| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zaliczki w księgach rachunkowych i podatkowych

Zaliczki w księgach rachunkowych i podatkowych

Każda firma, i mała, i duża, w toku prowadzenia działalności gospodarczej ma do czynienia z zaliczkami. Realizacja zamówień między kontrahentami odbywa się z udziałem tej wygodnej ze względów zarówno finansowych, jak i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego formy. Skutki podatkowe zaliczek uległy zmianie na gruncie nowych przepisów o podatku od towarów i usług. Mimo że prawie każda zaliczka powoduje obowiązek wystawienia faktury i rodzi skutki podatkowe, nadal wiele przypadków budzi wątpliwości podatników.

Zaliczka, zadatek, przedpłata to określenia znamienne dla zdarzeń gospodarczych występujących niemalże w każdej firmie. Mają z nimi do czynienia zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, małe podmioty, jak i większe jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Zaliczki wywołują skutki podatkowe na gruncie podatku od towarów i usług. Sposób ewidencjonowania zaliczek w księgach rachunkowych uzależniony jest od ich rodzaju. W opracowaniu przedstawimy zaliczki w ujęciu podatkowym i rachunkowym, z zaakcentowaniem problemów i wątpliwości z zaliczkami na gruncie nowych przepisów o podatku od towarów i usług.
Zarówno w literaturze fachowej, jak też w rzeczywistości gospodarczej można spotkać się z następującymi określeniami: zaliczka, zadatek i przedpłata. Spróbujmy zdefiniować te pojęcia i zwrócić uwagę na występujące między nimi różnice.
Zaliczka, przedpłata czy zadatek?
Zaliczka często definiowana jest jako płatność dokonana przed terminem, w którym powstał obowiązek zapłaty za całą dostawę lub całe wykonane świadczenie, a zaliczka gotówkowa określana jest, jako zaliczka dokonana w trybie gotówkowym lub też jako część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności. Za odpowiednik słowa „zaliczka” często uznawany jest termin „przedpłata”, rzadziej „zadatek”, przy czym podczas gdy przedpłatę uznaje się niemal za synonim zaliczki, to zadatek wymaga dodatkowych uwarunkowań.
Przedpłata definiowana jest jako kaucja lub inna wpłata dokonana przez odbiorcę z góry, przed dostarczeniem przez dostawcę towarów lub wyświadczeniem usług. Pojęcie przedpłaty rozumiane jest jako sukcesywne i regularne wnoszenie określonych sum na poczet przyszłego zobowiązania. Typowymi przykładami przedpłat są wcześniejsze wpłaty pieniężne związane z prenumeratą czasopism i dzieł. W innym znaczeniu przedpłata jest pojmowana jako zaliczka lub zadatek.
Na określenie wnoszenia (otrzymania) danych kwot na poczet przyszłych zobowiązań (należności) używa się różnych określeń i nie ma między nimi istotnych różnic. Obok zaliczki, przedpłaty lub zadatku, w działalności gospodarczej używa się ponadto określeń „akonto”, „kaucja”, „wadium” itp.
Opodatkowanie zaliczek
Zaliczki nie rodzą obowiązku podatkowego zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Do przychodów nie zalicza się także, w myśl art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy, kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »