| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ryczałt i karta podatkowa - roczne rozliczenie

Ryczałt i karta podatkowa - roczne rozliczenie

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej muszą rozliczyć się z fiskusem za 2007 rok do 31 stycznia 2008 r. Zatem na przygotowanie się zostało nieco ponad miesiąc. Dziś prezentujemy interpretacje organów podatkowych wyjaśniających zagadnienia rozliczeń ryczałtowców i kartowiczów wraz z opiniami specjalistów, które mogą być pomocne przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.

Podatniczka prowadząca samodzielną działalność gospodarczą może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Musi ten fakt zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatniczka 30 grudnia 2006 r. zawarła umowę o współpracę w zakresie świadczenia usług z hurtownią. Zgodnie z par. 6 umowy zleceniobiorca oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, a także, co za tym idzie, podatniczka ponosi ryzyko gospodarcze związane z działalnością usługową. Świadczone usługi wykonywane są w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Czy wykonywane przez podatniczkę czynności mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Artykuł 5a pkt 6 znowelizowanej ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) stanowi, że jeżeli w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Równocześnie, na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z przepisów wynika więc, że aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą, musi mieć ona charakter zarobkowy, być prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, na własne ryzyko, a zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ich rezultat oraz nie określa miejsca i czasu zleconych czynności i nie kieruje ich wykonywaniem.

W opisanej sytuacji nie są spełnione łącznie warunki określone w powołanym art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka ponosi bowiem odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Ponosi także ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, ponieważ, zgodnie z par. 3 umowy, otrzymuje wynagrodzenie tylko za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową.

Ponieważ wszystkie trzy wykluczające przesłanki określone w art. 5b ustawy o PIT muszą być spełnione łącznie, nie ma przeszkód do uznawania świadczonych przez podatniczkę usług za pozarolniczą działalność gospodarczą również w świetle przepisów obowiązujących w roku 2007.

Działalność ta może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z 20 kwietnia 2007 r. (nr P-1/415/14/07).


OPINIA

 

MARCIN BIERNACKI

prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie

Rzeczywiście par. 6 umowy zawartej przez podatniczkę, traktujący o odpowiedzialności zleceniobiorcy, jednoznacznie nakazuje traktować przedmiotową działalność jako działalność gospodarczą. Można by polemizować z opinią naczelnika urzędu skarbowego co do ryzyka gospodarczego wynikającego według organu z faktu otrzymywania wynagrodzenia tylko za złożoną, spakowaną lub wydrukowaną pozycję jednostkową, jednak rozstrzygnięcie to nie zmienia stanu faktycznego, że działalność podatniczki jest działalnością gospodarczą. Chcąc skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, należy pamiętać o konieczności złożenia we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Oświadczenie to musi zostać złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie skutkuje opodatkowaniem przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Z ryczałtu będzie można skorzystać dopiero w kolejnym roku podatkowym, składając analogiczne oświadczenie w terminie do 20 stycznia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK