REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ustawa o VAT 2023 - Załączniki

Ustawa o VAT 2023 - Załączniki
Ustawa o VAT 2023 - Załączniki
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) - Załączniki - stan prawny na 13 października 2023 r.
rozwiń >

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535)

t.j. z dnia 26 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054)

REKLAMA

Autopromocja

t.j. z dnia 25 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 710)

t.j. z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)

t.j. z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174)

t.j. z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 106)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

t.j. z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 685)

t.j. z dnia 29 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 931)

t.j. z dnia 9 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570)

(Dz.U. z 2023 r., poz. 1059; Dz.U. z 2023 r., poz. 1598; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 1852

Załączniki do ustawy z dnia 11 maja 2004 r.

Załącznik nr 1

(uchylony)

Załącznik nr 2

(uchylony)

Załącznik nr 3

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%

Poz.

CN lub PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

 

CN

Towary spożywcze

1

ex 09

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy – z wyłączeniem towarów objętych CN:

1) 0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji,

2) 0902 Herbata, nawet aromatyzowana,

3) 0903 00 00 Maté (herbata paragwajska)

2

ex 17Cukry i wyroby cukiernicze – z wyłączeniem towarów objętych CN 1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

3

ex 2101Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

4

2103Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

5

ex 2106Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 oraz z 2023 r. poz. 588)

6

ex 3503Żelatyna i jej pochodne
 

CN

Towary zwykle używane w rolnictwie

7

ex 01

Zwierzęta żywe – wyłącznie:

1) 0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe,

2) 0102 Bydło żywe,

3) 0103 Świnie żywe,

4) 0104 Owce i kozy, żywe,

5) 0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki,

6) ex 0106 – króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

8

ex 06Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne – z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

9

ex 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

10

bez względu na CNNawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych

11

bez względu na CNSznurek do maszyn rolniczych

12

bez względu na CNZiemia ogrodnicza
  

Towary związane z ochroną zdrowia

13

bez względu na CNWyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

14

bez względu na CNProdukty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

15

bez względu na CNŚrodki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24)
 

CN

Pozostałe towary

16

ex 2201Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg – wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu

17

ex 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:

1) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych,

2) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych

18

ex 8523Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz. 17

 

 

PKWiU

Usługi (grupa usług)

19

ex 01.6Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)

20

02.10.20.0Usługi związane ze szkółkami leśnymi

21

ex 02.40.10Usługi związane z leśnictwem – z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3)

22

ex 03.00.7Usługi wspomagające rybactwo – z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

23

ex 10.39.14.0Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat

24

36.00.20.0Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

25

36.00.30.0Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

26

ex 37Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

27

38.11.1Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu

28

38.11.2Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu

29

38.11.6Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

30

38.12.1Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

31

38.12.30.0Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

32

38.21.10.0Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

33

38.21.2Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

34

38.22.19.0Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

35

38.22.2Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych

36

39.00.1Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

37

39.00.2Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń

38

49.10Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

39

49.31Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

40

49.32Usługi taksówek

41

49.39Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

42

50.10.1Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu

43

50.30.1Transport wodny śródlądowy pasażerski

44

50.30.20.0Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą

45

51.10.1Transport lotniczy pasażerski

46

51.10.20.0Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą

47

55Usługi związane z zakwaterowaniem

48

bez względu na PKWiUUsługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie*)

49

75Usługi weterynaryjne

50

81.29.12.0Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

51

81.29.13.0Pozostałe usługi sanitarne

52

81.30Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni

53

ex 85.60.10.0Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku

54

ex 91.01Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w poz. 17 i 18 oraz w poz. 19 i 20 załącznika nr 10

55

93.11.10.0Usługi związane z działalnością obiektów sportowych

56

95.23.10.0Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych

57

95.29.11.0Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego

58

95.29.12.0Usługi naprawy rowerów

59

96.02.11.0Usługi fryzjerskie damskie

60

96.02.12.0Usługi fryzjerskie męskie

61

ex 96.02.14.0Usługi fryzjerskie świadczone w domu

62

96.03Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną

63

bez względu na PKWIUUsługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania

64

bez względu na PKWIU

Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

2) do obiektów kulturalnych

65

bez względu na PKWIUUsługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

66

bez względu na PKWIUUsługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu

67

bez względu na PKWIUWstęp na imprezy sportowe

68

bez względu na PKWIUPozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu

69

bez względu na PKWIUUsługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13

70

bez względu na PKWIUUsługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii

71

bez względu na PKWIUOdpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z przewozem pasażera przy świadczeniu usług, o których mowa w poz. 38, 39 i 41

72

bez względu na PKWIUDostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 17 oraz objętych poz. 19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki

73

bez względu na PKWIUUsługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 13

*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

Objaśnienia:

1) Wykaz nie ma zastosowania do towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

2) Usługi transportu pasażerskiego obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu, również zwierzęcia, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.

Załącznik nr 4

(uchylony)

Załącznik nr 5

(uchylony)

Załącznik nr 6

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% [33]

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

ex 01.11

Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe – z wyłączeniem:

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4) ziół suszonych sortowanych całych

2

01.12Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3

01.13.1Winogrona

4

ex 01.13.23Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego – z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5

01.13.24-00.10Orzechy laskowe

6

01.13.24-00.20Orzechy włoskie

7

ex 01.13.40-00.90Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8

ex 01.2

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – z wyłączeniem:

1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90),

3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9,

4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00),

5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25)

9

ex 01.25.10Króliki, pszczoły i jedwabniki

10

ex 02Produkty gospodarki leśnej – z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)

11

05Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)

12

14.12.20-10.23Kreda mielona, nawozowa

13

ex 14.30.13-90.10Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

14

15.11.1Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów

15

15.11.21Wełna szarpana

16

ex 15.11.3Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu – z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy

17

ex 15.11.4Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

18

15.12Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju

19

ex 15.13.13-00.10Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka – wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne

20

ex 15.20Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) – z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30,-11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

21

ex 15.20.17Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych

22

ex 15.33.30-00.22Obierki, liście i strużyny z warzyw – wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

23

15.33.30-00.3Odpady – słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

24

15.33.30-00.80Żołędzie i kasztany

25

ex 15.33.30-00.90Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe – wyłącznie odpady użytkowe paszowe

26

15.41.11Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych – z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowa-nych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

27

15.42.13-30Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.

28

15.51.11Mleko płynne przetworzone

29

15.61.33-33.16Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie

30

15.61.33-33.26Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie

31

15.61.33-33.32Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane

32

15.61.33-33.34Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie

33

15.61.33-33.42Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane

34

15.61.33-33.44Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie

35

15.61.33-33.51Ziarno kukurydzy – miażdżone i płatkowane

36

15.61.33-33.54Ziarno kukurydzy – obrobione wyłącznie przez śrutowanie

37

15.61.33-33.94Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie

38

15.61.50-10.20Śruty kukurydziane

39

15.61.50-30.20Śruty ryżowe

40

15.61.50-50.20Śruta pszenna

41

15.61.50-90.2Śruty zbóż

42

ex 15.61.50-90.40Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych – wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych

43

15.61.50-10.10Otręby paszowe kukurydziane

44

15.61.50-30.10Otręby paszowe ryżowe

45

15.61.50-50.10Otręby paszowe pszenne

46

15.61.50-90.1Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy

47

ex 15.7Pasza dla zwierząt – z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)

48

15.89.12Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

49

24.14.64-50Podpuszczka i jej koncentraty

50

24.15.10-75.30Amoniak ciekły nawozowy

51

24.15.10-77.20Woda amoniakalna nawozowa

52

ex 24.15.30Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)

53

24.15.40Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

54

ex 24.15.50Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

55

24.15.60Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

56

24.15.70-70.20Saletra sodowa nawozowa

57

ex 24.15.80

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe

Związki fosforowe do mieszanek paszowych

58

ex 24.2Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

59

24.62.10-20.10Albumina techniczna

60

24.62.10-20.20Albumina mleka

61

24.62.10-30.61Taninian żelatyny

62

24.62.10-30.62Bromotaninian żelatyny

63

bez względu na symbol PKWiUSznurek do maszyn rolniczych
  

Usługi

64

ex 01.4Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt

65

ex 02.02.10Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów

66

ex 05.00.50Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

Objaśnienia:

1) ex – dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0%.

Załącznik nr 7

WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 3704 00 10Film kinematograficzny, pozytywy – o charakterze edukacyjnym, naukowym oraz kulturalnym
ex 3705 00Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż filmy kinematograficzne – o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym
ex 3706 90 52Kroniki filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez niej) przedstawiające wydarzenia aktualne w chwili importu, oraz importowane maksymalnie w dwóch egzemplarzach z każdego tematu w celu ich skopiowania
ex 3706 90 91Archiwalne materiały filmowe (ze ścieżką dźwiękową lub bez niej) przeznaczone do użytku w związku z kronikami filmowymi
ex 3706 90 99

– Filmy rekreacyjne przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży – Pozostałe filmy o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym Pozostałe wyroby drukowane, łącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami:

ex 4911 91 00

– – – Pozostałe:

– Mikrofisze lub inne nośniki informacji niezbędne dla komputerowych usług informacyjnych i dokumentacyjnych o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym

– Mapy ścienne przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych

4911 99 00– – – Pozostałe
ex 8523

Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów działu 37:

– O charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym

ex 9023 00

Przyrządy, aparaty lub modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych celów:

– Wzory, modele i mapy ścienne o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, przeznaczone wyłącznie do pokazu i nauczania

– Makiety lub wizualizacje idei abstrakcyjnych, jak np. struktury molekularne lub wzory matematyczne, różnego typu hologramy wykorzystywane do projekcji laserowych, zestawy multimedialne, materiały do zaprogramowanych instrukcji, łącznie z materiałami w formie kompletów zawierających odpowiednie materiały drukowane

Objaśnienie:

ex – dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.

Załącznik nr 8

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY

Poz.

Nazwa towaru

1

Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych

2

Drukarki

3

Skanery

4

Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)

5

Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Załącznik nr 9

(uchylony)

Załącznik nr 10

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%

Poz.

CN lub PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

 CNTowary spożywcze

1

02Mięso i podroby jadalne

2

ex 03Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308

3

04Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4

0504 00 00Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

5

07Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10Zboża

8

11Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

9

ex 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

10

ex 15Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne

11

ex 16

Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

12

19Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

13

ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części

roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

14

2104Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

15

2105 00Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

17

ex 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

18

bez względu na CNDietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 

CN

Pozostałe towary

19

ex 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:

1) ex 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek,

2) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

3) 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,

4) 4904 00 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,

5) 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,

6) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne

20

ex 8523Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz. 19

21

9619 00Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy (pieluszki) i wkładki do pieluch oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

22

bez względu na CNSmoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych

23

bez względu na CNFoteliki do przewozu dzieci w samochodach
 

PKWiU

Usługi (grupa usług)

24

bez względu na PKWiU

Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19, z wyłączeniem:

– publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki,

– czasopism regionalnych lub lokalnych

– (uchylone)

Objaśnienie:

1) Wykaz nie ma zastosowania do towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Załącznik nr 11

(uchylony)

Załącznik nr 12

LISTA TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA OD PODATKU OKREŚLONE W ART. 113 UST. 1 I 9 USTAWY

Poz.

CN

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek srebra,

2) srebro techniczne czyste,

3) srebro o wysokiej czystości,

4) stopy srebra,

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek złota,

2) złoto technicznie czyste,

3) złoto o wysokiej czystości,

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

5) stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1) proszek platyny,

2) proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14) stopy platyny,

15) stopy palladu,

16) stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych, inne niż towary objęte pozycją 8549 – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2) wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

1a

ex 8549

Odpady i złom elektryczne i elektroniczne – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 8549 21 00 – W rodzaju stosowanych do odzyskiwania metali szlachetnych

– – Zawierające ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne, akumulatory elektryczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp elektronopromieniowych lub inne szkło aktywowane, lub elementy elektryczne lub elektroniczne zawierające kadm, rtęć, ołów lub polichlorowane bifenyle (PCB) – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

– – ex 8549 29 00 – Pozostałe – wyłącznie:

1) złom złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) złom platyny,

5) złom palladu,

6) złom irydu;

2

ex 9602Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu

3

ex 9706Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

Załącznik nr 13

(uchylony)

Załącznik nr 14

(uchylony)

Załącznik nr 15

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY

Poz.

PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

05.10.10.0Węgiel kamienny

2

05.20.10.0Węgiel brunatny (lignit)

3

ex 10.4Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku

4

19.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

5

19.20.11.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego

6

19.20.12.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla brunatnego (lignitu)

7

ex 20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

8

ex 20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

9

ex 22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, nie-wzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

10

24.10.12.0Żelazostopy

11

24.10.14.0Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku

12

24.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej

13

24.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

14

24.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

15

24.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

16

24.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej

17

24.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

18

24.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

19

24.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

20

24.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

21

24.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciąg-nione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

22

24.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

23

24.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24

24.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

25

24.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

26

24.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

27

24.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

28

24.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

29

24.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

30

24.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

31

24.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali

32

24.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

33

24.31.10.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno

34

24.31.20.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno

35

24.32.10.0Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte

36

24.32.20.0Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte

37

24.33.11.0Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno

38

24.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

39

24.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

40

24.41.10.0Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku

41

ex 24.41.20.0Złoto w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43

42

24.41.30.0Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku

43

bez względu na symbol PKWiUZłoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

44

ex 24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

45

ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

46

24.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie

47

24.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie

48

24.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie

49

24.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie

50

24.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

51

24.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

52

24.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

53

24.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

54

24.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów

55

24.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie

56

ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

57

ex 25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali

58

ex 25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali

59

ex 26.11.30.0Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

60

ex 26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich

61

ex 26.20.21.0Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

62

ex 26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

63

ex 26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

64

26.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

65

ex 26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

66

26.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

67

27.20.2Akumulatory elektryczne i ich części

68

28.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych

69

ex 28.23.22.0Części i akcesoria do maszyn biurowych – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

70

ex 29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych

71

29.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe

72

29.31.22.0Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych

73

29.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych

74

29.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych

75

29.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi

76

29.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane

77

30.91.20.0Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych

78

ex 32.12.13.0Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

79

38.11.49.0Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania

80

38.11.51.0Odpady szklane

81

38.11.52.0Odpady z papieru i tektury

82

38.11.54.0Pozostałe odpady gumowe

83

38.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych

84

38.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

85

38.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal

86

38.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

87

38.32.2Surowce wtórne metalowe

88

38.32.31.0Surowce wtórne ze szkła

89

38.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury

90

38.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

91

38.32.34.0Surowce wtórne z gumy

92

 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

93

 Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

94

ex 58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

95

ex 58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

96

ex 59.11.23.0Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach – wyłącznie dyski SSD

97

bez względu na symbol PKWiUUsługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

98

41.00.3Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

99

41.00.4Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

100

42.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

101

42.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

102

42.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

103

42.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

104

42.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

105

42.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

106

42.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

107

42.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

108

42.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

109

42.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

110

42.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

111

42.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa

112

42.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

113

42.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych

114

43.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

115

43.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

116

43.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

117

43.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

118

43.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

119

43.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

120

43.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających

121

43.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

122

43.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

123

43.29.11.0Roboty związane z wykonywaniem izolacji

124

43.29.12.0Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń

125

43.29.19.0Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

126

43.31.10.0Roboty tynkarskie

127

43.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

128

43.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

129

43.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

130

43.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

131

43.34.10.0Roboty malarskie

132

43.34.20.0Roboty szklarskie

133

43.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

134

43.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

135

43.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

136

43.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

137

43.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

138

43.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

139

43.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

140

43.99.40.0Roboty betoniarskie

141

43.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

142

43.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

143

43.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

144

43.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

145

45.31.1Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

146

45.32.1Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

147

45.32.2Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148

ex 45.40.10.0Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

149

ex 45.40.20.0Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

150

ex 45.40.30.0Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

[1] Art. 2 pkt 49 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[2] Art. 2 pkt 50 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[3] Art. 2 pkt 51 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[4] Art. 29a ust. 10 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[5] Art. 29a ust. 11a dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[6] Art. 29a ust. 12a dodany przez art. 3 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[7] Art. 29a ust. 12b dodany przez art. 3 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[8] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1.

[9] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1.

[10] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1.

[11] W okresie od 1 stycznia 2019 r. kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 18,70% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%, zgodnie art. 146b.

[12] W okresie od 1 stycznia 2019 r. kwota podatku należnego jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki 7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%, zgodnie z art. 146b.

[13] W okresie od 1 stycznia 2019 r., obowiązuje 23 % stawka podatku, zgodnie z art. 146c.

REKLAMA

[14] Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076) art. 87 ust. 2 w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. 1 stycznia 2022 r.).

[15] Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076) art. 87 ust. 2c w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. 1 stycznia 2022 r.).

[16] Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076) art. 87 ust. 5c dodany ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. 1 stycznia 2022 r.).

[17] Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 87 ust. 6e pkt 1 lit. a) w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 lipca 2023 r.

[18] Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 87 ust. 6e pkt 1 lit. b) w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 lipca 2023 r.

[19] Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 87 ust. 6e pkt 3 lit. a) w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 lipca 2023 r.

[20] Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 87 ust. 6e pkt 4 lit. a) w brzmieniu nadanym ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 lipca 2023 r.

[21] Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 87 ust. 6e pkt 4 lit. c) dodana ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 lipca 2023 r.

[22] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1.

[23] Art. 109 ust. 11ia dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[24] Art. 109 ust. 11ib dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[25] Art. 109 ust. 11ic dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1852). Zmiana weszła w życie 13 października 2023 r.

[26] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 23%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1.

[27] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka ryczałtu wynosi 4%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 4.

[28] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka zryczałtowanego podatku wynosi 7%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 3.

[29] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 8%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2.

[30] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 8%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2.

[31] W okresie od 1 stycznia 2019 r., stawka podatku wynosi 8%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2.

[32] Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 146k ust. 1a dodany ww. ustawą ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 lipca 2023 r.

[33] Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Polecamy: Biuletyn VAT

Zobacz spis treści ustawy o VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

REKLAMA

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

REKLAMA