Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT 2022 - wystawianie faktur

VAT 2022 - wystawianie faktur. Co się zmieni? Zasady wystawiania faktur VAT
VAT 2022 - wystawianie faktur. Co się zmieni? Zasady wystawiania faktur VAT
Jakie zasady wystawiania faktur będą obowiązywać w 2022 roku? W przyszłym roku zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF). Podatnicy będą mogli wystawiać faktury elektroniczne (e-faktury) w formie ustrukturyzowanej. Będzie to jednak dobrowolna metoda fakturowania. Wprowadzono także zmiany w zasadach wystawiania faktur korygujących oraz zmieniono terminy wystawiania faktur.

Zmiany w zasadach fakturowania wprowadziła ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako ustawa zmieniająca z 29 października 2021 r.).

1. Wybór metody fakturowania na 2022 r.

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Wystawianie e-faktur ustrukturyzowanych nie będzie obowiązkowe. Podatnicy mogą wybrać jedną z trzech metod fakturowania:

1) faktury papierowe,
2) "zwykłe" e-faktury,
3) e-faktury ustrukturyzowane wystawiane za pomocą KSeF.

Można będzie również stosować system mieszany. Dodatkowo będzie działał system faktur ustrukturyzowanych PEF stosowany w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie zastąpi go platforma KSeF.

Po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej MF planuje, aby w 2023 r. KSeF stał się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Podatnik, przechodząc na nowy system fakturowania, nie składa zawiadomienia do US. Jednak będzie musiał się uwierzytelnić na platformie KSeF oraz zgłosić osoby uprawnione.

E-faktury strukturyzowane – kiedy i jak przygotować się do przejścia na KSeF?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur

Plusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur

Minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur

Możliwość dostępu do wystawionych faktur przez podmioty trzecie, np. biura rachunkowe

Konieczność zakupu oprogramowania do fakturowania lub jego aktualizacji, gdy nie korzystamy z programu mikrofirma MF

Nie trzeba gromadzić żadnej dokumentacji, aby rozliczać faktury korygujące

Trzeba uzgodnić z nabywcą, czy wyraża zgodę na otrzymywanie takich faktur; jeśli nie, to możemy wystawić taką fakturę w KSeF, ale trzeba ją doręczyć w sposób uzgodniony z nabywcą

Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione

Nie wszystkie faktury i dokumenty będą mogły być wystawiane przez KSeF; przy użyciu KSeF nie wystawimy noty korygującej, faktury VAT-RR, faktury pro forma

W czasie kontroli organy podatkowe będą miały bezpośredni dostęp do tych faktur, dlatego nie trzeba będzie ich udostępniać, np. w formacie JPK

Organ będzie miał od razu dostęp do wystawionej faktury w KSeF; może to być jednak problem tylko dla nieuczciwego podatnika, który nie chce rozliczyć wystawionej faktury

Możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 40 dni, gdy wszystkie faktury zostaną wystawione przez KSeF

Faktury, którym zostanie nadany numer ewidencyjny w KSeF, będą uznane za doręczone, dlatego nie będzie można ich anulować - możliwa będzie tylko korekta

Nie będzie problemu z zagubieniem faktur

Faktura będzie uznawana za doręczoną w dniu przydzielenia jej w KSeF numeru identyfikującego, gdy nabywca wyrazi zgodę na otrzymywanie takich faktur

Możliwość wystawiania wszystkich faktur w formie ustrukturyzowanej, nawet gdy nabywca nie wyrazi zgody; wtedy należy doręczyć mu fakturę w innej formie

2. Zasady wystawiania faktur w 2022 roku

Ustawodawca, wprowadzając system KSeF, dokonał też drobnych zmian w zasadach fakturowania.

2.1. Zmniejszenie zakresu danych na fakturach i zmiana terminu ich wystawiania w 2022 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich faktur, niezależnie od przyjętego sposobu fakturowania. Oznacza to, że od 2022 r.:

 1. zrezygnowano z obowiązku umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto (art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT);
 2. wydłużono termin, kiedy można wystawić fakturę przed:
  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty (art. 106i ust. 7 ustawy o VAT),

z 30 do 60 dni; jednocześnie pozostawiono bez zmian przypadki, gdy fakturę można wystawić dowolnie wcześnie, pod warunkiem że zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy;

 1. zrezygnowano z obowiązku oznaczania duplikatów faktur wyrazem "DUPLIKAT" (art. 106l ust. 2 ustawy o VAT); to od podatnika zależy, czy będzie stosował to oznaczenie.

2.2. Zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych

Ustawodawca zdefiniował e-fakturę ustrukturyzowaną w art. 2 pkt 32a ustawy o VAT.

Definicja: Faktura ustrukturyzowana - to faktura wystawiona przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Faktura ustrukturyzowana będzie miała format xml, zgodny ze strukturą logiczną e-faktury (FA_VAT). MF udostępniło na razie roboczą wersję e-faktury (FA_VAT), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do tego rozwiązania. Faktura ustrukturyzowana będzie zawierała obowiązkowe dane z ustawy o VAT oraz dane podawane zwyczajowo w obrocie gospodarczym.

Faktury za pomocą KSeF będą mogli wystawiać:

 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
 • przedsiębiorcy zwolnieni z VAT,
 • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

2.2.1. Zakup oprogramowania, które umożliwi wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Do obowiązków podatnika, który wybierze system KSeF, będzie należała aktualizacja obecnie stosowanego oprogramowania księgowego lub zakup nowego, aby móc się połączyć z platformą KSeF. Tylko mikroprzedsiębiorcy uzyskają darmowy dostęp do aplikacji webowej MF e-Mikrofirma, która będzie umożliwiała również wystawianie ustrukturyzowanych faktur.

Ważne!
Faktury ustrukturyzowane będzie można wystawiać:
- z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów, albo
- przy użyciu programów komercyjnych.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w jego lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych, według wzoru udostępnionego przez MF, a następnie przesyłane do KSeF za pomocą .oprogramowania interfejsowego. KSeF będzie weryfikował, czy plik jest zgodny ze schemą, a jeśli formalnie wszystko będzie się zgadzać, system nada unikatowy numer KSeF.

2.2.2. Zgoda nabywcy na otrzymywanie ustrukturyzowanych e-faktur

Należy także ustalić, czy wszyscy kontrahenci wyrażą zgodę na uzyskiwanie ustrukturyzowanych e-faktur. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wymagać będzie akceptacji odbiorcy takiej faktury (art. 106na ust. 2 ustawy o VAT).

Wyrażanie zgody powinno odbywać się na takich samych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych. KSeF nie będzie obsługiwał procesu akceptacji przez nabywcę sposobu otrzymania faktur ustrukturyzowanych.

Ważne!
Akceptacja przez nabywcę otrzymywania ustrukturyzowanych faktur będzie mogła mieć dowolną formę i będzie się odbywała poza KSeF.

Jeśli kontrahent nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, to i tak podatnik zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie. Wtedy wystawioną fakturę będzie obowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób, np. e-mailem w postaci elektronicznej lub papierowej. Takie faktury zachowają walor faktur ustrukturyzowanych i będą pozwalać na korzystanie przez dostawcę z możliwości:

 1. rozliczania faktur korygujących "in minus" w miesiącu ich wystawienia bez dodatkowej dokumentacji,
 2. otrzymywania zwrotu VAT w terminie 40 dni.

Natomiast nabywca, który nie wyrazi zgody na otrzymywanie e-faktur ustrukturyzowanych, będzie rozliczał korekty "in minus" w miesiącu, w którym warunki korekty zostaną uzgodnione i spełnione.

Przykład
Spółka A zdecydowała się od 2022 r. wystawiać ustrukturyzowane faktury. Spółka B - klient spółki A - nie zgodziła się na otrzymywanie takich faktur. Dlatego faktury wysyłane są do spółki B e-mailem. 8 stycznia 2022 r. spółka B zakupiła towar od spółki A. Jednak część towaru miała wady fabryczne. Dlatego na podstawie uzgodnień 26 stycznia 2022 r. towar został zwrócony. Jednak faktura korygująca została wystawiona przy użyciu KSeF 2 lutego 2022 r. i tego dnia przesłana e-mailem do spółki B. W tym przypadku spółka A może rozliczyć korektę w rozliczeniu za luty 2022 r., a spółka B musi dokonać zmniejszenia w rozliczeniu za styczeń 2022 r., gdyż wtedy warunki korekty zostały uzgodnione. To oznacza, że musi zmniejszyć VAT naliczony wynikający z faktury pierwotnej o kwotę wynikającą z korekty.

2.2.3. Uwierzytelnienie na platformie KSeF

Aby wystawiać e-faktury ustrukturyzowane, konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie KSeF. Po uwierzytelnieniu się w systemie podatnik będzie mógł korzystać z KSeF w zakresie przeglądania, wystawiania i otrzymania faktur ustrukturyzowanych. Podatnik będzie mógł także przesłać w formacie xml lub przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna.

Podmioty te będą mogły korzystać z KSeF po uwierzytelnieniu, w sposób określony w przepisach wykonawczych. Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że będą cztery metody uwierzytelniania się w systemie (podpis kwalifikowany, profil zaufany, kwalifikowana pieczęć urzędowa oraz wygenerowany token).

2.2.4. Ustalenie, które faktury można wystawiać za pomocą KSeF

Wybierając wystawianie e-faktur ustrukturyzowanych należy pamiętać, że nie każdy dokument może być wystawiony w takiej formie. Dlatego nawet gdy wybierzemy fakturowanie ustrukturyzowane, musimy te dokumenty wystawiać poza KSeF. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy z 29 października 2021 r.:

W celu każdorazowego ustalenia zakresu elementów gwarantujących możliwość wystawienia dokumentu z wykorzystaniem KSeF zasadne jest odwołanie się do wzoru faktury ustrukturowanej, którego elementy obligatoryjne stanowią odzwierciedlenie zakresu danych wynikającego z art. 106e ustawy, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zgodnie z art. 106nc ust. 3 ustawy o VAT.

(…) Faktury, których nie wystawia się w systemie KSeF, cechuje zasadniczo jedna z dwóch właściwości:

 • odrębne przepisy przewidują brak obowiązku ujęcia numeru, za pomocą którego sprzedawca zidentyfikowany jest na potrzeby podatku lub danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację nabywcy,

 • dokument jest wystawiany przez nabywcę.

Dokumenty, które nie będą mogły być wystawiane w formie ustrukturyzowanej

Lp.

Rodzaj dokumentów

Faktury pro forma

Faktury VAT-RR

Noty korygujące

Faktury, w odniesieniu do których przepisy rozporządzenia z 29 października 2021 r. w sprawie fakturowania przewidują brak obowiązku ujęcia numeru, za pomocą którego sprzedawca zidentyfikowany jest na potrzeby podatku, np. faktury uproszczone dokumentujące czynności zwolnione z VAT

Faktury, w odniesieniu do których przepisy np. rozporządzenia z 29 października 2021 r. w sprawie fakturowania przewidują brak obowiązku podawania danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację nabywcy, np. bilety uznane za fakturę

E-faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Jeżeli gwarantowany ustawowo okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych w KSeF będzie niewystarczający dla podatnika, to będzie mógł dalej przechowywać faktury ustrukturyzowane poza KSeF - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlatego w przypadku faktur wystawianych za pomoc KSeF nie będzie możliwości ich zaginięcia. W związku z tym nie będą do nich wystawiane duplikaty.

Ważne!
W przypadku faktur wystawianych za pomocą KSeF nie będzie możliwości ich zaginięcia. W związku z tym nie będą do nich wystawiane duplikaty.

2.2.5. Wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych

Po przesłaniu faktury do KSeF i pozytywnej weryfikacji ze wzorem udostępnionym przez MF zostanie przydzielony numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. Numer identyfikujący fakturę będzie miał charakter systemowy i nie należy go utożsamiać z numerem stanowiącym element faktury.

Ważne!
Faktura ustrukturyzowana będzie uznawana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF, a za otrzymaną w dniu przydzielenia jej w tym systemie numeru identyfikującego, jeżeli odbiorca wyrazi akceptację na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

Nowe zasady fakturowania będą miały zastosowanie także do czynności dokonanych przed 1 stycznia 2022 r., w stosunku do których termin wystawienia faktury upływa po 31 grudnia 2021 r.

Przykład
Spółka A dokonała dostawy na rzecz spółki B 22 grudnia 2021 r. Jednak do końca roku nie wystawiła faktury. Zrobiła to dopiero 10 stycznia 2022 r. Jeśli spółka od 2022 r. przejdzie na ustrukturyzowane fakturowanie, to będzie mogła tę dostawę udokumentować taką fakturą, mimo że dostawa miała miejsce w 2021 r. i będzie rozliczona w JPK_V7 za grudzień 2021 r.

Platforma KSeF będzie miała wiele przydatnych funkcjonalności. Do podatnika lub osoby uprawnionej będą wysyłane następujące powiadomienia o:

 • dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną, przydzielonym przez ten system,
 • odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niezgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej,
 • braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej - w przypadku niedostępności KSeF.

KSeF powiadomi również podmiot, który nie posiada uprawnień do dostępu do KSeF o braku możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do tych faktur.

Polecamy: Faktury VAT – po zmianach od 2022 r.

Polecamy: Komplet PODATKI 2022

3. Zasady wystawiania faktur do paragonów i biletów

Sposób fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej zależy od tego, kto jest nabywcą towarów oraz kto dokonuje sprzedaży. W 2022 r. zasady te nie ulegną zmianie.

Kupujący, dokonując zakupu, powinien poinformować sprzedawcę, w jakim charakterze kupuje towar, gdy sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Brak takiej informacji może spowodować, że nie otrzyma interesującego go dokumentu sprzedaży.

3.1. Zakupy prywatne

Jeśli nabywcą jest osoba prywatna (osoba fizyczna nieprowadząca działalności i rolnik ryczałtowy), sprzedaż musi być:

● zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, gdy sprzedawca nie korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku;

● udokumentowana fakturą, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem. Obowiązek taki istnieje, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone przez kupującego w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie to od sprzedawcy zależy, czy wystawi fakturę.

Terminy wystawienia faktury na rzecz osoby prywatnej

Termin zgłoszenia żądania

żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

Termin wystawienia faktury

fakturę wystawiamy nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo wpłacono zaliczkę

fakturę wystawiamy nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania

3.2. Zakupy firmowe

Gdy zakupu dokonuje polska firma lub firma z kraju UE (podatnik podatku od wartości dodanej), powinna poinformować o tym sprzedawcę przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Sposób postępowania zależy od tego, jaką kasą fiskalną dysponuje sprzedawca. Jeśli kasa fiskalna:

- pozwala wpisać NIP kupującego - sprzedawca może ewidencjonować sprzedaż na kasie i wystawić fakturę,
- nie pozwala wpisać NIP kupującego - sprzedawca wystawia tylko fakturę.

Gdy nabywca nie zgłosił, że dokonuje zakupów firmowych i nie dysponuje paragonem ze swoim NIP, należy odmówić mu wystawienia faktury. Fakturę można mu wystawić, gdy ma dokumentować usługi taksówkowe lub nabywca jest podatnikiem z kraju trzeciego.

3.2.1. Wymiana paragonu z NIP na fakturę

Gdy paragon zawiera NIP kupującego, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż firmową. Od tej zasady istnieje wyjątek. Zasady wymiany paragonu z NIP kupującego zależą od wartości sprzedaży brutto. Gdy wartość brutto nie przekracza 450 zł to do takiego paragonu nie wolno wystawić faktury mimo, że zawiera NIP nabywcy.

Ważne!
Faktura dla firmy powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę.

3.2.2. Dowody sprzedaży, które można wymienić na faktury, mimo braku NIP nabywcy

Od zasady, że faktura z NIP sprzedawcy może być wystawiona tylko do paragonu z tym numerem, przewidziano kilka wyjątków. Jak potwierdza MF, jeśli sprzedawca jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania na kasie, nadal może wystawić fakturę, gdy kupujący dysponuje biletami m.in:

● z parkomatu,

● parkingowymi,

● z biletomatu

lub paragonem za przejazd taksówką, nawet gdy nie zawiera NIP.

3.3. Bilety stanowiące faktury

W rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur określony został wykaz dokumentów, które są uznawane za fakturę. Gdy nabywca dysponuje takim dokumentem, nie musi występować o fakturę.

Bilety uznane za faktury

Lp.

Rodzaj biletu

Warunki, jakie musi spełniać bilet, aby uznać go za fakturę

1.

Bilet za przejazd autostradą

Bilet powinien zawierać następujące dane:

● numer i datę wystawienia,

● imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

● numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

● informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

● kwotę podatku

● kwotę należności ogółem

2.

Bilety:

● kolejowe,

● autobusowe,

● na statki pełnomorskie, żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,

● na prom,

● na przelot samolotem lub śmigłowcem

Gdy bilety nie zawierają wymaganych danych, obowiązują ogólne zasady otrzymania faktur dokumentujących ich sprzedaż.

3.4. Kary za wystawienie i posługiwanie się fakturą z NIP nabywcy wystawioną do paragonu bez tego numeru

Zarówno sprzedawca, jak i nabywca mogą być ukarani sankcją. Sprzedawca za wystawienie, a kupujący za ujęcie w ewidencji faktury z jego NIP wystawionej do paragonu bez tego numeru.

Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy

Sankcje dla sprzedawcy za wystawienie faktury

Sankcje dla kupującego za ujęcie w ewidencji niewłaściwie wystawionej faktury

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze; w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego się nie ustala.

Za wadliwe wystawienie faktury sprzedawca podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych, a w przypadku mniejszej wagi - karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

W k.k.s. nie przewidziano sankcji za posługiwanie się wadliwymi fakturami, jakimi są faktury wystawione niezgodnie z przepisami.

Istnieje ryzyko, że faktury z NIP wystawione do paragonów bez tego numeru mogą być również, według kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.), uznane za faktury nierzetelne, czyli niezgodne ze stanem faktycznym. Dokumentują bowiem zakupy firmowe, które nie mogą być uznane za takie.

Za wystawienie oraz posługiwanie się taką fakturą grożą wysokie sankcje na podstawie art. 62 k.k.s.

4. Zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących w 2022 r.

W 2022 r. zmiany będą dotyczyły także zasad rozliczania i wystawiania faktur korygujących. Podatnik, rozliczając faktury korygujące "in minus", będzie mógł stosować już tylko nowe zasady rozliczeń. Kończy się okres przejściowy, podczas trwania którego podatnicy mogli stosować stare lub nowe zasady rozliczeń. Zostaną wprowadzone uproszczenia w rozliczaniu ustrukturyzowanych e-faktur korygujących.

Zasady rozliczania faktur korygujących zależą od tego, czy są to faktury zwiększające czy zmniejszające VAT.

4.1. Rozliczenie faktur korygujących "in minus" u sprzedawcy

Od 2022 r. podatnicy nie mają już wyboru, czy stosują stare zasady rozliczeń czy już nowe. Muszą stosować nowe zasady rozliczeń, czyli oprócz faktury korygującej muszą posiadać dokumenty potwierdzające uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie.

Od tej zasady są jednak wyjątki. W przypadku niektórych faktur korygujących "in minus", aby je rozliczyć, nie trzeba uzgadniać warunków korekty.

Korekta "in minus", której podstawą może być tylko faktura korygująca lub nota

Lp.

Rodzaj faktury

1.

Faktury korygujące "in minus" dotyczące faktur dokumentujących eksport towarów i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

2.

Faktury korygujące "in minus" do faktur, na których nie była wykazana kwota VAT, np. faktury dokumentujące sprzedaż VAT marża, sprzedaż zwolnioną z VAT, sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem

3.

Faktury korygujące "in minus" do faktur dokumentujących dostawy towarów i świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

4.

Faktury korygujące "in minus" do faktur dokumentujących sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 zał. nr 3 do ustawy (m.in. dostawy wody, ścieków)

5.

Rabat pośredni (w tym przypadku sprzedawca wystawia tylko notę obciążeniową)

6.

Od 2022 r. ustrukturyzowane faktury korygujące

4.1.1. Rozliczenie faktur korygujących "in minus", gdy konieczne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających uzgodnienie i spełnienie warunków korekty

Gdy podatnik wystawił fakturę korygującą, której rozliczenie wymaga uzgodnienia warunków korekty i ich spełnienia, termin rozliczenia takiej faktury zależy od tego, kiedy podatnik uzyskał dokumentację potwierdzającą ten fakt.

Terminy rozliczenia faktury korygującej "in minus"

Termin uzyskania dokumentów potwierdzających uzgodnienie i spełnienie warunków korekty

Termin rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę

do końca okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura korygująca

za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą

po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura korygująca

za okres rozliczeniowy, w którym podatnik uzyskał tę dokumentację

Obecnie rozliczanie takich faktur jest ułatwione, gdyż znamy wytyczne MF, jaką dokumentację musimy zgromadzić, aby rozliczać korekty.

Przykłady wskazanej przez MF dokumentacji, jaką trzeba zgromadzić, aby dokonać korekty

Lp.

Przyczyna korekty

Wymagana dokumentacja według MF

1.

Sprzedawca udziela nabywcy rabatu do transakcji dokonanych w danym półroczu, pod warunkiem realizacji na rzecz nabywcy dostaw na ustaloną kwotę

umowa oraz

■ dowolne dokumenty potwierdzające realizację na rzecz nabywcy dostaw na ustaloną kwotę

2.

Zwrot części towarów przez nabywcę

dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu towarów

3.

Skonto

■ umowa regulująca warunki skonta lub ewentualnie faktura, na której wskazano warunki skonta, oraz

■ potwierdzenie otrzymania zapłaty w terminie określonym w warunkach skonta

4.

Zwrot zaliczki ze względu na niedokonanie dostawy w ustalonym terminie

zawarta umowa oraz dokument lub dokumenty (np. korespondencja) potwierdzające, że dostawa nie została zrealizowana w terminie

5.

Przyznanie rabatu ze wskazaniem okoliczności skutkujących podwyższeniem ceny

zawarta przez strony umowa

6.

Udzielenie opustu na podstawie porozumienia regulującego sposób przyznawania opustów

porozumienie regulujące sposób przyznawania opustów oraz przekazana nabywcy wiadomość

7.

Zawyżenie ceny

korespondencja mailowa między stronami

Opierając się na tych wytycznych, należy ustalić własne zasady ustalania i dokumentowania warunków korekty, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. Zasady te powinny zostać przedstawione także wszystkim zainteresowanym pracownikom, zwłaszcza tym, którzy zajmują się ewidencją podatku od towarów i usług oraz uzgodnieniami z klientami. Warto więc zadbać, aby te ustalenia były dość jednoznaczne i odpowiednio udokumentowane.

4.1.2. Rozliczenie faktur korygujących "in minus", gdy spełnienie dodatkowych warunków nie jest konieczne

Przepisy nadal nie określają, kiedy należy rozliczać faktury korygujące "in minus", w przypadku których uzyskanie dokumentacji potwierdzającej prawo do korekty nie jest konieczne. Zdaniem MF, co zostało potwierdzone w objaśnieniach podatkowych, takie faktury korygujące rozliczamy w miesiącu ich wystawienia.

Terminy rozliczenia faktury korygującej "in minus", gdy nie jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków

Lp.

Rodzaj faktury

Termin rozliczenia

1

2

3

1.

Faktury korygujące "in minus" dotyczące faktur dokumentujących eksport towarów i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Ważne!
Zdaniem MF prawo do korekty bez uzyskania dodatkowej dokumentacji przysługuje również, gdy naliczono błędnie VAT zamiast stawki 0%.

w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą

Korektę można jednak rozliczyć nie wcześniej niż w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

2.

Faktury korygujące "in minus" do faktur, na których nie była wykazana kwota VAT, np. faktury dokumentujące sprzedaż VAT marża, sprzedaż zwolnioną z VAT, sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem

w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą

3.

Faktury korygujące "in minus" do faktur dokumentujących dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą

4.

Faktury korygujące "in minus" do faktur dokumentujących sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 zał. nr 3 do ustawy

w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą

5.

Ustrukturyzowana faktura korygująca

w rozliczeniu za okres, kiedy została wystawiona

4.1.3. Faktury korygujące niewpływające na wysokość podatku

Natomiast faktury korygujące wpływające na treść ewidencji VAT lub przesłanego JPK_V7, które nie zmieniają wysokości podstawy opodatkowania ani kwoty podatku, rozliczamy w deklaracji za okres, kiedy powstała przyczyna korekty. Najczęściej będzie to deklaracja, w której rozliczono pierwotną fakturę.

Przykład
W lipcu 2021 r. podatnik wystawił fakturę, która została rozliczona w JPK_V7 za ten sam miesiąc. We wrześniu wystawił fakturę korygującą poprawiającą błędny NIP nabywcy. Faktura ta powinna być rozliczona w lipcu. Dlatego podatnik musi złożyć korektę JPK_V7.

4.2. Rozliczenie faktur korygujących "in plus" u sprzedawcy

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o VAT regulują zasady rozliczania faktur korygujących "in plus". Termin rozliczenia zależy od tego, kiedy powstała przyczyna wystawienia faktury korygującej.

Dlatego faktury korygujące "in plus" rozliczamy za okres, w którym:

1) wykazano pierwotną fakturę, gdy przyczyną wystawienia korekty był błąd istniejący w chwili wystawienia faktury pierwotnej,

2) powstała przyczyna wystawienia faktury korygującej, gdy jest to nowa okoliczność.

Podkreślić przy tym należy, że omawiany przepis nie uzależnia momentu korekty od "momentu wystawienia faktury korygującej", ale od momentu, w którym "powstała przyczyna korekty". Oba te zdarzenia są niezależne od siebie i mogą wystąpić w różnych okresach rozliczeniowych.

Powstaje pytanie, jaka okoliczność może być uznana za nową. Z Objaśnień podatkowych do SLIM VAT (z 23 kwietnia 2021 r.) wynika, że przesłankami, których zaistnienie spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w okresie ich wystąpienia (tj. na bieżąco), będzie np. wzrost wskaźnika inflacji w przypadku, jeżeli od niego uzależniono cenę, oraz wzrost kursu waluty obcej, na podstawie której kalkuluje się ostateczną kwotę zapłaty za świadczenie.

4.3. Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące

Zasady rozliczania faktur korygujących są inne dla faktur zmniejszających VAT niż dla faktur zwiększających VAT.

4.3.1. Rozliczenie faktur korygujących "in minus", dla których uregulowano zasady rozliczeń

W przypadku faktur korygujących "in minus" wymienionych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, z wykazanym podatkiem (zob. tabelę ), ustawodawca uregulował zasady ich rozliczeń również u nabywcy.

Rodzaje faktur korygujących "in minus", w przypadku których obowiązują specjalne zasady rozliczeń u nabywcy

Lp.

Faktury korygujące

1.

dokumentujące kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen

2.

dokumentujące wartość zwróconych towarów i opakowań

3.

dokumentujące zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło

4.

poprawiające pomyłki w kwocie podatku na fakturze, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna

Nabywca zmniejsza podatek naliczony nie w momencie otrzymania faktury korygującej, ale w momencie, gdy uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały spełnione. Może być zobowiązany do obniżenia VAT naliczonego, mimo że nie otrzyma faktury korygującej. Wtedy ewidencjonuje korektę na podstawie dokumentu wewnętrznego. Po otrzymaniu faktury korygującej nie musi dokonywać korekty.

Terminy rozliczenia faktury korygującej u nabywcy

Termin, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione

Termin obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę, gdy odliczył podatek z faktury pierwotnej

Termin obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę, gdy nie odliczył podatku z faktury pierwotnej

do końca okresu rozliczeniowego, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą

za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia

po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą

za okres rozliczeniowy, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia

Jednak zdaniem MF nabywca ma obowiązek dokonania korekty, gdy otrzyma fakturę korygującą mimo braku innej dokumentacji. W takim przypadku nie może powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji. Jest zatem obowiązany do skorygowania podatku naliczonego.

4.3.2. Rozliczenie faktur korygujących "in minus" za media

W przypadku korekty faktury dotyczącej transakcji określonych w art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o VAT, tj. nabycia energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy - także obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym nabywca może zapoznać się z wysokością obniżki, rozumianą zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT jako uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie (zazwyczaj dopiero w momencie otrzymania faktury korygującej). Stanowisko to potwierdził MF w objaśnieniach podatkowych.

4.3.3. Rozliczenie faktur korygujących "in plus"

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o VAT regulują zasady rozliczania faktur korygujących "in plus" przez sprzedawców. Nadal nie ma specjalnych regulacji dotyczących rozliczania faktur korygujących "in plus" u nabywcy.

Dlatego faktury korygujące "in plus" nabywca rozlicza jak normalne faktury, tj. za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy. Jeśli nie dokonał odliczenia za ten okres, może odliczyć VAT za trzy następne miesiące lub za dwa następne kwartały, gdy rozlicza się kwartalnie.

Ważne!
Faktury korygujące "in plus" nabywca rozlicza za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy.

4.3.4. Faktury korygujące, które nie wpływają na wysokość podatku

Faktury korygujące, które nie wpływają na wysokość odliczonego podatku, rozliczane są za okres powstania przyczyny korekty. Najczęściej oznacza to konieczność rozliczania tych faktur korygujących wstecznie.

Przykład
Nabywca odliczył VAT na podstawie faktury z błędną nazwą sprzedawcy. Wykazał ją również w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M za wrzesień 2021 r. Popełniony błąd sprzedawca zauważył w listopadzie 2021 r. i wystawił fakturę korygującą nazwę sprzedawcy wskazaną na fakturze pierwotnej. Nabywca powinien skorygować JPK_V7 za wrzesień.

4.3.5 Ustrukturyzowane faktury korygujące

Od 1 stycznia 2022 r. otrzymanie faktury korygującej będzie jednak decydowało o okresie dokonania zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę, jeżeli będzie to faktura korygująca w postaci faktury ustrukturyzowanej otrzymana przy użyciu KSeF (art. 86 ust. 19d ustawy o VAT).

4.4. Zmiany w zasadach wystawiania faktur korygujących

Od 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących zasad wystawiania faktur korygujących. Ograniczona zostanie liczba danych, które powinny zawierać faktury korygujące. W treści faktur korygujących nie trzeba już będzie wskazywać:

 1. wyrazów "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA",
 2. przyczyny korekty,
 3. daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Te dwa pierwsze elementy będzie można podawać w treści faktur korygujących fakultatywnie (art. 106j ust. 2a ustawy o VAT). To od sprzedawcy będzie zależało, czy zamieści te elementy. Dlatego będzie można nadal stosować dotychczasowe wzory faktur korygujących.

Uporządkowany został również przepis, który wymienia przypadki, kiedy należy wystawić fakturę korygującą. Nie zmieni to zasad wystawiania tych faktur.

Od 2022 r. zmiany dotyczą również wystawiania zbiorczych, uproszczonych faktur korygujących. Obecnie mogą być wystawiane tylko, jeżeli podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Po zmianie będzie możliwość wystawiania takich faktur korygujących również, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do części (dowolnej) dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Jednak uproszczone zbiorcze faktury korygujące dotyczące wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie będą mogły zawierać mniej danych niż standardowo. Nie będą musiały zawierać nazwy towarów i usługi. Gdy korekta nie będzie dotyczyła wszystkich dostaw, element ten będzie musiał się znaleźć.

Wystawianie faktur w 2022 roku - podsumowanie zmian

 1. W 2022 r. podatnicy mogą wybrać jedną z trzech metod fakturowania: faktury papierowe, "zwykłe" e-faktury, e-faktury ustrukturyzowane, wystawiane za pomocą KSeF.
 2. Faktury ustrukturyzowane będzie można wystawiać z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów, albo przy użyciu programów komercyjnych.
 3. Faktura ustrukturyzowana uznawana będzie za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF, a za otrzymaną w dniu przydzielenia jej w tym systemie numeru identyfikującego, jeżeli odbiorca wyrazi akceptację na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.
 4. Podatnik, rozliczając faktury korygujące "in minus", będzie mógł stosować już tylko nowe zasady rozliczeń. Kończy się okres przejściowy, podczas trwania którego podatnicy mogli stosować stare lub nowe zasady rozliczeń.
 5. Wydłużono termin, kiedy można wystawić fakturę przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości lub części zapłaty z 30 do 60 dni.

Podstawa prawna:

 • § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur - Dz.U. z 2021 r. poz. 1979.

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • księgowa
  2022-02-01 13:41:04
  faktur ustrukturyzowanych nikt nie chce. nie znam ani jednej firmy, która choćby je w ogóle rozważała. wciskają ludziom na siłę kolejne g... żeby mieć wgląd we wszystko i karać za najmniejszą bzdurę. już tak nie chwalcie tego kolejnego wkurzającego przepisu. jak zwykle po d... dostaniemy my czyli przedsiębiorcy i księgowi.
  1
 • seba
  2021-12-24 10:00:01
  Łoj to dużo będzie teraz tych korekt. Dużooooooo. No chyba, że wszyscy będą wystawiać faktury proforma żeby uzgodnić ich ostateczną treść a na sam koniec zostanie wysłana do ministerstwa.
  1
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

"Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.