reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Zasady wystawiania i akceptacji noty korygującej

Zasady wystawiania i akceptacji noty korygującej

W celu korekty niektórych danych zawartych na fakturze ustawodawca dopuszcza możliwość wystawiania noty korygującej. Kiedy można wystawić notę korygującą i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby nota była formalnie skuteczna?

Kiedy można zastosować notę korygującą?

Korekta danych wskazanych na fakturze odbywa się przede wszytki poprzez wystawienie faktury korygującej przez (lub w imieniu) podatnika, który dokonał dostawy towaru lub wykonał usługę. Wskazuje na to zapis zawarty w art. 106j ustawy o VAT.

Przy czym, ustawodawca wprowadził również możliwość skorygowania we własnym imieniu pomyłek wynikających z faktury także przez nabywcę towaru lub usługi. W tym celu nabywca uprawniony jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą.

Nota korygująca pozwala zatem przenieść inicjatywę związaną z korektą danych wynikających z faktury z jej wystawcy na odbiorcę.

Przepisy określają jakie elementy powinna zawierać nota, i tak, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z ustawy o VAT nota korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”,

2) numer kolejny i datę jej wystawienia,

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Przyjmuje się, że za pomocą not korygujących można dokonywać korekt tzw. błędów mniejszej wagi. Z możliwości dokonania korekty faktury poprzez wystawienie noty korygującej został bowiem wyłączony zakres pomyłek w danych przewidzianych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, czyli w szczególności kwoty i stawki VAT, wartości sprzedaży brutto/netto.

W związku z tym korekta dokonywana za pośrednictwem noty korygującej jest dopuszczalna w odniesieniu do pomyłek dotyczących m.in. nazwy, NIP, adresu nabywcy lub sprzedawcy, czy też oznaczenia towaru lub usługi. Nota wystawiana jest więc tylko w przypadku błędów formalnych. Oznacza to, że w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą.

Znajduje to potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo, nota korygująca może zostać wystawiona w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru, co potwierdza stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.687.2017.1.WN, w której organ podatkowy wskazał, że „skoro na otrzymanych fakturach widnieją prawidłowe (poza numerem NIP) dane faktycznego nabywcy i dane te umożliwiają jego właściwą identyfikację, a w fakturach błędnie wskazano jedynie NIP Wnioskodawcy, to w tym przypadku dopuszczalne jest skorygowanie takiej wadliwości faktur za pomocą not korygujących”.

Natomiast w zakresie korygowania błędów notą korygującą w nazwy nabywcy lub sprzedawcy oraz oznaczenia towaru lub usługi wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2015 r., nr IPPP2/4512-187/15-4/MAO, stwierdzając, że „w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że poprzez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę”.

Kiedy nie można wystawić noty korygującej?

Których błędów nie można korygować za pomocą noty? Otóż noty korygującej nie można wystawić w przypadku pomyłek faktury określających:

- miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

- kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

- stawkę podatku;

- sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

- kwotę należności ogółem.

W przypadku pomyłek w powyższych danych, istnieje więc obowiązek wystawienia faktury korygującej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama