Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1 stycznia 2016 r.

Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1 stycznia 2016 r.
Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1 stycznia 2016 r.
Fotolia
1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady naliczania odsetek w VAT i akcyzie. Obecnie obowiązują trzy stawki odsetek za zwłokę: podstawowa, obniżona oraz podwyższona. W wyniku tych zmian podatnicy korygujący deklaracje VAT po upływie 6 miesięcy od dnia upływu terminu ich złożenia nie będą mieli prawa do korzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Od zasady tej będzie jednak istniał ważny wyjątek. Podatnicy posiadający zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2016 r. będą mogli skorzystać z nowej wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę, składając korektę deklaracji VAT do 30 czerwca 2016 r.

Od zaległości podatkowych, w tym od zaległości w VAT i akcyzie, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej). Wysokość odsetek od 1 stycznia 2016 r. regulują przepisy art. 56–56d Ordynacji podatkowej. Z przepisów tych wynika, że obecnie obowiązują trzy stawki odsetek za zwłokę: podstawowa, obniżona oraz podwyższona.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Stawka podstawowa

Stawka podstawowa – podobnie jak do końca 2015 r. – jest w obecnym stanie prawnym równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). Stawka ta obecnie wynosi zatem 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Stawka podstawowa w tej wysokości obowiązuje od 9 października 2015 r. (stawki VAT są ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów). Będzie obowiązywać, dopóki Narodowy Bank Polski nie podwyższy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ponad 3% (obecnie stopa ta wynosi 2,5%).

Podatki 2016 cz.1 – VAT 2016 (książka)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę według stawki podstawowej

Wskazać przy tym należy, że wysokość odsetek za zwłokę jest obliczana w oparciu o stawki odsetek za zwłokę obowiązujące w momencie trwania zaległości podatkowej. Najczęściej w związku z tym konieczne jest uwzględnienie więcej niż jednej stawki odsetek. Zasadne jest więc wskazanie odsetek za zwłokę obowiązujących w poprzednich latach (zob. tabele).

Biuletyn VAT

Podstawowe stawki odsetek za zwłokę w latach 2011–2015

Wysokość stawki odsetek za zwłokę

Okres obowiązywania

8,00%

od 9 października 2014 r.

10,00%

od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.

10,50%

od 6 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r.

11,00%

od 9 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

11,50%

od 7 marca 2013 r. do 8 maja 2013 r.

12,50%

od 7 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r.

13,00%

od 10 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r.

13,50%

od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r.

14,00%

od 8 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.

14,50%

od 10 maja 2012 r. do 7 listopada 2012 r.

14,00%

od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r.

13,50%

od 12 maja 2011 r. do 8 czerwca 2011 r.

13,00%

od 6 kwietnia 2011 r. do 11 maja 2011 r.

12,50%

od 20 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.

12,00%

od 9 listopada 2010 r. do 19 stycznia 2011 r.

Przykład

Podatnik złożył deklarację VAT-7 za marzec 2013 r. i wykazał w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w kwocie 962 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek bankowy podatnika 14 czerwca 2013 r. 12 stycznia 2016 r. – w związku ze stwierdzeniem pomyłki w odliczeniu VAT z jednej z faktur uwzględnionych w deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. – podatnik złoży korektę deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. ze zmniejszoną do 438 zł kwotą zwrotu. Różnica, tj. 524 zł (962 zł – 438 zł), stanowi zaległość podatkową, od której odsetki za zwłokę nalicza się od 15 czerwca 2013 r. (art. 53 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Podatnik nie może stosować obniżonych odsetek, bo korekta została złożona po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli. W konsekwencji wysokość odsetek za zwłokę na dzień 12 stycznia 2016 r. wyniesie 122 zł (kwota po zaokrągleniu do pełnych złotych), przy czym:

1) za okres od 15 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r. (19 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 10,5%, tj. w kwocie 2,86 zł,

2) za okres od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. (462 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 10%, tj. w kwocie 66,33 zł,

3) za okres od 9 października 2014 r. do 12 stycznia 2016 r. (461 dni) odsetki za zwłokę zostaną naliczone według stawki 8%, tj. w kwocie 52,95 zł.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Od 2009 r. przepisy przewidują stosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Wysokość tej stawki oraz warunki jej stosowania uległy zmianie z początkiem 2016 r.

I tak, do końca 2015 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosiła 75% stawki podstawowej (art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.). Od 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki podstawowej (art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej). Spowodowało to z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianę wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę z 6% do 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę według stawki obniżonej

Nie jest to jedyna zmiana w przepisach dotyczących stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Należy bowiem wskazać, że do końca 2015 r. istniały cztery warunki stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Otóż stawka ta miała zastosowanie, jeżeli:

1) podatnik złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty,

2) korekta deklaracji nie została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

3) korekta deklaracji nie została złożona w wyniku czynności sprawdzających,

4) podatnik zapłacił w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość podatkową.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. został określony piąty warunek stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę – prawnie skuteczna korekta deklaracji ma zostać złożona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Ponadto nie trzeba składać uzasadnienia przyczyn korekty. W konsekwencji podatnicy korygujący deklaracje podatkowe (w tym deklaracje VAT) po upływie 6 miesięcy od dnia upływu terminu ich złożenia nie mają obecnie prawa do korzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Należy jednak zauważyć, że zmienione przepisy mają, co do zasady, zastosowanie tylko do zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 r. Do zaległości podatkowych powstałych przed tym dniem – jak wynika z art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej – stosuje się bowiem, co do zasady, przepisy art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r. Nie trzeba jednak uzasadniać przyczyny korekty (art. 19 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Od zasady tej będzie istniał ważny wyjątek. Jak bowiem wynika z art. 19 ust. 3 ustawy nowelizującej, do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Warunkiem jest jednak:

• złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie do 30 czerwca 2016 r. (tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej),
• zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

A zatem podatnicy posiadający zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2016 r. mogą skorzystać z nowej wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę, składając korektę deklaracji VAT przed końcem pierwszej połowy 2016 r. (do 30 czerwca 2016 r.).

Obniżone stawki odsetek za zwłokę w latach 2011–2015

Wysokość 75% obniżonych odsetek za zwłokę

Wysokość 50% obniżonych odsetek za zwłokę

Okres obowiązywania

1

2

3

6,00%

4,00%

od 9 października 2014 r.

7,50%

5,00%

od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.

7,88%

5,25%

od 6 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r.

8,25%

5,50%

od 9 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

8,63%

5,75%

od 7 marca 2013 r. do 8 maja 2013 r.

9,38%

6,25%

od 7 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r.

9,75%

6,50%

od 10 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r.

10,13%

6,75%

od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r.

10,50%

7,00%

od 8 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.

10,88%

7,25%

od 10 maja 2012 r. do 7 listopada 2012 r.

10,50%

7,00%

od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r.

10,13%

6,75%

od 12 maja 2011 r. do 8 czerwca 2011 r.

9,75%

6,50%

od 6 kwietnia 2011 r. do 11 maja 2011 r.

9,38%

6,25%

od 20 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.

9,00%

6,00%

od 9 listopada 2010 r. do 19 stycznia 2011 r.

Wróćmy do poprzedniego przykładu, tj. podatnika, który skorygował deklarację VAT-7 za marzec 2013 r. Załóżmy, że tym razem składając 12 stycznia 2016 r. korektę tej deklaracji, podatnik będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50%, o ile tylko kwotę zaległości wpłaci w terminie do 19 stycznia 2016 r. Oznaczałoby to, że wysokość odsetek za zwłokę na dzień 12 stycznia 2016 r. wyniesie 61 zł (kwota po zaokrągleniu do pełnych złotych), przy czym:
1) za okres od 15 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r. (19 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 5,25%, tj. w kwocie 1,43 zł,
2) za okres od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. (462 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 5%, tj. w kwocie 33,16 zł,
3) za okres od 9 października 2014 r. do 12 stycznia 2016 r. (461 dni) odsetki za zwłokę zostaną naliczone według stawki 4%, tj. w kwocie 26,47 zł.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Nowością w 2016 r. jest wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę. Stawka ta – jak wynika z art. 56b Ordynacji podatkowej – wynosi 150% stawki podstawowej, a więc obecnie stanowi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę według stawki podwyższonej

Podwyższone stawki odsetek za zwłokę mogą być naliczane od 1 stycznia 2016 r. Z przepisów przejściowych nie wynika natomiast, aby odsetki takie mogły być naliczane wyłącznie od zaległości w VAT oraz podatku akcyzowym powstałych od 1 stycznia 2016 r. Co prowadzi do wniosku, że istnieje konieczność rozliczania podwyższonych odsetek za zwłokę również w stosunku do zaległości w VAT i akcyzie powstałych do końca 2015 r. Nie wiadomo, jakie stanowisko zajmą organy podatkowe.

Podwyższone stawki odsetek za zwłokę mogą być naliczane w trzech określonych przepisami art. 56b Ordynacji podatkowej przypadkach.

W pierwszym przypadku podwyższona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do zaległości w VAT oraz w podatku akcyzowym w razie zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (art. 56b pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W styczniu 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wobec podatnika X naczelnik urzędu skarbowego wyda wobec podatnika X decyzję stwierdzającą zaniżenie zobowiązania podatkowego w deklaracji VAT-7 złożonej przez podatnika X za luty 2016 r. Do wynikającej z tego zaległości podatkowej będzie miała zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę.

Drugi przypadek stosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są trzy wynikające z art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej warunki, a mianowicie:

1) zaległość w VAT lub w podatku akcyzowym wynika z korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających;

2) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej,

3) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia (w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu; w 2016 r. musi to być zatem kwota wyższa niż 9250 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1850 zł; 5 x 1850 zł = 9250 zł).

W październiku 2016 r. podatnikowi Y doręczone zostanie zawiadomienie o wszczęciu kontroli w VAT za okres od stycznia do czerwca 2016 r. Następnego dnia podatnik ten złoży korektę deklaracji VAT-7 za maj 2016 r., w której wykaże kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 27 620 zł zamiast 11 340 zł. Do wynikającej z tego tytułu zaległości podatkowej będzie miała zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę, gdyż:
1) korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
2) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego przekracza 6905 zł (27 620 zł x 25% = 6905 zł),
3) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego przekracza 9250 zł (wynosi 16 280 zł).

Po trzecie, podwyższona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do zaległości w VAT oraz w podatku akcyzowym w przypadku ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku, oraz braku zapłaty podatku (art. 56b pkt 3 Ordynacji podatkowej).

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który zawiesił we wrześniu 2015 r. wykonywanie działalności gospodarczej, sprzeda w lutym 2016 r. firmowy samochód, lecz nie złoży w związku z tym deklaracji VAT-7 za luty 2016 r. (ani nie zapłaci VAT należnego z tytułu tej sprzedaży). Jeżeli organ podatkowy ujawni to w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – odsetki za zwłokę od powstałej zaległości w VAT zostaną naliczone według stawki podwyższonej.


Wysokość stawek odsetek za zwłokę od 1 stycznia 2016 r.

Rodzaj stawki

Wysokość stawki

Stawka podstawowa

8%

Stawka obniżona w wysokości 50% stawki podstawowej (dotyczy zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. oraz części zaległości powstałych wcześniej)

4%

Stawka obniżona w wysokości 75% stawki podstawowej (dotyczy części zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r.)

6%

Stawka podwyższona (150% stawki podstawowej)

12%

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 56–56d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1932

• art. 1 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1649

• § 2, § 2a–2b rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – Dz.U. Nr 165, poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. (na dzień oddania artykułu do druku najnowsza zmiana rozporządzenia nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni 200,17 zł/MWh. Wniosek RPG tylko przez PUE ZUS od 8 kwietnia 2023 r.

  ZUS informuje, że przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh. Muszą w tym celu złożyć wniosek przez PUE ZUS. Wnioski można składać od 8 kwietnia 2023 r. Jakie warunki trzeba spełnić by skorzystać z tej ceny gazu?

  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Co to jest windykacja polubowna i dlaczego nie warto bać się windykatora

  Windykacja polubowna. Wystarczy dłuższa choroba, która uniemożliwi pracę, a brak regularnych dochodów przełoży się na zwlekanie z terminową zapłatą rachunków i już można zostać dłużnikiem. Wiele osób wpada w panikę, gdy otrzymuje list lub telefon z firmy windykacyjnej. Skąd te emocje? Powodem jest brak wiedzy. Kiedy kontaktuje się z nami windykator, to dobra wiadomość, bo oznacza, że zaległym długiem nie zainteresował się jeszcze sąd i mamy szansę na polubowne rozwiązanie problemu finansowego. 

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.