| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kasa fiskalna w działalności sezonowej - zwolnienie

Kasa fiskalna w działalności sezonowej - zwolnienie

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu kasą rejestrującą (fiskalną) przysługuje podatnikom rozpoczynającym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Gdy podatnik rozpoczyna sprzedaż od 1 lipca, limit ten wynosi 10 082,19 zł (20 000 zł x 184/365).

Mój klient od 1 lipca w okresie wakacji będzie wynajmował domki letniskowe tylko osobom prywatnym. Czy musi mieć kasę fiskalną, jeżeli przekroczy kwotę obrotu zwalniającą z obowiązku rejestracji na kasie?

Nie, Pana klient nie musi rozpocząć ewidencjonowania. Może korzystać z innego zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli spełni omówione w uzasadnieniu warunki.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu kasą fiskalną

Jak wynika z pytania, Pana klient zamierza korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na obrót. Zwolnienie to przysługuje podatnikom rozpoczynającym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Gdy Pana klient rozpoczyna sprzedaż od 1 lipca, limit ten wynosi 10 082,19 zł (20 000 zł x 184/365). Jego przekroczenie nie powoduje, że od następnego dnia trzeba ewidencjonować obrót na kasie.

Obecnie obowiązujące przepisy przesuwają ten termin. Po przekroczeniu limitu zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przykład:
Jan Kowalski korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. 14 sierpnia br. został przekroczony limit. W takiej sytuacji pan Kowalski musi rozpocząć ewidencjonowanie od 1 listopada br.

Jak wynika z pytania, Pana klient będzie wynajmował domki tylko w okresie wakacyjnym, więc nawet gdy przekroczy limit, nie będzie musiał wprowadzić od razu kasy. Jeśli prowadzi tylko działalność sezonową, to w tym roku nie będzie musiał instalować kasy rejestrującej. Jednak już w przyszłym roku lub jeszcze w tym roku, gdy będzie kontynuował sprzedaż na rzecz konsumentów, musi rozważyć, czy może korzystać z innych zwolnień, które nie uzależniają prawa do korzystania ze zwolnienia od wysokości obrotów.

Aby ustalić, czy w przypadku tego rodzaju działalności Pana klient może korzystać z innych zwolnień, należy sklasyfikować świadczone usługi do właściwego symbolu PKWiU. Poniżej przedstawiamy wyciąg z sekcji I „Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne”.

Podatki 2014 - Nowy VAT 500 pytań i odpowiedzi na trudne pytania

Zapisz się na nasz newsletter

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Klasyfikacja statystyczna usług noclegowych

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

55.20

USŁUGI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYCZNYCH I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

55.20.1

Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.20.11

Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki

55.20.11.0

Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki

55.20.12

Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku

55.20.12.0

Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku

55.20.19

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

Świadczone przez Pana klienta usługi należy sklasyfikować do symbolu PKWiU:

• 55.20.12.0, czyli usług świadczonych przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku, albo

• 55.20.19.0, czyli pozostałych usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi.

Niestety, tylko Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi może potwierdzić prawidłowość dokonanej klasyfikacji.

Niezależnie od tego, czy Pana klient zdecyduje się na zakwalifikowanie świadczonych usług do symbolu 55.20.12.0 czy do symbolu 55.20.19.0, nie może skorzystać ze zwolnienia, jakie dla niektórych rodzajów czynności związanych z zakwaterowaniem przewiduje rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do czynności tych, wymienionych w poz. 19–21 załącznika do ww. rozporządzenia, należą tylko nieliczne usługi sklasyfikowane w grupowaniu 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

Usługi związane z zakwaterowaniem, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej

Pozycja

PKWiU

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

(...) 19

ex 55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

ex 55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21

ex 55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

W przedstawionej sytuacji Pana klient może skorzystać ze zwolnień wymienionych w poz. 34 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług lub formę zapłaty

Pozycja

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

(...) 34

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę

2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

(...) 37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »