reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zakup samochodu za granicą (w innym kraju UE) - rozliczenie VAT

Zakup samochodu za granicą (w innym kraju UE) - rozliczenie VAT

Podatnik VAT, który sprowadza samochód z innego kraju UE, jest obowiązany spełnić dodatkowe warunki, inaczej niż w przypadku zakupu pozostałych towarów. Sposób rozliczenia VAT od zakupu samochodu w innym kraju UE zależy od tego, czy nabycie to można zakwalifikować jako WNT.

Zakup w innym kraju UE samochodu, który został przywieziony do Polski, należy rozliczyć jako WNT, gdy:

1) nabywcą towarów jest:

· podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

· osoba prawna niebędąca podatnikiem;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem.

Uwaga! Niezależnie od statusu dostawcy i nabywcy rozliczamy WNT, gdy kupiony samochód możemy zaliczyć do nowych środków transportu, również gdy jedna ze stron lub obie nie są podatnikami VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Krok 1. Ustalamy, czy zakupiony samochód jest nowym środkiem transportu

Do nowych środków transportu zaliczamy m.in. pojazdy samochodowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli:

· przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub

· od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek.

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu uznaje się dzień, w którym:

· został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub

· po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego,

w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on:

· wydany przez producenta pierwszemu nabywcy lub

· po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Krok 2. Ustalamy, czy należy rozliczyć WNT, gdy samochód nie jest nowym środkiem transportu

Gdy kupiony samochód nie jest nowym środkiem transportu, status stron transakcji decyduje, czy wystąpi WNT.

WNT nie wystąpi, jeśli nabywcą jest:

· rolnik ryczałtowy, który nabywa samochód do prowadzonej działalności rolniczej,

· podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

· podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (ze względu na wysokość obrotów),

· osoba prawna, która nie jest podatnikiem

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego oraz w poprzednim roku kwoty 50 000 zł, chyba że wybierze on opcję opodatkowania WNT.

Polski podatnik nie rozliczy WNT także wtedy, gdy samochód został kupiony, a jego dostawa była opodatkowana według procedury VAT marża.

Zasady rozliczania zakupu samochodu w innym kraju UE*

Lp.

Status sprzedawcy

Status nabywcy

Sposób opodatkowania dostawy samochodu

Czy rozliczamy WNT

Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego

1

2

3

4

5

6

1.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT czynny

Zasady ogólne

Tak

Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez nabywcę na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

2.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT czynny

VAT od marży

Nie

Nie

3.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany

Zasady ogólne

Tak

Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez nabywcę na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

4.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany

VAT od marży

Nie

Nie

5.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który nie wybrał opodatkowania WNT i nie jest do tego zobowiązany, albo osoba, która nie jest podatnikiem

Zasady ogólne lub VAT od marży

Nie

Nie

6.

Podatnik podatku od wartości dodanej korzystający ze zwolnienia z VAT lub osoba niebędąca podatnikiem

Podatnik VAT czynny lub zwolniony

Dostawa zwolniona z VAT lub niepodlegająca opodatkowaniu

Nie

Nie

* Tabela dotyczy rozliczenia zakupu samochodów, których nie zaliczamy do nowych środków transportu. Gdy są to nowe środki transportu, zawsze rozliczamy VAT od WNT.

Uwaga! Gdy z tytułu zakupu samochodu wystąpi WNT, podatnik przed dokonaniem tej czynności powinien zarejestrować się jako podatnik VAT UE, jeśli nie posiada jeszcze tego statusu.

Krok 3. Rozliczenie VAT od WNT, gdy jesteśmy podatnikiem VAT czynnym

Podatnik VAT czynny, gdy musi rozliczyć WNT od zakupu samochodu, ma następujące obowiązki:

1. Złożyć VAT-23 i wpłacić należny VAT

Obowiązek złożenia VAT-23 dotyczy tylko podatników, którzy w Polsce będą samochód:

· rejestrowali lub

· użytkowali, jeżeli samochód nie podlega rejestracji na terytorium kraju.

Obowiązek ten dotyczy także nowych środków transportu.

Do informacji VAT-23 należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Przepisy ustawy nie wskazują terminu złożenia VAT-23. Należy uznać, że powinno to nastąpić nie później niż w dniu, w którym mija termin zapłaty VAT.

W tym przypadku VAT płacimy bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą:

· otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej - w przypadku nowego środka transportu,

· wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy samochodu będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia - w przypadku pozostałych samochodów.

Jeśli faktura została wystawiona przez zagranicznego kontrahenta w obcej walucie, to podstawę opodatkowania ustalamy przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej na złote według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przykład
Spółka Alfa kupiła w Niemczech używany samochód osobowy. Transakcja stanowi WNT, a samochód będzie rejestrowany przez spółkę. Spółka odebrała samochód 15 listopada. W tym samym dniu została wystawiona faktura na kwotę 6000 euro. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstał 15 listopada 2019 r. Dlatego do 29 listopada 2019 r. spółka musi zapłacić VAT. Do obliczenia podstawy opodatkowania przyjmuje kurs euro z 14 listopada (ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego), czyli 4,1999 PLN/EUR. Podstawa opodatkowania wyniosła więc 25 199,40 zł, a VAT - 5795,86 zł.

2. Rozliczyć zakup w deklaracji VAT-7/VAT-7K i JPK_VAT

Złożenie VAT-23 i zapłata podatku to niejedyne obowiązki podatnika VAT czynnego, który jest zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Zakup rozlicza w poz. 23 i 24. Wypełnia również poz. 38, gdy był zobowiązany wpłacić VAT. Kwota z tej pozycji obniża VAT należny. Powoduje to, że podatnik nie płaci dwa razy VAT. Takich samych zapisów dokonujemy w JPK_VAT.

Przykład
Wróćmy do poprzedniego przykładu. Spółka Alfa rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu. Wpłaciła VAT w wy­sokości 5796 zł. W deklaracji VAT-7 rozlicza WNT.

Jeśli podatnik podejmie decyzję, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności, to aby odliczać pełny VAT związany z tym samochodem, musi złożyć VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

VAT naliczony od zakupu samochodu, gdy podatnikowi przysługuje odliczenie, wykazuje on w poz. 43 i 44 lub 45 i 46, w zależności od tego, czy zalicza go do środków trwałych.

3. Złożyć informację podsumowującą

Gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, wykazuje ten zakup również w informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Służy do tego część D tej informacji.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama