reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Obowiązek podatkowy > Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportu odpadów świadczonych na rzecz gminy

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportu odpadów świadczonych na rzecz gminy

Świadczymy usługi z branży komunalnej. Wygraliśmy przetarg na transport odpadów. Z umowy zawar­tej z gminą wynika, że za świadczone usługi przysługuje nam miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, płatne na podstawie wystawionej faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowi miesięczny raport z wykonania usługi w danym miesiącu przekazany do gminy w terminie do 10. dnia miesiąca następu­jącego po miesiącu, którego dotyczy raport i zatwierdzony przez gminę (która zastrzegła sobie prawo odmowy zatwierdzenia raportu oraz zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do niego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania raportu). Raport będący podstawą do wystawienia faktury zawiera ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. Wynagrodzenie z tytułu wystawionej faktury płatne jest przez gminę w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. Zdarza się, że gmina nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń do raportu, a mimo to odmawia jego zatwierdzenia. Czy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę za nasze usługi i rozpoznać obowiązek podatkowy?

Tak. Jeśli gmina nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do przedłożonego raportu, to nie ma podstaw, aby zaniechać wystawienia faktury. W takiej sytuacji należy bowiem uznać, że pomimo braku formalnego za­twierdzenia raportu przez drugą stronę umowy, objęte nim usługi zostały wykonane w całości w sposób należyty, w związku z czym powstaje obowiązek ich zafakturowania. Opisane w pytaniu usługi związane ze zbieraniem odpadów zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT:

  • pod poz. 143 - „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu" PKWiU 38.11.1;
  • pod poz. 144 - „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu" PKWiU 38.11.2.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Należą one zatem do usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast faktura powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Jeśli faktura nie została wystawiona lub wystawiono ją z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z upływem terminu płatności.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 marca 2014 r. (sygn. IBPP3/443-1152/13/IK) czytamy:

Wnioskodawca świadczy opisane we wniosku usługi na rzecz innego podatnika VAT - tj. Gminy. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami wymienionymi w poz. 143 i 144 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami, dla których obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast, gdy Wnioskodawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóź­nieniem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu do jej wystawienia, określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. (...) W świetle powyższego, jeśli zamawiający nie ma zastrzeżeń i uwag do raportu miesięcznego będące­go podstawą do wystawienia faktury, zgodnie z zawartą umową (tj. w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od dnia otrzymania raportu) a zamawiający mimo to nie zatwierdził raportu, to Spółka po upły­wie ww. terminu może wystawić fakturę za miesiąc, którego dotyczy raport, (jeśli faktura będzie zawierać informacje, jakiego okresu dotyczy) nie później niż z upływem terminu płatności.

Dokumentacja VAT  po zmianach od 1 lipca 2015 r.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) i ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama