reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Opłaty za informacje dot. danych osobowych są opodatkowane VAT

Opłaty za informacje dot. danych osobowych są opodatkowane VAT

Czynność dostarczania informacji dotyczących danych osobowych na podstawie przepisów RODO oraz wszelkich kolejnych kopii za pobraniem opłaty, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki podstawowej (obecnie 23%). Stanowisko podatnika potwierdził w tym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 9 maja 2018 r.

Czynny podatnik VAT, który wystąpił o interpretację jest spółką, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje szereg usług (zarówno opodatkowanych VAT, jak i zwolnionych z tego podatku) w obrocie krajowym i zagranicznym (np. usługi ubezpieczeniowe i finansowe, ochrony osób i mienia oraz usługi transportowe). W związku ze świadczonymi usługami Spółka dokonuje przetwarzania danych osobowych.

Administratorzy danych muszą stosować RODO od 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018 r., w związku z rozpoczęciem obowiązywania w polskim prawie  rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. rozporządzenie RODO), na spółkę, jako administratora danych osobowych zostaną nałożone nowe prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W szczególności art. 12 RODO zobowiązuje administratora danych osobowych do udzielania osobom, których dane podlegają administrowaniu, wszelkich informacji wymaganych prawem. Informacje udzielane będą na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można będzie udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Czasem można pobrać opłatę

Na ogół informacje przekazywane osobom, których dane osobowe podlegają administrowaniu oraz komunikacja są wolne od opłat. Ale jeśli żądania osoby, której dane dotyczą, będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator będzie mógł pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań (art. 12 ust. 5 RODO).

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

Dodatkowo art. 15 RODO stanowi, że administrator danych dostarczać będzie osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetworzeniu. Za wszystkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator będzie mógł pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

RODO – treść rozporządzenia

Polecamy: Biuletyn VAT

Czy opłaty dot. danych osobowych są opodatkowane VAT

Spółka miała wątpliwości odnośnie kwalifikacji takiej opłaty na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Zdaniem Spółki  czynność realizowana przez podatnika VAT będącego administratorem danych, polegająca na dostarczaniu informacji dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, oraz wszelkich kolejnych kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, za które pobrane zostaną opłaty, należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej (aktualnie w 2018 roku - 23%).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 9 maja 2018 r. interpretacji indywidualnej (sygn.. 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP) zgodził się ze stanowiskiem Spółki i argumentacją tego stanowiska.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o VAT zawiera bardzo szeroką definicję świadczenie usług – usługą jest bowiem każde świadczenie (na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej), które nie może być uznane za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie.

Zgodnie z  art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., podstawowa stawka VAT wynosi 23%.

Zdaniem Dyrektora KIS dostarczenie za pobraniem opłaty przez administratora danych, osobie, której dane dotyczą, informacji oraz wszelkich kolejnych kopii, jeżeli żądanie tej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, wypełnia przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Pobieranie opłaty stanowić będzie w istocie zapłatę za świadczenie. Opłatę taką należy uznać bowiem za wynagrodzenie pobrane przez podatnika (administratora danych) za usługę świadczoną na rzecz osoby, która zwróci się z takim żądaniem i jako taka powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Zaistnieje tu bowiem bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem.

Ustawa o VAT nie przewiduje możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania tego typu czynności.

Dlatego czynność (usługa) dostarczania informacji dotyczących danych osobowych na podstawie przepisów RODO oraz wszelkich kolejnych kopii za pobraniem opłaty, podlegać będzie opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT (23%).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama