reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > JPK_VAT > Konsekwencje błędów oraz braku złożenia JPK_V7

Konsekwencje błędów oraz braku złożenia JPK_V7

Wraz z nowymi przepisami regulującymi konieczność składania przez przedsiębiorców nowej deklaracji JPK_V7 pojawiły się paragrafy nakładające na przedsiębiorców kary i sankcje za przewidziane w ustawie uchybienia, błędy lub brak terminowości w składaniu jednolitego pliku kontrolnego w nowej strukturze. W razie wykazania przez urząd skarbowy błędu podatnika uniemożliwiającego weryfikację prawidłowości wykazanych w pliku transakcji grozi mu kara grzywny równa 500 zł za każdy taki błąd, a w przypadku nieterminowości, czy braku złożenia deklaracji, podatnikowi może grozić odpowiedzialność karna skarbowa.

Nowa struktura JPK

Obowiązująca od października 2020 roku nowa deklaracja JPK_V7 została wprowadzona w drodze nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zastępując dotychczasowo obowiązujący plik JPK_VAT oraz deklarację VAT-7. Nowa deklaracja składa się zatem z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej i zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres, część deklaracyjną VAT oraz dodatkowe dane i oznaczenia potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego ma oznaczenie „M” dla deklaracji składanych miesięcznie lub „K” dla składanych kwartalnie.

Oznaczenia w JPK_V7

JPK_V7 zawierać musi w strukturze szereg szczegółowych oznaczeń przypisanych konkretnym typom transakcji:

 • „I_42” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • „I_63” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • „B_SPV” – dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
 • „B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
 • „B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT,
 • „TT_WNT” – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
 • „TT_D” – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
 • „MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
 • „MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
 • „SW” – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy,
 • „EE” – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy,
 • „TP” – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy,
 • „RO” – Raport fiskalny,
 • „WEW” – dokument wewnętrzny opodatkowania,
 • „FP” – faktury do paragonu,
 • „MPP” – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Kody GTU w JPK_V7

Kody towarów i usług konieczne do zawarcia w nowej strukturze jednolitego pliku kontrolnego:

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05 – Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Sankcje i kary przewidziane w ustawie

Wszelkie błędy wykazane w przesłanym przez podatnika pliku JPK_V7 będą możliwe do skorygowania przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od momentu przekazania mu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w deklaracji. Podatnik może przesłać we wskazanym terminie korektę ewidencji lub wyjaśnienie wykazujące brak uchybień nie ponosząc żadnych konsekwencji. Jeżeli podatnik nie prześle w wyznaczonym terminie korekty deklaracji lub wyjaśnienia wykazującego brak uchybień, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 500 złotych za każdy wykazany w deklaracji błąd, którą należy uiścić w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą za wyżej opisany czyn odpowiadają odpowiedzialnością karną skarbową.

Za przesłanie deklaracji niezgodnej z nowym schematem, wadliwej lub nierzetelnej podatnikowi grozi kara określana kwotowo mandatem karnym. Wysokość takiego mandatu może wynosić maksymalnie dwukrotność płacy minimalnej w danym roku (czyli 5200 złotych w 2020 roku (minimalne wynagrodzenie w 2020 r. wynosi 2.600 zł)). W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych, co oznacza postępowanie sądowe. Sąd może nałożyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za wykroczenie skarbowe popełnione w bieżącym roku grozi zatem  od 260 zł do 52.000 zł.

Sankcji skarbowych można uniknąć zawiadomieniem o popełnieniu czynu zabronionego, wyjaśniając okoliczności sprawy, jest to tzw. czynny żal. Jest on natomiast bezskuteczny w przypadku, gdy rozpoczęto już czynności służbowe zmierzające do ujawnienia czynu zabronionego lub gdy organ miał już udokumentowaną informację o popełnieniu przestępstwa, lub wykroczenia skarbowego.

Szymon Kwasigroch
Systim.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Systim

Księgowość przez Internet – online

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Konsekwencje błędów oraz braku złożenia JPK_V7
Konsekwencje błędów oraz braku złożenia JPK_V7

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama