VAT nie przesądza wskazanie podatnika jako nabywcy. Kluczowe jest prawo do rozporządzania towarem jak właściciel

Do najczęściej popełnianych błędów VAT należą nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących pracowników. O prawie do odliczenia nie przesądza wykazanie podatnika jako nabywcy na fakturze. Kluczowe jest nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

REKLAMA