Kategorie

Świadczenie usług zarządzania przez członka zarządu spółki a zwolnienie z VAT

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Świadczenie usług zarządzania przez członka zarządu spółki a zwolnienie z VAT
Fotolia
Usługi zarządzania w swojej istocie nie są związane z udzielaniem opinii czy porad. Charakteryzują się one działalnością polegającą na podejmowaniu decyzji czy też prowadzeniu bieżących spraw spółki w tym jej reprezentacji. W związku z tym usługi zarządzania świadczone na rzecz spółek kapitałowych przez ich członków zarządu nie stanowią usług doradczych. W konsekwencji zarządzający spółkami kapitałowymi mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.
Reklama

Prowadzeniem spraw spółki kapitałowej oraz jej reprezentacją zajmuje się zarząd. W związku z tym spółki te zawierają z członkami zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania. Na podstawie takich umów członkowie zarządu (Zarządzający) zobowiązują się do świadczenia usług zarządzania, w szczególności polegających na prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu, reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, samodzielnym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki czy też realizacji celów zarządczych.

W umowach takich częsty jest zapis dotyczący odpowiedzialności Zarządzających wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez nich umowy. Wynagrodzenie członków zarządu przyjmuje zazwyczaj postać wynagrodzenia miesięcznego stałego oraz wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od poziomu realizacji celów zarządczych. W umowie o świadczenie usług zarządzania mogą być również przewidziane okresy wyłączeń od zapłaty wynagrodzenia w przypadku gdy Zarządzający nie mogą świadczyć usług.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Wskazać należy, że ponoszenie odpowiedzialności przez Zarządzających względem osób trzecich wskazuje, że czynności przez nich wykonywane podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako podatek VAT). Potwierdzenie, że Zarządzający działają jako podatnicy podatku VAT, w przypadku gdy z umowy wynika ich odpowiedzialność wobec osób trzecich, można znaleźć w interpretacji ogólnej z 6.10.2017 r. wydanej przez Ministra Finansów (znak  PT3.8101.11.2017).

W takim przypadku aby uniknąć rejestracji jako podatnik podatku VAT oraz wszelkich obowiązków związanych ze statusem podatnika jak np. wystawiania faktur i rozliczania tego podatku rozważyć należy, czy Zarządzający mogą korzystać ze zwolnienia w podatku VAT uzależnionego od wartości sprzedaży netto.

Zwolnienie z VAT

Reklama

Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł netto (bez podatku VAT). Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku rozpoczęcia przez podatnika w trakcie roku podatkowego wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem (m.in. świadczenia usług). W takiej sytuacji ww. zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł netto. 

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczoną tę kwotę. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku gdy faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy ww. kwotę.

Powyższego zwolnienia od podatku VAT ze względu na limit sprzedaży, nie stosuje się m.in do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa. W tym miejscu rozważyć należy zatem czy usługi zarządzania stanowić będą usług doradcze.

Ustawa o VAT nie definiuje usług doradczych. W związku z czym zdaniem Autora termin doradztwo należy interpretować zgodnie z jego znaczeniem słownikowym. Usługi doradcze związane będą z działalnością polegającą na udzielaniu porad, opinii, wyjaśnień czy też wskazywania sposobu postępowania. Dodatkowo w tym kontekście na uwagę zasługuje interpretacja ogólna Ministra Finansów z 9.04.2015 r. (znak PT3.8101.2.2015.AEW.16), w której to pojęcie doradztwa zdefiniowano w ten sposób, że „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze, czy finansowe. Minister Finansów odwołał się w swojej interpretacji do wykładni językowej tego pojęcia oraz definicji zwartej w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN. W związku z tym zdaniem Ministra Finansów,  pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „doradztwo” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych”.

Usługi zarządzania w swojej istocie nie są związane z udzielaniem opinii czy porad. Charakteryzują się one działalnością polegającą na podejmowaniu decyzji czy też prowadzeniu bieżących spraw Spółki w tym jej reprezentacji. W związku z tym, zdaniem Autora usługi zarządzania świadczone na rzecz Spółki przez Zarządzających nie będą stanowić usług doradczych. W konsekwencji Zarządzający będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Obowiązek rejestracji

Co do zasady w podatku VAT istnieje obowiązek dokonania rejestracji jako podatnik podatku VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. W odniesieniu do podmiotów dokonujących sprzedaży zwolnionej od podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży złożenie zgłoszenia rejestracyjnego jest prawem a nie obowiązkiem. Warto pamiętać, że w przypadku utraty prawa do zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać przed dniem, w którym utracono prawo do ww. zwolnienia.

Przykład I
Spółka zawrze z Zarządzającym umowę o świadczenie usług zarządzania. Umowa ta obowiązywać będzie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.12.2018r. Kwota wynagrodzenia stałego została określona na poziomie 17 000 zł netto miesięcznie. W związku z tym w okresie trwania umowy (czyli przez 11 miesięcy) Zarządzającemu zostanie wypłacone 187 000 zł (kwota ta przekroczy zatem limit 183 013,70 zł netto). W tej sytuacji wynagrodzenie zostało określone na takim poziomie, że w momencie zawarcia umowy nie ma wątpliwości, że wartość świadczonych usług przekroczy limit zwolnienia. Oznacza to, że Zarządzający zobowiązany będzie do zarejestrowania się jako podatnik VAT do 31.01.2018 r.

Przykład II
Spółka zawrze z Zarządzającym umowę o świadczenie usług zarządzania. Umowa ta obowiązywać będzie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.12.2018r. Kwota wynagrodzenia stałego została określona na poziomie 15 000 zł netto miesięcznie. W związku z tym w okresie trwania umowy (czyli przez 11 miesięcy) Zarządzającemu zostanie wypłacone 165 000 zł (kwota ta nie przekroczy zatem limitu 183 013,70 zł netto). W związku z tym Zarządzający nie będzie obowiązany do rejestracji jako podatnik VAT przed dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i ust. 3  pkt 3, art. 113 ust. 1, ust. 5, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 pkt 2 lit. b, art. 96 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług.

Marcelina Fabia, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z  o. o.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.