Kategorie

Centralny Rejestr Faktur od 25 lutego 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Centralny Rejestr Faktur od 25 lutego 2018 roku
Centralny Rejestr Faktur od 25 lutego 2018 roku
fot. Fotolia
Centralny Rejestr Faktur będzie bazą budowaną w oparciu o JPK_VAT. W podstawowej wersji będziemy ją mieć już od 25 lutego 2018 r. Tego dnia po raz pierwszy 1,7 mln podatników VAT w Polsce wyśle nam swoje pliki JPK_VAT, będące informacją o wszystkich fakturach, które wystawili i otrzymali - powiedział Wojciech Śliż, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

INFORAKADEMIA poleca: Faktury VAT

Czym będzie Centralny Rejestr Faktur?

Wokół tego pojęcia narosło wiele mitów. Przyczyniły się do tego niezbyt precyzyjne komunikaty pojawiające się na ten temat w przestrzeni publicznej. W efekcie powstało przekonanie, że Centralny Rejestr Faktur będzie nowym rozwiązaniem, istniejącym niezależnie od JPK_VAT, polegającym na gromadzeniu danych z faktur w chmurze. Gdyby nie było innego wyjścia, to pewnie poszlibyśmy w tym kierunku, choć wydaje mi się, że wdrożenie CRF w takim kształcie byłoby zbyt dużą ingerencją w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy w Polsce 1,7 mln podatników VAT, z których każdy fakturuje w inny sposób, używa innych systemów księgowych, w inny sposób wysyła faktury. Musielibyśmy to wszystko przekreślić i zorganizować na nowo. Wdrożenie takiego mechanizmu wymagałoby olbrzymich nakładów infrastrukturalnych, czasu i mogłoby okazać się trudne w świetle przepisów europejskich. Na szczęście udało się znaleźć alternatywne rozwiązanie, nie tak spektakularne, ale lepsze – także z punktu widzenia przedsiębiorców.

Jakie zatem będzie to rozwiązanie?

CRF będzie bazą budowaną w oparciu o JPK_VAT. W podstawowej wersji będziemy ją mieć już od 25 lutego 2018 r. Tego dnia po raz pierwszy 1,7 mln podatników VAT w Polsce wyśle nam swoje pliki JPK_VAT, będące informacją o wszystkich fakturach, które wystawili i otrzymali. Te informacje trafią do centralnej bazy Ministerstwa Finansów, gdzie powstanie coś, co możemy nazwać Centralnym Rejestrem Faktur, czyli po prostu informacją o wszystkich fakturach. Będzie to dopiero wstępna wersja, którą z miesiąca na miesiąc będziemy uzupełniać. W drugiej kolejności planujemy uruchomienie kanału zwrotnej informacji dla podatników, a w dłuższej perspektywie będziemy rozważać możliwość skrócenia okresów, za jakie przesyłane będą pliki JPK_VAT. Do pełnej funkcjonalności CRF dojdziemy dopiero wtedy, gdy to zrealizujemy.

Co pan ma na myśli, mówiąc o kanale zwrotnej informacji dla podatników?

Reklama

Chcemy, żeby podatnik otrzymywał od nas informację zwrotną, że w złożonym przez niego pliku JPK_VAT są faktury zakupowe, które nie zostały zaraportowane przez inne podmioty (sprzedawców). Słowem, że nie mamy takich faktur sprzedażowych w centralnym repozytorium.

Chcemy bowiem, aby docelowo informacje z plików JPK_VAT nie trafiały wyłącznie do Ministerstwa Finansów, które będzie je wykorzystywało w celach kontrolnych, lecz także – zwrotnie – do podatników. Naszą intencją jest uruchomienie aparatu społecznej kontroli rozliczeń i danie podatnikom możliwości doprowadzenia ich do poprawności. Dziś informacja o rozbieżnościach w plikach JPK kontrahentów trafia wyłącznie do MF, które od razu uruchamia odpowiednie służby kontrolne. Natomiast podatnik nie otrzymuje pełnej informacji zwrotnej, że wśród faktur zakupowych, które zaraportował, są takie, których sprzedawca nam nie zgłosił.

– Jak to? Przecież już od ponad roku wysyłane są do podatników powiadomienia o niezgodnościach?

Myślimy właśnie o rozwinięciu i jeszcze lepszym wykorzystaniu tej funkcjonalności, którą zbudowaliśmy przez ostatni rok. Naszym zamiarem jest uruchomienie kanału automatycznej informacji zwrotnej. Dzięki temu podatnik będzie miał od razu możliwość skontaktowania się ze swoim kontrahentem i wyjaśnienia, dlaczego tamten nie przesłał w swoim pliku JPK_VAT informacji o wystawionej fakturze. Będzie miał też możliwość podjęcia decyzji, czy dalej chce mieć tę fakturę w swojej ewidencji VAT (w swoim JPK_VAT), czy chce ją z niego usunąć bez ingerencji władz skarbowych i bez wiążących się z tym ewentualnych negatywnych konsekwencji w postaci odsetek za zwłokę i sankcji karnych.

– Ile będzie miał na to czasu?

Myślimy o ustaleniu jakiegoś sensownego okresu, w którym tego typu korekty zrobione przez podatnika nie będą się wiązały z żadnymi negatywnymi konsekwencjami – i to zarówno w zakresie sankcji, jak i odsetek za zwłokę. Korekta nie będzie obowiązkowa, ale ten, kto jej nie dokona, będzie się musiał liczyć z interwencją urzędu skarbowego. To rozwiązanie korzystne dla podatników, ale i dla nas, bo pozwoli skierować kontrolę tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna, a nie tam, gdzie podatnik sam zareaguje.

Czy każdy, kto otrzyma informację zwrotną i samodzielnie skoryguje rozliczenie, uniknie odsetek za zwłokę i sankcji?

Zakładamy, że każdy. Ten, kto dobrowolnie dokona korekty, nie poniesie konsekwencji. Jednocześnie nie odliczy podatku z wątpliwej faktury, dzięki czemu aparat skarbowy zaoszczędzi czas i pieniądze na ewentualną kontrolę.

Kiedy to zacznie działać?

Najpierw chcemy nauczyć i przyzwyczaić wszystkich podatników do tego, żeby potrafili wysyłać miesięczny JPK_VAT. Kanał zwrotnej informacji ruszy dopiero wtedy, gdy ustabilizuje się proces wysyłania danych w pliku JPK_VAT. Myślę, że nastąpi to najwcześniej w styczniu 2019 r. Wtedy też chcielibyśmy zlikwidować obowiązek odrębnego składania deklaracji VAT. Skoro podatnicy i tak już będą nam wysyłać dane o swoich rozliczeniach VAT (w formacie JPK_VAT), to wystarczy tylko dopasować je z tymi, które są dziś w deklaracji.

Wspomniał pan o zamiarze skrócenia okresów przesyłania JPK_VAT? Jak często podatnicy mieliby go przesyłać?

Na pewno nie nastąpi to w najbliższej przyszłości. Jak już powiedziałem, najpierw musimy nauczyć i przyzwyczaić wszystkich podatników do tego, żeby prawidłowo raportowali miesięczny JPK_VAT. Na razie trudno jednoznacznie określić, jak często chcielibyśmy go otrzymywać. Portugalia doszła do terminów 3-dniowych. O tym, jaki termin przyjmiemy, zdecydują możliwości techniczne po stronie podatników. To na razie dalsze plany.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Polecamy: Biuletyn VAT

Po co wam skrócenie okresów raportowania?

Nie chcemy szybciej dostawać JPK_VAT tylko po to, żeby zwiększać nasze zdolności analityczne i utrudnić życie podatnikom, a po to, żeby im pomóc. Proszę zwrócić uwagę, że przyspieszenie raportowania ma nastąpić dopiero po wdrożeniu kanału zwrotnej informacji. Docelowo chodzi nam o to, żeby informacja o tym, że faktura nie została zaraportowana przez sprzedawcę, trafiła do nabywcy, zanim zdecyduje się za nią zapłacić. W takiej sytuacji będzie on mógł wstrzymać płatność do czasu ujawnienia przez sprzedawcę faktury w CRF. Da to przedsiębiorcy kolejne, po mechanizmie podzielonej płatności (split payment), narzędzie umożliwiające uniknięcie odpowiedzialności za niezapłacony przez kontrahenta podatek VAT. Tym razem będzie to narzędzie chroniące przedsiębiorcę przed szkodą w wymiarze czysto finansowym. Oczywiście informacja o tym, że faktura nie została zaraportowana przez kontrahenta, będzie też trafiała do MF i umożliwiała nam różne działania, w tym również z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR). System ten pozwoli nam blokować środki na rachunkach bankowych. W naszej ocenie atrakcyjność działalności przestępczej znacząco spadnie, gdy przestępca nie będzie wiedział, czy zdoła uciec z pieniędzmi czy nie.

Jeśli JPK_VAT miałyby spływać np. co trzy dni, to czy co trzy dni każdy przedsiębiorca będzie musiał usiąść do komputera i wysyłać w pliku JPK swoje dane z ewidencji VAT?

Zakładamy, że już od 2018 r. funkcjonalność związaną z wysyłaniem JPK_VAT będą miały wszystkie narzędzia informatyczne, z których będą korzystać przedsiębiorcy dla celów rozliczeń VAT. Może ona być zautomatyzowana. W takiej sytuacji wysłanie pliku JPK_VAT częściej niż raz w miesiącu nie powinno stanowić obciążenia dla przedsiębiorcy. Jak już jednak wspominałem, przyśpieszanie składania JPK_VAT to plan na dalszą przyszłość.


A czy poradzicie sobie z analizą tak dużej liczby danych i zdołacie zapewnić ich bezpieczeństwo? Dziś JPK_VAT składa 100 tys. podatników. 25 lutego zrobi tak dodatkowo 1,6 mln osób.

Z technicznego punktu widzenia wzrost ilości informacji, które będziemy otrzymywali, nie jest żadnym problemem. Rzeczywiście liczby wyglądają groźnie, ale proszę zauważyć, że duże podmioty objęte już obowiązkiem przesyłania JPK_VAT potrafią wysyłać nam w jednym pliku kilkadziesiąt tysięcy faktur. Mikroprzedsiębiorcy będą natomiast wysyłali pliki, w których będzie ich np. pięć. Przyrost nie będzie więc tak duży, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Przed nami stoi znacznie istotniejsze wyzwanie, polegające na tym, że te 1,6 mln podatników musi nie tylko mieć narzędzia, ale i nauczyć się ten obowiązek realizować.

Czy w zamian podatnicy coś dostaną?

Reklama

Oczywiście. Obowiązkowe wysyłanie plików JPK_VAT to dla przedsiębiorców benefit w postaci mniejszej liczby ogólnych kontroli rozliczeń VAT. W znacznym zakresie będą one po prostu zbędne. Kontrole będą mogły być kierowane tam, gdzie rzeczywiście występują nieprawidłowości. Cały czas pracujemy nad tym, żeby przeciętny mikroprzedsiębiorca, zwłaszcza ten, który dopiero rozpoczyna prowadzenie firmy, nie musiał ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. Dotychczas MF zapewniło aplikację umożliwiającą wysyłanie plików JPK_VAT, ale wiemy, że to za mało. Uznaliśmy, że powinniśmy też zapewnić darmowe narzędzie, które pozwoli na sporządzanie ewidencji VAT w formie elektronicznej i zaciąganie z niej danych do plików JPK_VAT. Taka aplikacja powinna być dostępna nieodpłatnie już w styczniu 2018 r. Na marginesie przypomnę, że od 1 stycznia 2018 r. ewidencje VAT będą mogły być prowadzone wyłącznie elektronicznie. Podobnie tylko elektronicznie będzie można przesyłać deklaracje VAT.

Niezależnie od tego podjęliśmy rozmowy z producentami oprogramowania w Polsce. Jesteśmy już po wstępnym etapie konsultacji. Zmierzamy do tego, żeby udostępnić mikroprzedsiębiorcom możliwość nieodpłatnego korzystania – oczywiście w pewnym zakresie, dla określonej liczby faktur – z funkcjonujących już na rynku rozwiązań informatycznych. Odzew ze strony producentów oprogramowania jest w tym zakresie bardzo pozytywny. Informacje o tym powinny znaleźć się wkrótce na stronie internetowej MF. ⒸⓅ

Rozmawiała Patrycja Dudek

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.