Kategorie

Protokół zwrotu towaru a kasa fiskalna - czy trzeba wskazać dane nabywcy

Protokół zwrotu towaru a kasa fiskalna - czy trzeba wskazać dane nabywcy
Protokół zwrotu towaru a kasa fiskalna - czy trzeba wskazać dane nabywcy
Protokół zwrotu towaru. Czy zwrot towaru, którego sprzedaż wcześniej została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, powinien być udokumentowany protokołem zwrotu z danymi nabywcy? Klienci nie chcą podawać tych danych.

Protokół zwrotu towaru wyjątkowo może nie zawierać danych nabywcy oraz jego podpisu, ale pod warunkiem, że sprzedawca będzie dysponował inną dokumentacją, która jednoznacznie potwierdza fakt zwrotu towaru przez tego nabywcę. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zwrot towaru a kasa fiskalna

W obrocie gospodarczym często dochodzi do zwrotu towaru, którego wcześniejsza sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Według art. 29a ust. 10 ustawy o VAT taki zwrot stanowi przesłankę obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Kiedy wystąpi obowiązek prowadzenia ewidencji zwrotu towarów

Ponieważ zwrot towarów nie podlega ponownej rejestracji na kasie fiskalnej, więc podstawą korekty VAT jest prowadzona dla tych celów ewidencja zwrotu towarów. Szczegółowe elementy tej ewidencji zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej jako "rozporządzenie").

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji. Ustawodawca określił, co powinna zawierać taka ewidencja.

Elementy, które powinna zawierać ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji

Lp.

Ewidencja powinna zawierać:

datę sprzedaży

nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy

termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi

wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru bądź usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży

zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży

dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży

protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę

Na podstawie ewidencji zawierającej wymagane elementy podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania VAT o wartość zwróconego towaru. Jednym z warunków dokonania korekty obrotu z tytułu zwrotu towaru (oprócz odpowiednich zapisów i dołączenia dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży) jest sporządzenie protokołu na tę okoliczność.

Jakie elementy powinien zawierać protokół przyjęcia zwrotu towarów?

Przepisy ustawy o VAT ani akty wykonawcze nie wskazują na elementy, które powinny się znaleźć w protokole zwrotu towaru. Ma on jednak szczególną moc dowodową. Jak podkreślają ograny podatkowe, sporządzenie protokołu przyjęcia zwrotu towaru (który co do zasady powinien być podpisany przez nabywcę i sprzedawcę) ma na celu udowodnienie, że towar został faktycznie zwrócony przez konkretnego klienta i przyjęty przez sprzedawcę (por. interpretację indywidualną z 27 stycznia 2017 r., sygn. 3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR). Wobec tego protokół powinien obligatoryjnie zawierać dane, które jednoznacznie potwierdzą tę okoliczność. Zdaniem autora do takich danych należą przede wszystkim:

 1. dane stron transakcji, tj. nabywcy i sprzedawcy wraz z ich podpisami,
 2. oznaczenie zwracanego towaru (np. nazwa, numer ewidencyjny),
 3. numer paragonu dokumentującego sprzedaż zwracanego towaru,
 4. sposób zwrotu oraz przyczyna,
 5. potwierdzenie odebrania zwracanego towaru przez sprzedawcę lub osoby działającej w jego imieniu.

Zawarcie tych informacji skutecznie ograniczy ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe mocy dowodowej protokołu, a w konsekwencji obniżenia podstawy opodatkowania VAT przez sprzedawcę.

Dane nabywcy i sprzedawcy wraz z ich podpisami na protokole zwrotu

Jak już wskazano, protokół przyjęcia zwrotu towaru (jako element prowadzonej dokumentacji) potwierdza zwrot określonego towaru przez zindywidualizowanego klienta oraz przyjęcie go przez sprzedawcę. Z tego względu zasadniczo powinien zawierać wszystkie wskazane elementy, w tym m.in. dane stron transakcji.

Jednak w pewnych okolicznościach możliwa będzie korekta podstawy opodatkowania VAT, mimo że protokół nie będzie zawierał danych nabywcy oraz jego podpisu. Pośrednio wynika to m.in. z interpretacji z 14 maja 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-92/15-4/BM), w której organ wskazał, że:

Obniżenie podstawy opodatkowania możliwe będzie, w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę dokumentacji, z której będzie wynikał zwrot towaru przez określonego klienta, wartość zwróconego towaru oraz zwrot klientowi uiszczonej przez niego należności za towar.

Zdaniem autora można więc uznać, że organy dopuszczają możliwość korekty VAT w oparciu o dokumentację inną niż protokół zwrotu towaru, pod warunkiem że zawiera ona dane jednoznacznie potwierdzające fakt dokonania zwrotu towaru przez konkretnego klienta. Przykładem takiej dokumentacji mogą być m.in. informacje z systemu bankowego zawierające dane nabywcy, oświadczenie nabywcy z jego danymi o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub inny dokument pozwalający precyzyjnie zweryfikować fakt zwrotu towaru przez konkretnego nabywcę (por. wyrok NSA z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1511/14).

Co prawda cytowana interpretacja dotyczy obniżenia podstawy opodatkowania VAT, gdy posiadany przez sprzedawcę protokół nie zawiera podpisu nabywcy, jednak wskazane podejście może znaleźć zastosowanie również do braku danych nabywcy na protokole zwrotu. Wynika to z faktu, że paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż na rzecz osoby fizycznej potwierdza jedynie wydanie towaru i otrzymanie zapłaty. Nie zawiera natomiast danych nabywcy, wobec czego nieuzasadnione jest również podawanie tych informacji przy zwrocie towaru. Znajduje to oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Krakowie w wyroku z 3 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 195/14) podobnie stwierdził, że:

Przy sprzedaży, w której zapłacono gotówką nie są znane i nigdy nie będą znane dane nabywcy (teoretycznie można bowiem ustalić jedynie po danych numerycznych karty płatniczej, kto faktycznie zapłacił za towar). Powyższe wynika z istoty rozliczeń w podatku od towarów i usług - dane nabywcy nie są istotne, bo nie odlicza on podatku związanego z nabyciem. Paragon (fiskalny) nie zawiera więc jakichkolwiek danych nabywcy - nie jest też wymagany, na co słusznie zwróciła uwagę skarżąca, przy zwrotach towarów w sprzedaży konsumenckiej - organ również tej okoliczności nie kwestionował w stosownej interpretacji.

Mając więc na uwadze stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, zdaniem autora istnieją argumenty przemawiające za obniżeniem podstawy opodatkowania VAT w sytuacji, gdy protokół zwrotu towaru nie zawiera danych nabywcy ani jego podpisu. Niemniej jednak będzie to możliwe pod warunkiem, że sprzedawca będzie dysponował inną dokumentacją, która będzie jednoznacznie potwierdzała fakt zwrotu towaru przez konkretnego klienta.

Podstawa prawna:

 • art. 29 ust. 4, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

 • § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. z 2019 r. poz. 816; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 732

Powołane interpretacje indywidualne:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2017 r. (sygn. 3063-ILPP2-2.4512.256.2016.1.MR)

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-92/15-4/BM)

Powołane orzeczenia sądów:

 • wyrok WSA w Krakowie z 3 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 195/14);

 • wyrok NSA z 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 1511/14)

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.