reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Jak ustalić moment ewidencji usługi za pomocą kasy fiskalnej

Jak ustalić moment ewidencji usługi za pomocą kasy fiskalnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązani są prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podmioty te niejednokrotnie mają jednakże wątpliwość w jakim dokładnie terminie winni ww. ewidencji dokonać.

Zobrazujmy tę kwestię na przykładzie.

Pan Jan Kowalski (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podatnik VAT) zajmuje się organizacją wesel. Podatnik dokonał sprzedaży usługi organizacji wesela, które zakończyło się w dniu 30.05.2009 r. Przed przystąpieniem do prac otrzymał zaliczkę, której wpłatę zaewidencjonował przy pomocy kasy rejestrującej. Finansowe rozliczenie końcowe transakcji nastąpiło w dniu 02.06.2009 r. I tu powstało pytanie, kiedy powinien zaewidencjonować rozliczenie końcowe wspomnianej transakcji.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania z każdej sprzedaży wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Ponadto zgodnie z pkt 2 powyżej przytoczonego przepisu, podatnik ma obowiązek sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień.

Definicja sprzedaży zawarta jest w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT i zgodnie z nią sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z kolei art. 19 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

Należy zatem zauważyć, iż przepisy prawa podatkowego nie określają szczegółowo momentu, w którym dana transakcja powinna być zarejestrowana za pomocą kasy rejestrującej. Jednakże z uwagi na fakt, iż przedmiotem ewidencji jest kwota obrotu i podatku należnego, oraz że na podatniku ciąży obowiązek ewidencji każdej dokonanej sprzedaży i uwzględnienie jej w fiskalnym raporcie dobowym, moment rejestracji powinien nastąpić niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży, czyli wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Podobne stanowisko odnaleźć można m.in. w postanowieniu Naczelnika III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 20 lipca 2005 r. (sygn 1473/WV/443/172/113/2005/GW), gdzie wskazano, iż: „W świetle powyższego, każda dokonana przez Podatnika (...) sprzedaż podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwilą jej zaistnienia, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego”.

W tym miejscu nadmienić trzeba, że jeżeli przedmiotem umowy, jaką Pan Jan Kowalski zawarł z nabywcą usługi, była „organizacja wesela” to usługa ta może stanowić  w świetle klasyfikacji PKWiU:

- usługę rozrywkową, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKWiU 92.72.12-00) albo
- usługę gastronomiczną w restauracji (PKWiU 55.30.11 – vide: postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 6 lutego 2006 r., znak: US.IX/443-69/HM/05).

Polecamy: serwis Koszty

Dla tego typu usług obowiązek podatkowy z tytułu ich wykonania powstanie według wspomnianego już art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą wykonania usługi (oczywiście powyższe nie dotyczy płatności zaliczkowych na poczet wykonania usługi organizacji wesele, gdzie obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo w chwili otrzymania należności).

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Oznacza to w konsekwencji, że Pan Jan powinien zaewidencjonować sprzedaż dotyczącą rozliczenia końcowego za wykonanie ww. usługi organizacji wesela w dniu jej wykonania tj. 30.05.2009 r. Zastrzec w tym miejscu należy, iż wskazane powyżej klasyfikacje statystyczne usługi organizacji wesela nie przesądzają o ostatecznym symbolu PKWiU dla świadczonej przez spółkę usługi. Ustalenie tej kwestii wykracza poza zakres prawa podatkowego (jest to zagadnienie z zakresu statystyki publicznej) i w myśl przepisów ustawy o VAT ciąży de facto na świadczeniodawcy (tutaj na Panu Janie).

W analizowanej sytuacji, wskazanej powyżej daty ewidencji na kasie rejestrującej nie zmieniłby również fakt ewentualnego udokumentowania świadczonej usługi (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności) za pomocą faktury VAT. Wystawienie faktury w ww. przypadku nie modyfikuje bowiem ani momentu powstania obowiązku podatkowego, ani daty wykonania usługi (sprzedaży).

Jednocześnie należy wskazać, iż celem uniknięcia w przyszłości konieczności ewidencjonowania obrotu w dniu wolnym od pracy (np. w niedzielę) spółka powinna w zawieranych umowach dotyczących organizacji wesela określić moment, który strony umowy uznają za jej wykonanie – np. odbiór sali balowej potwierdzony odpowiednim protokołem, co nastąpić może w pierwszym lub drugim dniu roboczym następującym po weselu.

Pan Jan Kowalski powinien był zaewidencjonować usługę organizacji wesela za pomocą kasy fiskalnej w dniu, w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku VAT, a więc w dniu 30 maja 2009 r. (dzień wykonania usługi).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama