| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak opodatkować najem majątku firmy

Jak opodatkować najem majątku firmy

Umowa najmu jest jednym z podstawowych rozwiązań, które umożliwia wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej cudzych składników majątku. Podstawowym celem zawierania tego typu umów jest przede wszystkim zmniejszenie czy też optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności bez potrzeby nabywania wykorzystywanego majątku na własność.

Amortyzacja
 
Oprócz wydatków bezpośrednio związanych z przedmiotem najmu wynajmujący może do kosztów uzyskania przychodów z najmu zaliczyć odpisy amortyzacyjne. Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. budynki, budowle i lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok (środki trwałe). Amortyzacji podlegają również wartości niematerialne i prawne, którymi są m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Wynajmowane budynki i lokale mieszkalne podlegają amortyzacji, jeśli podatnik tak zdecyduje. A zatem podatnik będzie mógł amortyzować budynek lub lokal, jeśli uzna go za środek trwały - jeżeli przedmiotem najmu jest budynek lub lokal stanowiący odrębną własność. Ta sama zasada będzie mieć zastosowanie również do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - jeśli przedmiotem najmu miałoby być np. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Trzeba też pamiętać, że podatnik nie będzie miał prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i tym zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, jeśli najem miałby trwać krócej niż przez rok. Składnik majątku tylko wtedy będzie mógł być uznany za środek trwały lub wartości niematerialne i prawne i poddany amortyzacji, jeśli będzie przedmiotem umowy najmu na okres dłuższy niż rok.
JAK EWIDENCJONOWAĆ PRZYCHÓD
Sposób umówienia się stron co do momentu płatności czynszu ma wpływ na prowadzenie przez nich ewidencji przychodu. Jeśli z postanowień zawartych w umowie najmu wynika, że czynsz jest płatny z góry, do wyznaczonego dnia miesiąca, wówczas wynajmujący ma obowiązek zaewidencjonować przychód w księgach w każdym miesiącu, bez względu na ewentualne opóźnienie w zakresie zapłaty ze strony najemcy.
Wyznaczone terminy zapłaty kolejnych rat czynszu określają jednocześnie datę powstania należnego przychodu w następnych miesiącach roku podatkowego. Natomiast w sytuacji kiedy strony w umowie najmu określiły, że czynsz za cały okres trwania umowy należy uiścić z góry do określonego dnia miesiąca, przychód należny powstanie od razu w pierwszym miesiącu, od całej wymagalnej kwoty czynszu, za cały okres trwania umowy.
KOSZTY ZWIĄZANE Z NAJMEM
Do kosztów uzyskania przychodów z najmu rozliczanych przez wynajmującego można zaliczyć np. odpisy amortyzacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty za wodę, energię, gaz, wydatki na remonty, jeżeli zgodnie z treścią umowy opłaty te obciążają wynajmującego, a nie najemcę.
Do dokonywania amortyzacji składników majątku będących przedmiotem umowy najmu konieczne jest ustalenie ich wartości początkowej. Wartość początkową tych składników stanowi:
- cena nabycia - jeśli składnik majątku został nabyty w drodze kupna,
- cena nabycia powiększona o wartość przychodu, określonego przy świadczeniach częściowo odpłatnych - jeśli składnik majątku został nabyty częściowo odpłatnie,
- koszt wytworzenia - jeśli został wytworzony we własnym zakresie,
- wartość rynkowa z dnia nabycia - jeśli został nabyty w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób (jeśli umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości, wówczas wartością początkową jest wartość określona w umowie),
- wartość ustalona tzw. metodą uproszczoną (chodzi tu o iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni użytkowej lokalu i kwoty 988 zł.
Za powierzchnię użytkową przy wartości ustalonej w sposób uproszczony uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Metodę uproszczoną można stosować wyłącznie dla ustalenia wartości początkowej wynajmowanych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Warto przy tym pamiętać, że jeśli wynajmowana jest jedynie część nieruchomości, odpisy amortyzacyjne będą możliwe tylko w wysokości ustalonej od wartości początkowej, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wynajmowanej do ogólnej powierzchni danego budynku lub lokalu.
Trzeba jednak mieć na względzie obowiązek podatnika osiągającego przychody z najmu. Musi on prowadzić ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Obowiązek ewidencji nie dotyczy składników majątku, których wartość początkowa została ustalona metodą uproszczoną.
Nie zawsze będzie możliwe zaliczenie w koszty podatkowe dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Nie będą stanowiły takich kosztów odpisy dokonywane od wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK