| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Dane wystawcy faktury (podatnika VAT) przy najmie prywatnym lokali

Dane wystawcy faktury (podatnika VAT) przy najmie prywatnym lokali

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 20 października 2014 r., (ITPP3/443-426/14/AT) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie danych wystawcy na wystawianej fakturze.

Podatnik VAT wynajmuje prywatne mieszkania

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Zamierza zakupić do swojego prywatnego majątku kilka lokali mieszkalnych i czerpać dochody z ich wynajmu. Zakupione mieszkania będą stanowiły w 100% mój majątek prywatny. Przychody te zamierza dokumentować fakturą ze względu na to, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jednak w pozycji wystawcy faktury wpisze swoje imię i nazwisko oraz adres domowy, a nie dane dotyczące działalności. Podatnik powziął wątpliwość co do  prawidłowości umieszczania na fakturach ww. adresu, imienia i nazwiska.

Jaki adres na fakturze

Organ podatkowy wskazał, że art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie zawęża podawanych na fakturze adresów. Zatem zdaniem organu regulacja ta nie precyzuje czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też główne miejsce prowadzenia działalności - jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, że adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika. W przypadku osób fizycznych powinien organ podkreślił, że to być, co do zasady, adres zamieszkania.

Kalkulatory

Jednakże w sytuacji, gdy głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest miejsce jej zamieszkania, a jednocześnie to główne miejsce prowadzenia działalności zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, wówczas w fakturze może być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności w miejsce adresu miejsca zamieszkania podatnika. Organ podkreśli również, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawany jest tylko adres miejsca zamieszkania, nie oznacza, że adresem podatnika w rozumieniu art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest zawsze wyłącznie adres miejsca zamieszkania, a zatem tylko ten adres może być podawany przez podatnika na fakturze.

Należy zauważyć, że adres wskazany przez podatnika na zgłoszeniu VAT-R służy do identyfikacji podatnika we właściwym urzędzie skarbowym. Natomiast dane adresowe podatnika pochodzą przede wszystkim ze zgłoszenia w CEIDG. Organ zajął zatem na stanowisku, że nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.

Biorąc pod uwagę okoliczność, że numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu oraz jego adresu, który występuje w decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej należy stwierdzić, że na fakturach dotyczących sprzedaży powinien być co do zasady umieszczany adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Co do zasady dane zgłoszone w VAT-R

Reasumując należy stwierdzić, że podatnik powinien umieszczać na fakturach, które będą wystawiane w związku z czynnościami wynajmu mieszkań, dane adresowe zawarte w zgłoszeniu identyfikacyjnym VAT-R złożonym w urzędzie skarbowym.

Jednakże uwzględniając całokształt okoliczności sprawy w kontekście analizowanych norm prawnych stwierdzić należy, że nie będzie stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów i usług umieszczanie przez podatnika (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako podatnik podatku od towarów i usług, w tym działająca w związku z wynajmem w charakterze tego podatnika) na wystawianych przez Niego fakturach z tytułu wynajmu danych: imię, nazwisko i adres domowy, tj. danych dotyczących miejsca zamieszkania, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
Instytut Studiów Podatkowych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

PrawoSocjalne.pl

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »