Kategorie

Protokół zwrotu towaru a kasa fiskalna - czy trzeba wskazać dane nabywcy

Protokół zwrotu towaru a kasa fiskalna - czy trzeba wskazać dane nabywcy
Protokół zwrotu towaru. Czy zwrot towaru, którego sprzedaż wcześniej została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, powinien być udokumentowany protokołem zwrotu z danymi nabywcy? Klienci nie chcą podawać tych danych.

Protokół zwrotu towaru wyjątkowo może nie zawierać danych nabywcy oraz jego podpisu, ale pod warunkiem, że sprzedawca będzie dysponował inną dokumentacją, która jednoznacznie potwierdza fakt zwrotu towaru przez tego nabywcę. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zwrot towaru a kasa fiskalna

W obrocie gospodarczym często dochodzi do zwrotu towaru, którego wcześniejsza sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Według art. 29a ust. 10 ustawy o VAT taki zwrot stanowi przesłankę obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Kiedy wystąpi obowiązek prowadzenia ewidencji zwrotu towarów

Reklama

Ponieważ zwrot towarów nie podlega ponownej rejestracji na kasie fiskalnej, więc podstawą korekty VAT jest prowadzona dla tych celów ewidencja zwrotu towarów. Szczegółowe elementy tej ewidencji zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej jako "rozporządzenie").

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji. Ustawodawca określił, co powinna zawierać taka ewidencja.

Elementy, które powinna zawierać ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji

Lp.

Ewidencja powinna zawierać:

datę sprzedaży

nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy

termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi

wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru bądź usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży

zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży

dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży

protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę

Na podstawie ewidencji zawierającej wymagane elementy podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania VAT o wartość zwróconego towaru. Jednym z warunków dokonania korekty obrotu z tytułu zwrotu towaru (oprócz odpowiednich zapisów i dołączenia dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży) jest sporządzenie protokołu na tę okoliczność.

Jakie elementy powinien zawierać protokół przyjęcia zwrotu towarów?

Przepisy ustawy o VAT ani akty wykonawcze nie wskazują na elementy, które powinny się znaleźć w protokole zwrotu towaru. Ma on jednak szczególną moc dowodową. Jak podkreślają ograny podatkowe, sporządzenie protokołu przyjęcia zwrotu towaru (który co do zasady powinien być podpisany przez nabywcę i sprzedawcę) ma na celu udowodnienie, że towar został faktycznie zwrócony przez konkretnego klienta i przyjęty przez sprzedawcę (por. interpretację indywidualną z 27 stycznia 2017 r., sygn. 3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR). Wobec tego protokół powinien obligatoryjnie zawierać dane, które jednoznacznie potwierdzą tę okoliczność. Zdaniem autora do takich danych należą przede wszystkim:

 1. dane stron transakcji, tj. nabywcy i sprzedawcy wraz z ich podpisami,
 2. oznaczenie zwracanego towaru (np. nazwa, numer ewidencyjny),
 3. numer paragonu dokumentującego sprzedaż zwracanego towaru,
 4. sposób zwrotu oraz przyczyna,
 5. potwierdzenie odebrania zwracanego towaru przez sprzedawcę lub osoby działającej w jego imieniu.

Zawarcie tych informacji skutecznie ograniczy ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe mocy dowodowej protokołu, a w konsekwencji obniżenia podstawy opodatkowania VAT przez sprzedawcę.

Dane nabywcy i sprzedawcy wraz z ich podpisami na protokole zwrotu

Reklama

Jak już wskazano, protokół przyjęcia zwrotu towaru (jako element prowadzonej dokumentacji) potwierdza zwrot określonego towaru przez zindywidualizowanego klienta oraz przyjęcie go przez sprzedawcę. Z tego względu zasadniczo powinien zawierać wszystkie wskazane elementy, w tym m.in. dane stron transakcji.

Jednak w pewnych okolicznościach możliwa będzie korekta podstawy opodatkowania VAT, mimo że protokół nie będzie zawierał danych nabywcy oraz jego podpisu. Pośrednio wynika to m.in. z interpretacji z 14 maja 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-92/15-4/BM), w której organ wskazał, że:

Obniżenie podstawy opodatkowania możliwe będzie, w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę dokumentacji, z której będzie wynikał zwrot towaru przez określonego klienta, wartość zwróconego towaru oraz zwrot klientowi uiszczonej przez niego należności za towar.

Zdaniem autora można więc uznać, że organy dopuszczają możliwość korekty VAT w oparciu o dokumentację inną niż protokół zwrotu towaru, pod warunkiem że zawiera ona dane jednoznacznie potwierdzające fakt dokonania zwrotu towaru przez konkretnego klienta. Przykładem takiej dokumentacji mogą być m.in. informacje z systemu bankowego zawierające dane nabywcy, oświadczenie nabywcy z jego danymi o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub inny dokument pozwalający precyzyjnie zweryfikować fakt zwrotu towaru przez konkretnego nabywcę (por. wyrok NSA z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1511/14).

Co prawda cytowana interpretacja dotyczy obniżenia podstawy opodatkowania VAT, gdy posiadany przez sprzedawcę protokół nie zawiera podpisu nabywcy, jednak wskazane podejście może znaleźć zastosowanie również do braku danych nabywcy na protokole zwrotu. Wynika to z faktu, że paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż na rzecz osoby fizycznej potwierdza jedynie wydanie towaru i otrzymanie zapłaty. Nie zawiera natomiast danych nabywcy, wobec czego nieuzasadnione jest również podawanie tych informacji przy zwrocie towaru. Znajduje to oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Krakowie w wyroku z 3 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 195/14) podobnie stwierdził, że:

Przy sprzedaży, w której zapłacono gotówką nie są znane i nigdy nie będą znane dane nabywcy (teoretycznie można bowiem ustalić jedynie po danych numerycznych karty płatniczej, kto faktycznie zapłacił za towar). Powyższe wynika z istoty rozliczeń w podatku od towarów i usług - dane nabywcy nie są istotne, bo nie odlicza on podatku związanego z nabyciem. Paragon (fiskalny) nie zawiera więc jakichkolwiek danych nabywcy - nie jest też wymagany, na co słusznie zwróciła uwagę skarżąca, przy zwrotach towarów w sprzedaży konsumenckiej - organ również tej okoliczności nie kwestionował w stosownej interpretacji.

Mając więc na uwadze stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, zdaniem autora istnieją argumenty przemawiające za obniżeniem podstawy opodatkowania VAT w sytuacji, gdy protokół zwrotu towaru nie zawiera danych nabywcy ani jego podpisu. Niemniej jednak będzie to możliwe pod warunkiem, że sprzedawca będzie dysponował inną dokumentacją, która będzie jednoznacznie potwierdzała fakt zwrotu towaru przez konkretnego klienta.

Podstawa prawna:

 • art. 29 ust. 4, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

 • § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. z 2019 r. poz. 816; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 732

Powołane interpretacje indywidualne:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2017 r. (sygn. 3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR)

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-92/15-4/BM)

Powołane orzeczenia sądów:

 • wyrok WSA w Krakowie z 3 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 195/14);

 • wyrok NSA z 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 1511/14)

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 maja 2021
  Zakres dat:

  Termin ważności banderol na wyroby spirytusowe przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

  Akcyza na wyroby spirytusowe. Ustawodawca przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - kto zyska, a kto straci? Celem zmian podatkowych w Polskim Ładzie jest wyrównanie szans na dobre życie między najwięcej i najmniej zarabiającymi - deklarowali 17 maja 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński i przedstawiciele Ministerstwa Finansów na spotkaniu prasowym. Kto zapłaci w 2022 roku mniejszy PIT, a kto większy?

  "Ulga dla klasy średniej" - niższy PIT dla zarabiających do 11 tys. zł miesięcznie

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Specjalny algorytm obliczy wysokość odpisu, czyli ulgi podatkowej, z której będzie mogła skorzystać klasa średnia; dzięki temu ci, którzy mogliby stracić na zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie, nie stracą - poinformowali 17 maja 2021 r. przedstawiciele resortu finansów. Wiceminister Jan Sarnowski powiedział, że celem "ulgi dla klasy średniej" jest to, aby całościowy prezentowany pakiet zmian nie prowadził do tego, że jakikolwiek pracownik zarabiający do 11 tys. zł miesięcznie musiałby dopłacić przynajmniej złotówkę.

  Polski Ład, czyli wyższe podatki dla przedsiębiorców

  Polski Ład a podatki przedsiębiorców. Zjednoczona Prawica przedstawiła Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Lokaty a obligacje - opłacalność

  Lokaty a obligacje - opłacalność. Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tysięcy trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 złote. Obligacje skarbowe wygrywają z lokatami tym, że łatwo je kupić, a w regulaminach próżno szukać gwiazdek. Niekoniecznie jednak udaje się dzięki nim zachować siłę nabywczą oszczędności. Zwłaszcza przy coraz szybszej inflacji.

  Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

  Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

  Polski Ład. Jakie zmiany dla przedsiębiorcy?

  Polski Ład a przedsiębiorcy. Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia.

  Podatkowy Polski Ład. Jak wpłynie na wynagrodzenie?

  Polski Ład został zaprezentowany 15 maja. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, zwłaszcza w PIT. Czy wprowadzone będą też zmiany w innych podatkach? Jak wpłyną na wynagrodzenie? Komentuje ekspert Grant Thornton.

  Polski Ład - zmiany w PIT i brak odliczenia składki zdrowotnej

  Polski Ład - zmiany w PIT. Polski Ład premiuje najmniej zarabiających, lepiej zarabiający będą szukać optymalizacji - ocenił ekspert podatkowy Marek Kolibski z kancelarii KNDP. Dodał, że naliczanie składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia jej od podatku to podwójne uderzenie w polskich przedsiębiorców.

  10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku a szara strefa

  Polski Ład - kwota wolna od podatku. 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku pomoże w walce z szarą strefą - komentuje rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo

  Polski Ład: gospodarka, biznes, budownictwo. Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

  Nowe ulgi podatkowe dla firm - plany MF

  Nowe ulgi podatkowe dla firm. Ministerstwo Finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację - informuje PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że MŚP dostaną ulgę dotyczącą wejście na giełdę.

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u

  Polski Ład. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u. Oddzielenie składek zdrowotnych od PIT-u to najważniejszy podatkowy element Polskiego Ładu - uważa dyrektor Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr Michał Myck. Jego zdaniem ciekawym rozwiązaniem jest zwolnienie z podatku dochodów z pracy uzyskiwanych przez osoby w wieku emerytalnym.

  Polski Ład. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 110 zł za ha

  Polski Ład - zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwiększenie stawki dopłat do paliwa rolniczego ze 100 do 110 zł za ha; przygotowanie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym; mniejsza biurokracja i większa możliwość prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. takie rozwiązania przygotowano w "Polskim Ładzie" dla rolników.

  Prawo celne - zmiany od 1 czerwca 2021

  Prawo celne. W Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

  Mariański: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jak najbardziej zasadne

  Kwota wolna od podatku. Zaprezentowany 15 maja w Polskim Ładzie program podatkowy zakładający poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych należy ocenić pozytywnie, a podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł jest jak najbardziej zasadne - uważa przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański.

  Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

  Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Polski Ład: emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku

  Polski Ład a emerytury. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł – przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł

  Polski Ład. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł. Polski Ład zakłada również podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. Jakie jeszcze zmiany podatkowe przewiduje Polski Ład?

  Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

  Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

  Prezentacja Polskiego Ładu [spot]

  Nowy Polski Ład. W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program ugrupowania na okres pocovidowy. [Spot zapowiadający Polski Ład]

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy - interpretacja ogólna

  Wymiana udziałów lub akcji a podatek dochodowy. 7 maja 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Przyjęta przez Ministra wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy. Publikujemy pełną treść tej interpretacji.

  Jak chronić dane firmy na pendrive'ach (przenośnych pamięciach USB)?

  Ochrona danych. Po 25 latach od premiery oficjalnej specyfikacji USB 1.0, USB pozostaje kamieniem węgielnym w kategorii interfejsu sprzętu komputerowego – poczynając od serwerów, a kończąc na smartfonach. Przenośne pamięci USB zyskały ogromną popularność dzięki prostocie rozwiązania typu plug-and-play. Ta wygoda wiąże się z pewnym kompromisem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Zabezpieczenia mogą przybrać różne formy: od wykorzystania gotowych do użycia urządzeń szyfrowanych sprzętowo, po bardziej rozbudowane i dopasowane do konkretnej firmy rozwiązania. Jak skutecznie zapewnić ochronę?

  Czy kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego jest kosztem?

  Kara umowna wypłacona przez dłużnika solidarnego stanowi jego koszt uzyskania przychodu. Przedsiębiorca wygrał w NSA spór z fiskusem w tej sprawie.

  Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

  Korekta JPK_V7. Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.