| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Ulga na złe długi a sprzedaż wierzytelności

Ulga na złe długi a sprzedaż wierzytelności

Podatnicy podatku VAT, którym kontrahenci nie zapłacili za sprzedane towary lub usługi mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i tym samym odzyskać podatek VAT odprowadzony od niezapłaconych faktur. W praktyce często zdarza się jednakże, iż podatnik po skorzystaniu z powyższej ulgi sprzedaje osobie trzeciej wierzytelności nią objęte. Wówczas pojawia się pytanie czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty zwiększającej podatek należny.

Przypomnijmy, iż przepis art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) umożliwia podatnikom skorzystanie z prawa do korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Stosownie do przywołane regulacji, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów i usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Kiedy można skorzystać z ulgi za złe długi, gdy nie wiadomo, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

Przy czym na mocy z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT, podatnik może uznać wierzytelność za uprawdopodobnioną wyłącznie w sytuacji gdy nie została ona uregulowana w ciągu 150 dni (do końca 2012 roku termin wynosił 180 dni) od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zatem zasadniczą przesłanką, która umożliwia dokonanie korekty jest nieuregulowanie wierzytelności przez kontrahenta w ciągu 150 dni od dnia wymagalnej zapłaty określonej w umowie bądź w fakturze.

Co powinien zrobić dłużnik, gdy wierzyciel skorzysta z ulgi na „złe długi”?

W art. 89a ust. 2 ustawy o VAT ustawodawca określił warunki, jakie podatnik winien spełnić w celu dokonania przedmiotowej korekty. Z analizy niniejszego przepisu wynika, iż skorzystanie z uprawnienia do korekty podatku należnego może dotyczyć sytuacji, gdy:

1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

4. wierzytelności nie zostały zbyte;

5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Z kolei jak wynika z treści art. 89a ust. 4 ustawy o VAT, jeśli po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »