| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak opodatkować dzierżawę majątku ruchomego przez spółkę zagraniczną

Jak opodatkować dzierżawę majątku ruchomego przez spółkę zagraniczną

Czy dochody otrzymywane przez spółkę węgierską (siedziba na terenie Węgier) z dzierżawy majątku ruchomego na terenie Polski podlegają umowie w sprawie podwójnego opodatkowania z Węgrami i jak w związku z tym są opodatkowane?

Tak, dochody te podlegają umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli posiadają państwo certyfikat rezydencji podatkowej spółki węgierskiej. W zależności od tego, jaki rodzaj urządzenia przemysłowego podlega dzierżawie, dochody będą opodatkowane jak dochody z licencji lub jak zyski z przedsiębiorstw.
 
Spółki niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 updop). Oznacza to, że podlegają w Polsce tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy Polska zawarła z danym krajem konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania, pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym będzie miała zawarta umowa międzynarodowa, co wynika z art. 87 oraz art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Rzeczpospolita Polska zawarła z Republiką Węgierską konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i obowiązuje ona od 1 stycznia 1996 r. Z pytania Czytelnika wynika, iż działalność spółki węgierskiej na terenie Polski polega na dzierżawieniu bliżej nieokreślonego majątku ruchomego. W zależności od szczegółów stanu faktycznego można wskazać dwa podejścia do problemu.
Jeżeli mamy do czynienia z dzierżawą (użytkowaniem) urządzenia przemysłowego, to o zasadach opodatkowania przychodów tego rodzaju osiąganych przez podatników mających w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy mówi art. 21 ust. 1 updop. Wynika z niego, iż zasadą ogólną jest opodatkowanie przychodów tego rodzaju z zastosowaniem stawki 20%. Ustawodawca daje jednak podatnikom możliwość zastosowania postanowień wskazanej konwencji Polska – Węgry. Za przychody z tytułu użytkowania urządzeń przemysłowych i podobnych uznaje się na gruncie tej konwencji należności licencyjne (art. 12 ust. 3 konwencji). Mogą one zostać opodatkowane w państwie źródła (czyli w Polsce), lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, podatek nie może przekroczyć 10% kwoty brutto należności licencyjnych. Oznacza to, że stawka podatku u źródła pobieranego w Polsce na podstawie konwencji Polska – Węgry wynosi 10%.
Należy pamiętać, iż w sytuacji gdy podmiot otrzymujący należności licencyjne wykonuje w państwie, z którego one pochodzą, działalność zarobkową przez zakład (w myśl art. 5 konwencji) i wypłacane należności wiążą się z działalnością takiego zakładu, zastosowanie znajdą przepisy art. 7 konwencji (mówi o tym art. 12 ust. 4 konwencji). Na podatnikach dokonujących wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (a zatem przychodów z użytkowania urządzeń przemysłowych itp.) spoczywa, jako na płatnikach, obowiązek pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat (tzw. podatek u źródła) – art. 26 ust. 1 updop. Jednocześnie przepis ten wprowadza ograniczenie możliwości zastosowania stawki wynikającej z konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiąc, że stawkę taką płatnik może zastosować pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby odbiorcy wypłat do celów podatkowych za pomocą uzyskanego od tego odbiorcy zaświadczenia (zwanego certyfikatem rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »