Kategorie

Obowiązkowy split payment nie wcześniej niż w II połowie 2019 roku

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Obowiązkowy split payment nie wcześniej niż w II połowie 2019 roku
Obowiązkowy split payment nie wcześniej niż w II połowie 2019 roku
Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej twierdzi, że split payment w obecnym kształcie się sprawdził. Obowiązkowa podzielona płatność jest potrzebna do realnego uszczelnienia systemu poboru VAT. Systemem obowiązkowym byłyby objęte wybrane grupy towarów i wybrane usługi. Zdaniem Śliża obowiązkowy split payment na pewno nie wejdzie w życie w pierwszej połowie 2019 roku.

Po pierwszych dwóch miesiącach ze split paymentu skorzystało 8 proc. podatników i zrealizowali oni 1,5 proc. transakcji. Jak to wygląda obecnie?

Popularność podzielonej płatności nadal rośnie. Z miesiąca na miesiąc znacząco zwiększa się liczba transakcji. Łącznie szacujemy, że w październiku w split paymencie zapłacone zostanie blisko 2 proc. wszystkich transakcji.

Ze split paymentu aktywnie korzysta już ponad 200 tys. podatników, a uwzględniając korzystających pasywnie (gdy otrzymali wpłatę w split paymencie na rachunek VAT), jest to około 414 tys. firm. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że split payment jest dobrowolny, obowiązuje zaledwie przez kwartał i że mamy w Polsce 1,6 mln podatników VAT, to liczba firm, które zetknęły się z mechanizmem, musi robić wrażenie. Cieszy nas to, że przeważająca większość transakcji jest realizowana bezproblemowo. Na ponad 3 mln transakcji tylko 26 tys. przelewów zostało odrzuconych przez system.

Z czego to wynika?

W znakomitej większości przypadków z tego, że nabywcy próbowali przelewać pieniądze nie na rachunki rozliczeniowe, ale na prywatne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) swoich kontrahentów. Przypominam, że dokonywanie tego typu przelewów w split paymentu nie jest możliwe. System zakłada bowiem, że przedsiębiorcy powinni używać do prowadzenia działalności gospodarczej rachunków do tego dedykowanych, to jest rozliczeniowych. Inne pojedyncze przypadki błędów systemowych udało nam się już wyeliminować i to bardzo cieszy. Chciałbym przypomnieć, że dobrowolny split payment jest pewnym etapem i testem systemu, który w założeniu ma stać się obowiązkowy w odniesieniu do niektórych branż.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Co wynika z tego testu? Jak oceniacie pierwsze miesiące stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

Naszym zdaniem system się sprawdził. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które będzie działało intuicyjnie, będzie oparte o istniejącą infrastrukturę informatyczną sektora bankowego i będzie dla podatników przydatne i przyjazne. Uważam, że tak rozumiany cel osiągnęliśmy. Jak wspomniałem, po trzech miesiącach swoje przelewy w systemie podzielonej płatności płaci już ponad 200 tys. przedsiębiorców. Dlatego też dziwią mnie głosy o niewielkiej popularności mechanizmu. Przypominam, że mówimy o rozwiązaniu dobrowolnym, które na tym etapie miało przede wszystkim pomóc uczciwym podatnikom w uniknięciu negatywnych konsekwencji handlu z nieuczciwymi podmiotami. Popatrzmy na to, co niesie ze sobą split payment: znosi sankcję VAT, solidarną odpowiedzialność, odsetki i w praktyce zapewnia dochowanie należytej staranności w kontaktach biznesowych. Są to zachęty ukierunkowane wyraźnie na przedsiębiorców chcących zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych przez siebie transakcji. Nie oczekiwaliśmy zatem, że cały rynek zacznie płacić w split paymencie. Przy takim założeniu trudno nam było formułować także konkretne oczekiwania dotyczące ilości zainteresowanych przedsiębiorców czy ilości transakcji realizowanych dobrowolnie w podzielonej płatności. W tym względzie przyznaję, że dane dotyczące popularności split paymentu pozytywnie nas zaskoczyły. Nie spoczywamy jednakże na laurach, kontynuujemy naszą akcję informacyjną „Bezpieczna transakcja” i uważnie przyglądamy się sygnałom o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania systemu, szczególnie dla najmniejszych firm.

Najwięcej obaw było o płynność w firmach związaną ze stosowaniem split paymentu. Jakie są sygnały?

Spodziewaliśmy się, że jeśli ten problem wystąpi, to będzie o tym świadczyć lawina wniosków o uwolnienie środków z konta VAT i przelanie ich na zwykłe rachunki rozliczeniowe. Nic takiego nie nastąpiło. Z naszych danych wynika, że przez nieco ponad trzy miesiące podatnicy złożyli zaledwie około 1500 takich wniosków, podczas gdy w tym okresie płatności na rachunki VAT otrzymało ponad 210 tys. przedsiębiorców. Co więcej, średni czas przekazania środków z konta VAT na zwykły rachunek przedsiębiorcy wynosił 19 dni (ustawowy termin to 60 dni).

19 dni to jednak dłużej niż zwrot w ciągu 15 dni przewidziany dla mikrofirmom budowlanych.

Sama analiza, czy uwolnienie środków nie wiązałoby się z ryzykiem oszustwa podatkowego, przebiega bardzo szybko. Natomiast proces trwa trochę dłużej, przede wszystkim ze względu na konieczne wymogi prawne. Procedura wygląda w ten sposób, że podatnik składa wniosek, urząd skarbowy wydaje postanowienie o uwolnieniu środków z konta VAT i musi je doręczyć za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopiero gdy podatnik potwierdzi odbiór postanowienia, środki są faktycznie uwalniane. Często to przedsiębiorcy zwlekają z odbiorem przesyłek z urzędu skarbowego.

Dlaczego podatnik musi potwierdzić odbiór postanowienia. Czy to nie zbyt duży formalizm?

Na tym etapie wdrażania sytemu uznaliśmy, że jest to dodatkowy mechanizm weryfikujący tożsamość podatnika. Szczególnie że mówimy o postanowieniach dotyczących zadysponowania środkami będącymi własnością podatnika. Oczywiście w przyszłości możemy ten mechanizm zmodyfikować. Termin 19 dni rzeczywiście jest imponujący, ale uczciwie trzeba przyznać, że wynika on nie tylko z dobrego przygotowania administracji skarbowej do obsługi tych wniosków, ale także z tego, że liczba wniosków jest mniejsza, niż oczekiwaliśmy. Trudno więc przewidywać, czy w kolejnych miesiącach tak niska średnia zostanie utrzymana.

Obecny system pozwala na przyspieszony zwrot VAT (w terminie 25 dni), gdy podatnik (nawet ten niekorzystający ze split paymentu) złoży wniosek o zwrot na konto VAT. Jak to funkcjonuje?

Bez zarzutów. W pierwszych trzech miesiącach od uruchomienia split paymentu urzędy przekazały zwroty na rachunki VAT w wysokości 1 mld zł. To pokazuje, że także w tym elemencie mechanizm split payment jest wykorzystywany przez przedsiebiorców.

Czy potrzebny jest obowiązkowy split payment?

Jest potrzebny, bo tylko w ten sposób cały mechanizm może realnie uszczelnić system poboru VAT. O ile w systemie dobrowolnym naszym priorytetem pozostaje ochrona przedsiębiorcy przed oszustami, o tyle obowiązkowy split payment pozwoli na wyeliminowanie wielu rodzajów przestępstw we wrażliwych sektorach gospodarki, a także zrezygnowanie z odwrotnego obciążenia. Ciągle czekamy jednak na zgodę Komisji Europejskiej.

Kiedy można spodziewać się decyzji Komisji?

Wstępnie anonsowano nam, że powinna ona być wydana w grudniu, ale liczymy się też z datą styczniową. Wtedy ruszymy błyskawicznie z pracami legislacyjnymi.

Kiedy w takim razie zadziała obowiązkowy split payment?

Na pewno nie stanie się to w pierwszej połowie przyszłego roku.

Reklama

Jaki będzie zasięg obowiązkowego split paymentu? W założeniu miał zastąpić mechanizmy odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Ale przestępcy ciągle przerzucają się na nowe towary i mogą zacząć działać w innych sektorach gospodarki.

Obowiązkowy split payment, jak wspomniałem, wymaga zgody KE. Aby ją uzyskać, musieliśmy precyzyjnie opisać zakres stosowania mechanizmu. Zrezygnowaliśmy we wniosku z prostego przepisania obecnych załączników do ustawy o VAT, bo niejednokrotnie zakładają one np. w branży elektronicznej czy stalowej stosowanie odwrotnego obciążenia do jednego towaru i pomijają inny. Przyjęliśmy inną logikę. Chcemy stosować split payment możliwie szeroko, ale w sposób prostszy. Dla przykładu, nie chcemy stosować mechanizmu na konkretny towar stalowy, a na wszystkie podobne wyroby stalowe.

Czy sprzedawca towarów nieobjętych obowiązkową podzieloną płatnością będzie mógł dalej korzystać z dobrowolnego systemu?

Tak. Systemem obowiązkowym byłyby objęte wybrane grupy towarów, choć mogą one być rozszerzone w stosunku do obecnych, do których trzeba stosować odwrotne obciążenie VAT. Ale to nie dlatego konieczna jest zgoda (derogacja) Komisji Europejskiej. Powód jest taki, że na fakturze za towary objęte obowiązkową podzieloną płatnością musi pojawić się dodatkowa informacja o konieczności opłacenia jej w formule split payment. W przypadku obowiązkowego systemu taka informacja dla nabywcy jest absolutnie niezbędna.

Branża budowlana oczekuje przejścia z obecnego odwrotnego obciążenia (są nim objęci jedynie podwykonawcy) na obowiązkowy split payment.

Reklama

Jeśli chodzi o roboty budowlane, to skłaniamy się ku temu, żeby objąć je obowiązkową podzieloną płatnością. Pamiętajmy jednak, że jednym z głównym problemów branży budowlanej jest kwestia płynności finansowej. Musimy być pewni, że w tym zakresie split payment będzie korzystniejszy niż odwrotne obciążenie.

Podatnicy zgłaszają, że nabywcy przelewają im całą kwotę z faktury (brutto) na rachunek VAT, a nie w formule podzielonej (netto na zwykły rachunek, a podatek na konto VAT). Sprzedawca nie może tego cofnąć, a do konta VAT ma ograniczony dostęp. Czy planowane są zmiany w tym zakresie, które rozwiązałyby problem?

Faktycznie, takie przelewy są technicznie możliwe, ale nie widzimy powodu, aby wprowadzać regulacje pozwalające na wycofanie się z tego typu płatności. Byłby to wyłom w obecnym systemie, a chcemy, aby był on szczelny. Przypomnijmy tylko, że dokonanie tego typu błędnych płatności nie będzie miało waloru ochronnego dla dokonującego płatności, a precyzyjniej – walor ochronny będzie ograniczony jedynie do wartości podatku VAT wykazanego w fakturze, której dotyczy dana płatność.

Kolejny problem – obecnie w podzielonej płatności można zrobić jednorazowo przelew tylko za jedną fakturę. Czy będzie możliwość zbiorczych płatności?

Na obecnym etapie uznaliśmy, że nie możemy pozwolić na więcej niż jeden przelew, ponieważ dzięki temu możemy szczegółowo monitorować system podzielonej płatności. Uzyskujemy więc nie tylko dane o tym, kto z kim dokonuje transakcji, ale też wiążemy to z fakturą. Dzięki takiemu systemowi możemy dokonywać szybszych zwrotów VAT i dawać ochronę podatnikom, którzy stosują split payment.

Sytuacja może zmienić się dopiero po wprowadzeniu systemu obowiązkowego. Nie wykluczam, że w jakimś zakresie możemy dopuścić przelewy zbiorcze, ale pod warunkiem że nie osłabią one naszych możliwości analitycznych. Wierzę, że możliwe jest znalezienie kompromisowego rozwiązania w tym zakresie.

Ostatnio pojawiła się informacja, że MF chce dopuścić możliwość opłacania podatków dochodowych i ZUS ze środków zgromadzonych na koncie VAT.

Rozważaliśmy wprowadzenie takiej możliwości od początku, ale chcieliśmy najpierw sprawdzić, jak będzie funkcjonował system. Dziś wiemy, że działa on dobrze i nie ma z nim problemów. W związku z tym będziemy chcieli wprowadzić możliwość opłacania podatków i składek ZUS ze środków zgromadzonych na koncie VAT.

Tylko dochodowych czy też innych, np. lokalnych?

Myślę, że będzie to dotyczyło podatków wpływających do budżetu państwa, a więc dochodowych (PIT, CIT) i akcyzy. Rozważamy też możliwość opłacania składek ZUS.

Od kiedy będzie to możliwe?

Zaproponujemy ją przy okazji wprowadzania systemu obowiązkowego. Nie będzie to zapewne jedyna nowość.

Jakie inne zmiany wchodzą w grę?

Rozważamy możliwość dokonywania płatności podzielonej w walutach obcych. W systemie dobrowolnym mogliśmy sobie pozwolić na objęcie nim jedynie transakcji w złotówkach. W systemie obowiązkowym nie powinniśmy pomijać płatności walutowych.

Nie wykluczamy też możliwości płatności na rachunki powiernicze, rozszerzenia egzekucji z rachunków VAT na inne podatki. Będziemy się też zastanawiać nad możliwością przelewania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Zastanawiamy się też nad tym, czy nie można by stosować split paymentu przy płatnościach kartami.


Wielu podatników czeka na takie rozwiązanie. Na czym polega trudność z płatnościami kartą?

Problem jest biznesowy i techniczny. Nie ma obecnie funkcjonalności, które pozwalałyby nabywcy zaznaczyć, że płatność kartą jest dokonywana w systemie split payment. Ponadto, nabywca w takim przypadku nie wie, na jaki rachunek wpłaca należność. Rozważamy w tym zakresie wiele opcji, czy przedsiębiorca nie mógłby z góry ustalać, iż płatności konkretną kartą należałoby podzielić. Pojawia się tu jednak problem ze wskazaniem, ile w takiej płatności byłoby podatku. To pokazuje tylko, jak skomplikowane jest to zadanie.

Co z możliwością podziału kwoty do zwrotu? Czy MF rozważa wprowadzenie przepisu, który pozwalałby wskazać podatnikowi, jaką kwotę urząd ma mu zwrócić w terminie 60 dni, a jaką w terminie 25 dni (na konto VAT)?

Nad tym też się zastanawiamy. Na pewno o tym i innych rozwiązaniach będziemy dyskutować z sektorem bankowym, ponieważ to banki muszą powiedzieć, które rozwiązania są w stanie wdrożyć, a których nie. Przy okazji jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować całemu sektorowi bankowemu za pomoc we wdrożeniu mechanizmu split payment. Często słyszę od swoich odpowiedników w Europie, że w ich systemach bankowych nasze rozwiązania nie byłyby możliwe. Okazuje się bowiem, że nasz sektor bankowy w sensie technologicznym znacznie wyprzedza inne kraje europejskie.

A które z tych zmian mają największe szanse na przyjęcie?

Na pewno opłacanie innych podatków i składek ZUS ze środków VAT. Prawdopodobna jest też zmiana w egzekucji. To z kolei powinno ukrócić głosy o tym, że dłużnicy mogą wykorzystać mechanizm do ucieczki przed wierzycielami. Nad resztą zagadnień intensywnie pracujemy. ©℗

Łukasz Zalewski

Mariusz Szulc

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.