REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obrót towarowy w dobie pandemii – jakie kwestie podatkowe należy uwzględnić?

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Obrót towarowy w dobie pandemii – jakie kwestie podatkowe należy uwzględnić?
Obrót towarowy w dobie pandemii – jakie kwestie podatkowe należy uwzględnić?
ShutterStock

REKLAMA

Mimo zamrożenia gospodarki w ramach walki z pandemią koronawirusa, krajowy i międzynarodowy obrót towarami, z wyłączeniem sprzedaży w galeriach handlowych, odbywa się w miarę normalnie. Niektóre nowe obowiązki przewidziane na nadchodzące miesiące zostały przesunięte w czasie, teraz podatnicy liczą też na bardziej elastyczne podejście organów skarbowych. Walcząc z kryzysem gospodarczym nie należy zapominać o przygotowaniu przedsiębiorstwa do zmieniających się przepisów, trzeba także zadbać o dobrą współpracę z urzędnikami i zarządzanie płatnościami z tytułu danin publicznoprawnych w celu zachowania płynności finansowej.

Nie zostawiajmy nowych obowiązków na ostatnią chwilę

Od 1 lipca 2020 r., a nie jak pierwotnie planowano od początku kwietnia wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do raportowania informacji związanych z rozliczeniem podatku VAT w nowych strukturach JPK_V7M / JPK_V7K. Obligatoryjny zakres danych przekazywanych w nowej wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego jest szerszy, niż dotychczas uwzględniane w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach VAT. Obejmuje również m.in. obowiązkowe oznaczenia towarów „wrażliwych”, w obrocie którymi dochodzi do nadużyć (m.in. alkohol, paliwa, nieruchomości, wyroby elektroniczne), jak również towary i usługi objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku wykrycia błędów w przekazanym pliku podatnik będzie miał 14 dni na ich korektę. Jeżeli przedsiębiorca w ustawowym terminie nie skoryguje zidentyfikowanych nieprawidłowości lub nie złoży wyjaśnień w tym zakresie, zostanie mu wymierzona kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji wskazanych przez fiskusa transakcji. Należy zatem dopilnować, aby rozliczenia i składane informacje były prawidłowe i kompletne, a stosowany w firmie system finansowo-księgowy umożliwiał raportowanie zgodnie z nowymi wymogami.

Z punktu widzenia przedsiębiorców pośredniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi istotną informacją jest przesunięcie na dzień 1 września 2020 r. daty wejścia w życie obowiązku dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych AKC-RU umożliwiających otrzymanie statusu pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego. Odłożony w czasie został także obowiązek ewidencjonowania przewozu takich wyrobów w systemie SENT na zasadach określonych w przepisach o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów.  Podatnicy trudniący się obrotem olejami opałowymi nie powinni jednak zwlekać z wypełnieniem formalności do ostatniej chwili, gdyż z doświadczenia wiadomo, że rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyskanie podpisu elektronicznego mogą w praktyce przeciągnąć się w czasie.

Ważne zmiany dla importerów i firm dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

Należy pamiętać, że od 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie niezmiernie istotna dla importerów towarów zmiana art. 33a ustawy o VAT. Od tego dnia podatnicy dokonujący importu towarów i zamierzający rozliczyć VAT z tego tytułu w deklaracji podatkowej, będą zobowiązani posiadać status podatnika VAT czynnego oraz rozliczać należny podatek za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie). Zniknie również obowiązek składania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczenia o rozliczeniu VAT z tytułu importu w terminie 4 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przed 1 lipca 2020 r. należy zatem bezwzględnie pamiętać o dopełnieniu formalności w tym zakresie, gdyż w przeciwnym razie podatnik utraci prawo do rozliczenia VAT z tytułu importu w deklaracji. Będzie ponadto zobowiązany uiścić należny VAT wraz z odsetkami do urzędu właściwego w zakresie poboru cła z tytułu przywozu towarów.

W połowie marca wstrzymane zostały prace nad implementacją unijnych przepisów dotyczących m.in. zasad rozliczania na gruncie VAT tzw. wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych poprzez doprecyzowanie, którą z dostaw w łańcuchu należy zakwalifikować jako ruchomą, a w konsekwencji objętą stawką 0% VAT.  Niemniej zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez resort finansów, od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnicy mogą wybrać, czy będą rozliczać transakcje na nowych, przewidzianych Dyrektywą 2018/1910  zasadach, czy według reguł określonych w krajowych przepisach VAT. Warto zatem przeanalizować praktykowany łańcuch dostaw i zaplanować obrót towarowy w sposób optymalny z punktu widzenia VAT. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów raz przyjęte zasady rozliczeń trzeba stosować konsekwentnie, przyszły schemat transakcji należy gruntownie przemyśleć.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Umiejętne zarządzanie płatnościami ceł i podatków w obrocie towarami

Płatności z tytułu należności podatkowych i celnych związanych z importem towarów niewątpliwie istotnie wpływają na płynność finansową firmy. W czasie kryzysu przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień lub odsunięcia w czasie  terminów płatności należności, co umożliwiają wspólnotowe przepisy celne, jak również regulacje krajowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że od niedawna przywóz sprzętu i wyrobów medycznych służących walce z koronawirusem korzysta ze zwolnienia zarówno z VAT importowego, jak i cła. Przedmiotowe zwolnienie ma charakter retrospektywny (wsteczny) i obowiązuje od 30 stycznia br., zatem warto zainteresować się możliwością jego zastosowania. Z kolei darowizna takich sprzętów i materiałów przekazywanych Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu NFZ wykonujących leczenie szpitalne objęta jest od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. stawką 0% VAT.

Oprócz nowych możliwości skorzystania ze zwolnień i obniżonych stawek VAT, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, podatnicy w pewnych uzasadnionych okolicznościach mogą  ubiegać się o odroczenie, umorzenie bądź rozłożenie na raty wymaganych należności na zasadach ogólnych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Z uwagi na grożącą w związku z kryzysem ekonomicznym nieodwracalną szkodę, przedsiębiorcy w dobie pandemii mają szansę uzyskać takie ulgi nie tylko w zakresie podatków, lecz również należności celnych. Jakkolwiek unijne przepisy nie są w tym zakresie tak elastyczne, jak regulacje krajowe, to biorąc pod uwagę panującą sytuację ekonomiczną, importer dotknięty skutkami kryzysu stoi na zdecydowanie lepszej pozycji w negocjacjach z organami celnymi. Uzyskanie ulg w zakresie danin publicznoprawnych zależeć będzie od konkretnych, indywidualnych okoliczności, które należy precyzyjnie przedstawić w umotywowanym wniosku.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

W zakresie należności celnych, można również rozważyć zastosowanie instytucji zawieszeń celnych, na które pozwalają wspólnotowe regulacje w odniesieniu do importowanych towarów niedostępnych na rynku unijnym, a państwa ich pochodzenia nie zawarły z Unią Europejską preferencyjnych umów w zakresie ceł. Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności i światowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią istnieje duża szansa na objęcie sprowadzanych wyrobów obniżoną lub zerową stawką cła. Należy jednak pamiętać o spełnieniu szeregu wymogów formalnych oraz przeanalizować, które towary spełniają warunki objęcia zawieszeniami (dotyczą one jedynie wyrobów, które nie są wytwarzane w UE oraz służą dalszemu przetworzeniu na terytorium Wspólnoty). Wnioski w tym zakresie można składać tylko w określonych terminach (rundach), a  najbliższy termin składania aplikacji upływa w dniu 30 czerwca br.

Importerzy powinni także przeanalizować możliwość skorzystania ze specjalnych procedur celnych takich jak procedura składu celnego czy uszlachetniania czynnego. Ich zastosowanie pod pewnymi warunkami może bowiem w praktyce umożliwić zawieszenie i odsunięcie w czasie obowiązku uiszczenia należności celnych. Jakkolwiek skorzystanie z wymienionych procedur wiąże się z licznymi formalnościami, to z uwagi na możliwe do osiągnięcie korzyści niewątpliwie opłaca się zgłębić temat i podjąć dialog z organami celno-skarbowymi.

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

„Rozjazd” w VAT naliczonym i należnym ciągle kontrowersyjny

Ciągle aktualna i sporna pozostaje kwestia prawidłowego rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług po upływie 3 miesięcy od momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Przedsiębiorcy uważają, że w takim przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje im w tym samym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia towarów lub usług. Przeciwnego zdania są organy skarbowe twierdzące, że podatnicy z uwagi na przekroczenie trzymiesięcznego terminu mają obowiązek rozliczyć należny VAT wraz z odsetkami, natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwać im będzie na zasadach ogólnych w okresie, w którym otrzymali fakturę dokumentującą nabycie (w deklaracji bieżącej).  Jedna z indywidualnych spraw w tym przedmiocie oczekuje aktualnie na rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), do którego z pytaniem prejudycjalnym zwrócił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt sprawy I SA/Gl 495/19). Z uwagi na fakt, że ten kontrowersyjny problem istotnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa, należy rozważyć wystąpienie w tym zakresie o wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ewentualne korzystne rozstrzygnięcie TSUE będzie bowiem wiążące jedynie we wskazanej sprawie rozpoznawanej przez WSA w Gliwicach.

Jakub Jaroń
doradca podatkowy

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA