REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przesyłka z zagranicy dostarczona bez oclenia lub z błędnymi danymi - korekta VAT

Przesyłka z zagranicy dostarczona bez oclenia lub z błędnymi danymi - korekta VAT
Przesyłka z zagranicy dostarczona bez oclenia lub z błędnymi danymi - korekta VAT
ShutterStock

REKLAMA

Jak skorygować VAT w przypadku otrzymania przesyłki zagranicznej bez oclenia lub z błędnymi danymi? W przypadku zarówno błędów w odprawie importowej, jak i braku jej dokonania, aby móc skorygować wysokość VAT importowego w deklaracjach podatkowych, należy zwrócić się do urzędu celno-skarbowego. Naczelnik UCS w odpowiedzi na wniosek wyda decyzję celną, którą albo poprawi te pomyłki i ich skutki dla VAT, albo ureguluje status celny towarów wraz z jednoczesnym określeniem podatków importowych we właściwej wysokości. Wszystkie te elementy, tj. cło, akcyza i VAT, zostaną określone w jednej decyzji.

Import towarów - błędy w dokumentacji, brak oclenia a VAT

W przypadku zakupu towarów spoza UE, a więc ich importu, zdarzają się sytuacje, gdy po dokonaniu formalności celnych zauważamy pomyłkę w dokumentacji, np. wskazano błędną wartość towaru (pomylono fakturę lub symbol waluty). Czasami zdarza się również, że kurier dostarcza nam zamówioną przesyłkę, która nie została oclona.
W przypadku zarówno błędów w odprawie importowej, jak i braku jej dokonania, aby móc skorygować wysokość VAT importowego w deklaracjach podatkowych, musimy najpierw "odwiedzić" urząd celno-skarbowy (dalej UCS).

1. Dlaczego w celu skorygowania VAT od importu należy zwrócić się do UCS?

Naczelnik UCS jest m.in. organem celnym i to do niego jako organu należy się zwrócić w celu załatwienia spraw związanych z cłem (czy to bezpośrednio w oddziałach celnych czy w komórkach orzeczniczych). Nie każdy wiąże naczelnika UCS z VAT. Niektórzy sądzą, że sprawy VAT załatwia się tylko i wyłącznie w swoim urzędzie skarbowym (dalej US), w którym rozliczają się z tego podatku. Z treści przepisów działu VII ustawy o VAT - Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów (art. 33-40) - wynika jednak, że wszystkie sprawy związane z VAT z tytułu importu załatwia się, co do zasady, u naczelnika UCS. Dotyczy to zarówno pierwotnego naliczenia VAT w zgłoszeniu celnym (w momencie "oclenia"), jak i dokonywania wszelkich korekt tego podatku w związku z błędami w zgłoszeniach celnych lub brakiem tych zgłoszeń.

Jedynymi sprawami w zakresie VAT importowego, w przypadku których nie może decydować naczelnik UCS, są ulgi w spłacie tego podatku. Może je przyznać wyłącznie właściwy dla podatnika naczelnik US (art. 39 ustawy o VAT).

Ważne!
Naczelnik UCS decyduje o wszelkich sprawach związanych z VAT od importu, oprócz tych dotyczących ulg w spłacie tego podatku, które należą do właściwości naczelnika US.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

W praktyce, jeżeli naczelnik UCS określi w decyzji "zbyt duży" podatek i podatnik będzie musiał go zapłacić (bo się nie odwołał od tej decyzji lub dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie zgodził się z odwołaniem), to o ewentualne rozłożenie podatku na raty lub jego umorzenie możemy się zwrócić wyłącznie do US, a nie do UCS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na marginesie - identyczna konstrukcja istnieje w akcyzie - tam też wszelkie sprawy związane z akcyzą importową (poza jej płaceniem, w tym ratami i innymi ulgami) załatwiamy u naczelnika UCS (art. 14 ust. 1b oraz art. 27-29a ustawy o podatku akcyzowym).

Jeżeli zatem stwierdzimy pomyłkę w dokumentach importowych lub ich brak, to musimy złożyć wniosek do naczelnika UCS, aby wydał decyzję celną, którą albo poprawi te pomyłki i ich skutki dla VAT (i ewentualnie akcyzy), albo ureguluje status celny tych towarów (dokona ich "oclenia") wraz z jednoczesnym określeniem podatków importowych we właściwej wysokości. Co ważne, wszystkie te elementy, tj. cło, akcyza i VAT oraz ewentualnie opłata paliwowa i opłata emisyjna, zostaną określone w jednej decyzji (art. 73d Prawa celnego).

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Ważne!
Naczelnik UCS prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, VAT, podatku akcyzowego, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, z tytułu importu towarów.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Jak wystawiać faktury ustrukturyzowane i korzystać z KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Pamiętać przy tym należy, że postępowania celne (w tym wspólne postępowania celno-podatkowe) toczą się przed naczelnikiem UCS w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, a ustawa - Ordynacja podatkowa jest stosowana w bardzo ograniczonym zakresie (art. 73 Prawa celnego). W związku z tym przebieg samego postępowania bywa w wielu aspektach inny niż przebieg "typowego" postępowania podatkowego przed naczelnikiem US.

2. Otrzymanie towaru, który nie został oclony - skutki w VAT

Jeżeli otrzymamy (np. za pośrednictwem kuriera) zamówiony przez nas poza UE towar, który nie został oclony, musimy sami zgłosić ten fakt naczelnikowi UCS i zawnioskować o wydanie decyzji dopuszczającej taki towar do obrotu ("oclić" go). Wydana decyzja celna, poza ustaleniem kwoty należnego cła, będzie również określać wysokość podatków należnych z tytułu importu, tj. wysokość VAT oraz ew. akcyzy, jeżeli będzie to towar akcyzowy. Dodatkowo, gdyby sprawa dotyczyła niektórych paliw, naczelnik UCS określi nam w tej decyzji również wysokość opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej.

W odróżnieniu od typowych decyzji podatkowych, którymi naczelnik US określa wysokość podatków krajowych, płatność podatków określonych w decyzji celnej odbywa się w trochę innych terminach i trochę inaczej nalicza się odsetki od tych kwot.

2.1.Termin płatności cła i podatków

Cło i podatki określone w decyzjach celnych płaci się w ciągu 10 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 65 ust. 1 - Prawa celnego, art. 37 ust. 1 ustawy VAT i art. 27 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku VAT i akcyzy płaci się zarówno odsetki, jak i odsetki za zwłokę, ale nie jednocześnie (zob. pkt 2.1.1).

W tym miejscu należy wspomnieć o pewnej rozbieżności w płaceniu cła i podatków importowych, po złożeniu odwołania od decyzji. O ile podatków importowych nie trzeba płacić do momentu wydania decyzji odwoławczej (następuje wstrzymanie wykonania decyzji w tej części), o tyle cło musimy zapłacić w 10-dniowym terminie, nawet jeśli złożymy odwołanie, gdyż kwestię tę regulują tak przepisy unijne.

Ważne!
W przypadku złożenia odwołania od decyzji podatków importowych nie trzeba płacić do momentu wydania decyzji odwoławczej, gdyż następuje wstrzymanie wykonania decyzji w tej części.

2.2. Odsetki od należności celnych i podatków

Odsetki naliczane są za okres od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych (czyli od dnia następnego po imporcie do dnia doręczenia decyzji). Natomiast "normalne" odsetki od zaległości płaci się (jak w innych podatkach) od kwot podatków niezapłaconych w terminie, czyli nalicza się je po upływie 10 dni od dnia doręczenia decyzji celnej.

Wracając do odsetek naliczanych za okres od importu do dnia doręczenia decyzji celnej, należy stwierdzić, że stanowią one mechanizm dyscyplinowania importerów do szybkiego składania wniosków o oclenie towarów (lub o szybką korektę błędnych odpraw), gdyż wysokość tych odsetek została specyficznie określona w art. 37 ustawy o VAT i art. 27 ustawy o akcyzie.

W przypadku niektórych korekt, które zostaną dokonane w ciągu 6 miesięcy i w przypadku których wpłaci się "brakujące" podatki w terminie 10 dni od otrzymania decyzji celnej, można skorzystać z "bonusu" w postaci odsetek naliczanych w wysokości 50% "standardowych" odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W większości pozostałych przypadków, w szczególności gdy decyzja celna wydawana jest z urzędu i dotyczy stosunkowo dużej różnicy podatku (tj. zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę), odsetki te nalicza się w wysokości 150% "standardowych" odsetek za zwłokę.

Mając na uwadze fakt, że w ostatnim czasie odsetki od zaległości podatkowych rosną w niebotycznym tempie, wskazane jest, aby jak najszybciej składać wnioski do UCS.

3. Pomyłki w zgłoszeniach celnych

Czasami okazuje się, że w zgłoszeniu celnym podane zostały błędne dane, np. wpisano:

 • błędną walutę faktury,
 • fakturę od innego transportu (a więc inną wartość),
 • błędną kwotę (np. czeski błąd),

czy otrzymano korektę faktury, bo błąd popełnił sprzedawca.

W takich sytuacjach również musimy niezwłocznie zwrócić się do naczelnika UCS, tym razem o wydanie decyzji korygującej pierwotne zgłoszenie. Naczelnik UCS także w tym przypadku wyda jedną decyzję celną, która będzie dotyczyć łącznie cła i podatków, przy czym zapisy odnoszące się do podatków będą trochę inne niż w razie braku oclenia.

Tym razem naczelnik UCS nie określi całego podatku importowego, lecz tylko różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już określoną, czyli ustali, ile należy "dopłacić" do tego, co już zapłaciliśmy przy ocleniu towaru.

Opisane powyżej odsetki będą należne oczywiście od tej "dopłaty", czyli od podatku określonego w decyzji celnej.

Ważne!
Jeżeli pomyłki skutkują powstaniem nadpłaty w VAT importowym, to naczelnik UCS stwierdzi wyłącznie jej wysokość, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym jej zwrotem lub rozliczeniem należy załatwić odrębnie w urzędzie skarbowym.

4. Błędy związane z zakupami w procedurze IOSS

W przypadku importu towarów o małej wartości, tj. o wartości rzeczywistej do 150 euro w przesyłce, które nie są wyrobami akcyzowymi, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT importowego. Warunkiem jest jednak, aby sprzedawca był podatnikiem korzystającym z tzw. procedury IOSS (art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT). Procedura ma jednak zastosowanie, gdy nabywcą nie jest podatnik albo jest to podatnik, który nie miałby obowiązku rozliczenia WNT.

Procedura IOSS jest procedurą specjalną, uregulowaną w rozdziale 9 działu XII ustawy o VAT (art. 138a-138h), i dotyczy samego sprzedawcy (czyli podmiotu zagranicznego), a nie bezpośrednio kupujących. Polega na tym, że to sprzedawca rozlicza bezpośrednio w jednym wybranym urzędzie skarbowym w UE VAT od wszystkich takich przesyłek sprzedawanych do UE. Oczywiście aby rozliczyć podatek, najpierw musi go pobrać od kupujących, co dokonywane jest w momencie zakupu.

Aby kupujący mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT importowego, muszą w zgłoszeniu celnym podać numer VAT IOSS tego sprzedawcy i tu czasami zaczynają się problemy.

Ważne!
Aby kupujący przy zakupach towarów o małej wartości mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT importowego, muszą w zgłoszeniu celnym podać numer VAT IOSS sprzedawcy.

Najczęściej numer ten znajdziemy na fakturze zakupu i towarzyszy mu oczywiście oznaczenie IOSS. Jeżeli jednak sprzedawca nie poda nam tego numeru lub nie wpiszemy go do zgłoszenia celnego albo numeru tego nie pozyska Poczta lub inny operator pocztowy, który dokonuje odpraw celnych tych paczek i też nie wpisze go do zgłoszenia celnego, to musimy zapłacić VAT importowy, nawet jeśli już uiściliśmy go przy zakupie.

Przepisy polskie i unijne są w tym momencie bezlitosne, mimo że w praktyce mamy tu do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. W takich sytuacjach nie mamy możliwości skutecznego zwrócenia się do naczelnika UCS o wydanie decyzji korygującej wysokość VAT importowego i wsteczne zastosowanie zwolnienia z VAT, gdyż nie można wstecznie spełnić obowiązkowego warunku, jakim jest przekazanie organowi celnemu numeru VAT IOSS sprzedawcy "w momencie importu towaru".

Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, ponieważ możemy zwrócić się do sprzedawcy o zwrot pobranego podatku, przedkładając mu odprawę celną, w której naliczono ten podatek. Sprzedawca, po zwrocie nam podatku, będzie musiał oczywiście dokonać stosownych korekt w swojej deklaracji VAT, na co ma maksymalnie 3 lata.

Tym samym w razie otrzymania od kuriera paczki o małej wartości, która nie została oclona, nie tylko musimy udać się do naczelnika UCS, jak opisano to na początku artykułu, ale też musimy pamiętać o numerze VAT IOSS sprzedawcy, jeżeli nabyliśmy towar w tym systemie.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ust. 1b oraz art. 27-29a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 143; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1488,
 • art. 33-40, art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - .jt. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561,
 • art. 65, art. 73 -73d ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1856; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301.

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska przyciąga zagranicznych inwestorów. Co sprzyja inwestycjom?

  Polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców z innych krajów. Na warszawskiej giełdzie udział inwestorów zagranicznych osiągnął w I połowie roku poziom 65 procent - to najwyższy wynik w perspektywie całej dekady. 

  Handel hurtowy. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  Sierpniowe dane GUS o handlu hurtowym i nowych zamówieniach w przemyśle pokazują kontynuację spadkowego trendu z poprzednich miesięcy. Słabe wyniki handlu hurtowego ogółem w ujęciu rocznym są m.in. efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku, w którym przedsiębiorstwa intensywnie budowały zapasy. Efekt ten widoczny jest szczególnie w przypadku półproduktów pochodzenia nierolniczego i złomu, których sprzedaż w sierpniu ubiegłego roku notowała blisko 60 proc. wzrost r/r a w sierpniu tego roku spadła w ujęciu rocznym o ponad 47 proc.

  Wymiana towaru na nowy w toku reklamacji a VAT. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą i nową fakturę?

  Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2023 r. sprzedaliśmy klientowi towar. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. Na początku sierpnia klient zareklamował sprzedany mu towar i odesłał go do nas. Zamierzamy uznać reklamację i wysłać klientowi nowy towar. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę korygującą "zerującą" oraz fakturę dokumentującą nową sprzedaż?

  Podatek Belki drenuje kieszenie Polaków. W pół roku fiskus ściągnął ponad 5 mld zł

  Podatek Belki coraz bardziej uwiera Polaków. Tylko w pół roku fiskus ściągnął od nich ponad 5 mld zł.

  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  REKLAMA